Journal of the Institute of Science and Technology
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2146-0574 | e-ISSN 2536-4618 | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher Igdir University |


Journal of The Institute of Science and Technology (JIST)
JIST is International Peer Reviewed Journal and published four times a year. Our journal does not charge any fees. All of the articles are accessible by open access and can be downloaded in full text.

Preparation for Submitting Articles
1. Article is prepared according to the spelling rules of our journal
2. The similarity rate (iThenticate) should be prepared as PDF and should not exceed 20%.
3. Article title should be prepared in a way that does not contain formulas and symbols.
4. Math formulas should be prepared using only the Word program without using additional programs
5. The cover page should be downloaded on our Dergipark page and prepared as a Word file.
6. Copyright Transfer Agreement must be completed and scanned in PDF file format after signing. Reviewer suggestion file should have prepared.
Please contact for any question to fbed@igdir.edu.tr

Journal of the Institute of Science and Technology

ISSN 2146-0574 | e-ISSN 2536-4618 | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher Igdir University |
Cover Image


Journal of The Institute of Science and Technology (JIST)
JIST is International Peer Reviewed Journal and published four times a year. Our journal does not charge any fees. All of the articles are accessible by open access and can be downloaded in full text.

Preparation for Submitting Articles
1. Article is prepared according to the spelling rules of our journal
2. The similarity rate (iThenticate) should be prepared as PDF and should not exceed 20%.
3. Article title should be prepared in a way that does not contain formulas and symbols.
4. Math formulas should be prepared using only the Word program without using additional programs
5. The cover page should be downloaded on our Dergipark page and prepared as a Word file.
6. Copyright Transfer Agreement must be completed and scanned in PDF file format after signing. Reviewer suggestion file should have prepared.
Please contact for any question to fbed@igdir.edu.tr

Volume 11 - Issue 2 - Jun 1, 2021
 1. Relationships of Fruit Characteristics of Rosehips (Rosa canina L.) Grown in Bolu City Center
  Pages 831 - 838
  Emrah GÜLER, Tuba BAK, Turan KARADENİZ, Ferhad MURADOĞLU
 2. The Effect of Storage Temperature on the Composition of Fatty Acids in Crimson Sweet (Citrullus lanatus var. lanatus) Watermelon Cultivar Seeds
  Pages 839 - 845
  Mozhgan ZARIFIKHOSROSHAHI, Zeynep ERGUN
 3. The Use of Biostimulants in Sustainable Viticulture
  Pages 846 - 856
  Yağmur YILMAZ, Ruhan İlknur GAZİOGLU ŞENSOY
 4. Uçucu Yağ ve Arbusküler Mikorhizal Fungus’un Domates Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü (Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici Jarvis & Shoemaker) Hastalığına Etkileri
  Pages 857 - 868
  Seda BİLİCİ, Semra DEMİR, Gökhan BOYNO
 5. Agaricus campestris Metanol Ekstraktının Yağ Asidi Kompozisyonu ve Terapötik Potansiyelinin Araştırılması
  Pages 869 - 879
  Mehmet Kadir ERDOĞAN, Can Ali AGCA, İbrahim Halil GEÇİBESLER
 6. İnsanların Siyanotoksinler ile Teması ve Sağlığa Etkileri
  Pages 880 - 887
  Yasemin VARLI
 7. Inactivation of Some Pathogens Inoculated to Noodle by Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M.Perry Essential Oil
  Pages 888 - 895
  Elif ELİUZ, Yusuf SICAK
 8. Effect of locally isolated phosphate-solubilizing Pseudomonas aeruginosa IBP26 on the growth parameters of chickpea seedling
  Pages 896 - 905
  Muhammed Emin COGENDER, Nazlı Pınar ARSLAN, Mehmet Nuri AYDOĞAN
 9. The Study on the Relationships Between the Age Structure and Body Size of the Bridled Skink, Heremites vittatus, (Oliver, 1804) from Different Altitudes in Turkey
  Pages 906 - 915
  Elif YILDIRIM, Yusuf KUMLUTAŞ, Kamil CANDAN, Çetin ILGAZ
 10. Giresun Tombul Fındık (Corylus avellana L.) Yağının Serviks, Meme ve Kolon Kanser Hücrelerinde Sitotoksik ve Antianjiyojenik Aktivitesi
  Pages 916 - 926
  Adem GÜNER, Özlem GÜNER, Ülkü KARABAY
 11. Promoting effects of melatonin supplements on the embryogenic callus maintainance in alfalfa (Medicago sativa L.)
  Pages 927 - 932
  İsmail BEZİRGANOGLU
 12. Investigation of ACC-Deaminase and Indole Acetic Acid Producing Bacteria from Rhizospheric Soils in Ağrı Province
  Pages 933 - 942
  Burak ALAYLAR, Mehmet KARADAYI
 13. Salvia officinalis (Tıbbi Adaçayı) Bitkisinin Bazı Abiyotik Stres Faktörlerine Yanıtları
  Pages 943 - 959
  Sinem ELMAS
 14. Taguchi Deneysel Tasarım Yöntemi Kullanılarak Bromfenol Mavisi Biyosorpsiyonunun Modellenmesi ve Denge İzotermleri
  Pages 960 - 968
  Dilek GÜMÜŞ, Fatih GÜMÜŞ
 15. GIS and Multicriteria Decision Analysis for Landfill Site Selection in Edirne Province, Turkey
  Pages 969 - 981
  Azem KURU, Ezgi TOK, Merve GUROGLU AKTAS, Hacer Handan DEMİR, Hüseyin Kurtuluş ÖZCAN, Göksel DEMİR
 16. Kısmi Gölgelenme Etkilerini Modelleyebilen Bir PV Emülatör Tasarımı
  Pages 982 - 997
  Said Mahmut ÇINAR, Burak ARSEVEN
 17. Bir Rüzgâr Enerji Santralinin Güç Kapasitesine Bağlı Olarak Üretebileceği Elektrik Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesi – Artvin İli Örneği
  Pages 998 - 1013
  Durukan ERDOĞAN, Kenan YİĞİT, Bora ACARKAN
 18. PI+Feed Forward Controller Tuning Based on Genetic Algorithm for Liquid Level Control of Coupled-Tank System
  Pages 1014 - 1026
  Mehmet YILMAZ, Kaan CAN, Abdullah BAŞÇİ
 19. Bir Hafif Raylı Ulaşım Sisteminde Makinist Çizelgeleme Problemi
  Pages 1027 - 1039
  Zeynep CEYLAN, Merve ARSLAN, Tuba ARSLAN
 20. Determination of Radon Concentrations in Surface Water Samples of Aygır Lake in Bitlis (Turkey)
  Pages 1040 - 1049
  Halime KAYAKÖKÜ
 21. Electrical Characterization of CdO Based Au/p-Si Rectifier
  Pages 1050 - 1057
  Mehmet YILMAZ
 22. Voltage Dependent Barrier Height, Ideality Factor and Surface States in Au/(NiS-PVP)/n-Si (MPS) type Schottky Barrier Diodes
  Pages 1058 - 1067
  Mahmut BUCURGAT
 23. Raman Excitation of Hydrogen Molecules to v = 1 State
  Pages 1068 - 1079
  İlhan CANDAN
 24. HnRNPA2’in LC(286-291) Domain Fibrili ve Onun D290V Mutasyonu Hakkında Teorik Bir Çalışma
  Pages 1080 - 1089
  Hakan ALICI
 25. Bridgman Tekniği ile Büyütülen Saf ve Bor Katkılı InSe Tek Kristallerinin Morfolojik ve Optik Özelliklerinin Araştırılması
  Pages 1090 - 1101
  Hüseyin ERTAP, Mevlüt KARABULUT
 26. Comparison of Structural and Electro-optical Properties of Thin Films Fabricated for Different Deposition Times Using TiO2 Precursor Solutions with and without HCl by Ultrasonic Spray Pyrolysis
  Pages 1102 - 1113
  Ahmet Buğrahan BAYRAM, Murat KOÇ, Salih AKYÜREKLİ, Murat KALELİ
 27. Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörlerinin Foton Etkileşim Parametrelerinin İncelenmesi
  Pages 1114 - 1126
  Mehmet Fatih TURHAN
 28. Antioxidant Potential of Some Fruit Extracts Prepared with Different Solvents
  Pages 1127 - 1139
  Deniz GÜNAL KÖROĞLU, Gezzemhan SÜYÜNÇ, Rabia YILDIRIM, Semra TURAN
 29. Kara Mürverin (Sambucus nigra L.) Besinsel İçeriği ve Fonksiyonel Özellikleri
  Pages 1140 - 1153
  Betül ALIÇ, Nezahat OLCAY, Mustafa Kürşat DEMİR
 30. Gezo Pekmezinin Reolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 1154 - 1164
  Mutlu ÇEVİK
 31. Gıdaların Kurutulmasında Ultrason Ön İşleminin Kullanımı
  Pages 1165 - 1175
  Alev Yüksel AYDAR, Tuncay YILMAZ, Ceren MATARACI, Tuba SAĞLAM
 32. Some Important Fruit Characteristics of Apricot (cv. Aprikoz) Accessions Grown in Kagizman District in Turkey
  Pages 1176 - 1182
  Neva KARATAŞ
 33. The Effects of Germinated Seeds on Nutritional and Technological Properties of Bread
  Pages 1183 - 1193
  Hatice TOK, Nilgün ERTAŞ
 34. Mineral Composition of Various Extracts and Essential Oil of Pickled Ferula orientalis L
  Pages 1194 - 1204
  Elif Feyza TOPDAS, Memnune ŞENGÜL
 35. Mikroenkapsüle Çam Propolisinin Top Kek Üretiminde Kullanılması
  Pages 1205 - 1217
  Sultan ACUN, Hülya GÜL
 36. Betonarme Soğutma Kulesi Tipi Yapıların Rüzgâr ve Sıcaklık Yükleri Etkisi Altındaki Davranışı
  Pages 1218 - 1229
  Kılıç ARSLAN, Devran ÇELİK, Yusuf ÖZTÜRK, Mehmet Erkan EFE
 37. Güçlendirme Ankrajlarının Kesme Performansının Mevcut Yığma Duvarlar Üzerinde Belirlenmesi
  Pages 1230 - 1242
  Fatih ÇELİK, Orhan DOGAN
 38. Taşkın Frekansı Analizinde Klasik Yöntemler ve Alternatif Bir Parametre Tahmin Yönteminin Karşılaştırılması
  Pages 1243 - 1254
  Muhammet YILMAZ, Fatih TOSUNOĞLU, Mehmet Cüneyd DEMİREL
 39. The Effect of Alkaline Activator Components on the Properties of Fly Ash Added Pumice Based Geopolymer
  Pages 1255 - 1269
  Cemal KARAASLAN, Engin YENER
 40. Investigation of Changes Against Time in the Artificial Gastric Liquid Medium of Pesticide Active Substances
  Pages 1270 - 1278
  Ayhan ELMASTAŞ, Adil UMAZ, Fırat AYDIN
 41. Kanser Biyobelirteci Alfa-Fetoproteinin Elektrokimyasal Tayini İçin Tek Kullanımlık Etiketsiz Yeni AFP İmmünosensörünün Geliştirilmesi
  Pages 1279 - 1292
  Kadir ERDEM, Melike BİLGİ KAMAÇ
 42. Synthesis and Enantiomeric Recognition Studies of Novel C2-Symmetrical Chiral Tetra-Amide Compounds
  Pages 1293 - 1301
  Murat SÜNKÜR, Züleyha TİĞİZ, Deniz CEBE, Tarık ARAL
 43. Aksiyal Disübstitüe Silisyum Ftalosiyaninlerin Biyolojik Aktivitelerinin Belirlenmesi
  Pages 1302 - 1310
  Ayça AKTAŞ KARAÇELİK, Derya EFE, Volkan ÇAKIR, Zekeriya BIYIKLIOĞLU
 44. Citrus Limon L. Peel Powder Incorporated Polyvinyl Alcohol/Corn Starch Antioxidant Active Films
  Pages 1311 - 1320
  Pınar TERZİOĞLU, Yusuf SICAK
 45. Saccharification of Hazelnut and Rhododendron Biomasses Using β-xylanase from Thermotoga naphthophila
  Pages 1321 - 1328
  Özgenur DİNÇER, Hasan Ufuk CELEBİOGLU, Attia HAMID, Muhammad Nauman AFTAB, Ahmet KARADAĞ
 46. Syntheses And Characterizations Of Poly(ε-Caprolactone-b-Ethylene Glycol Methyl Ether) Block Copolymers Via Ring-Opening Polymerization And "Click" Chemistry
  Pages 1329 - 1340
  Ergül MEYVACI, Temel ÖZTÜRK, Bedrettin SAVAŞ
 47. Bis(Sülfonamid) İhtiva Eden Kalkon Türevlerinin Etkin Bir Şekilde Sentezi ve Karakterizasyonu
  Pages 1341 - 1353
  Elif AKIN KAZANCIOĞLU
 48. Co3O4/Ni Köpük Nanokompozitlerinin Doğrudan Metanol Yakıt Hücresinde Elektrot Malzemesi Olarak Kullanımı
  Pages 1354 - 1361
  Bingül KURT URHAN
 49. Maxilon Blue 5G Removal by Bimetallic Pt/Co Loaded on GO Material under Ultrasonic Conditions from Aquatic Medium
  Pages 1362 - 1373
  Mehmet Harbi ÇALIMLI
 50. Potansiyel Biyolojik Aktif Bazı Asimetrik Feniletil Üre Türevlerinin Sentezi
  Pages 1374 - 1384
  Yusuf AKBABA
 51. Effects of 4-Ethyl Resorcinol and 5-Methylresorcinol on Human Carbonic Anhydrase-I and Molecular Docking Study
  Pages 1385 - 1392
  Pınar GÜLLER
 52. Grafen Katkılı Nişasta Filmlerinin Dielektrik Özelliklerinin Geniş Frekans Aralığında İncelenmesi
  Pages 1393 - 1401
  Gülben TORĞUT, Nedim GÜRLER
 53. Effects of Chitosan and Chitosan Oligosaccharide on Serum and Tissue Sialic Acid Levels in Experimental Fluorosis
  Pages 1402 - 1407
  Ugur OZDEK, Yeter DEĞER
 54. Potansiyel Biyolojik Aktif Bazı Yeni Benzensülfonamid Yapısı Taşıyan Pirazol Türevlerinin Sentezleri
  Pages 1408 - 1419
  Çetin BAYRAK
 55. Design, Synthesis and Antimicrobial Activities of New Carbon Nanotubes Derivatives
  Pages 1420 - 1429
  Aybek YİĞİT, Mehmet Hakkı ALMA, Yüksel AKINAY, Nurettin MENGEŞ
 56. HSS S960QL Çeliğinin MAG Kaynağında Kaynak Akımı ve Gaz Kompozisyonundaki CO2 Oranının Birleştirme Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi
  Pages 1430 - 1443
  Zafer BARLAS, Esen ORMANLI, Uğur ÖZSARAÇ, Ayhan ORHAN, Uğur ÇALIGÜLÜ
 57. Comparison of Mechanical Properties of 3D-Printed Specimens Manufactured Via FDM with Various Inner Geometries
  Pages 1444 - 1454
  Selim BACAK, Hatice VAROL ÖZKAVAK, Mehmet Mahir SOFU
 58. Farklı İmalat Yöntemleri İle Elde Edilen Mikrokanalların Metrolojik Karakterizasyonu
  Pages 1455 - 1467
  İbrahim ATEŞ, Eyüphan MANAY, Bayram ŞAHİN
 59. A_{p1,q1}^{p2,q2}(G,w) Uzayı ve Bazı Topolojik Özellikleri Üzerine
  Pages 1468 - 1480
  Nilay DEĞİRMEN, İbrahim DEĞİRMEN
 60. Soliton Solutions of Generalized Third-Order Nonlinear Schrödinger Equation by Using GKM
  Pages 1481 - 1488
  Şeyma TÜLÜCE DEMİRAY, Uğur BAYRAKCI
 61. DNA Barcoding And Species Delimitation Of Pyrausta (Lepidoptera: Crambidae, Pyraustinae) With Some Populations In Turkey
  Pages 1489 - 1496
  Sibel KIZILDAĞ
 62. Türkiye’de Yayılış Gösteren Arctosa maculata (Hahn, 1822) (Araneae: Lycosidae) Türünün Karyolojik Özelliklerinin Araştırılması
  Pages 1497 - 1503
  Fahrettin Anıl SIRLIBAŞ, Zübeyde KUMBIÇAK, Ümit KUMBIÇAK
 63. The Evaluations and Comparisons of Nuclear and Chloroplast DNA Regions Based on Species Identification and Phylogenetic Relationships of Crocus L. Taxa
  Pages 1504 - 1518
  Aykut YILMAZ
 64. Orman Yangın Şiddetinin Google Earth Engine ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Analizi: Hatay-Belen Örneği
  Pages 1519 - 1532
  Osman Salih YILMAZ, Mehmet Serdar ORUÇ, Ali Murat ATEŞ, Fatih GÜLGEN
 65. Yem Fabrikalarında Kapasite Kullanımının Üretim ve Ekonomik Performans Açısından Değerlendirilmesi: Samsun İli Örneği, Türkiye
  Pages 1533 - 1539
  Uğur BAŞER, Mehmet BOZOĞLU
 66. COVID-19 Pandemisinin Semt Pazarcıları Üzerindeki Sosyoekonomik Etkisi: Kocaeli İli Örneği
  Pages 1540 - 1549
  Bahar AYDIN CAN
 67. Tam Sulama ve Su Stresi Koşullarında Sorgum x Sudan Otu Melezi Çeşitlerinin Gelişme Dönemleri İçin Gerekli Büyüme Gün Derece Değerlerinin Belirlenmesi
  Pages 1550 - 1558
  Erdal GÖNÜLAL, Süleyman SOYLU
 68. The Effect of Humic Acid Applications on Growth and Quality Properties of Potato (Solanum tuberosum L. )
  Pages 1559 - 1567
  Nursel ÇÖL KESKİN, Fikret AKINERDEM
 69. Iğdır Ekolojik Şartlarında Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 1568 - 1581
  Bilal KESKİN, Süleyman TEMEL, Barış EREN
 70. Evaluation of Some Characteristics of Local Oat Genotypes Collected from the Central and Western Black Sea Region
  Pages 1582 - 1594
  Zeki MUT, Özge Doğanay ERBAŞ KÖSE, Hasan AKAY, İsmail SEZER
 71. Yapraklı ve Yarı Yapraklı Yem Bezelyesi Çeşitleri ile Tek Yıllık Çim Karışımlarının Silaj Kalitesinin Belirlenmesi
  Pages 1595 - 1602
  Gülcan KAYMAK, Erdem GÜLÜMSER, Mehmet CAN, Zeki ACAR, İlknur AYAN
 72. Different Plant Growth Regulators on Improvement of Potato (Solanum tuberosum L.)
  Pages 1603 - 1615
  Ahmet Metin KUMLAY, Canan KAYA, Bünyamin YILDIRIM
 73. Effects of Different Growing Medium, Substrate and Irrigation Method Applications on Soilless Roll Sod
  Pages 1616 - 1624
  Muhammet KARAŞAHİN
 74. Hay Production of Smooth Bromegrass (Bromus inermis Leyss.) as Influenced by Various Management Practices in Highlands
  Pages 1625 - 1634
  Mustafa TAN, İrfan ÇORUH
 75. Solucan Gübresinin Satureja hortensis L.’nin Herba Verimi ve Uçucu Yağ Oranına Etkisi
  Pages 1635 - 1642
  Nimet KARA
 76. Ruminantlarda Karayolu Nakliyesinde Oluşan Stresin Nedenleri, Belirteçleri ve Sonuçları
  Pages 1643 - 1652
  Kerim Emre YANAR, M. Sinan AKTAŞ
 77. İn Vitro Gaz Üretim Tekniği Kullanılarak Yer bademi (Cyperus esculentus) Çeşitlerinin Besin Değerinin Saptanması
  Pages 1653 - 1663
  Tugay AYAŞAN, Ekin SUCU, İsmail ULGER, Hakan İNCİ, Hatice HIZLI, Sevda İNAN
Indexes and Platforms
Preparation for Submitting Articles