ISSN: 2146-0574
e-ISSN: 2536-4618
Founded: 2011
Period: Quarterly
Publisher: Igdir University
Cover Image
       

Journal of The Institute of Science and Technology (JIST)
JIST is International Peer Reviewed Journal and published four times a year. Our journal does not charge any fees. All of the articles are accessible by open access and can be downloaded in full text.

Preparation for Submitting Articles
1. Article is prepared according to the spelling rules of our journal
2. The similarity rate (iThenticate) should be prepared as PDF and should not exceed 20%.
3. Article title should be prepared in a way that does not contain formulas and symbols.
4. Math formulas should be prepared using only the Word program without using additional programs
5. The cover page should be downloaded on our Dergipark page and prepared as a Word file.
6. Copyright Transfer Agreement must be completed and scanned in PDF file format after signing.
7. Reviewer suggestion file should have prepared.
Please contact for any question to fbed@igdir.edu.tr

2022 - Volume: 12 Issue: 1

Research Article

Dual Uzayda N-Bishop Çatısına Göre Smarandache Eğrileri Ve Karşılık Geldiği Regle Yüzeyleri

Research Article

Bazı Bitkilerden Elde Edilen Tüketime Hazır Liyofilize İnfüzyonlarda Demleme Süresi Faktörünün Antioksidan Özellikler Üzerine Etkisi

Research Article

Zygaenidae (Lepidoptera) familyasında DNA izolasyonu ve PCR optimizasyonu üzerine araştırmalar

Research Article

Investigation of the distribution of aquatic entomofauna (Coleoptera) affected by copper mine area, with new faunistic records in Murgul Mine (Artvin) province, Turkey

Review

Sirtuin1-3 Deasetilazlar: Biyolojik Fonksiyonları ve Kanserde Terapötik Potansiyelleri

Research Article

İn Vitro Hepatik Oksidatif Hasarda Karvakrolün Etkinliğinin Araştırılması

Research Article

Bazı Baklagil Yem Bitkilerinin Nispi Yem Değerleri, in Vitro Gaz Üretimi, Organik Madde Sindirim Derecesi ve Metabolik Enerji İçeriklerinin Belirlenmesi

Research Article

INVESTIGATION OF STRUCTURAL BEHAVIOR OF PILES IN LIQUEFIABLE COHESIONLESS SOILS

Research Article

Synthesis and Characterization of Novel Hybrid Sulfonamide Molecules with Benzothiazole Scaffold

Research Article

Yeni Geliştirilmiş Bazı Arpa Çeşitlerinin Ekim Sıklığının Araştırılması

Research Article

Grafen-Si3N4 Takviyeli Hidroksiapatit Nanokompozitlerin Mekanik ve Yapısal Özellikleri

Research Article

Ti/ p-GaN Schottky Diyotunun Elektriksel Parametrelerinin İncelenmesi

Research Article

Ayçiçek Hasılını Farklı Oranlarda Şeker Pancarı Bitkisi ile Silolamanın Silaj Kalitesi, In-Vitro Sindirilebilirlikleri ve Enerji İçeriğine Etkisi

Research Article

Effect of Iba, Brassinosteroid, and Bacterial Applications on Rooting of Some Rosehip (Rosa canina L.) Genotypes by Hardwood Cuttings

Research Article

Effect of Calcite on Fresh and Hardened Properties of Expanded Perlite Blended Cement Mortars

Research Article

Ku Band Uygulamalar İçin Geniş Açı, Basit Dizayn Hibrit Metayüzey Polarizasyon Dönüştürücü

Research Article

Amino acid contents of some eggplant species grown in different region

Research Article

Kaya Tuzu Ortamının Enjeksiyon Sıvısı Serbest Basınç Mukavemeti Üzerindeki Etkileri

Research Article

Determination of Novel Selective Phosfoinositide 3-Kinase Gamma Inhibitors by In Silico Approaches

Research Article

AZ63 Magnezyum Alaşımının Sürtünme Kaynağı İle Birleştirilebilirliğinin Araştırılması

Research Article

Farklı İklim Değişikliği Senaryoları için Doğu Karedeniz Havzası Meteorolojik Kuraklıkların Eğilim Analizi

Research Article

Kuraklık Stresi Altında Yetiştirilen Bakla (Vicia Faba L.) Bitkisinde Rizobakteri ve Alg Uygulamalarının Bitki Gelişimi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Research Article

Floresans Enerji Transferi Üzerine Grafen Oksitin Kuençleştirici Etkisinin İncelenmesi

Research Article

CONSTRUCTION OF PURE METRICS ON ALMOST COMPLEX METALLIC MANIFOLD

Research Article

Plants Used for Medicinal Purposes in Güroymak (Bitlis) District

Research Article

Nonstandard Discretization and Stability Analysis of a novel type Malaria-Ross Model

Research Article

Kayseri İlinde Şeker Pancarı Kota Uygulamalarının Şeker Pancarı Üretimine Etkileri

Research Article

Bakla Bitkilerinde Kök Çürüklüğüne Neden Olan Rhizoctonia Türlerinin Anastomosis Grupları ve Patojeniteleri

Research Article

Tekstil Fabrikalarında Öz Tüketim Modeli Güneş Enerjisi Santralinde Enerji Kalitesi Analizi

Research Article

Koz Dağları’ndan (Genç -Bingöl) B8 Karesi İçin Yeni Floristik Kayıtlar ve Lythrum volgense İle İlgili Değerlendirmeler

Research Article

Biberiye Uçucu Yağ Kalite Parametrelerinin Hasat Zamanı ve Lokasyona Göre Değişimi

Research Article

New Chromosomal Data of Dianthus Section Leiopetali (Caryophyllaceae, Sileneae)

Research Article

Atık Cam Elyaf Oranının Polipropilen/Üzüm Sapı-Çeltik Polimer Kompozitinin Fiziksel Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi

Research Article

Impact of Different Storage Conditions on ‘Seval F1’ Tomato Fruit Quality and Marketability

Research Article

Synthesis, Charecterization, ADMET prediction and Molecular Docking Studies of Novel Coumarin Sulfonate Derivatives

Research Article

Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilikle İlgili Görüşleri: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği, Samsun

Research Article

Tri-tert-bütilanilin Temelinde Yeni Sterik Engelli Salisilaldiminlerin Cu(II) Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

Research Article

Low Cost Myoelectric Controlled Prosthetic Hand Project: Part I- Experiment Hardware Design For Biomedical/Control Engineering Laboratory

Research Article

Bazı Fenolik Bileşiklerin Glutatyon S-Transferaz Enzim İnhibitörleri Olarak Değerlendirilmesi

Research Article

Endemik Stachys tundjeliensis Kit Tan and Sorger (Lamiaceae)’ in Uçucu Yağ Bileşenleri

Research Article

Karanfil (Syzygium aromaticum L.) Ekstraktının Antiinflamatuar ve Antioksidan Aktivitelerinin Oksidatif Stres Biyobelirteçleri ile Araştırılması

Research Article

Espresso İçeren Kahve İçeceklerinin Antioksidan Kapasite, Toplam Fenolik Bileşen ve İn-vitro Biyoerişilebilirliğinin Karşılaştırılması

Research Article

Işığa Duyarlı n-tipi Katkılı Metal oksit/p-tipi Si Heteroekleminin Elektriksel Karakterizasyonu

Research Article

Uçucu Kül Esaslı ve Cüruf Katkılı Geopolimer Betonların Mekanik ve Durabilite Özelliklerinin Araştırılması

Review

Hidrojel bazlı biyokompozit adsorbanların sulu çözeltilerden uranyum(VI) adsorpsiyon kapasiteleri üzerine derleme

Research Article

Benzonorbornadien Oksit’in Mikrodalga Destekli ve Montmorillonite-K10 Katalizli Alkolizi: Wagner–Meerwein Düzenlenmesi ile Regioseçici Yeni Alkoksi Alkollerin Sentezi

Research Article

Katalizör Olarak PtAu/CNT Nanokompozit Kullanılarak Sodyum Borhidrür ve Potasyum Borhidrürün Hidrolizinden Hidrojen Üretimi

Research Article

Model Based Demand Order Estimation by Using Optimal Architecture Artificial Neural Network with Metaheuristic Optimizations

Research Article

Classification of Cataract Disease with a DenseNet201 Based Deep Learning Model