Mühendis ve Makina
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1300-3402 | e-ISSN 2667-7520 | Period Quarterly | Founded: 1954 | Publisher TMMOB Makina Mühendisleri Odası | https://www.mmo.org.tr/muhendismakinaMEVCUT YAYIM PLANI

Mühendis ve Makina Dergisi yılda 4 sayı olarak yayımlanmaktadır. Bu sayılara ek olarak Yayın Kurulu’nun kararıyla belirlenen Özel Sayılar opsiyonel olarak yayımlanabilmektedir.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Gönderilen tüm araştırma makaleleri en az 3 hakem tarafından değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme sırasında, “Kapalı İnceleme” süreci takip edilmesi tercih edilmekte ve hem yazarlar hem de hakemlerin birbirlerinin bilgilerine makale dosyası üzerinden ulaşmaları engellenmektedir. Değerlendirme süreci sonucunda makale ile ilgili son karar yayın kurulu görüşlerine bağlı olarak verilmektedir.

AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI

Mühendis ve Makina Dergisi bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek dergi içeriğine açık erişim sağlamaktadır.

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Hakem değerlendirme süreci tamamlanmış ve kabul edilmiş tüm makaleler herhangi bir makale gönderim ve/veya değerlendirme ücreti talep edilmeksizin çevrimiçi olarak yayımlanmaktadır.

MAKALE TİPLERİ

Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış olan orjinal nitelikteki “Araştırma Makaleleri” ve “Derlemeler” Mühendis ve Makina Dergisi tarafından kabul edilmektedir.

İNTİHAL KONTROLÜ

Ocak 2019’dan itibaren gönderilen makalelerin tümü IThenticate® intihal belirleme yazılımı kullanılarak kontrol edilmektedir. Yazılım tarafından üretilen benzerlik raporu doğrultusunda, editörler kurulu makalenin hakem değerlendirmesine alınmasına veya doğrudan ret edilmesine karar vermektedir.

Dergimize gelen tüm makaleler için etik kurallar yazar/yazarlar tarafından kabul etmiş sayılır.

ŞİKAYET POLİTİKASI

Yayımlanmış herhangi bir materyal ile ilgili şikayetler ilk yayımlanma tarihinden itibaren 12 ay süresince alınmaktadır. Herhangi bir şikayet olması durumunda, yazarlar tarafından ilgili şikayetlerin gerekçeleri ile birlikte dergi yayın ofisine e-mail ile bildirilmesi gerekmektedir.

TELİF HAKKI DEVRİ

Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaların tüm telif hakkı Mühendis ve Makine Dergisi’ne devredilmedilir. Bu kapsamda yazarlar tarafından imzalanmış olan “Telif Hakkı Devir Formunun” makalenin sisteme yüklenmesi ile beraber yapılması gerekmektedir.

Mühendis ve Makina

ISSN 1300-3402 | e-ISSN 2667-7520 | Period Quarterly | Founded: 1954 | Publisher TMMOB Makina Mühendisleri Odası | https://www.mmo.org.tr/muhendismakina
Cover ImageMEVCUT YAYIM PLANI

Mühendis ve Makina Dergisi yılda 4 sayı olarak yayımlanmaktadır. Bu sayılara ek olarak Yayın Kurulu’nun kararıyla belirlenen Özel Sayılar opsiyonel olarak yayımlanabilmektedir.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Gönderilen tüm araştırma makaleleri en az 3 hakem tarafından değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme sırasında, “Kapalı İnceleme” süreci takip edilmesi tercih edilmekte ve hem yazarlar hem de hakemlerin birbirlerinin bilgilerine makale dosyası üzerinden ulaşmaları engellenmektedir. Değerlendirme süreci sonucunda makale ile ilgili son karar yayın kurulu görüşlerine bağlı olarak verilmektedir.

AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI

Mühendis ve Makina Dergisi bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek dergi içeriğine açık erişim sağlamaktadır.

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Hakem değerlendirme süreci tamamlanmış ve kabul edilmiş tüm makaleler herhangi bir makale gönderim ve/veya değerlendirme ücreti talep edilmeksizin çevrimiçi olarak yayımlanmaktadır.

MAKALE TİPLERİ

Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış olan orjinal nitelikteki “Araştırma Makaleleri” ve “Derlemeler” Mühendis ve Makina Dergisi tarafından kabul edilmektedir.

İNTİHAL KONTROLÜ

Ocak 2019’dan itibaren gönderilen makalelerin tümü IThenticate® intihal belirleme yazılımı kullanılarak kontrol edilmektedir. Yazılım tarafından üretilen benzerlik raporu doğrultusunda, editörler kurulu makalenin hakem değerlendirmesine alınmasına veya doğrudan ret edilmesine karar vermektedir.

Dergimize gelen tüm makaleler için etik kurallar yazar/yazarlar tarafından kabul etmiş sayılır.

ŞİKAYET POLİTİKASI

Yayımlanmış herhangi bir materyal ile ilgili şikayetler ilk yayımlanma tarihinden itibaren 12 ay süresince alınmaktadır. Herhangi bir şikayet olması durumunda, yazarlar tarafından ilgili şikayetlerin gerekçeleri ile birlikte dergi yayın ofisine e-mail ile bildirilmesi gerekmektedir.

TELİF HAKKI DEVRİ

Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaların tüm telif hakkı Mühendis ve Makine Dergisi’ne devredilmedilir. Bu kapsamda yazarlar tarafından imzalanmış olan “Telif Hakkı Devir Formunun” makalenin sisteme yüklenmesi ile beraber yapılması gerekmektedir.

Engineer & the Machinery Magazine- No:695 Last Issue
Volume 60 - Issue 695 - Jun 2019
 1. Üretim Sistemleri Mühendisliğinde Kesintisiz Veri Alışverişi İçin Bir Çatı Formatı: AutomationML
  Pages 91 - 100
  Ender Yemenicioğlu
 2. Karbon Esaslı Malzeme Takviyeli Titanyum Kompozitler ve Grafen Üzerine Yeni Eğilimler
  Pages 101 - 118
  Mevlüt Gürbüz, Tuğba Mutuk
 3. Bakıma Yönelik Tasarım ve Uygulamaları
  Pages 119 - 131
  Umut Can Babacan, Cemal Meran
 4. Jant İçi Elektrik Motorunun Kritik Parçalarının Yorulma Analizi
  Pages 132 - 147
  U. Görkem Çakıcı, S. Çağlar Başlamışlı, Selim Solmaz, Korhan Babacan Yılmaz, Bora Yıldırım
 5. Motor Seslerine Göre Otomobillerin Tanınması
  Pages 148 - 164
  Efecan Karaman, Hikmet Rende, Mehmet Feyzi Akşahin
 6. Motorsuz Uçuş Prensibi: Planör
  Pages 165 - 177
  Göksel Keskin, Seyhun Durmuş, Muharrem Karakaya, Atanur Teoman, Melih Cemal Kuşhan