Batman University Journal of Life Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2147-4877 | e-ISSN 2459-0614 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Batman University |Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, Ocak 2012 tarihinden bu yana düzenli olarak yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi yılda en az iki kez, Haziran ve Aralık aylarında elektronik ve basılı olarak yayınlanır. Her sayısı Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki cilt halinde çıkan dergide sosyal ve fen bilimleri alanında çeşitli sorunları farklı açılardan ele alan orijinal araştırma, derleme, olgu sunumu ve kitap incelemesi şeklinde akademik çalışmalara yer verilir. 


Makalelerin yazım dili Türkçe, İngilizce, Almanca veya Fransızca olup, Editörler Kurulu’nun uygun görmesi halinde diğer dillerde de makale yayınlanabilir. Ayrıca misafir editörlerin katılım ve katkısıyla ek özel sayılar çıkarılabilir.Adres:    Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 72060 Batman, Türkiye.

Tel:          +90 (488) 217 3648

E-posta: journal@batman.edu.tr 

Batman University Journal of Life Sciences

ISSN 2147-4877 | e-ISSN 2459-0614 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Batman University |
Cover ImageBatman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, Ocak 2012 tarihinden bu yana düzenli olarak yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi yılda en az iki kez, Haziran ve Aralık aylarında elektronik ve basılı olarak yayınlanır. Her sayısı Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki cilt halinde çıkan dergide sosyal ve fen bilimleri alanında çeşitli sorunları farklı açılardan ele alan orijinal araştırma, derleme, olgu sunumu ve kitap incelemesi şeklinde akademik çalışmalara yer verilir. 


Makalelerin yazım dili Türkçe, İngilizce, Almanca veya Fransızca olup, Editörler Kurulu’nun uygun görmesi halinde diğer dillerde de makale yayınlanabilir. Ayrıca misafir editörlerin katılım ve katkısıyla ek özel sayılar çıkarılabilir.Adres:    Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 72060 Batman, Türkiye.

Tel:          +90 (488) 217 3648

E-posta: journal@batman.edu.tr 

Volume 9 - Issue 2 - Dec 25, 2019
 1. Osmaniye İlinde Geleneksel Ev Yapımı Üretilen Nar Ekşilerinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
  Pages 95 - 107
  Fatma HEPSAĞ , Mustafa FERLİASLAN , Onur DURAN , Serra OKUR , Yahya YILDIZ
 2. Sembolik Bir Edebiyat Eserinin Müziğe Yansıması: Don Kişot
  Pages 108 - 124
  İlhami KAYA
 3. DPPH Antioksidan Analizinin Yeniden Değerlendirilmesi
  Pages 125 - 135
  Serap AYAZ SEYHAN
 4. OECD Ülkelerinin Sigorta Pazar Paylarının Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlerle İncelenmesi
  Pages 136 - 157
  Erkan ARI , Merve Esra GÜLCEMAL
 5. Bambu Lifinin Balık Köfte Üretiminde Kullanım Olanakları
  Pages 158 - 166
  Osman KILINÇÇEKER , Ali Mücahit KARAHAN
 6. Üniversite Öğrencilerinde Teknoloji ve İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 167 - 182
  Oğuz EMRE , Ayşegül ULUTAŞ , Fatma NİSAN , Ayşe Nur GÖRGEN , Hatice Birgül CUMURCU
 7. Promethee Sıralama Yöntemi İle Yatırım Projesi Değerlendirme ve Üretim Sektöründe Uygulanması
  Pages 183 - 208
  F. Yeşim KALENDER , Fulya AYGÜN
 8. Türkiye’de Dış Ticaret Açığına Neden Olan Unsurlar, Bu Unsurlardan Katma Değeri Düşük Ürün İhracatının Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri ve Çözüm Önerileri
  Pages 209 - 224
  Metin KETBOĞA
 9. Batman’da Yaşayan 15-49 Yaş Annelerin Doğum Sonu Dönemde Bebek Bakımına Yönelik Kültüre Özgü Yaklaşımları
  Pages 225 - 235
  Ramazan İNCİ , Sinan ASLAN , Ercan ÇINAR , Sultan ÇEÇEN
 10. Opinions of Preservice Information Technologies Teachers on Virtual Classroom and Implementations
  Pages 236 - 252
  Pınar ERTEN
 11. The Studies on The endemic Hypericum Species from Turkey
  Pages 253 - 268
  Hilal SURMUŞ ASAN
 12. Ajans Gazeteciliği - AzerTac
  Pages 269 - 281
  Tahmina ALYAROVA
Batman Üniversitesi

    Yaşam Bilimleri Dergisi