Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1302-9304 | e-ISSN 2547-958X | Period Tri-annual | Founded: 1999 | Publisher Dokuz Eylul University |


Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  Fen ve Mühendislik Dergisi (DEU FMD)  DergiPark sayfasına hoş geldiniz...!

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi ( DEU FMD), mühendislik alanındaki gelişmeleri takip etmek ve bu alanda Türkçe bir kaynak oluşturmak amacıyla Ocak 1999'dan beri yayın hayatını sürdürmektedir.

En az iki hakem oluru ile basıma kabul edilen makalelerimiz hem basılı olarak hem de web sitemizde yayınlanmaktadır. Fen ve Mühendislik Dergisi (FMD) Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere dört ayda bir ve yılda üç kez yayınlanmaktadır. Dergimizin basılan her sayısı Mühendislik Fakültesi kütüphanelerine ve yazarlara dağıtılmaktadır.
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi

ISSN 1302-9304 | e-ISSN 2547-958X | Period Tri-annual | Founded: 1999 | Publisher Dokuz Eylul University |
Cover Image


Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  Fen ve Mühendislik Dergisi (DEU FMD)  DergiPark sayfasına hoş geldiniz...!

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi ( DEU FMD), mühendislik alanındaki gelişmeleri takip etmek ve bu alanda Türkçe bir kaynak oluşturmak amacıyla Ocak 1999'dan beri yayın hayatını sürdürmektedir.

En az iki hakem oluru ile basıma kabul edilen makalelerimiz hem basılı olarak hem de web sitemizde yayınlanmaktadır. Fen ve Mühendislik Dergisi (FMD) Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere dört ayda bir ve yılda üç kez yayınlanmaktadır. Dergimizin basılan her sayısı Mühendislik Fakültesi kütüphanelerine ve yazarlara dağıtılmaktadır.
Volume 21 - Issue 62 - May 2019
 1. İçindekiler
  Pages 1 - 1
  DEUFMD DEUFMD
 2. Grafen Nanoplaka Takviyeli Ultra Yüksek Molekül Ağırlıklı Polietilen Tabanlı Nano-Kompozit Malzeme Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu
  Pages 323 - 330
  Lütfiye Altay, Metehan Atagür, Müslüm Erbektaş, Mehmet Sarıkanat
 3. Konfeksiyon İşletmelerinde En Uygun Fason Seçimi Problemine MACBETH ve TOPSIS Yöntemlerinin Uygulanması
  Pages 331 - 344
  Deniz Karataş Cevizci, Ozan Kayacan
 4. Açık Deniz Rüzgar Enerjisi Türbinleri Grup Kazıklı Jacket Temel Sistemi Yük Taşıma Kapasitesi
  Pages 345 - 355
  Cihan Taylan Akdağ
 5. Şehir İçi Deniz Yolu Toplu Taşımacılığında Vapur Atama ve Rotalama Optimizasyonu: İstanbul Şehir Hatları Uygulaması
  Pages 357 - 368
  Eda Yucel
 6. Effects Of Lay-Up Sequence and Widths on The SERR of Woven Glass Fiber Reinforced Polymer Composites
  Pages 369 - 378
  M.Evren Toygar, Farshid Khosravi Maleki
 7. Deprem Yükleri Altında Betonarme Bir Yurt Binasının Perde Duvar İle Güçlendirilmesinde Mevcut Duvarlarının Etkisinin İncelenmesi
  Pages 379 - 393
  Didem Dönmez
 8. The Effects of Agro-Waste Reinforcing Fillers as Single and Hybrid on Mechanical and Thermal Properties of Polypropylene
  Pages 395 - 408
  Kutlay Sever, Yasar Aycan
 9. FDY ile POY, CDPET ve Mikro POY Polyester Filamentlerin Farklı Tekstüre Şartlarında Birleştirilmesiyle Elde Edilen İpliklerin Özellikleri ve Örme Kumaştaki Görsel Etkileri
  Pages 409 - 418
  Osman Babaarslan, Abdurrahman Telli, Abdulkadir Geylani Gören
 10. Attenuation of the Rayleigh Waves in a Covered Half-space Made of Viscoelastic Materials
  Pages 419 - 431
  Masoud Negin
 11. Bulanık Mantık Esaslı Karar Destek Sistemi ile Robot Elin Kuvvet Kontrolünün Sağlanması
  Pages 433 - 447
  Çağlar Conker, Aslıhan Karaca
 12. İç Boşluklu Akustik Metamalzemelerin Homojenizasyonu ve İletim Kayıplarının Transfer Matris Metodu ile Belirlenmesi
  Pages 449 - 459
  Abdullah Seçgin, Tuba Baygün
 13. Cystoseira barbata İle Toryum Biyosorpsiyonu
  Pages 461 - 468
  Yeliz Özüdoğru
 14. Farklı Profillere Sahip Kirişlerde Meydana Gelen Eğilme Gerilmesi ve Sehim Miktarının Teorik ve Nümerik Yöntemler ile Analizi
  Pages 469 - 482
  Salih Korucu, Kadir Gök, Mert Tümsek, Gürkan Soy, Arif Gök
 15. Su Kalitesi Gözlem Ağlarının Performansının Değerlendirilmesi için Bir Yöntem Önerisi ve Gediz Havzasında Uygulanması
  Pages 483 - 497
  Cem Polat Çetinkaya, Sezer Dilek Yiğit
 16. Bizmut-BAL Şelatı Sentezinin Optimizasyonu ve Escherichia coli, Streptococcus pyogenes ve Aktif Çamur Üzerindeki İnhibisyon Etkisi
  Pages 499 - 508
  Börte Köse Mutlu, Türker Türken, Selin Okatan, Gamze Durmaz, Gülsüm Melike Ürper Bayram, Serkan Güçlü, Süleyman Övez, İsmail Koyuncu
 17. Yukarı Gediz Havzası Yağışlarının Meteorolojik Kuraklık Analizleri
  Pages 509 - 523
  Ahmet Kumanlioglu, Okan Fıstıkoğlu
 18. Detection of Antipodal Signals Under Skewed Alpha-Stable Noise
  Pages 525 - 531
  Mehmet Emre Çek, Özge Şentürk
 19. An Ordinal Classification Approach for Software Bug Prediction
  Pages 533 - 544
  Elife ÖZTÜRK, Kökten Ulaş Birant, Derya Birant
 20. Erken Yaşta Önyüklemenin Betonun Mekanik Özellikleri ve Geçirimliliğine Etkisi
  Pages 545 - 557
  Furkan Kunduzcu, Oktay Dutar, Murat Tuyan, Kambiz Ramyar
 21. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu için Onam Ontolojisi Geliştirimi
  Pages 559 - 575
  Özgü Can, Emre Olca
 22. Polimer-Viskoelastik Malzemeli Boru Hatlarındaki Eğilme Dalgalarının Dispersiyonu
  Pages 577 - 586
  Tarık Koçal
 23. Dalga Etkisindeki Şevli Yüzlü Dalgakıran Etrafında Oluşan Yerel Oyulmaların Farklı İrilikteki Taban Malzemesi Durumunda Sayısal Araştırılması
  Pages 587 - 594
  Ali Temel, Mustafa Doğan
 24. Elektro Erozyon ile İşlemede Yüzey Pürüzlülüğünün ve İş Parçası İşleme Hızının Taguchi Tekniği ile Optimizasyonu
  Pages 595 - 605
  Ali Kalyon
 25. Investigation of The Microstructures And Mechanical Properties of New Biografts As Alternative Bone Graft
  Pages 607 - 620
  Mehtap Demirel, Dilek Çanakçı
 26. 8x8 Ağır Hizmet Aracı Fren Sistemi Tasarım, Hesaplama ve Uygulama Örneği
  Pages 621 - 632
  Yiğit Vatansever, Nusret Sefa Kuralay, Mustafa Umut Karaoğlan
 27. Aydıncık-Duruhan (Mersin) Arasının Stratigrafisi
  Pages 633 - 647
  Ahmet Turan
 28. Çok Kipli Yüz Analizi
  Pages 649 - 658
  Büşra Çanak, Hazım Kemal Ekenel
 29. β-L-Arabinokloraloz’un Mono- ve Di-Sülfonat Esterleri; 3-O-Korunmuş-5-Azido ve 5-O-Alkil Türevleri
  Pages 659 - 668
  Nilgün Yenil
 30. İscehisar Andezitinin Donma Çözülme Sürecinde Bazı Fiziksel Parametrelerdeki Değişiminin İncelenmesi
  Pages 669 - 683
  Mustafa Yavuz Çelik
 31. A Simple and Adaptive Data Rate Control Scheme for Distributed Compressive Video Sensing
  Pages 685 - 696
  Sinem Aslan, E. Turhan Tunalı
Indexes and Platforms