Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1302-9304 | e-ISSN 2547-958X | Period Tri-annual | Founded: 1999 | Publisher Dokuz Eylul University |


Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  Fen ve Mühendislik Dergisi (DEU FMD)  DergiPark sayfasına hoş geldiniz...!

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi ( DEU FMD), mühendislik alanındaki gelişmeleri takip etmek ve bu alanda Türkçe bir kaynak oluşturmak amacıyla Ocak 1999'dan beri yayın hayatını sürdürmektedir.

En az iki hakem oluru ile basıma kabul edilen makalelerimiz hem basılı olarak hem de web sitemizde yayınlanmaktadır. Fen ve Mühendislik Dergisi (FMD) Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere dört ayda bir ve yılda üç kez yayınlanmaktadır. Dergimizin basılan her sayısı Mühendislik Fakültesi kütüphanelerine ve yazarlara dağıtılmaktadır.
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi

ISSN 1302-9304 | e-ISSN 2547-958X | Period Tri-annual | Founded: 1999 | Publisher Dokuz Eylul University |
Cover Image


Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  Fen ve Mühendislik Dergisi (DEU FMD)  DergiPark sayfasına hoş geldiniz...!

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi ( DEU FMD), mühendislik alanındaki gelişmeleri takip etmek ve bu alanda Türkçe bir kaynak oluşturmak amacıyla Ocak 1999'dan beri yayın hayatını sürdürmektedir.

En az iki hakem oluru ile basıma kabul edilen makalelerimiz hem basılı olarak hem de web sitemizde yayınlanmaktadır. Fen ve Mühendislik Dergisi (FMD) Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere dört ayda bir ve yılda üç kez yayınlanmaktadır. Dergimizin basılan her sayısı Mühendislik Fakültesi kütüphanelerine ve yazarlara dağıtılmaktadır.
Volume 22 - Issue 66 - Sep 22, 2020
 1. Erozyon Korozyonunda Tasarım Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi İle Araştırılması
  Pages 661 - 670
  Kadir GÖK , Hediye Deniz ADA
 2. Yığma Kemer Köprülerde Kullanılan Malzeme Özelliklerinin Tahribatsız Yöntemlerle Belirlenmesi
  Pages 671 - 680
  İrfan KOCAMAN , İlker KAZAZ , Gökhan Suat ÖZKAYA
 3. Statistical Process Control for Çayeli Copper Companies using X-R Control Charts and Multidimensional Scaling Analysis
  Pages 681 - 690
  Volkan ARSLAN
 4. Traktörlerde Kullanılan Teknolift Mandalının Ergonomik Olarak Geliştirilmesi
  Pages 691 - 699
  Yasin ULU , Mehmet İskender ÖZSOY
 5. Bor Nanoparçacıklarının Doğal Taşınımla Isı Transferinde Nanoakışkan Olarak Kullanımının İncelenmesi ve Karşılaştırılması
  Pages 701 - 714
  Birol ŞAHİN
 6. Bir Karbon Tutulum Depolama Teknolojisi-Oksiyanma’nın Akışkan Yataklı Sistemde Deneysel Olarak İncelenmesi
  Pages 715 - 723
  Ufuk KAYAHAN
 7. Polyharmonik Bir Matris Operatörün Rezonans Olmayan Özdeğerinin Pertürbasyonu
  Pages 725 - 733
  Sedef KARAKILIÇ
 8. Innovative Cold Storage Air Conditioning System Development For Vehicles
  Pages 735 - 740
  Emre DORUK , Hasan AYARTÜRK , Kemal EKBİC , Murat PAKDİL
 9. Bir Gelişimsel Yazılım Geliştirme Metodolojisi
  Pages 741 - 748
  Kökten BİRANT , Recep Alp KUT
 10. Dalga etkisi sonucu farklı yerleşim şekillerine sahip kazık grupları etrafında oluşan yerel ve genel oyulmaların deneysel araştırılması
  Pages 749 - 757
  Vahid ABDİ , Mustafa DOĞAN , Birol KAYA , Aysegul OZGENC AKSOY
 11. Patlatma Kaynaklı Titreşimlerin Çevreye Etkilerinin En Aza İndirilmesi Üzerine Bir Saha Çalışması
  Pages 759 - 768
  Vehbi ÖZACAR
 12. Electrodeposition of copper (II) sulfide and zinc sulfide onto polycrystalline gold electrode
  Pages 769 - 779
  Özge SÜRÜCÜ , Serdar ABACI
 13. Zamana Bağlı Doğal Uçlaşma Ölçümleri ve Eğilimden Arındırılmış Dalgalanma Analizi(EADA): İzmir-Urla Örneği
  Pages 781 - 792
  Petek SINDIRGI , Nur SUNGURLU
 14. Hydrological Droughts and Trends of the Demirköprü Dam Basin on Gediz River, Turkey
  Pages 793 - 800
  Ahmet KUMANLİOGLU
 15. AISI M2 Takım Çeliğinin Mikroyapısı ve Mekanik Davranışları Üzerine Derin Kriyojenik Isıl İşlemin ve Temperlemenin Etkisi
  Pages 801 - 811
  Abdullah SERT
 16. Üçgen Alan Değişimi Yönteminin Deprem Ön Kestiriminde Kullanılabilirliği: 23.10.2011-13:41 Mw=7.2 Van Depremi Örneği
  Pages 813 - 824
  Ahmet Yücel ÜRÜŞAN
 17. Evaluation of the Relation between Seismic Input Energy and Spectral Velocity
  Pages 825 - 839
  Ahmet GÜLLÜ
 18. Meyve İşleme Endüstrisi Atık Posalarından Aspergillus parasiticus ile Biyopigment Üretiminin Araştırılması
  Pages 841 - 849
  Ezgi BEZİRHAN ARIKAN
 19. İkincil Yakıtların Çimento Üretimine Etkisi Üzerine Bir Araştırma: Klinker Kompozisyonu, Çimentonun Mukavemeti ve Sızdırma Özellikleri
  Pages 851 - 859
  Gizem EKER ŞANLI , Hatice ÜNLÜ
 20. Sıcak Plaka Kaynak Yöntemi ile Birleştirilmiş Benzer ve Benzer Olmayan Alçak Yoğunluklu Polietilen (AYPE) Bağlantıların Mekanik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması
  Pages 861 - 874
  Nahit ÖZTOPRAK
 21. Comprehensive analysis of OSH practices from perspectives of Turkish construction stakeholders
  Pages 875 - 885
  Savaş BAYRAM , Ahmet ÖZBAYRAK
 22. Barajın Kısmi ve Ani Yıkılması Durumlarında Oluşan Taşkın Dalgalarının Çarpıtılmış Fiziksel Model ile Deneysel Olarak Araştırılması
  Pages 887 - 896
  Tanıl ARKIŞ , Mehmet Şükrü GÜNEY
 23. Kompozit Malzemelerin Ön Yükleme Etkilerinin İncelenmesine Yönelik Bir Aparatın Tasarımı ve Üretimi
  Pages 897 - 903
  Uğur KEMİKLİOĞLU
 24. Telsiz Duyarga Ağlarda Byzantine Saldırılarının Topluluk Öğrenme-tabanlı Tespiti
  Pages 905 - 918
  Vahid AKRAM , Pelin YILDIRIM TAŞER
 25. Determination of Tympanic Membrane Region in the Middle Ear Otoscope Images with Convolutional Neural Network Based YOLO Method
  Pages 919 - 928
  Erdal BAŞARAN , Zafer CÖMERT , Yüksel ÇELİK , Subha VELAPPAN , Mesut TOĞAÇAR
 26. A Comparative Analysis for Selecting Possible Logistics Base Locations in Turkey
  Pages 929 - 940
  Devran YAZIR , Bekir ŞAHİN
 27. Bi-Directional Motion Estimation For Motion Compensation In The Wavelet Domain
  Pages 941 - 948
  Vildan ATALAY AYDIN
 28. Bir Antibiyotik olan Trimetoprimin Sütunlu Kil ile Sulu Ortamdan Uzaklaştırılması
  Pages 949 - 963
  Zehra MOLU BEKÇİ
 29. SBR, NBR, NR ve EPDM Sentetik Kauçuk Türlerinin Normalize Edilmiş Gerilme Gevşemesi Davranışları
  Pages 965 - 973
  Uğur MAZLUM
 30. Türkiye Erkek Milli Basketbol Takımının FIBA EuroBasket Turnuvasındaki Başarısının Doğrusal Karma Etkiler Modelleri ile Değerlendirilmesi
  Pages 975 - 985
  Melike BAHÇECİTAPAR , Simge Ilgım HORAT , Serpil AKTAŞ
Indexes and Platforms