Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1302-9304 | e-ISSN 2547-958X | Period Tri-annual | Founded: 1999 | Publisher Dokuz Eylul University |


Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  Fen ve Mühendislik Dergisi (DEU FMD)  DergiPark sayfasına hoş geldiniz...!

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi ( DEU FMD), mühendislik alanındaki gelişmeleri takip etmek ve bu alanda Türkçe bir kaynak oluşturmak amacıyla Ocak 1999'dan beri yayın hayatını sürdürmektedir.

En az iki hakem oluru ile basıma kabul edilen makalelerimiz hem basılı olarak hem de web sitemizde yayınlanmaktadır. Fen ve Mühendislik Dergisi (FMD) Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere dört ayda bir ve yılda üç kez yayınlanmaktadır. Dergimizin basılan her sayısı Mühendislik Fakültesi kütüphanelerine ve yazarlara dağıtılmaktadır.
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi

ISSN 1302-9304 | e-ISSN 2547-958X | Period Tri-annual | Founded: 1999 | Publisher Dokuz Eylul University |
Cover Image


Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  Fen ve Mühendislik Dergisi (DEU FMD)  DergiPark sayfasına hoş geldiniz...!

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi ( DEU FMD), mühendislik alanındaki gelişmeleri takip etmek ve bu alanda Türkçe bir kaynak oluşturmak amacıyla Ocak 1999'dan beri yayın hayatını sürdürmektedir.

En az iki hakem oluru ile basıma kabul edilen makalelerimiz hem basılı olarak hem de web sitemizde yayınlanmaktadır. Fen ve Mühendislik Dergisi (FMD) Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere dört ayda bir ve yılda üç kez yayınlanmaktadır. Dergimizin basılan her sayısı Mühendislik Fakültesi kütüphanelerine ve yazarlara dağıtılmaktadır.
Volume 22 - Issue 64 - Jan 24, 2020
 1. Metal İçerikli Hibrid İplik Üretiminde Eş Karıştırma Yönteminin Kullanımı
  Pages 1 - 9
  Abdurrahman TELLİ , İlkan ÖZKAN
 2. The Effect of Natural Antimicrobial Agents on the Characteristics of Surgical Sutures
  Pages 11 - 20
  Elif ALYAMAÇ SEYDİBEYOĞLU , Ayşe IŞIK
 3. İnsan Femur Modeli Üzerinde Flambaj Etkisinin Sonlu Elemanlar Metodu Kullanılarak Biyomekanik Olarak İncelenmesi
  Pages 21 - 27
  Kadir GÖK , Arif GÖK
 4. Determination of Pravastatin in Drug Formulation by Square-wave Voltammetry on a Glassy Carbon Electrode
  Pages 29 - 35
  Pınar TALAY PINAR , Tamer TULUK , Zühre ŞENTÜRK
 5. Kronik Hastaların Uzaktan İzlemine Yönelik Teletıp Platformu
  Pages 37 - 46
  H. Cumhur TEKİN
 6. Dar Bantlı Konuşma İzgel Zarfının Sinir Ağları Kullanılarak Genişletilmesi ve Kalitesinin Artırılması
  Pages 47 - 58
  Gürhan BULU , Ahmet Semih BİNGÖL
 7. The Characterizations For The Spherical Images of Timelike W-Curves in Minkowski Space-Time
  Pages 59 - 66
  Süha YILMAZ
 8. Tıp Veri Kümesi için Gizli Dirichlet Ayrımı
  Pages 67 - 80
  Ekin EKİNCİ , Sevinç İlhan OMURCA , Elif KIRIK , Şeymanur TAŞÇI
 9. Samsun İlçelerinde Kentsel Doku Morfolojisindeki Zamansal Değişimlerin Fraktal Analiz ile Belirlenmesi
  Pages 81 - 95
  Derya ÖZTÜRK , Uğur GÜNDÜZ
 10. Atık Kızartma Yağı Biyodizeliyle Çalışan Direkt Enjeksiyonlu Bir Dizel Motorun Yanma Performans ve Emisyon Özellikleri
  Pages 97 - 106
  Alper CALAM
 11. Samsun İlinde SPI ve PNI Kuraklık İndekslerinin Eğilim Analizi
  Pages 107 - 116
  Neslihan BEDEN , Vahdettin DEMİR , Aslı ÜLKE KESKİN
 12. Murgul ve Lahanos Volkanojenik Masif Sülfit (VMS) Cevherleşmelerinin Cevher Mineralojisi (KD Türkiye): Doğu Pontidlerin zıt uçlarında yer alan iki cevherleşmenin karşılaştırması
  Pages 117 - 136
  Mehmet AKBULUT
 13. Ø12x60,5 Rotilin Çok Aşamalı Soğuk Dövme İşleminde Meydana Gelen Çatlak Oluşumunun İncelenmesi
  Pages 137 - 145
  Cenk KILIÇASLAN
 14. Poliüretanın ısı yalıtım özelliklerinin silika esaslı partiküllerle iyileştirilmesi
  Pages 147 - 153
  Özay AKDEMİR , Ayşe HACIRECEPOĞLU , Özge ANDIÇ ÇAKIR , Mehmet SARIKANAT , Kutlay SEVER , Yoldaş SEKİ
 15. Some Kinematic Patterns of Underwater Frog Swimming
  Pages 155 - 158
  İlhan KARAKILIÇ , Neslihan YILDIRIM
 16. Analytical approach of Brillouin fiber Amplifier Gain up to 2 km long fibers
  Pages 159 - 166
  Fikri Serdar GÖKHAN
 17. Determining the Expectations of Farm Workers From Work Wears and Developing Functional Work Wear Models
  Pages 167 - 177
  Arzu KILIÇ , Önder YÜCEL , Ceren LÜLECİ , Kemal YANMAZ , Derya TAMA
 18. Krenlerde Kullanılan Farklı Tiplerdeki Çelik Tel Halatların Korozyon Davranışlarının Karşılaştırılması
  Pages 179 - 186
  Haşim Fırat KARASU , Mine DEMİRSOY
 19. Fiziksel Zenginleştirme ve Hidrometalurjik Yöntemlerle Kuvars Cevherinden Demir Uzaklaştırma
  Pages 187 - 197
  ATA UTKU AKÇİL , Ayşenur TUNCUK , Yasemin CANDAN TOSUN , Mediha Demet OKUDAN
 20. Eşli Çalışan Düşey Eksenli Rüzgâr Türbinlerinin Yarı Karmaşık Bir Sahadaki Yıllık Enerji Üretiminin Değerlendirilmesi
  Pages 199 - 208
  Ferhat Cem BAŞER , Ziya Haktan KARADENİZ , İskender KÖKEY , Alpaslan TURGUT
 21. Piezo Seramik Diskin Nonlineer Titreşimleri
  Pages 209 - 217
  Gözde SARI , Yasemin Nur AYDIN
 22. İş Akış Motoru Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi
  Pages 219 - 231
  Semih UTKU , Oğuzhan KAYIŞ
 23. İçme Suyu Dağıtım ve Atıksu Toplama Şebekelerinde Maliyet Analizi: İstanbul Asya Yakası Örneği
  Pages 233 - 246
  İbrahim TIRYAK , Büşra ÇİÇEKALAN , İzzet ÖZTÜRK
 24. Design of Air Break Nut Used in Dishwasher Based on Fracture Behavior
  Pages 247 - 257
  Furkan KILAVUZ , Halil SAYIR , Binnur GÖREN KIRAL
 25. Numerical Investigation of Unsteady Cavity Flow Aeroacoustics by Large Eddy Simulation
  Pages 259 - 269
  Furkan COŞGUN , Sertaç ÇADIRCI
 26. Flexural Properties of Glass Fiber Reinforced Epoxy Composites at Different Strain Rates
  Pages 271 - 276
  Gökhan DEMİRCAN , Mustafa ÖZEN , Murat KISA
 27. Orbital Period Changes of Contact Binaries: HT Vir and V1073 Cyg
  Pages 277 - 285
  Muhammed Faruk YILDIRIM , Faruk SOYDUGAN
 28. Bir Otomotiv Yedek Parça Şirketinde ABC Analizi ve Sipariş Sürecinin Simülasyonla Modellenmesi
  Pages 287 - 300
  Özgür YALÇINKAYA , Yeter KARADAŞ
 29. Kişisel Haber Öneri Sistemi
  Pages 301 - 307
  Sezgin SEVEN , Adil ALPKOÇAK
 30. Development of a Novel Liquid Crystal Sensor for Pollen Detection
  Pages 309 - 313
  Emine KEMİKLİOĞLU , Tugce ÜLKER
Indexes and Platforms