Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1302-9304 | e-ISSN 2547-958X | Period Tri-annual | Founded: 1999 | Publisher Dokuz Eylul University |


Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  Fen ve Mühendislik Dergisi (DEU FMD)  DergiPark sayfasına hoş geldiniz...!

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi ( DEU FMD), mühendislik alanındaki gelişmeleri takip etmek ve bu alanda Türkçe bir kaynak oluşturmak amacıyla Ocak 1999'dan beri yayın hayatını sürdürmektedir.

En az iki hakem oluru ile basıma kabul edilen makalelerimiz hem basılı olarak hem de web sitemizde yayınlanmaktadır. Fen ve Mühendislik Dergisi (FMD) Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere dört ayda bir ve yılda üç kez yayınlanmaktadır. Dergimizin basılan her sayısı Mühendislik Fakültesi kütüphanelerine ve yazarlara dağıtılmaktadır.
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi

ISSN 1302-9304 | e-ISSN 2547-958X | Period Tri-annual | Founded: 1999 | Publisher Dokuz Eylul University |
Cover Image


Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  Fen ve Mühendislik Dergisi (DEU FMD)  DergiPark sayfasına hoş geldiniz...!

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi ( DEU FMD), mühendislik alanındaki gelişmeleri takip etmek ve bu alanda Türkçe bir kaynak oluşturmak amacıyla Ocak 1999'dan beri yayın hayatını sürdürmektedir.

En az iki hakem oluru ile basıma kabul edilen makalelerimiz hem basılı olarak hem de web sitemizde yayınlanmaktadır. Fen ve Mühendislik Dergisi (FMD) Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere dört ayda bir ve yılda üç kez yayınlanmaktadır. Dergimizin basılan her sayısı Mühendislik Fakültesi kütüphanelerine ve yazarlara dağıtılmaktadır.
Volume 23 - Issue 67 - Jan 15, 2021
 1. Production and Characterization of Wollastonite Particles Reinforced Hydroxyapatite Composite Granules for Biomedical Applications
  Pages 1 - 9
  Fatih Erdem BAŞTAN, Onurcan KARAARSLAN, Fatih ÜSTEL
 2. Alaşehir Alt Havzasının (Gediz Havzası, Batı Anadolu) Nem Değişimi Yöntemine Göre Yeraltısuyu Besleniminin Değerlendirilmesi
  Pages 11 - 23
  Celalettin ŞİMŞEK, Seda DURUKAN, Serhat TONKUL, Alper BABA, Gökmen TAYFUR
 3. Açık Deniz Rüzgar Türbinleri için Uygun Yer Seçim Kriterlerinin İrdelenmesi ve Kuzey Ege Kıyılarına Uygulanması
  Pages 25 - 41
  Muhammed İkbal TORTUMLUOĞLU, Mustafa DOĞAN
 4. Koni Penetrasyon Testi (CPT) İle USCS Zemin Sınıfının Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
  Pages 43 - 53
  İbrahim ÇOBANOĞLU, Sefer Beran ÇELİK
 5. Sigara Kullanma Durumunun Çoklu Fizyolojik Ölçümler Ve Makine Öğrenmesi Teknikleri Kullanılarak Tahmini
  Pages 55 - 69
  Aykut EKEN, Şevket ÇALIŞKAN, Soner ÇİVİLİBAL, Pinar Deniz TOSUN
 6. Çok Bölmeli Araç Rotalama Problemi için Bir Melez Genetik Algoritma
  Pages 71 - 80
  Kazım ERDOĞDU
 7. Çok Katlı Binalarda Gri Suyun Yerinde Arıtılması ile Yeniden Kullanılmasının Fizibilitesi: İstanbul’da Bir Kentsel Dönüşüm Projesi Örneği
  Pages 81 - 91
  Börte KÖSE MUTLU
 8. Yapay Sinir Ağları ile Piyasa Takas Fiyatı Tahminlemesi
  Pages 93 - 105
  Akın ERTAYLAN, Özlem AKTAŞ, Yunus DOĞAN
 9. Wind Power Generation Prediction Using Machine Learning Algorithms
  Pages 107 - 119
  Özlem YÜREK, Derya BİRANT, İsmail YÜREK
 10. TF-IDF, Word2vec ve Fasttext Vektör Model Yöntemleri ile Türkçe Haber Metinlerinin Sınıflandırılması
  Pages 121 - 127
  Özer ÇELİK, Burak Can KOÇ
 11. Malahit yeşili boyar maddesinin çam kozalağı ile adsorpsiyonunun Taguchi metodu ile incelenmesi
  Pages 129 - 135
  Erbil KAVCI
 12. Manyetik özellikli desteklenmiş heterojen katalizörlerin hazırlanması ve karakterizasyonu
  Pages 137 - 146
  Yıldıray ALDEMİR, Elif ANT BURSALI, Mürüvvet YURDAKOÇ
 13. Çam ve Meşe Palamudu Tozu Takviyeli Kompozitlerin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
  Pages 147 - 155
  Halis KANDAS, Okan ÖZDEMİR
 14. Top ve çubuk sistemi için kaskad denetleyici parametrelerinin meta-sezgisel algoritmalarla optimizasyonu
  Pages 157 - 167
  Hasan Hüseyin BİLGİÇ, Muhammed Selimhan TUTUMLU, Çağlar CONKER
 15. Parabolik Güneş Kolektörlerinde Nanoakışkan Kullanımının Isı Transfer Performansı Üzerine Olan Etkileri
  Pages 167 - 178
  Mukaddes KAYA, Tolga DEMİRCAN, Bahadır GEMİCİOĞLU
 16. Effect of high-energy laser welding parameters on the microstructure and mechanical properties of 304 stainless steel
  Pages 179 - 194
  Simge İRİZALP, Burçak KÖROĞLU
 17. Bal peteği ve Beton Çekirdek Malzemesine Sahip Cam/Epoksi ve Karbon/Epoksi Kompozit Tüplerinin Bası Davranışı
  Pages 195 - 206
  Mehmet Emin DENİZ, Mehmet Beşir ALTIN
 18. Characterization of Asphalt Binder Containing Microcapsules
  Pages 207 - 215
  Amir ONSORİ, Burak SENGOZ, Ali TOPAL, Aylin ZİYLAN
 19. Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Analitik Hiyerarşi Yöntemi Kullanılarak Ege Denizi’nde Rüzgâr ve Dalga Enerji Sistemleri İçin Yer Seçimi
  Pages 217 - 232
  İzlem AYDINER, Derya ÖZTÜRK
 20. Kuantil Regresyon ile İstasyon Bazlı Kuraklıkların Büyük Ölçekli Atmosferik Kuraklıklarla İlişkilerinin Araştırılması
  Pages 233 - 246
  Doğan ASLAN, Okan FISTIKOĞLU
 21. Küresel İyonosfer Haritalarının Türkiye’deki Performansının GNSS Verileriyle İstatistiksel Olarak İncelenmesi
  Pages 247 - 255
  Erman ŞENTÜRK
 22. A Deep Learning-Based Hotel Image Classifier for Online Travel Agencies
  Pages 257 - 264
  Fatma BOZYİĞİT, Alperen TAŞKIN, Kadir AKAR, Deniz KILINÇ
 23. Effect of Yarn Spinning Systems on Dimensional Parameters of 1X1 Rib Fabrics
  Pages 265 - 275
  Serin MEZARCIÖZ, Tuğrul OĞULATA
 24. Anlık Sorgu Geri-Getirimi Test Veri Kümesi Hazırlamak İçin Bir Web Aracı
  Pages 277 - 284
  Tayfun Burak AKTÜRK, İlker KOCABAŞ
 25. Seramik Malzemelerde Piroplastik Deformasyonların Deneysel Analizi ve Sonlu-Elemanlar Yöntemiyle Doğrulanması
  Pages 285 - 293
  Aybike ÜRKMEZ, Sefa MANAV, Naci ZAFER
 26. Effective Mode Shapes of Viaducts Subjected to High-speed Train
  Pages 295 - 307
  Salih DEMİRTAŞ, Hasan ÖZTÜRK
 27. Investigation of Çan Coal Gasification in Entrained Flow Gasifier by using Aspen PLUS®
  Pages 309 - 318
  Furkan KARTAL, Şebnem CİNGİSİZ, Uğur ÖZVEREN
 28. Elektronik Devrelerin Nakış İşlemi ile Hazır Giyim Ürünü Üzerine Uygulanması
  Pages 319 - 325
  Oktay PAMUK, Esra Zeynep YILDIZ
 29. Yapay Sinir Ağları ve Destek Vektör Regresyonu ile Talep Tahmini: Gıda İşletmesinde Bir Uygulama
  Pages 327 - 338
  Feyza ÇOBAN, Leyla DEMİR
 30. Production Performance Comparison of Vertical and Horizontal Wells in Tight Gas Condensate Reservoir with and without Dry Gas Injection
  Pages 339 - 348
  Can POLAT, Tuna EREN
Indexes and Platforms