Atıflar

DEU-FMD Dergisi aynı elektronik ISSN:2547-958X basılı ISSN:1302-9304 numaraları ile yayınlanmaktadır. DEU-FMD Dergisi Tübitak Ulakbim Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı Dergi Listesinde (http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizinde-dizinlenen-dergi-listesi/) taranmakta olup, derginin ulusal ve uluslararası etki faktörünün belirlenmesi sürecinde atıf şeklinin standart olması önem arz etmektedir.  Bu bağlamda, değerli araştırıcıların DEU-FMD Dergisi'nde yayımlanan bir makaleye atıf yapmaları gerektiğinde makaleye aşağıda gösterildiği biçimde atıf yapmaları uygun olacaktır.

 

Türkçe yayınlanacak bir eserde atıf aşağıda verildiği gibi yapılmalıdır;

VARDAR, D. (2018). Saros Körfezi Doğu Kesiminin Yakın Geçmiş Depolanma Özelliklerinin Yüksek Çözünürlüklü Sığ Sismik Veriler İle Belirlenmesi. DEUFMD, 20(58), 187-196.

 

Yabancı dilde yayınlanacak bir eserde atıf aşağıda verildiği gibi yapılmalıdır;

VARDAR, D. (2018). Determination of the Holocene sedimentery succession of the eastern part of the gulf of Saros by high resolution seismic. DEUFMD, 20(58), 187-196 (in Turkish).