Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1300-1884 | e-ISSN 1304-4915 | Period Quarterly | Founded: 1986 | Publisher Gazi University |


Gazi University Journal of Engineering and Architecture is a peer-reviewed scientific journal that publishes national and international academic studies in the fields of Engineering and Architecture. Priority Engineering fields are Mechanical, Construction, Electrical-Electronics, Materials, Chemical and Industrial engineering. In the field of architecture, priority is given to studies in non-social, computational areas.Journal of Gazi University Faculty of Engineering and Architecture evaluates scientific research / screening articles with international specificity. In addition, articles such as data analysis, evaluation, technical report, survey results, statistical studies are not evaluated and rejected by the Editorial Office. In addition, screening articles are considered as invited guests. Articles submitted without invitation are rejected without consideration.

In the fields of engineering and architecture, new methods, new technologies, significant improvements, new application areas, etc. The scientific articles presented on these topics are among the publications that our journal gives priority.

Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University

ISSN 1300-1884 | e-ISSN 1304-4915 | Period Quarterly | Founded: 1986 | Publisher Gazi University |
Cover Image


Gazi University Journal of Engineering and Architecture is a peer-reviewed scientific journal that publishes national and international academic studies in the fields of Engineering and Architecture. Priority Engineering fields are Mechanical, Construction, Electrical-Electronics, Materials, Chemical and Industrial engineering. In the field of architecture, priority is given to studies in non-social, computational areas.Journal of Gazi University Faculty of Engineering and Architecture evaluates scientific research / screening articles with international specificity. In addition, articles such as data analysis, evaluation, technical report, survey results, statistical studies are not evaluated and rejected by the Editorial Office. In addition, screening articles are considered as invited guests. Articles submitted without invitation are rejected without consideration.

In the fields of engineering and architecture, new methods, new technologies, significant improvements, new application areas, etc. The scientific articles presented on these topics are among the publications that our journal gives priority.
Volume 35 - Issue 2 - Dec 25, 2019
 1. Kireç ve perlitle stabilize edilen yüksek plastisiteli kil zeminin geçirimliliği
  Pages 551 - 562
  Erol ŞADOĞLU , Ümit ÇALIK
 2. Dinamik eş zamanlı topla dağıt araç rotalama probleminin çözümü için matematiksel model ve sezgisel yaklaşım: Rassal iteratif yerel arama değişken komşu iniş algoritması
  Pages 563 - 580
  Burak AYDOĞDU , Bahar ÖZYÖRÜK
 3. Sürekli glikoz izleme (CGM) sinyalleri ile tip 1 diyabet tedavisi için sürekli dalgacık dönüşüm (CWT) tabanlı filtreleme yöntemi
  Pages 581 - 594
  Bülent BİLGEHAN , Cemal KAVALCIOĞLU
 4. Buji ile ateşlemeli tek silindirli bir motorda krank-biyel ve rhombic hareket mekanizmalarının termodinamik olarak karşılaştırılması
  Pages 595 - 606
  Emre YILMAZ , Seyfi POLAT , Hamit SOLMAZ , Fatih AKSOY , Can ÇINAR
 5. Yüksek hızlı demiryolu köprülerinde aşırı titreşimlerin azaltılmasında paralel bağlı ayarlı kütle sönümleyiciler için basit bir tasarım yöntemi
  Pages 607 - 618
  Volkan KAHYA , Onur ARAZ
 6. Termoelektrik etki ile soğutulan bir fotovoltaik panelin performansının analizi
  Pages 619 - 634
  Ahmet YILANCI
 7. Borsa tahmini için Derin Topluluk Modellleri (DTM) ile finansal duygu analizi
  Pages 635 - 650
  Zeynep Hilal KİLİMCİ
 8. Geliştirilmiş mikrodalga sisteminin elastik poliüretan köpüğünün geri dönüşümüne etkisi
  Pages 651 - 662
  Basak TEMUR ERGAN
 9. Güneybatı Karadeniz kıyılarının kırılganlık analizi
  Pages 663 - 682
  Tahsin GÖRMÜŞ , Berna AYAT
 10. Veri zarflama analizinde tüm alternatiflerin sıralanmasına yeni bir yaklaşım: ASES
  Pages 683 - 696
  Melike Kübra EKİZ , Ceren TUNCER ŞAKAR
 11. Termal görüntülerdeki gömülü plastik anti-personel mayınlarının dairesel hough dönüşümü destekli aktif termografi yöntemi ile tespiti
  Pages 697 - 708
  Murat KILINÇ , Haluk GÖZDE
 12. Siparişlerin gecikme tahmini için veri madenciliğine dayalı gerçek zamanlı bir sistem tasarımı ve uygulaması
  Pages 709 - 724
  Ahmet Kürşad TÜRKER , Adem GÖLEÇ , Adnan Aktepe , Süleyman Ersöz , Mümtaz İpek , Gültekin ÇAĞIL
 13. Günlük temelli orta vadeli şehir doğal gaz talebinin tek değişkenli istatistik teknikleri ile tahmini
  Pages 725 - 742
  Mustafa AKPİNAR , Nejat YUMUŞAK
 14. Empedans silindirinin elektriksel parametre ve boyutunun tek aydınlatma/tek ölçümlü bir sistemle kestirimi
  Pages 743 - 752
  Semih DOĞU , Mehmet Nuri AKINCI , Ersin GÖSE
 15. Montaj hatlarında üretim oranını en büyüklemek için petri ağı tabanlı bir algoritma
  Pages 753 - 764
  Özcan KILINÇCI
 16. Memristör tabanlı kaotik rössler devresi gerçeklemesi
  Pages 765 - 774
  Zehra Gülru ÇAM TAŞKIRAN , Herman SEDEF
 17. Gerçek deniz ortamında su altı kaynağı ile birleştirilen Grade AH36 gemi sacının kaynak bölgesinin karakterizasyonu
  Pages 775 - 786
  Zahit ÇOLAK , Yusuf AYAN , Nizamettin KAHRAMAN
 18. Dişi kalıpla sac hidroşekillendirme prosesinde hareketli kalıp kullanımının şekillendirilebilirlik üzerindeki etkisinin incelenmesi
  Pages 787 - 802
  Mustafa Samet ANKARALI , Murat DİLMEÇ , Mevlüt Türköz
 19. Elektrik direnç punta kaynağı ile birleştirilen %15 deforme edilmiş TWIP çeliğinde kaynak akımının mikroyapı ve mekanik özellikler üzerindeki etkisi
  Pages 803 - 818
  Hakan AYDIN , Mümin TUTAR , Kemal DAVUT , Ali BAYRAM
 20. Daha hızlı bölgesel evrişimsel sinir ağları ile köpek davranışlarının tanınması ve takibi
  Pages 819 - 834
  Emre DANDIL , Rukiye POLATTİMUR
 21. 1H-1, 2, 4-triazole-3-thiol modifiye altın elektrot kullanılarak fenolün elektrokimyasal davranışının incelenmesi ve voltametrik tayini
  Pages 835 - 844
  Tuğba Tabanlıgil Calam
 22. Üretimin su ayak izinin incelenmesi: Diyarbakır ili için bir vaka çalışması
  Pages 845 - 858
  Abdullah MURATOĞLU
 23. Praseodymium katkılı titanyum dioksit fotokatalizörünün metilen mavisinin bozunma reaksiyonundaki etkinliği
  Pages 859 - 870
  Doruk DOĞU , Gürkan KARAKAŞ
 24. Dış kaçış merdivenlerindeki risklerin yeni bir model önerisiyle analizi
  Pages 871 - 886
  Erkan AVLAR , Hüsniye Sueda YILDIRIM
 25. Olurluğu arttırılmış parçacık sürü optimizasyonunda çok amaçlı ve tek amaçlı yaklaşımların kıyaslanması
  Pages 887 - 900
  Mehmet Sinan HASANOĞLU , Melik DÖLEN
 26. Beveloid dişli çarkların modellenmesi ve alttan kesme analizi
  Pages 901 - 916
  Berat Gürcan ŞENTÜRK , Mahmut Cüneyt FETVACI
 27. CFRP/Al-7075 istifli delmede matkap uç açılarının delinebilirlik üzerine etkisi
  Pages 917 - 932
  Erman AYDIN , Muammer NALBANT
 28. Dalgacık dönüşümü ve makine öğrenme teknikleri kullanılarak FTIR sinyallerinden kolon kanseri hastaları ve sağlıklı kişileri sınıflandırmak için yeni bir yöntem
  Pages 933 - 942
  Suat TORAMAN , İbrahim TÜRKOĞLU
 29. Pota metalürjisinde oluşan pota cürufunun kolemanit ile ıslahı
  Pages 943 - 952
  Murat BİLEN
 30. Çekişmeli üretici ağ ile ölçeklenebilir görüntü oluşturma ve süper çözünürlük
  Pages 953 - 966
  Ceren GÜZEL TURHAN , Hasan Şakir BİLGE
 31. Gaz atomizasyonu yöntemi ile üretilen AM60 magnezyum alaşım tozunun toz karakterizasyonu üzerine gaz basıncının etkisinin araştırılması
  Pages 967 - 978
  Tayfun ÇETİN , Mehmet AKKAŞ , Mustafa BOZ
 32. Farklı meyve atıkları ve organik ham tavuk gübresi atıkları karışımlarından termal ön işlem uygulanarak biyogaz üretiminin incelenmesi
  Pages 979 - 990
  Halil ŞENOL , Serkan DEMİR , Emre Aşkın ELİBOL
 33. İşleme merkezi seçim problemlerinde kullanılan çok kriterli karar verme yöntemi uygulamalarında kriter ve alternatif sayısının sıralama sonuçlarına etkisinin incelenmesi
  Pages 991 - 1002
  Yusuf Tansel İÇ , Mustafa YURDAKUL
 34. İlkbahar mevsiminde zeytinlik arazilerde Poliklorlu Bifenil (PCB) konsantrasyonlarının belirlenmesi
  Pages 1003 - 1014
  Şeyma Nur ERKUL , Gizem EKER ŞANLI
 35. Seyhan Baraj rezervuarında katı madde birikimi etkisinin incelenmesi
  Pages 1015 - 1026
  Şerife Pınar GÜVEL , Recep YURTAL
 36. Mevcut kömürlü bir termik santralin güneş destekli hibrit santrale dönüşümünün teknik ve ekonomik analizi
  Pages 1027 - 1046
  Burhanettin CETİN , Hakan AVCI
 37. Bulanık bilişsel haritalara dayalı yeni bir ürün konumlandırma yaklaşımı
  Pages 1047 - 1062
  Umut ASAN , Çiğdem KADAİFÇİ
 38. Atık lignoselülozik biyokütleden hidrotermal karbon üretimi ve karakterizasyonu
  Pages 1063 - 1076
  Öznur BAĞ , Kubilay TEKİN
 39. DYPE/PANI kompozit filmlerin sıcaklığa ve PANI katkı konsantrasyonuna bağlı olarak dielektrik parametrelerinin GRSA ile tahmini
  Pages 1077 - 1088
  Mehmet KILIÇ , Önder EYECİOĞLU , Zeynep GÜVEN ÖZDEMİR , Ümit ALKAN
 40. Elektrikli araçlar için mıknatıs oranı ve moment titreşimi azaltılmış yüksek verimli sürekli mıknatıslı senkron motor tasarım süreci ve gerçeklenmesi
  Pages 1089 - 1110
  Hatice KURNAZ ARAZ , Murat YİLMAZ