Journal of Polytechnic
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2147-9429 | Period Quarterly | Founded: 1998 | Publisher Gazi University |


You can access the statistics of the top 5 most viewed and most downloaded articles published in our journal from the ARTICLE STATISTICS page on the right.

Journal of Polytechnic

e-ISSN 2147-9429 | Period Quarterly | Founded: 1998 | Publisher Gazi University |
Cover Image


You can access the statistics of the top 5 most viewed and most downloaded articles published in our journal from the ARTICLE STATISTICS page on the right.

Volume 23 - Issue 4 - Dec 1, 2020
 1. İçindekiler
  Pages 0 - 0
  Editor EDITOR
 2. Kapak Sayfası
  Pages 0 - 0
  Editor EDITOR
 3. Türkiye’de Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Yönetiminde En Uygun Bertaraf Seçeneğinin PROMETHEE Ve Bulanık PROMETHEE Yöntemi ile Belirlenmesi
  Pages 915 - 927
  Elif DURNA , Goncagül KOZ , Nevim GENÇ
 4. Göçme Yükü Etkisindeki Köprü Kemerlerinin Yapısal Davranışı
  Pages 929 - 939
  Gökhan Barış SAKCALI , Alper GÖNÜL , İsmail Enes PARLAK
 5. Kavak Ağacı Kabuğu Esaslı Sorbentlerin 25 Tam Faktöriyel Deney Tasarımı Kullanılarak Boyarmadde Gideriminde Değerlendirilmesi ve %Giderim Etkinliğinin İstatistiksel Analizi
  Pages 941 - 954
  Adife Şeyda YARGIÇ
 6. Derin Öğrenme Tabanlı Otomatik Plaka Tanıma
  Pages 955 - 960
  Fatih BAYRAM
 7. Aksiyomatik Tasarım Yöntemi İle Yenilikçi Ürün Geliştirilmesi
  Pages 987 - 1002
  İbrahim ULUTÜRK , Mustafa YURDAKUL , Yusuf Tansel İÇ
 8. Nokta Direnç Kaynak Yöntemi ile Alüminyum ve Titanyum Alaşımı Sacların IF Çelik Saclarla Kaynak Kabiliyetinin Araştırılması
  Pages 1003 - 1013
  Rukiye ERTAN , Özer MUTLUSU
 9. Finite Element Analyzing of the Effect of Crack on Mechanical Behavior of Honeycomb and Re-entrant Structures
  Pages 1015 - 1025
  Berkay ERGENE , Bekir YALÇIN
 10. Performance Analysis of Thermal Storage Assisted Cooling Tower with Night Cooling
  Pages 1027 - 1035
  Kasım TOPRAK , Kiswendsida Elias OUEDRAOGO
 11. Asenkron Motorlarda Paralel Hizalama Hatalarının Entropi Analizi ile İncelenmesi
  Pages 1037 - 1050
  Abdurrahman ÜNSAL
 12. α-SiAlON Seramiklerin Optik Özelliklerinin İki Aşamalı Yüksek Enerjili Öğütme Yöntemi Kullanılarak Geliştirilmesi
  Pages 1051 - 1057
  Suna AVCIOĞLU , Semra KURAMA , Erhan AYAS , Kubra Gürcan
 13. Çatlak İçeren Bir Çerçeve Taşıyıcı Sistemin Zorlanmış Titreşim Analizi
  Pages 1059 - 1071
  Kemal KOÇYİĞİT , Şeref Doğuşcan AKBAŞ
 14. Ecotoxicity Study of Iron Oxide Nanoparticles on Chlorella Sp. and Daphnia Magna
  Pages 1073 - 1079
  Burcu ERTİT TAŞTAN , İlknur KARS DURUKAN , Mehmet ATEŞ
 15. Rende ve Dilimlenmiş Kırmızıturp (Raphanus sativus) Kuruma Kinetiğinin Belirlenmesi ve Enerji Analizi
  Pages 1081 - 1087
  Faruk KILIÇ
 16. Three Group Classification Problem Approach Based on Fuzzy Goal Programming
  Pages 1089 - 1095
  Zülal TÜZÜNER , Hasan BAL
 17. Ergonomic Analysis Based on Digital Human Modelling: Adjustable School Furniture Design for Secondary School Students
  Pages 1097 - 1110
  Mehmet İsmail SARI , İsmail ŞAHİN
 18. PID Parametrelerinin LQR ve GA Tabanlı Optimizasyonu: Sıvı Seviye Kontrol Uygulaması
  Pages 1111 - 1119
  Gökhan YÜKSEK , Ahmet Naci METE , Alkan ALKAYA
 19. Comparison of the Experimental Performance of Round and Flat Tube Automobile Radiators for Various Coolants
  Pages 1121 - 1130
  Erkan KEKLİK , Murat HOŞÖZ
 20. Melez Güç Sistemlerinde Zaman Gecikmesinin Kararlılık Analizi
  Pages 1131 - 1139
  Halil EROL , Saffet AYASUN
 21. Toz Metal Al7075/B4C/Si3N4 Kompozit Malzemelerin Üretimi ve Aşınma Özelliklerinin İncelenmesi
  Pages 1141 - 1151
  Halil KARAKOÇ
 22. Evaluation of 3D Modeling Programs For Industrial Design Use
  Pages 1153 - 1166
  Hüseyin Özkal ÖZSOY
 23. Şişecam Enerji Yönetim Sisteminde Endüstri 4.0 ve Nesnelerin İnterneti Uygulaması
  Pages 1167 - 1175
  Levent KILIÇ
 24. Çelik Sektöründe Güvenirlikli Üretim ve Örnek Bir Uygulama: S355JR (EN 10025-2) Çeliği Akma ve Kopma Dayanımı Güvenirlik Analizi
  Pages 1177 - 1182
  Can ÇİVİ , Hakan ERÇAY
 25. Deformation and Microstructural Analysis of Fiber Laser and TIG Welding of Thin Ti6Al4V Sheet by Coordinate Measurement Machine (CMM)
  Pages 1183 - 1188
  Ahu ÇELEBİ
 26. Low Concentration NO Gas Detection Of SnO2 And Zn0.50Sn0.50O Sensors
  Pages 1189 - 1196
  İrmak KARADUMAN ER , Tuğba ÇORLU , Memet Ali YILDIRIM , Aytunç ATEŞ , Selim ACAR
 27. Quadrotor İtme ve Tork Katsayılarının Optimizasyonu ve Matlab/Simulink ile Simülasyonu
  Pages 1197 - 1204
  Ömer BAYRAKTAR , Abdulmecit GÜLDAŞ
 28. Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Sisteminde R22 Alternatifi Soğutucu Akışkanların Termodinamik Analizi
  Pages 1205 - 1212
  Zafer CİNGİZ , Ferzan KATIRCIOĞLU , Yusuf ÇAY , Ahmet KOLİP
 29. Patient Specific Cardiovascular Disease Modelling Based on the Computational Fluid Dynamics Simulations: Segmentation and Hemodynamic Model of a Thoracic Artery
  Pages 1213 - 1218
  Levent AYDİN , Serdar KUCUK , Ozgur CAKİR
 30. Güç Kalitesi Bozulmalarının Hilbert-Huang Dönüşümü, Genetik Algoritma Ve Yapay Zeka/Makine Öğrenmesi Yöntemleri İle Sınıflandırılması
  Pages 1219 - 1229
  Seçkin KARASU , Zehra SARAÇ
 31. Experimental Investigation of Passive Water Cooling in Solar Heating Thermoelectric Generator
  Pages 1231 - 1236
  Engin ÖZBAŞ
 32. Yarı Katı Kalıplama Yöntemi İle Üretilen Farklı Miktarlarda SiC Takviyeli A356 Matrisli Kompozit Malzemelerin Aşınma Performansının İncelenmesi
  Pages 1237 - 1243
  İjlal ŞİMŞEK , Doğan ŞİMŞEK , Dursun ÖZYÜREK
 33. Soğuk Haddehane Montaj Sürecinin Verimliliğinin Artırılması
  Pages 1245 - 1253
  Hatice ÇETİN , Erol ARCAKLIOĞLU , Rukiye ÇETİN
 34. Modeling of Bio-Oil Production by Pyrolysis of Woody Biomass: Artificial Neural Network Approach
  Pages 1255 - 1264
  Günay ÖZBAY , Erkan Sami KÖKTEN
 35. Effects of Stirring Duration and Casting Temperature in Ultrasonic Assisted Stir Casting of Al A356 Matrix Composites
  Pages 1265 - 1275
  Tuğçe Büşra YÜKSEL , Uğur AYBARÇ , Onur ERTUĞRUL
 36. Analyzing the Environmental Effects of Conventional and Condensing Combi Boilers Using Natural Gas
  Pages 1277 - 1284
  Halil İbrahim VARİYENLİ , Ataollah KHANLARI
 37. PEO Kaplamalara CeO2 Nanopartikül İlavesinin Korozyon Davranışına Etkisi
  Pages 1285 - 1295
  Ahmet Melik YILMAZ , Fatma SONGUR , Ersin ARSLAN , Burak DİKİCİ
 38. 2007-2018 Türk Deprem Yönetmeliklerinde Yapı Elemanları Çıkarma Senaryoları ve Bina Periyotlarının Karşılaştırılması
  Pages 1297 - 1309
  Semi Emrah ASLAY , Tayfun DEDE
 39. An Application to Control Media Player with Voice Commands
  Pages 1311 - 1315
  Emre AVUÇLU , Ayhan ÖZÇİFÇİ , Abdullah ELEN
 40. Düşey Düz bir Levhanın Periyodik Salınımlarının Isı Transferine Etkisi
  Pages 1317 - 1326
  Selma AKÇAY , Ünal AKDAĞ
 41. Plent-miks Temel Tabakası Yapımında Kazınmış Asfalt Kaplama (RAP) Malzemesi Kullanımı ve Ekonomik Analizi
  Pages 1327 - 1338
  Ayşegül Güneş SEFEROĞLU , Mehmet Tevfik SEFEROĞLU , Muhammet Vefa AKPINAR , Muhammet ÇELİK
 42. Profil Kaydırmalı Silindirik Evolvent Dişli Çarkların Matematik Modellenmesi
  Pages 1339 - 1346
  Mahmut FETVACI
 43. Çerçeve Sistemlerin Yapı Zemin Etkileşimli Serbest Titreşim Analizi
  Pages 1347 - 1355
  Döndü KARA , Kanaat Burak BOZDOĞAN , Erdinç KESKİN
 44. Nitrokarbürizasyon Sonrası Oksidasyon İşlemlerinin AISI 4140 Çeliğinin Tribolojik Özelliklerine Etkisi
  Pages 1357 - 1362
  Yavuz KAPLAN , Abdulbaki YILDIRIM , Sinan AKSÖZ
 45. Investigating of the Best Location of Solar Plants in Turkey by Different Multiple Decision Methods
  Pages 1363 - 1369
  Vadoud NAJJARİ , Amin MİRZAPOUR
 46. Autonomous Operation of Microgrid and Minimization of Fault in Case of Failure in High-Voltage Lines
  Pages 1371 - 1377
  Furkan ÜSTÜNSOY , Sadık YILDIZ , Ercan Nurcan YILMAZ , Hasan Hüseyin SAYAN , Mustafa BURUNKAYA , Cemal YILMAZ , Mithat BULUT
 47. VVER-1000 Nükleer Güç Reaktöründe Kritiklik ve Bağıl Güç Yoğunluk Dağılımının İncelenmesi
  Pages 1379 - 1385
  Yasin GENÇ , Sinem UZUN , Adem ACIR
 48. Finite Element Analysis of the Inductance and Magnetic Field in the Permanent Magnet Spherical Motor
  Pages 1387 - 1394
  Sibel AKKAYA OY , Serdal ARSLAN , Osman GÜRDAL
 49. Ti6Al4V Alaşımı Üzerine Sol-Jel Yöntemi ile Yapılan Hidroksiapatit Kaplamalarda Oksalik Asitin Korozyon Dayanımına Etkisi
  Pages 1395 - 1402
  Canser GÜL , Serhat MUTAF , Hülya DURMUŞ
 50. A Note on Nearly Hyperbolic Cosymplectic Manifolds
  Pages 1403 - 1406
  Müge KARADAĞ
 51. Investigation of Bonding Performance of Polyurethane (Pur) Based Adhesives to Different Climate Conditions
  Pages 1407 - 1412
  İ̇hsan KÜRELİ , Mustafa ALTUNOK
 52. Endüstriyel Sandalye Tasarımında Estetiklik Ve Dayanıklılık Optimizasyonu
  Pages 1413 - 1421
  İ̇hsan KÜRELİ , Mustafa ALTUNOK , Elif Rabia UYSAL
 53. Doğal Yaşlanmış Ağaç Malzemeye Uygulanan Bazı Verniklerin Parlaklık Değerlerinin Belirlenmesi
  Pages 1423 - 1431
  Kenan KILIÇ , Cevdet SÖĞÜTLÜ
 54. Bacaklı Robotların Yürüme Stratejileri Üzerine Bir Literatür Taraması
  Pages 961 - 986
  Veli BAKIRCIOĞLU , Mete KALYONCU