Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2147-4877 | e-ISSN 2459-0614 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Batman Üniversitesi |


Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 2012 yılı Ocak ayından beri düzenli olarak yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimiz yılda iki sayı, her sayı da Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki cilt halinde yayınlanmaktadır. Makalelerin yazım dili Türkçe, İngilizce, Almanca veya Fransızca olup, Editörler Kurulu’nun uygun görmesi halinde diğer dillerde de makale yayınlanabilir. Ayrıca misafir editörlerin katılım ve katkısıyla ek özel sayılar çıkarılabilir.Adres:    Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 72060 Batman, Türkiye.

Tel:          +90 (488) 217 3648

E-posta: journal@batman.edu.tr 

Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi

ISSN 2147-4877 | e-ISSN 2459-0614 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Batman Üniversitesi |
Kapak Resmi


Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 2012 yılı Ocak ayından beri düzenli olarak yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimiz yılda iki sayı, her sayı da Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki cilt halinde yayınlanmaktadır. Makalelerin yazım dili Türkçe, İngilizce, Almanca veya Fransızca olup, Editörler Kurulu’nun uygun görmesi halinde diğer dillerde de makale yayınlanabilir. Ayrıca misafir editörlerin katılım ve katkısıyla ek özel sayılar çıkarılabilir.Adres:    Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 72060 Batman, Türkiye.

Tel:          +90 (488) 217 3648

E-posta: journal@batman.edu.tr 

Cilt 10 - Sayı 2 - 31 Ara 2020
 1. Accede or not Accede?: The United States and the Question of Joining the Baghdad-Pact
  Sayfalar 1 - 17
  Mehmet RAKİPOĞLU, Max WİTTMANN
 2. Çocuklarda Sosyal ve Duygusal Gelişimi Ölçmek İçin Kullanılan Ölçeklerin İncelenmesi
  Sayfalar 18 - 33
  Mehmet Akif KAY, Mehmet SAĞLAM
 3. Üniversitelerdeki Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Öğrenciler Üzerindeki Etkilerini Değerlendirmeye Yönelik Bir Algı Araştırması
  Sayfalar 34 - 54
  Abdullah YILDIRMAZ
 4. Covid-19’un Emek Piyasası Üzerindeki Etkisini Azaltmaya Yönelik Uluslararası Çalışma Normlarına Dayalı Politikalar
  Sayfalar 55 - 69
  Sevgi IŞIK EROL
 5. Müzik Teorisi Dersindeki Üç Sesli Akorlar Konusunun Pratik Öğretilmesi Üzerine Yaklaşımlar
  Sayfalar 70 - 76
  Rohat CEBE, Rohat CEBE
 6. Türkiye’nin Enerji Görünümü ve 2023 Yılı Birincil Enerji Arz Projeksiyonu
  Sayfalar 77 - 92
  Nazile YILANKIRKAN, Hikmet DOĞAN
 7. Yeni Medya Üzerinden Organize Olan Sanat Odaklı Hareketler: “Liberate Tate Network” Örneği; Kazanımlar ve Çelişkiler
  Sayfalar 93 - 103
  Seçkin AYDIN, Menekşe AYDIN
 8. Okur-Merkezli Eleştiri Bağlamında Thackeray’nin Gurur Dünyası Romanında Kadın İkilemi Üzerine Bir Okuma
  Sayfalar 104 - 120
  Hilal KAYA
 9. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetişen Üzüm Çeşitleri ve Geometrik Özellikleri
  Sayfalar 121 - 135
  Zülküf DEMİR, Abdulkadir LEVENT
 10. Çevre Numunelerindeki Potasyumun Akış Enjeksiyon Analiz Yöntemi ile İyon Seçici Elektrot Kullanarak Potansiyometrik Tayini
  Sayfalar 136 - 150
  Adem ASAN
 11. Pieter Brueghel’in Janr Resimlerinde Toplumun İzleri
  Sayfalar 151 - 162
  Gül AYDIN
 12. Apiaceae Lindley Familyasına Dâhil Bitkilerin Antibakteriyal, Antifungal ve Antiviral Aktiviteleri Üzerine Bir Derleme
  Sayfalar 163 - 182
  Uğur KAVAL, Özlem TONÇER
Batman Üniversitesi

    Yaşam Bilimleri Dergisi