Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1300-1884 | e-ISSN 1304-4915 | Period Quarterly | Founded: 1986 | Publisher Gazi University |


Gazi University Journal of Engineering and Architecture is a peer-reviewed scientific journal that publishes national and international academic studies in the fields of Engineering and Architecture. Priority Engineering fields are Mechanical, Construction, Electrical-Electronics, Materials, Chemical and Industrial engineering. In the field of architecture, priority is given to studies in non-social, computational areas.Journal of Gazi University Faculty of Engineering and Architecture evaluates scientific research / screening articles with international specificity. In addition, articles such as data analysis, evaluation, technical report, survey results, statistical studies are not evaluated and rejected by the Editorial Office. In addition, screening articles are considered as invited guests. Articles submitted without invitation are rejected without consideration.

In the fields of engineering and architecture, new methods, new technologies, significant improvements, new application areas, etc. The scientific articles presented on these topics are among the publications that our journal gives priority.

Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University

ISSN 1300-1884 | e-ISSN 1304-4915 | Period Quarterly | Founded: 1986 | Publisher Gazi University |
Cover Image


Gazi University Journal of Engineering and Architecture is a peer-reviewed scientific journal that publishes national and international academic studies in the fields of Engineering and Architecture. Priority Engineering fields are Mechanical, Construction, Electrical-Electronics, Materials, Chemical and Industrial engineering. In the field of architecture, priority is given to studies in non-social, computational areas.Journal of Gazi University Faculty of Engineering and Architecture evaluates scientific research / screening articles with international specificity. In addition, articles such as data analysis, evaluation, technical report, survey results, statistical studies are not evaluated and rejected by the Editorial Office. In addition, screening articles are considered as invited guests. Articles submitted without invitation are rejected without consideration.

In the fields of engineering and architecture, new methods, new technologies, significant improvements, new application areas, etc. The scientific articles presented on these topics are among the publications that our journal gives priority.
Volume 35 - Issue 3 - Apr 7, 2020
 1. Süneklik düzeyi yüksek moment aktaran çelik çerçevelerin sismik enerji istemleri
  Pages 1111 - 1128
  Selçuk DOĞRU , Bülent AKBAŞ
 2. Sürdürülebilir enerji yönetimi için yapay sinir ağları ve ARIMA metotları kullanılarak melez tahmin modelinin tasarlanması ve geliştirilmesi: Tütün endüstrisinde vaka çalışması
  Pages 1129 - 1140
  Hamdi Giray REŞAT
 3. Otomatik gerilim regülatör sistemi için karşıt tabanlı atom arama optimizasyon algoritması
  Pages 1141 - 1158
  Serdar EKİNCİ , Ayşen DEMİRÖREN , Hatice Lale ZEYNELGİL , Baran HEKİMOĞLU
 4. Aşındırıcı macun ile elektro erozyonla işlenmiş Ti-6Al-4V alaşımının yüzey kalitesinin iyileştirilmesi
  Pages 1159 - 1170
  Kürşad GÖV , Osman SOYDAN , Ömer EYERCİOĞLU
 5. Nugget buharlı pişme süreç parametrelerinin çok yanıtlı güçlü eniyilenmesi
  Pages 1171 - 1186
  Özlem KUVAT
 6. Tek geçişli bir havalı güneş kollektörü tasarımı, imalatı ve farklı kütle debilerinde ısıl analizi
  Pages 1187 - 1198
  Selçuk DARICI
 7. Hazırlık maliyetli stoğa-üretim sistemlerinin kontrolü
  Pages 1199 - 1212
  Sinem ÖZKAN , Önder Bulut
 8. Gemi çarpışmalarının önlenmesi için melez algoritma tabanlı bir karar destek sisteminin oluşturulması
  Pages 1213 - 1230
  Timur İNAN , Ahmet Fevzi BABA
 9. Üretim koşullarının 42CrMo4 çelik matrisli beyaz dökme demir takviyeli kompozitin özelliklerine etkileri
  Pages 1231 - 1242
  Hasan HASIRCI
 10. Nitrik asit ile modifiye edilmiş biyokütle temelli aktif karbonun süperkapasitör performansının incelenmesi
  Pages 1243 - 1256
  İffet İşıl GÜRTEN İNAL , Yavuz GÖKÇE , Emine YAĞMUR , Zeki AKTAŞ
 11. Kristal Viyolet boyar maddesinin renk giderimi ile çift frekans (20 kHz+640 kHz) ultrasonik sisteminin optimum koşullarının belirlenmesi
  Pages 1257 - 1268
  Zeynep EREN , Kevin O'SHEA
 12. Yerel olmayan ortalamalar yaklaşımı ile yere nüfuz eden radar görüntülerinde kargaşa giderme
  Pages 1269 - 1284
  Deniz KUMLU , İşın ERER
 13. Gümüş nanopartiküller eşliğinde katalitik ozonlama prosesleri ile sucul ortamdan doğal organik maddelerin giderimi: Ozonlama ürünlerinin belirlenmesi
  Pages 1285 - 1296
  Alper ALVER , Aylin ALTINIŞIK TAĞAÇ , Ahmet KILIÇ
 14. Hızlı ofis zorlanma değerlendirmesi yönteminin entegre bir çok kriterli karar verme yaklaşımıyla geliştirilmesi
  Pages 1297 - 1314
  Elif Kılıç Delice , Gülin Feryal CAN , Emin KAHYA
 15. Sergileme mekânlarında tasarım başarımının artırılmasına yönelik kriterlerin belirlenmesinde analitik bir yaklaşım
  Pages 1315 - 1332
  S. Banu GARİP
 16. Yapılı dolgulu kolonda sıvı ve gaz fazı kütle transfer katsayıları ve ara yüzey alanı
  Pages 1333 - 1352
  Gizem GENÇ ÇELİKÇİ , Duygu UYSAL ZIRAMAN , Bekir Zühtü UYSAL
 17. Doygun kumların statik ve dinamik davranışlarının bünyesel modellenmesine yönelik geliştirilen sayısal formülasyonların karşılaştırmalı çalışması: Yeni bir pekleşme kuralı önerisi
  Pages 1353 - 1368
  Mehmet Barış Can ULKER
 18. Doğrusal olmayan yeni bir sistem ile damar görüntülerinin mikrobilgisayar tabanlı olarak şifrelenmesi
  Pages 1369 - 1386
  Akif AKGÜL , Mustafa Zahid YILDIZ , Ömer Faruk BOYRAZ , Emre GÜLERYÜZ , Sezgin KAÇAR , Bilal GÜREVİN
 19. Tarihi binaların sağlamlaştırılması için killi kireçtaşından üretilen enjeksiyon malzemesinin karakterizasyonu
  Pages 1387 - 1398
  Didem OKTAY , Mehmet UĞURYOL , M. Buğra GÜNER , A. Binnaz HAZAR YORUÇ , Nabi YÜZER
 20. Candida tropicalis ile sulu çözeltilerden metal-kompleks boyar madde giderimi : üreme ve inhibisyon kinetiği
  Pages 1399 - 1408
  Müjgan OKUR , Nurdan SARAÇOĞLU , Zümriye AKSU
 21. Kaolin kili ile modifiye edilmiş bitümün reolojik ve mekanik özelliklerinin incelenmesi
  Pages 1409 - 1420
  Deniz ARSLAN , Metin GÜRÜ , Mustafa Kürşat ÇUBUK , Meltem ÇUBUK , Farshad Karimzadeh FARSHBAFİAN
 22. Sıkıştırılmış yüksek plastisiteli kil bir zeminde hacim değişimi davranışının farklı başlangıç koşulları için incelenmesi
  Pages 1421 - 1436
  Hazal Berrak GENÇDAL , Saadet Arzu BERİLGEN , Havvanur KILIÇ
 23. Kanoladan elde edilen biyodizelin performansa, emisyonlara ve yanma karakteristiğine etkilerinin NEDC ve sabit seyir hızlarında incelenmesi
  Pages 1437 - 1454
  Tolgahan KAYA , Osman Akın KUTLAR , Özgür Oğuz TAŞKIRAN
 24. Biyoreaktör depolama alanlarında sızıntı suyu karakterizasyonu
  Pages 1455 - 1468
  Esra TINMAZ KÖSE , İbrahim DEMİR
 25. Çok amaçlı kurumsal kaynak planlaması uyarlama projelerinin insan kaynağı kısıtı ve belirsizlik altında çizelgelenmesi
  Pages 1469 - 1486
  Kemal SUBULAN
 26. JSMAA tabanlı yeni bir eklenti: SWARA-JSMAA ve akrobasi uçağı seçimi
  Pages 1487 - 1498
  Korel İnanç DURMAZ , Cevriye TEMEL GENCER
 27. Aziz Antuan Kilisesi’nin mimari açıdan okunabilirliği
  Pages 1499 - 1508
  Elif ATICI , Mehmet İNCEOĞLU
 28. Plazma arkı ile kesim işlemlerinde kesme parametrelerinin malzemenin kesim yüzeyi kalitesine ve ısı tesiri altındaki bölge (ITAB) genişliğine etkisinin deneysel olarak araştırılması
  Pages 1509 - 1518
  İsmail TEKAÜT
 29. Tedarikçi seçimi için yeni bir aralık tip-2 hibrit bulanık kural tabanlı AHP sistemi
  Pages 1519 - 1536
  Müslüm ÖZTÜRK , Turan PAKSOY
 30. İş paketi sürelerinin belirli olduğu kaynak kısıtlı proje planlama problemi için öncelik kuralı
  Pages 1537 - 1550
  Pelin ERCAN , Ömer Özgür TANRIÖVER
 31. Sertliği değiştirilebilir bir ayak bileği dış iskelet robotun çeşitli kontrolcüler ile pozisyon takibi kontrol performansının değerlendirilmesi
  Pages 1551 - 1564
  Ergin KILIÇ , Bahri ŞEKERCİ , Hasbi KIZILHAN , Özgür BAŞER
 32. Peynir altı suyu derişikleştirilme süreci için çeşitli membran temas ettirici sistemlerinin karşılaştırılması
  Pages 1565 - 1574
  Ayça HASANOĞLU
 33. IEEE 802.11 MAC Protokolünün VANET ağlardaki performans modellemesi ve analizi
  Pages 1575 - 1588
  Muhammet Ali KARABULUT , A.f.m. Shahen SHAH , Hacı İLHAN
 34. Termal indirgenmiş grafen oksit ile elektrokimyasal olarak askorbik asit tayini
  Pages 1589 - 1602
  Merve OKUTAN
 35. Potansiyel doksorubisin taşıyıcı sistemi olarak PEG-endozom parçalayıcı peptit konjugatının değerlendirilmesi
  Pages 1603 - 1614
  Selin ŞEN , Ayben TOP
 36. Bina inşaatındaki çalışan duruşlarının farklı ergonomik risk değerlendirme yöntemi ile değerlendirilmesi
  Pages 1615 - 1630
  Mehmet Ali ZENGİN , Ömer ASAL
 37. Kablosuz haberleşme uygulamaları için boyutu küçültülmüş basılı log-periyodik çift kutuplu anten
  Pages 1631 - 1646
  Mehmet Can OZGONUL , Mustafa SEÇMEN
 38. Atıksu arıtma çamurlarının yakılmasıyla oluşan küllerin yapı malzemesi olarak geri kazanımı
  Pages 1647 - 1664
  Berna YİĞİT , Güray SALİHOĞLU , Ali MARDANİ-AGHABAGLOU , Nezih Kamil SALİHOĞLU , Süleyman ÖZEN
 39. RCP4.5 ve RCP8.5 iklim senaryolarına göre konutlarda iklim değişikliği etki değerlendirmesi
  Pages 1665 - 1684
  Cagla MERAL AKGÜL , İpek GÜRSEL DİNO
 40. Derin öğrenme yöntemleri ile dokunsal parke yüzeyi tespiti
  Pages 1685 - 1700
  Abdulsamet AKTAŞ , Önder DEMİR , Buket DOĞAN