ISSN: 2147-4877
e-ISSN: 2459-0614
Başlangıç: 2012
Yayıncı: Batman Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 2012 yılı Ocak ayından beri düzenli olarak yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimiz yılda iki sayı, her sayı da Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki cilt halinde yayınlanmaktadır. Makalelerin yazım dili Türkçe, İngilizce, Almanca veya Fransızca olup, Editörler Kurulu’nun uygun görmesi halinde diğer dillerde de makale yayınlanabilir. Ayrıca misafir editörlerin katılım ve katkısıyla ek özel sayılar çıkarılabilir.Adres:    Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 72060 Batman, Türkiye.

Tel:          +90 (488) 217 3648

E-posta: journal@batman.edu.tr 

2023 - Cilt: 13 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

*Kö- Fiilinin Türevleri Üzerine

Araştırma Makalesi

Use of Hydrochloric Acid Modified Clay for Adsorption of Mercury(II) Ions from Aqueous Solutions

Araştırma Makalesi

Prediction of Cutting Forces Obtained through Cryo-Treated and Untreated Cutting Tools Using Optimum ANN Determined by Taguchi Design

Derleme

Elektrikli Araçlarda Kullanılan Lityum İyon Bataryaların Hava, Sıvı Ve Isı Borulu Termal Yönetim Sistemlerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Milli Görüş Partilerinin Muhafazakârlık Anlayışı

Araştırma Makalesi

Nasyonal Sosyalist Parti Dönemi Adolf Hitler’in Propagandalarında Richard Wagner ve Die Meistersinger Von Nürnberg Operası

Araştırma Makalesi

Orta Yaş Çalışan Bireylerde Fiziksel Aktivitenin Psikolojik Sağlamlık ve Yaşam Kalitesine Etkisi.

Araştırma Makalesi

Kaplama Kalınlığına Parametrelerin Etkisi

Batman Üniversitesi

    Yaşam Bilimleri Dergisi