Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1012-2354 | Period Tri-annual | Founded: 1985 | Publisher Erciyes University | http://fbedergi.erciyes.edu.trErciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, özgün bilimsel araştırmalar ile uygulama çalışmalarına yer veren bir dergidir. Dergide, Fen ve Mühendislik Bilimlerinde yapılmış deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan analitik ve nümerik çözümleri içeren araştırma makalesi türündeki çalışmalara yer verilir.

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, yılda 3 kez yayınlanmaktadır. Ayrıca dergi TR dizin kapsamında dizinlenmektedir. Dergi, makaleleri sadece TÜBİTAK-Ulakbim tarafından sağlanan Dergipark çevrimiçi (online) sistemi yoluyla kabul etmektedir. E-mail ile gönderilen makaleler kabul edilmemektedir. Çevrimiçi sistem üzerinden yayınlarını sunan yazarlar, yine aynı sistem üzerinden yayın sürecini takip edebilmektedir. Kurallara uygun olarak sunulan bir makale, öncelikle Baş Editör tarafından ön incelemeden geçirilmekte, daha sonra ilgili alan editörü tarafından en az üç bağımsız hakeme atanmaktadır.

Dergiye gönderilen materyallerin tamamı veya herhangi bir bölümü; başka bir dergi, konferans vb. gibi yerlerde daha önce yayınlanmamış veya yayına kabul edilmemiş veya incelenmek üzere sunulmamış orijinal araştırmaları içermelidir. Makaleler; Türkçe veya İngilizce kabul edilmektedir. Eğer, gönderilecek makale Türkçe ise; başlık, özet ve anahtar kelimelerin İngilizcesi mutlaka olmalıdır. Derginin ortalama yayın inceleme hızı, her bir makale için 90 gündür.

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi

ISSN 1012-2354 | Period Tri-annual | Founded: 1985 | Publisher Erciyes University | http://fbedergi.erciyes.edu.tr
Cover ImageErciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, özgün bilimsel araştırmalar ile uygulama çalışmalarına yer veren bir dergidir. Dergide, Fen ve Mühendislik Bilimlerinde yapılmış deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan analitik ve nümerik çözümleri içeren araştırma makalesi türündeki çalışmalara yer verilir.

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, yılda 3 kez yayınlanmaktadır. Ayrıca dergi TR dizin kapsamında dizinlenmektedir. Dergi, makaleleri sadece TÜBİTAK-Ulakbim tarafından sağlanan Dergipark çevrimiçi (online) sistemi yoluyla kabul etmektedir. E-mail ile gönderilen makaleler kabul edilmemektedir. Çevrimiçi sistem üzerinden yayınlarını sunan yazarlar, yine aynı sistem üzerinden yayın sürecini takip edebilmektedir. Kurallara uygun olarak sunulan bir makale, öncelikle Baş Editör tarafından ön incelemeden geçirilmekte, daha sonra ilgili alan editörü tarafından en az üç bağımsız hakeme atanmaktadır.

Dergiye gönderilen materyallerin tamamı veya herhangi bir bölümü; başka bir dergi, konferans vb. gibi yerlerde daha önce yayınlanmamış veya yayına kabul edilmemiş veya incelenmek üzere sunulmamış orijinal araştırmaları içermelidir. Makaleler; Türkçe veya İngilizce kabul edilmektedir. Eğer, gönderilecek makale Türkçe ise; başlık, özet ve anahtar kelimelerin İngilizcesi mutlaka olmalıdır. Derginin ortalama yayın inceleme hızı, her bir makale için 90 gündür.
Cilt 36 Sayı 3 Last Issue
Volume 36 - Issue 3 - Dec 31, 2020
 1. Stepwise Algorithms For Person And Object Tracking In Industry 4.0
  Pages 299 - 306
  Çağla EDİZ
 2. Kamunun Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi Üzerinde Etkisi Olan Faktörlerin Beta Regresyon ile Belirlenmesi
  Pages 307 - 311
  Hasan BULUT
 3. Uçucu Kül Esaslı Geopolimer Harçlara Diatomit İkamesinin Isı İletkenliğe Etkisi
  Pages 312 - 324
  Serhan İLKENTAPAR, Ezgi ÖRKLEMEZ
 4. Improvement in Exponential Estimators of Population Mean using Information on Auxiliary Attribute
  Pages 325 - 332
  Tolga ZAMAN
 5. Konya-Türkiye'de Belirli Bir İzole Kavşakta Optimum Çevrim Uzunluğu ve Ortalama Gecikme Süresinin Çok Amaçlı Optimizasyonu
  Pages 333 - 344
  Ali KARAŞAHİN, Tahir SAĞ
 6. Bazı Yonca Çeşitlerinde Farklı Temel Besin Ortamlarının Somatik Embriyogenesis Üzerine Etkisi
  Pages 345 - 349
  Nilgün EKİNCİ, Satı UZUN
 7. Yanal Yüklere Maruz Kalan Kolonların SAP2000 ile Monotonik ve Histeretik Analizi
  Pages 350 - 363
  Sila AVĞIN, Metin KOSE
 8. Modeling and investigation of the wind turbine integrated with fresh water production and vapour compression refrigeration systems in terms of thermodynamic perspective.
  Pages 364 - 373
  Fatih YILMAZ
 9. An Examination of Data Dependence For Jungck-Type Iteration Method
  Pages 374 - 384
  Samet MALDAR
 10. Sınırlama Ele Alış Metotlarının Yapay Arı Kolonisi Algoritması Üzerinde Etkisinin İncelenmesi
  Pages 385 - 399
  Demet ALICI KARACA, Bahriye BAŞTÜRK AKAY
 11. Mean Square Error Performance of the Modified Jackknifed Ridge Predictors in the Linear Mixed Models
  Pages 400 - 407
  Özge KURAN
 12. Flow Patterns and Bifurcations in a Z-Shaped Cavity
  Pages 408 - 419
  Ebutalib ÇELİK
 13. Barut Ağacı Kabuğu’nun (Rhamnus Frangula L.) Bazı Tekstil Materyallerini Boyayabilme Özelliklerinin Araştırılması
  Pages 420 - 432
  Hüseyin BENLİ
 14. Yeniden Örnekleme Teknikleri Kullanarak SMS Verisi Üzerinde Metin Sınıflandırma Çalışması
  Pages 433 - 442
  Özer ÇELİK, Gürkan KAPLAN
 15. Theoretical B3LYP Study on Electronic Structure of Contrast Agent Iopromide
  Pages 443 - 455
  Sedat KANDEMİRLİ, İzzettin YILMAZER, Fatma KANDEMİRLİ, Murat SARAÇOĞLU
 16. Bulanık Ortamda Tedarikçi Seçimi
  Pages 456 - 471
  Özgür DEMİRTAŞ, Fulya ZARALI, Sermed DOĞAN
 17. Çok Değişkenli Normal Dağılımların Karmasına Dayalı Kümelemede TOPSIS Yöntemiyle ile Küme Sayısının Belirlenmesi
  Pages 472 - 480
  Serkan AKOĞUL, Murat ERİSOGLU, Ülkü ERİŞOĞLU
 18. A Closed Formula of Hausdorff Series in a Semigroup Ring
  Pages 481 - 483
  Osman KELEKCİ
 19. Bütünleşik ENTROPİ-ARAS Yöntemi ile Apart Seçimi
  Pages 484 - 490
  Suna ÇETİN
 20. Farklı Delik Delme İşlemlerinde Maliyet Hesabı İçin Program Geliştirme
  Pages 491 - 503
  Tugay ÜSTÜN, Yakup TURGUT
 21. Life Cycle Assessment for Neutralization process in Textile Wastewater Treatment Plant
  Pages 504 - 510
  Fatma ŞENER FİDAN, Emel KIZILKAYA AYDOGAN, Niğmet UZAL