e-ISSN: 2536-4618
Founded: 2011
Period: Quarterly
Publisher: Igdir University
Cover Image
       

Journal of The Institute of Science and Technology (JIST)
JIST is International Peer Reviewed Journal and published four times a year. Our journal does not charge any fees. All of the articles are accessible by open access and can be downloaded in full text.

Preparation for Submitting Articles
1. Article is prepared according to the spelling rules of our journal
2. The similarity rate (iThenticate) should be prepared as PDF and should not exceed 20%. In addition, the rate of utilization from a single source should not exceed 5%.
3. Article title should be prepared in a way that does not contain formulas and symbols.
4. Math formulas should be prepared using only the Word program without using additional programs
5. The cover page should be downloaded on our Dergipark page and prepared as a Word file.
6. Copyright Transfer Agreement must be completed and scanned in PDF file format after signing.
7. Reviewer suggestion file should have prepared.
Please contact for any question to fbed@igdir.edu.tr

2022 - Volume: 12 Issue: 3

Research Article

Iğdır İli Hububat Alanlarında Eurygaster Laporte, 1832 Türleri (Hemiptera: Scutelleridae) ve Zarar Durumu Üzerine Araştırmalar

Research Article

Female and Male Genital Morphology of Labidostomis decipiens Faldermann, 1837 (Chrysomelidae: Clytrinae)

Research Article

Fabrication of Mandarin (Citrus reticulate L.) peel essential oil and nano-calcium carbonate incorporated polylactic acid/polyvinylpyrrolidone electrospun webs

Research Article

PERMÜTASYON ENTROPİ TABANLI KARMAŞIKLIK ANALİZİ İLE EEG İŞARETLERİNDEN ŞİZOFRENİ TESPİTİ

Research Article

Ana Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Yerfıstığı (Arachis Hypogaea L.) Genotiplerinin Önemli Kalite Unsurlarının Belirlenmesi

Review

Defektif Homolog Rekombinasyon DNA Tamiri ve PARP İnhibisyonu Arasındaki Sentetik Letal Etkileşim

Research Article

Yer Kaplaması ve Betonarme Kalıbı İmalatlarının Atık Değerlemesi ve İnşaatının Yönetimi

Research Article

Asymptotic Expressions of Fourth Order Sturm-Liouville Operator with Conjugate Conditions

Research Article

Utilization Potential of Switchgrass (Panicum virgatum L.) as Silage

Research Article

New Solutions for IOPM and (3+1)-Dimensional NLWE in Liquid with Gas Bubbles

Research Article

Çilek (Fragaria Vesca L.) Yetiştiriciliğinde Farklı Organomineral ve Kimyasal Gübrelerin Meyve Verimi, Kalitesi ve Bitki Besin Maddesi Alımı Üzerine Etkileri

Research Article

New Pd(II)PPh3 Complex Bearing meta-cyanobenzyl-Substituted NHC: Crystal Structure and Computational Studies

Research Article

Bakteriyel Kaynaklı Lipaz Geninin Pichia Pastoris’te Klonlanması, Ekspresyonu ve Rekombinant Enzimin Saflaştırılması

Research Article

Three New Records of Euglenozoa From Acarlar Floodplain Lake For Turkish Freshwater Algal Flora

Research Article

Gün Öncesi Piyasasında Elektrik Enerjisi Fiyatının Veri Analizi İle Tahmin Edilmesi

Research Article

Görüntü İşleme Uygulamaları İçin Finsler Eğri Evrim Modeli İncelemesi

Research Article

Effects of Van der Waals Interaction and Hubbard Term Correction on First Principles Calculations of Structural and Lattice Dynamical Properties of AgCl

Research Article

Intersubband Transitions in Nonpolar ZnO/BeMgZnO Quantum Wells: Effects of Physical Dimension, Concentration and Donor Level

Research Article

Multivariate Approaches for the Determination of Size and Shape Properties of Sunflower Seeds

Research Article

Organik Bitkisel ve Hayvansal Üretim, Ürün, Bilgi ve Tüketim Alışkanlıkları

Research Article

The Effects of Different Power Levels Used in The Microwave Drying Method on The Color Changes of Oyster Mushroom

Research Article

Su Altı Yapılarının 3B Modellemesi ve Dokümantasyonundaı Kullanılan Video ve Fotoğraf Çekimi Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Analizi

Research Article

Atık Lastik Katkılı Betonlarda Uçucu kül Kullanımının Aderans ve Basınç Dayanımına Etkisi

Research Article

Işık Altında Elektrodepozisyon Yöntemi ile Üretilmiş GaxOyNz/p-Si Diyot Yapısının Elektriksel Karakterizasyonu

Research Article

Tek-eksenli Manyetik Anizotropiye sahip Permalloy (Ni79Fe21) İnce Filmlerin Manyetik ve Yapısal Karakterizasyonu

Research Article

Uçucu kül ve kalsiyum alüminat çimentosu katkılı pomza esaslı geopolimer harçların sülfürik asit direnci

Research Article

Asenkron Motorlar İçin Endüstriyel Nesnelerin İnterneti Tabanlı Sensör Kartı Uygulaması

Research Article

Farklı Çevre Şartlarında Yetiştirilen Yağlık Ayçiçeği Genotiplerinin AMMI Analizi ile Genotip x Çevre İnteraksiyonlarının İncelenmesi

Research Article

Akhardal (Sinapis alba L.)’ın çimlenme sıcaklıklarının belirlenmesi

Research Article

Mikroalg Kullanımının Ispanakta Bitki Gelişimi Üzerine Etkisi

Research Article

Ambalaj Çeşidi, Depolama Süresi ve Sıcaklığının Geleneksel Yöntemle Üretilen Malatya Peynirinin Bazı Kimyasal ve Biyokimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi

Research Article

Bakteriyel İnokulant ve Organik Asit İlavesi ile Yeniden Silolamanın Mısır Silajının Aerobik Stabilitesi ve In Vitro Gaz Üretim Parametreleri Üzerine Etkileri

Research Article

CaO and Graphene Oxide Enhances Drought Stress from Callus Tissues of Medicago sativa L. Cultivars

Research Article

Anticholinesterase and Antioxidant Activities of Some Novel Hydrazone Compounds Bearing an Aryl Ester Moiety

Research Article

Eksenatidin 3D 3T3-L1 adipositleri üzerindeki ekspresyon profilinin mikrodizin analizi ile belirlenmesi

Research Article

Cam Elyaf Takviyeli PEEK Kompoziti İle Saf PEEK Polimerinin Sürtünme Katsayısı ve Aşınma Oranı Performanslarına Kayma Hızının Etkisinin Belirlenmesi

Research Article

Finite Element Analysis based evaluation of the patient-specific spinal rods for a reduced risk of Adjacent Segment Disease

Research Article

DETERMINATION OF DEVELOPMENT PERIODS AND PREFERRED FRUIT MATURITY PERIOD OF DROSOPHILA SUZUKII MATSUMURA 1931 (DIPTERA: DROSOPHILIDAE) AT DIFFERENT TEMPERATURE CONDITIONS

Research Article

Dark and Photoconductivity Behaviour of CH3NH3PbI3 Thin Films Depending on Atmospheric Condition

Research Article

Acetone O-(4-chlorophenylsulfonyl)Oxime as an Agent Alleviating the Adverse Effects of Drought Stress in Maize

Research Article

Bakteriyel Meyve Lekesi Etmeni Acidovorax citrulli’ye Karşı Dayanıklılık Kaynaklarının Belirlenmesi

Research Article

Pgpr Bakteri İzolatlarının Bazı Fasulye Genotiplerinde Bitki Gelişimi Üzerine Etkisi