Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1300-1884 | e-ISSN 1304-4915 | Period Quarterly | Founded: 1986 | Publisher Gazi University |


Gazi University Journal of Engineering and Architecture is a peer-reviewed scientific journal that publishes national and international academic studies in the fields of Engineering and Architecture. Priority Engineering fields are Mechanical, Construction, Electrical-Electronics, Materials, Chemical and Industrial engineering. In the field of architecture, priority is given to studies in non-social, computational areas.Journal of Gazi University Faculty of Engineering and Architecture evaluates scientific research / screening articles with international specificity. In addition, articles such as data analysis, evaluation, technical report, survey results, statistical studies are not evaluated and rejected by the Editorial Office. In addition, screening articles are considered as invited guests. Articles submitted without invitation are rejected without consideration.

In the fields of engineering and architecture, new methods, new technologies, significant improvements, new application areas, etc. The scientific articles presented on these topics are among the publications that our journal gives priority.

Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University

ISSN 1300-1884 | e-ISSN 1304-4915 | Period Quarterly | Founded: 1986 | Publisher Gazi University |
Cover Image


Gazi University Journal of Engineering and Architecture is a peer-reviewed scientific journal that publishes national and international academic studies in the fields of Engineering and Architecture. Priority Engineering fields are Mechanical, Construction, Electrical-Electronics, Materials, Chemical and Industrial engineering. In the field of architecture, priority is given to studies in non-social, computational areas.Journal of Gazi University Faculty of Engineering and Architecture evaluates scientific research / screening articles with international specificity. In addition, articles such as data analysis, evaluation, technical report, survey results, statistical studies are not evaluated and rejected by the Editorial Office. In addition, screening articles are considered as invited guests. Articles submitted without invitation are rejected without consideration.

In the fields of engineering and architecture, new methods, new technologies, significant improvements, new application areas, etc. The scientific articles presented on these topics are among the publications that our journal gives priority.
Volume 36 - Issue 3 - May 24, 2021
 1. Çimento-esaslı harçlarda kendiliğinden iyileşmenin sağlanması için 2 bileşenli biyolojik katkı maddesinin geliştirilmesi
  Pages 1171 - 1184
  Mustafa Mert TEZER, Zeynep BAŞARAN BUNDUR
 2. Ürün çeşitliliğinin tasarım, tedarik ve üretim süreçlerine etkisinin sistem dinamiği yaklaşımı ile incelenmesi
  Pages 1185 - 1198
  Samet GÜNER, Zafer DOĞRUYOL
 3. Esnek üstyapılarda tekerlek temas gerilmesi ve deplasman dağılımlarının üç boyutlu sınır eleman metodu ile belirlenmesi
  Pages 1199 - 1212
  İbrahim Özgür DENEME
 4. Mücbir sebep faktörü olarak COVID-19 salgınının inşaat projelerinde oluşturduğu uyuşmazlık etmenleri ve etkilerinin incelenmesi
  Pages 1213 - 1228
  Hande ALADAĞ, Gökhan DEMİRDÖĞEN, Zeynep IŞIK
 5. Kuvars dolgulu polyester kompozitlerin aşınma özelliklerinin araştırılması
  Pages 1229 - 1240
  Ergun ATEŞ
 6. Sleipner soğuk iş takım çeliğinin tornalanmasında kesme parametrelerinin kesme kuvveti, yüzey pürüzlülüğü ve talaş şekli üzerine etkisinin incelenmesi
  Pages 1241 - 1252
  Barış ÖZLÜ
 7. Evrişimli sinir ağları ile ağaç kabuğu görüntülerinden ağaç türlerinin transfer öğrenme yöntemiyle tanımlanması
  Pages 1253 - 1270
  Bahadır ELMAS
 8. Marmara Denizi güneyi (Kocasu Deltası) sedimanlarında ağır metal kirliliğinin araştırılması
  Pages 1271 - 1288
  Hakan PEHLİVAN, Aydın AKBULUT, Elif VAROL MURATÇAY
 9. Nanopartiküllerin metal yapıştırıcılar üzerindeki etkilerinin araştırılması
  Pages 1289 - 1302
  Sinan AYDIN
 10. Bir kablo demetleme konveyör hattındaki çalışma duruşlarının AnyBody Modelleme Sistemi ile analizi ve yeni bir hat tasarımı önerisi
  Pages 1303 - 1318
  Demet GÖNEN, Hilal ATICI ULUSU
 11. Al7075-T6 sac malzemede tavlamanın şekillendirilebilirlik ve geri esnemeye etkilerinin deneysel araştırılması
  Pages 1319 - 1330
  İbrahim KARAAĞAÇ, Mehmet Okan KABAKÇI, Mehmet Yasin DEMİREL
 12. GMDH sinir ağı kullanılarak elastomer tabakalar üzerinde küresel elastomerik yatağın maksimum gerilmesinin tahmini
  Pages 1331 - 1346
  Yılmaz KAYA, Murat MAKARACI, Said BAYRAKLILAR, Melih KUNCAN
 13. Binalarda kullanılan yapısal olmayan kompozit panellerin fiziksel ve mekanik özelliklerinin değerlendirilmesi
  Pages 1347 - 1360
  Bekir PEKMEZCİ, Egemen ARABACI
 14. Programlanabilir güç kaynağı ve DC/DC Dönüştürücü tabanlı PV emülatörlerinin tasarımı ve performans testi
  Pages 1361 - 1372
  Süleyman YARIKKAYA, Said Mahmut ÇINAR
 15. Bireysel verilere dayalı kapasite üzeri rezervasyon modelleri
  Pages 1373 - 1386
  Tuğçe YAVUZ, Onur KAYA
 16. AISI H10 sıcak iş takım çeliğinin mekanik özelliklerine temperleme ve yaşlanma işlemlerinin etkisi
  Pages 1387 - 1398
  Demet TAŞTEMÜR, Süleyman GÜNDÜZ
 17. Sualtı objelerinin makine öğrenmesi yöntemleri ile tespitinde zaman serisi-görüntü dönüşümü tabanlı yeni yaklaşımlar
  Pages 1399 - 1416
  Mustafa Umut DEMİREZEN, Aybüke CİVRİZOĞLU, Uraz YAVANOĞLU
 18. DGM tekniği ile sürülen aç-kapa tipi solenoid yapılı elektro-pnömatik fren valfinin modellenmesi ve analizi
  Pages 1417 - 1430
  Elif ERZAN TOPÇU, Ersel BALİ
 19. I-enkesitli betonarme kirişlerde ultra-yüksek performanslı lifli beton kullanımının değerlendirilmesi
  Pages 1431 - 1448
  Kaan TÜRKER, Altuğ YAVAŞ, Tamer BİROL, Cengiz GÜLTEKİN
 20. Fırat-Dicle havzasında yıllık ortalama akımlar üzerinde iklim değişikliği etkilerinin iklim elastikiyeti metodu ile incelenmesi
  Pages 1449 - 1466
  Abdulrezzak ALİVİ, Osman YILDIZ, Gaye AKTÜRK
 21. Gelecek nesil hücresel ağlarda çoklu İnsansız Hava Aracı Baz İstasyonlarının 3D konum optimizasyonu ve yeni bir Meta-sezgisel yaklaşım
  Pages 1467 - 1482
  Recep ÖZDAĞ
 22. COVID-19 pandemi riski durumunda yetkinlik bazlı güvenlik personeli vardiya çizelgeleme probleminin çözümü
  Pages 1483 - 1498
  Ahmet CÜREBAL, Tamer EREN
 23. Geçici-afet-müdahale tesisleri yerleşimi için senaryo-tabanlı bir karar destek sistemi
  Pages 1499 - 1514
  Fatih ÇAVDUR, Aslı SEBATLI SAĞLAM, Merve KÖSE KÜÇÜK
 24. Atık fuzel yağı-motorin karışımı içerisine organik esaslı mangan ilavesinin motor performansı ve emisyon karakteristiklerinin araştırılması
  Pages 1515 - 1530
  Süleyman ÜSTÜN
 25. Soğuk maserasyon ile üretilen Kalecik Karası şırasının uçucu aroma bileşenleri dağılımının belirlenmesi
  Pages 1531 - 1538
  Yalçın GÜÇER, Ender Sinan POYRAZOĞLU, Nevzat ARTIK
 26. Makine uygunluk kısıtlaması ve sıra bağımlı kurulum süresi ile özdeş olmayan paralel makine çizelgeleme problemi için tabu arama algoritması
  Pages 1539 - 1550
  Ahad FURUGİ
 27. Mobil robotlar için çok engelli ortamlarda hızlı yol planlama
  Pages 1551 - 1564
  Mustafa Yusuf YILDIRIM, Rüştü AKAY
 28. İki aşamalı eş zamanlı topla-dağıt araç rotalama problemi için matematiksel programlama tabanlı sezgisel yaklaşım
  Pages 1565 - 1580
  Önder BELGİN, İsmail KARAOĞLAN, Fulya ALTIPARMAK
 29. FRP donatı-beton aderansı deney yöntemlerinin aderansı etkileyen parametrelere göre karşılaştırılması
  Pages 1581 - 1594
  İlker KALKAN, Boğaçhan BAŞARAN
 30. Fotovoltaik (PV) entegrasyonlu rezonans dönüştürücü için çeşitli düzensiz darbe yoğunluk modülasyonu (PDM) kontrol dağılımı uzunluklarının karşılaştırılması
  Pages 1595 - 1612
  Akif KARAFİL
 31. Ankara-Altındağ bölgesindeki 18 tarihi caminin yangın tahliye risklerinin nitel ve nicel analizi
  Pages 1613 - 1630
  Muhsin Selçuk SATIR, Abdurrahman Yağmur TOPRAKLI
 32. Şerit takip sistemi için yenilikçi eşgüdümlü müdahale konfigürasyonunun tasarımı ve performans analizi
  Pages 1631 - 1642
  Emir KUTLUAY, Mesut DÜZGÜN, Morteza DOUSTİ
 33. Tarihi yapıların deprem performansının belirlenmesi için basitleştirilmiş bir yöntem: Kaya Çelebi Cami örneği
  Pages 1643 - 1656
  Ferit ÇAKIR
 34. FDM yöntemiyle üretilmiş öksetik bal peteği kutuların yöne bağlı darbe davranışının deneysel ve nümerik olarak incelenmesi
  Pages 1657 - 1668
  Betul GULCIMEN CAKAN, Cihat ENSARİOGLU, Volkan KÜÇÜKAKARSU, İbrahim TEKİN, M. Cemal ÇAKIR
 35. Temel bileşen analizi kullanılarak Doğu Akdeniz Havzası ani taşkın potansiyelinin morfometrik yaklaşımla değerlendirilmesi
  Pages 1669 - 1686
  Müsteyde BADUNA KOÇYİĞİT, Hüseyin AKAY, Egemen BABAİBAN
 36. Twitter iletileri duygu değerleri ve Bist 30 endeksi günlük değer değişimlerinin Pearson korelasyonu ve Granger nedensellik analizi
  Pages 1687 - 1702
  Aysun GÜRAN, Emine ATEŞ
 37. Atık çınar yaprakları ve plastik bardakların birlikte pirolizinden üretilen piroliz çarının bitümün viskozitesi ve yüksek sıcaklık performans sınıfı üzerine etkisi
  Pages 1703 - 1714
  Neslihan ATASAĞUN
 38. Arı hastalıklarının hibrit bir derin öğrenme yöntemi ile tespiti
  Pages 1715 - 1732
  Sedat METLEK, Kiyas KAYAALP
 39. Milimetre dalga ve terahertz kablosuz haberleşmede mükemmel gizlilik
  Pages 1733 - 1746
  Ali EKSİM, Tolga DEMİRCİ
 40. XLPE dielektrik malzemelerde elektrik alanının temas açısına ve damlacık şekline etkisi
  Pages 1747 - 1760
  Mustafa KARHAN, Musa Faruk ÇAKIR, Özkan ARSLAN, Fatih ISSI, Volkan EYÜPOĞLU