ISSN: 2147-7930
e-ISSN: 2149-6455
Founded: 2013
Publisher: Mus Alparslan University
Cover Image
 
Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi [Mus Alparslan University Journal of Science], fen bilimleri alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki defa düzenli olarak yayımlanmaktadır.

Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi:
• International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF),
• Research Bible,
• Scientific Indexing Sevice
• infobase index
• DRJI (Directory of Research Journals Indexing)
• CrossRef DOI
• Academic keys
• COSMOS IF
• Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)
• Index Copernicus
• National Science Digital Library
• CiteFactor
• CAB Abstract
• Sindex
• SOBİAD
• Open J Gate
• ROAD


tarafından indekslenmektedir.