Mühendis ve Makina
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1300-3402 | e-ISSN 2667-7520 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1954 | Yayıncı TMMOB Makina Mühendisleri Odası | https://www.mmo.org.tr/muhendismakina


Mühendis ve Makina Dergisi yılda 4 sayı olarak yayımlanmaktadır.
Gönderilen tüm araştırma makaleleri en az 2 hakem tarafından değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme sırasında, “peer İnceleme” süreci takip edilmesi tercih edilmektedir.
Mühendis ve Makina Dergisi açık erişim sağlamaktadır.
Hakem değerlendirme süreci tamamlanmış ve kabul edilmiş tüm makaleler herhangi bir makale gönderim ve/veya değerlendirme ücreti talep edilmeksizin çevrimiçi olarak yayımlanmaktadır.
Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış olan orjinal nitelikteki “Araştırma Makaleleri” ve “Derlemeler” Mühendis ve Makina Dergisi tarafından kabul edilmektedir.
Ocak 2020’den itibaren gönderilen makalelerin tümü IThenticate® intihal belirleme yazılımı kullanılarak kontrol edilmektedir.
Dergimize gelen tüm makaleler için etik kurallar yazar/yazarlar tarafından kabul etmiş sayılır.
Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaların tüm telif hakkı Mühendis ve Makine Dergisi’ne devredilmedilir. Bu kapsamda yazarlar tarafından imzalanmış olan “Telif Hakkı Devir Formunun” makalenin sisteme yüklenmesi ile beraber yapılması gerekmektedir.


Mühendis ve Makina

ISSN 1300-3402 | e-ISSN 2667-7520 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1954 | Yayıncı TMMOB Makina Mühendisleri Odası | https://www.mmo.org.tr/muhendismakina
Kapak Resmi


Mühendis ve Makina Dergisi yılda 4 sayı olarak yayımlanmaktadır.
Gönderilen tüm araştırma makaleleri en az 2 hakem tarafından değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme sırasında, “peer İnceleme” süreci takip edilmesi tercih edilmektedir.
Mühendis ve Makina Dergisi açık erişim sağlamaktadır.
Hakem değerlendirme süreci tamamlanmış ve kabul edilmiş tüm makaleler herhangi bir makale gönderim ve/veya değerlendirme ücreti talep edilmeksizin çevrimiçi olarak yayımlanmaktadır.
Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış olan orjinal nitelikteki “Araştırma Makaleleri” ve “Derlemeler” Mühendis ve Makina Dergisi tarafından kabul edilmektedir.
Ocak 2020’den itibaren gönderilen makalelerin tümü IThenticate® intihal belirleme yazılımı kullanılarak kontrol edilmektedir.
Dergimize gelen tüm makaleler için etik kurallar yazar/yazarlar tarafından kabul etmiş sayılır.
Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaların tüm telif hakkı Mühendis ve Makine Dergisi’ne devredilmedilir. Bu kapsamda yazarlar tarafından imzalanmış olan “Telif Hakkı Devir Formunun” makalenin sisteme yüklenmesi ile beraber yapılması gerekmektedir.


Dizinler