Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1012-2354 | Period Tri-annual | Founded: 1985 | Publisher Erciyes University | http://fbedergi.erciyes.edu.trErciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, özgün bilimsel araştırmalar ile uygulama çalışmalarına yer veren bir dergidir. Dergide, Fen ve Mühendislik Bilimlerinde yapılmış deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan analitik ve nümerik çözümleri içeren araştırma makalesi türündeki çalışmalara yer verilir.

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, yılda 3 kez yayınlanmaktadır. Ayrıca dergi TR dizin kapsamında dizinlenmektedir. Dergi, makaleleri sadece TÜBİTAK-Ulakbim tarafından sağlanan Dergipark çevrimiçi (online) sistemi yoluyla kabul etmektedir. E-mail ile gönderilen makaleler kabul edilmemektedir. Çevrimiçi sistem üzerinden yayınlarını sunan yazarlar, yine aynı sistem üzerinden yayın sürecini takip edebilmektedir. Kurallara uygun olarak sunulan bir makale, öncelikle Baş Editör tarafından ön incelemeden geçirilmekte, daha sonra ilgili alan editörü tarafından en az üç bağımsız hakeme atanmaktadır.

Dergiye gönderilen materyallerin tamamı veya herhangi bir bölümü; başka bir dergi, konferans vb. gibi yerlerde daha önce yayınlanmamış veya yayına kabul edilmemiş veya incelenmek üzere sunulmamış orijinal araştırmaları içermelidir. Makaleler; Türkçe veya İngilizce kabul edilmektedir. Eğer, gönderilecek makale Türkçe ise; başlık, özet ve anahtar kelimelerin İngilizcesi mutlaka olmalıdır. Derginin ortalama yayın inceleme hızı, her bir makale için 90 gündür.

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi

ISSN 1012-2354 | Period Tri-annual | Founded: 1985 | Publisher Erciyes University | http://fbedergi.erciyes.edu.tr
Cover ImageErciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, özgün bilimsel araştırmalar ile uygulama çalışmalarına yer veren bir dergidir. Dergide, Fen ve Mühendislik Bilimlerinde yapılmış deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan analitik ve nümerik çözümleri içeren araştırma makalesi türündeki çalışmalara yer verilir.

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, yılda 3 kez yayınlanmaktadır. Ayrıca dergi TR dizin kapsamında dizinlenmektedir. Dergi, makaleleri sadece TÜBİTAK-Ulakbim tarafından sağlanan Dergipark çevrimiçi (online) sistemi yoluyla kabul etmektedir. E-mail ile gönderilen makaleler kabul edilmemektedir. Çevrimiçi sistem üzerinden yayınlarını sunan yazarlar, yine aynı sistem üzerinden yayın sürecini takip edebilmektedir. Kurallara uygun olarak sunulan bir makale, öncelikle Baş Editör tarafından ön incelemeden geçirilmekte, daha sonra ilgili alan editörü tarafından en az üç bağımsız hakeme atanmaktadır.

Dergiye gönderilen materyallerin tamamı veya herhangi bir bölümü; başka bir dergi, konferans vb. gibi yerlerde daha önce yayınlanmamış veya yayına kabul edilmemiş veya incelenmek üzere sunulmamış orijinal araştırmaları içermelidir. Makaleler; Türkçe veya İngilizce kabul edilmektedir. Eğer, gönderilecek makale Türkçe ise; başlık, özet ve anahtar kelimelerin İngilizcesi mutlaka olmalıdır. Derginin ortalama yayın inceleme hızı, her bir makale için 90 gündür.
Cilt: 36 Sayı: 1 Last Issue
Volume 36 - Issue 1 - Apr 26, 2020
 1. Buji Ateşlemeli Motorlarda Alkol Yakıt Kullanımının Performans, Emisyon ve Yanma Karakteristikleri Açısından İncelenmesi
  Pages 2 - 22
  Meltem GÖKTAŞ , Cenk SAYIN
 2. Araçlarda Makas Sistemlerinin Uzun Ömür Testine Yönelik Stant Tasarımı ve Prototip Uygulaması
  Pages 23 - 33
  Mehmet Bahadır ÇETİNKAYA , Cihan TOPAÇ
 3. Katı Atık Getirme Merkezi Kuruluş Yer Seçimi İçin DEMATEL-ANP Ve Matematiksel Programlama Yöntemleriyle Bütünleşik Bir Yaklaşım: Ankara İlinde Bir Uygulama Örneği
  Pages 34 - 47
  Tuğçe İNAĞ , Murat ARIKAN
 4. Aerobik Membran Biyoreaktörde Sülfür Oksidasyonunun ve Filtrasyon Performansının İncelenmesi
  Pages 48 - 61
  Zeynep TAYRAN , Adem YURTSEVER , Senem TEKSOY BASARAN , Erkan SAHİNKAYA
 5. Assessment of Livestock Drinking Water Quality: A Case Study in a Special Environmental Protection Area
  Pages 62 - 76
  Gökşen ÇAPAR , Çiğdem COŞKUN DİLCAN, Sebnem ARSLAN
 6. Biberde Tuz Stresine Karşı Melatonin Uygulamasının Bazı Fide Özellikleri Üzerine Etkisi
  Pages 77 - 82
  Gökçen YAKUPOĞLU
 7. A Note on Simplicial Groupids
  Pages 83 - 88
  Ali AYTEKİN
 8. Classification of Factors Affecting Renal Failure by Machine Learning Methods
  Pages 89 - 102
  Pelin KASAP , Burçin Şeyda ÇORBA ZORLU
 9. Kentsel Dönüşüm Sonucu Oluşan İnşaat Atıklarının Getirdiği Maliyetin Kayseri Küçükali Mahallesi’nde İncelenmesi
  Pages 103 - 119
  Şule YARIMÇAM , Z. Özlem PARLAK BİÇER
 10. GPU Programlama ile Yüksek Boyutlu Yoğun Matrislerle Kronecker Çarpım Hesaplaması
  Pages 120 - 128
  Ahmet Duran , Mehmet Tunçel , Hayati Ünsal Özer
 11. Fonksiyonel Derecelendirilmiş Fleyk-Al3Ti/Al Kompozitlerin Üretimi ve Özelliklerinin Araştırılması
  Pages 129 - 137
  Ömer SAVAŞ , Muhammed Soner BAŞER
 12. Ağırlıklı Uzaylarda q-Szász-Kantorovich-Chlodowsky Operatörlerinin Yaklaşımları
  Pages 138 - 150
  Reşat ASLAN , Aydın İZGİ