ISSN: 2147-4877
e-ISSN: 2459-0614
Başlangıç: 2012
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Batman Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 2012 yılı Ocak ayından beri düzenli olarak yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimiz yılda iki sayı, her sayı da Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki cilt halinde yayınlanmaktadır. Makalelerin yazım dili Türkçe, İngilizce, Almanca veya Fransızca olup, Editörler Kurulu’nun uygun görmesi halinde diğer dillerde de makale yayınlanabilir. Ayrıca misafir editörlerin katılım ve katkısıyla ek özel sayılar çıkarılabilir.Adres:    Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 72060 Batman, Türkiye.

Tel:          +90 (488) 217 3648

E-posta: journal@batman.edu.tr 

2022 - Cilt: 12 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

A Novel Rotor Type Wave Energy Converter Design for Maximum Energy Captured in Low Wave Heights

Batman Üniversitesi

    Yaşam Bilimleri Dergisi