Mühendis ve Makina
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1300-3402 | e-ISSN 2667-7520 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1954 | Yayıncı TMMOB Makina Mühendisleri Odası | https://www.mmo.org.tr/muhendismakina


Mühendis ve Makina Dergisi yılda 4 sayı olarak yayımlanmaktadır.
Gönderilen tüm araştırma makaleleri en az 2 hakem tarafından değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme sırasında, “peer İnceleme” süreci takip edilmesi tercih edilmektedir.
Mühendis ve Makina Dergisi açık erişim sağlamaktadır.
Hakem değerlendirme süreci tamamlanmış ve kabul edilmiş tüm makaleler herhangi bir makale gönderim ve/veya değerlendirme ücreti talep edilmeksizin çevrimiçi olarak yayımlanmaktadır.
Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış olan orjinal nitelikteki “Araştırma Makaleleri” ve “Derlemeler” Mühendis ve Makina Dergisi tarafından kabul edilmektedir.
Ocak 2020’den itibaren gönderilen makalelerin tümü IThenticate® intihal belirleme yazılımı kullanılarak kontrol edilmektedir.
Dergimize gelen tüm makaleler için etik kurallar yazar/yazarlar tarafından kabul etmiş sayılır.
Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaların tüm telif hakkı Mühendis ve Makine Dergisi’ne devredilmedilir. Bu kapsamda yazarlar tarafından imzalanmış olan “Telif Hakkı Devir Formunun” makalenin sisteme yüklenmesi ile beraber yapılması gerekmektedir.


Mühendis ve Makina

ISSN 1300-3402 | e-ISSN 2667-7520 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1954 | Yayıncı TMMOB Makina Mühendisleri Odası | https://www.mmo.org.tr/muhendismakina
Kapak Resmi


Mühendis ve Makina Dergisi yılda 4 sayı olarak yayımlanmaktadır.
Gönderilen tüm araştırma makaleleri en az 2 hakem tarafından değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme sırasında, “peer İnceleme” süreci takip edilmesi tercih edilmektedir.
Mühendis ve Makina Dergisi açık erişim sağlamaktadır.
Hakem değerlendirme süreci tamamlanmış ve kabul edilmiş tüm makaleler herhangi bir makale gönderim ve/veya değerlendirme ücreti talep edilmeksizin çevrimiçi olarak yayımlanmaktadır.
Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış olan orjinal nitelikteki “Araştırma Makaleleri” ve “Derlemeler” Mühendis ve Makina Dergisi tarafından kabul edilmektedir.
Ocak 2020’den itibaren gönderilen makalelerin tümü IThenticate® intihal belirleme yazılımı kullanılarak kontrol edilmektedir.
Dergimize gelen tüm makaleler için etik kurallar yazar/yazarlar tarafından kabul etmiş sayılır.
Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaların tüm telif hakkı Mühendis ve Makine Dergisi’ne devredilmedilir. Bu kapsamda yazarlar tarafından imzalanmış olan “Telif Hakkı Devir Formunun” makalenin sisteme yüklenmesi ile beraber yapılması gerekmektedir.


Cilt 62 - Sayı 703 - 15 Haz 2021
 1. Hidrolik Pres Tasarımında Balans (Dengeleme) Silindiri Kullanarak Hidrolik Sistemin İyileştirilmesi
  Sayfalar 180 - 203
  Murat BEYPARS, Burak BEKİL
 2. Yeşil Çatı Uygulamasının Örnek Bir Bina İçin Isıtma İhtiyacı ve Çevre Emisyonlarına Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 204 - 220
  Doğan Burak SAYDAM, Coşkun ÖZALP, Ertaç HÜRDOĞAN, Cemre POLAT, Enes KAVUN
 3. Dizel İçten Yanmalı Motorlarda Silindir İçindeki Hava Hareketlerinin İncelenmesi ve Ölçüm Metodlarının Karşılaştırılması
  Sayfalar 221 - 244
  Burak YELKEN, İsmail Hakkı SAVCI, Zafer DÜLGER
 4. A CFD Assisted Study: Investigation of the Transformation of A Recuperative Furnace to Regenerative Furnace For Industrial Aluminium Melting
  Sayfalar 245 - 261
  Ömür BOZKURT, Mehmet Fatih KAYA
 5. Türkiye’nin Farklı İklim Koşullarında Isıl Konfor Sıcaklıklarına Bağlı Olarak Konutların Enerji Performanslarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 262 - 285
  Ebru HANCİOĞLU KUZGUNKAYA, Nurdan YİLDİRİM, Gulden Gokçen AKKURT
 6. Asansör Kabini ve Yürüyen Merdiven El Bantlarının Yüzey Dezenfeksiyonu; Ultraviyole Işınlar
  Sayfalar 286 - 320
  Aydın ARAT, Hasan Basri ERCAN, Adem DOĞAN, Serdar TURAN, Hasan KÜTÜK
 7. Taguchi Yöntemleri Kullanılarak Frezeleme İşleminde Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisinin Araştırılması
  Sayfalar 221 - 231
  Ali MAMEDOV
 8. Farklı Dış Ortam Sıcaklıklarında Kullanılan Bir Termoelektrik Jeneratör Sisteminin Isı Alıcısının Optimizasyonu
  Sayfalar 332 - 349
  Ali GÜRCAN, Gülay YAKAR
 9. Yüksek Hızlı Demiryolu Araçlarında Düşey Titreşimlerin Doğrusal Olmayan Uyarlamalı Kontrol ile Yarı Aktif Kontrolü
  Sayfalar 350 - 371
  Muzaffer METİN, Fırat Can YILMAZ
 10. Shortening the Braking Distance of a Passenger Car through Coordinated Control of Brakes and Active Suspension
  Sayfalar 372 - 394
  Kerem BAYAR
Dizinler