e-ISSN: 2147-9429
Founded: 1998
Period: Monthly
Publisher: Gazi University

2022 - Volume: 25 Issue: 2

Research Article

35. Arithmetic Study about Energy Save in Switches for some Data Centre Topologies

Research Article

WE43 Magnezyum Alaşımının Soğuk Sprey Kaplama Yöntemi ile Al/Zn/Al2O3 ve Zn/Al2O3 Kaplanması ve Aşınma Davranışlarının İncelenmesi
 
TARANDIĞIMIZ DİZİNLER (ABSTRACTING / INDEXING)
181341319013191 13189 13187 13188 18016