ISSN: 2147-4877
e-ISSN: 2459-0614
Founded: 2012
Publisher: Batman University
Cover Image

Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 2012 yılı Ocak ayından beri düzenli olarak yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimiz yılda iki sayı, her sayı da Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki cilt halinde yayınlanmaktadır. Makalelerin yazım dili Türkçe, İngilizce, Almanca veya Fransızca olup, Editörler Kurulu’nun uygun görmesi halinde diğer dillerde de makale yayınlanabilir. Ayrıca misafir editörlerin katılım ve katkısıyla ek özel sayılar çıkarılabilir.Adres:    Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 72060 Batman, Türkiye.

Tel:          +90 (488) 217 3648

E-posta: journal@batman.edu.tr 

2023 - Volume: 13 Issue: 2

Research Article

Fındık Fiyatlarının Yapay Sinir Ağları ile Tahminlenmesi: Türkiye Örneği

Review

Systematic Analysis of Special Education Projects in eTwinning

Batman Üniversitesi

    Yaşam Bilimleri Dergisi