ISSN: 2147-7930
e-ISSN: 2149-6455
Başlangıç: 2013
Yayımlanma Sıklığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Muş Alparslan Üniversitesi
Kapak Resmi
       
Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi [Mus Alparslan University Journal of Science], fen bilimleri alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki defa düzenli olarak yayımlanmaktadır.

Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi:
• International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF),
• Research Bible,
• Scientific Indexing Sevice
• infobase index
• DRJI (Directory of Research Journals Indexing)
• CrossRef DOI
• Academic keys
• COSMOS IF
• Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)
• Index Copernicus
• National Science Digital Library
• CiteFactor
• CAB Abstract
• Sindex
• SOBİAD
• Open J Gate
• ROAD


tarafından indekslenmektedir.2022 - Cilt: 10 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

Electrochemical sensitivity, selectivity, and sensory properties of a natural polymer-supported titanium nanocomposite electrode towards lysine amino acid