Journal of Polytechnic
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2147-9429 | Period Quarterly | Founded: 1998 | Publisher Gazi University |


You can access the statistics of the top 5 most viewed and most downloaded articles published in our journal from the ARTICLE STATISTICS page on the right.

Journal of Polytechnic

e-ISSN 2147-9429 | Period Quarterly | Founded: 1998 | Publisher Gazi University |
Cover Image


You can access the statistics of the top 5 most viewed and most downloaded articles published in our journal from the ARTICLE STATISTICS page on the right.

Volume 24 - Issue 2 - Jun 1, 2021
 1. Preparation of Bauxite/Deionized Water Nanofluid and Experimental Investigation of Its Thermophysical Properties
  Pages 355 - 359
  Duygu Y. AYDIN, Metin GÜRÜ, Adnan SÖZEN
 2. Mikro Şebekelerde Güç Kalitesinin İyileştirilmesi için D-STATCOM Tasarımı ve Analizi
  Pages 361 - 372
  Ersan KABALCI, Oğuz TAŞDEMİR
 3. NiTi Alaşımının Mikro Ark Oksidasyon Sonrası İn-Vitro Özelliklerinin Araştırılması
  Pages 373 - 382
  Süleyman ŞÜKÜROĞLU, Yaşar TOTİK, Ebru Emine ŞÜKÜROĞLU, Rıdvan KÜÇÜKOSMAN
 4. AZ91 Mg Alaşımı Üzerine Sol-Jel Yöntemi ile Yapılan Ta2O5 Kaplamalarda Daldırma Sayısının Kaplamaların Morfolojisine Etkisi
  Pages 383 - 389
  Canser GÜL, Sevda ALBAYRAK, Hanifi ÇİNİCİ
 5. Optimization and Finite Element Modelling of Tool Wear in Milling of Inconel 625 Superalloy
  Pages 391 - 400
  Mahir AKGÜN, Halil DEMİR
 6. Investigation of Thermal Characteristic Surface Morphology Mechanical Properties and Tribological Properties of Polyamide 11 Powder Coating
  Pages 401 - 408
  Selim KEVRAN, Ömer Faruk MURATHAN
 7. Çelik Liflerin Geometrik Şeklinin ve Oranının Beton Özelliklerine Etkisinin Araştırılması
  Pages 409 - 415
  Osman ŞİMŞEK, Kenan TOKLU, Muhammed Talha ÜNAL
 8. Havayolu Operasyonlarında Dayanıklı Ekip Eşleme İçin Eniyileme Yaklaşımı: Bir Havayolu Şirketi Uygulaması
  Pages 417 - 429
  Esra ÖZKAN AKSU, İzzettin TEMİZ
 9. Investigation of the Tribological and Mechanical Properties of Boron Steels in Terms of Potential Usage in Agricultural Applications
  Pages 431 - 438
  Fatih BOZKURT, Fatih Hayati ÇAKIR, Ümit ER
 10. Hegzaklorosiklohegzan (HCH): CaO kullanılarak Mekanokimyasal Parçalanma Prosesinin Optimizasyonu
  Pages 439 - 452
  Volkan PELİTLİ, Uğur KURT
 11. Hava Değişim Katsayısının Kirletici Uzaklaştırma Performansına Etkisinin İncelenmesi
  Pages 453 - 459
  Yunus Emre ÇETİN, Mete AVCI, Orhan AYDIN
 12. Atık PET ile Modifiye Edilmiş Bitümlü Sıcak Karışımların Nem Direnci
  Pages 461 - 471
  Tacettin GEÇKİL, Yunus ÖNAL, Ceren Beyza İNCE
 13. Keyword Extraction for Search Engine Optimization Using Latent Semantic Analysis
  Pages 473 - 479
  Fahrettin HORASAN
 14. Curve/Probabilistic Fitting of Damage Metrics for Al-7075 Materials Behavior by Using Electromechanical Impedance Method
  Pages 481 - 494
  Gökhan HAYDARLAR, Mesut TEKKALMAZ, Mehmet Alper SOFUOĞLU
 15. Elektro Erozyonla Tornalama Yöntemiyle İşlenen Soğuk İş Takım Çeliğinin Yorulma Ömrünün Tahmini
  Pages 495 - 502
  Ramazan CAKIROGLU, Mustafa GÜNAY
 16. Effect of SiC Particle Size on the Microstructural, Mechanical and Oxidation Properties of In-situ Synthesized HfB2-SiC Composites
  Pages 503 - 510
  Kübra GÜRCAN, Bora DERİN, Erhan AYAS
 17. Mosaic Defects of AlN Buffer Layers in GaN/AlN/4H-SiC Epitaxial Structure
  Pages 511 - 516
  Tuğçe ATAŞER, Durmuş DEMİR, Ahmet Kursat BILGILI, Mustafa ÖZTÜRK, Süleyman ÖZÇELİK
 18. Rotational Hypersurfaces Satisfying ∆^I R=AR in the Four-Dimensional Euclidean Space
  Pages 517 - 520
  Erhan GÜLER
 19. An Improved SEED Clustering Model for Wireless Sensor Networks
  Pages 521 - 528
  Sercan YALÇIN, Ebubekir ERDEM
 20. Dimensional Accuracy Analysis of Samples Printed in Delta and Cartesian Kinematic Three Dimensional Printers
  Pages 529 - 537
  Erkan İNCEKAR, Hüseyin KAYGISIZ, Sebahattin BABUR
 21. Borlama İşleminin T/M Tekniği ile Üretilmiş NiTi Alaşımının Mikroyapı Ve Mikrosertliğine Etkilerinin İncelenmesi
  Pages 539 - 544
  Sinan AKSÖZ, Bülent BOSTAN, Yavuz KAPLAN
 22. İnsansız Hava Aracı ile Üretilen Sayısal Yükseklik Modeli (Sym) ile Google Earth ve Hgm Küre Verilerinin Karşılaştırılması
  Pages 545 - 551
  Muhammet EROĞLU, Ömer Gökberk NARİN
 23. Investigation of the Shading Effect on the Performance of a grid-connected PV Plant in Samsun/Turkey
  Pages 553 - 563
  Vedat KESKİN, Seyed Hamed Pour Rahmati KHALEJAN, Recep ÇIKLA
 24. Erzurum İstasyonunun Standartlaştırılmış Yağış Evapotranspirasyon İndeksi Ve Bütünleşik Kuraklık İndeksi Kullanılarak Kuraklık Analizi
  Pages 565 - 574
  Emre TOPÇU, Fatih KARAÇOR
 25. Investigation of Discharge Characteristics of Hinges Produced with 3D Printing for Prosthetic Fingers
  Pages 575 - 583
  Mine SEÇKİN, Ahmet Çağdaş SEÇKİN, Necla YAMAN TURAN
 26. Numerical Comparison of Planar and Micro-Tubular Solid Oxide Fuel Cells
  Pages 593 - 597
  Mustafa İLBAŞ, Fethi Mustafa ÇİMEN, Berre KÜMÜK
 27. Elyaf Konfigürasyonunun Termoplastik Kompozit Levhaların Mekanik Özelliklerine Etkisi
  Pages 599 - 607
  Abdullah Onur ÖZDEMİR, Çetin KARATAŞ, Serdar YÜCESU
 28. Uranyum Yakıtlı Bir Lazer Sürücülü Füzyon Reaktöründe (LIFE) Nötronik Performansın Hidrojen Üretimine Etkisi
  Pages 609 - 617
  Şulenur ASAL, Adem ACIR
 29. Energetic, Exergetic, Economic and Environmental (4E) Assessment of a Residential Micro-CHP System: A Case Study
  Pages 619 - 635
  Mehmet KAPLAN, Mahmut Sami BÜKER
 30. Ağaç Malzemede Renk Açma ve Vernikleme İşleminin Yanmada Yıkılma Süresine Etkisi, Bölüm 1
  Pages 637 - 643
  Ahmet Cihangir YALINKILIÇ, Eyüp AKSOY, Musa ATAR, Hakan KESKİN
 31. XPS Yalıtımlı Dış Duvarların Isıl Performanslarının Deneysel İncelenmesi
  Pages 645 - 653
  Gökhan KAPLAN, Hüseyin Yılmaz ARUNTAŞ
 32. Effect of Impregnation with Boron Compound Doped Rosin to the Combustion Resistance of Oriental Beech Wood (Fagus orientalis Lipsky)
  Pages 655 - 662
  Taner AŞÇI, Hakan KESKİN
 33. Analytical Solutions for Transversely Isotropic Fiber Reinforced Composite Cylinders Under Internal or External Pressure
  Pages 663 - 672
  Ömer Can FARUKOĞLU, İhsan KORKUT
 34. Prognostic and Diagnostic Coupling Framework Based on OSA-CBM strategy for Photovoltaic Generators
  Pages 673 - 680
  Mohamed HASSAN ALI, Aamir MEHMOOD
 35. EEG Sinyalleri Kullanılarak Zihinsel İş Yükü Seviyelerinin Sınıflandırılması
  Pages 681 - 689
  Eda AKMAN AYDIN
 36. Çinko Stearat ve Ön Sıkıştırma Basıncının Alumix123 Tozun Sinterlenmesine Etkisi
  Pages 703 - 710
  Tuğçe ŞAHİN, Yusuf ÖZÇATALBAŞ
 37. An Investigation of Adhesion Performance Under Various Conditions Using Heat-Treated Wood
  Pages 711 - 714
  Mustafa ALTUNOK
 38. Boru İçerisine Yerleştirilen Gözenekli Bir Kanatçığın Akışkan Akışı ve Sıcaklığına Etkisinin Sayısal Olarak İncelenmesi
  Pages 715 - 722
  Nureddin DİNLER
 39. Soğutma Derece-Saat Yöntemini Kullanarak Bina Soğutma Yüklerinin Hesaplanması
  Pages 723 - 732
  Mustafa ERTÜRK, Yusuf ÇAY
 40. Uydu Ekipman Tasarımında Yeni Bir Hibrit Hata Türü Etkileri ve Kritiklik Analizi (HTEKA) Yaklaşımı
  Pages 733 - 743
  Nazım YAMAN, Mustafa BURUNKAYA
 41. Alüminyum Üretim Teknolojilerindeki Gelişmeler, Çevreye Etkisi ve Uygulama Alanları
  Pages 585 - 592
  Çetin ÇAKANYILDIRIM, Metin GÜRÜ
 42. Endüstri 4.0’da Anahtar Teknoloji Olarak Dijital İkizler
  Pages 691 - 701
  Esra KUMAŞ, Serpil EROL
 43. Patent Madenciliği
  Pages 745 - 753
  Ahmet KAYAKÖKÜ, Diyar AKAY