Journal of the Institute of Science and Technology
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 2146-0574 | e-ISSN 2536-4618 | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher Igdir University |


Journal of The Institute of Science and Technology (JIST)

Publishing Policies

1.        JIST is International Peer Reviewed Journal and published four times a year. Our journal does not charge any fees. All of the articles are accessible by open access and can be downloaded in full text.

2.        The articles that can be sent to the journal are horticulture, plant protection, biology, biosystem engineering, environment engineering, electrical-electronic engineering, physics, food engineering, civil engineering, chemistry, mechanical engineering, mathematics, molecular biology and genetic, forestry engineering, landscape architecture, fisheries, agricultural economy, agricultural mechanization, agricultural structures and irrigation, field crops, soil science and plant nutrition and animal science.

3.        Our journal can be published research article, review, short communication and technical note.

4.        All the manuscripts submitted to our journal are peer reviewed by two professional referees, Editor in Chief, and Editorial Board.

5.        JIST intends to publish original research papers, short notes, technical notes, and reviews (20% of total papers) written in Turkish and English languages. Also, JIST gladly accepts manuscript submissions from other countries.

6.        Manuscripts and communications are accepted on the understanding that these have not been published nor are being considered for publication elsewhere.

7.        All the authors should submit their manuscript with transfer form of copyright for potential publication. The transfer form of Copyright should be signed by all authors.

8.        All the authors will be responsible contextually for contents of their manuscripts.

9.        Only two manuscripts of each author as first author can be published in same issue of JIST.

10.    Manuscripts should be prepared in accordance with scientific ethic rules. When required, ethical committee reports with the related documents should be submitted to JIST.

11.    Please contact for any question to fbed@igdir.edu.tr

Journal of the Institute of Science and Technology

ISSN 2146-0574 | e-ISSN 2536-4618 | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher Igdir University |
Cover Image


Journal of The Institute of Science and Technology (JIST)

Publishing Policies

1.        JIST is International Peer Reviewed Journal and published four times a year. Our journal does not charge any fees. All of the articles are accessible by open access and can be downloaded in full text.

2.        The articles that can be sent to the journal are horticulture, plant protection, biology, biosystem engineering, environment engineering, electrical-electronic engineering, physics, food engineering, civil engineering, chemistry, mechanical engineering, mathematics, molecular biology and genetic, forestry engineering, landscape architecture, fisheries, agricultural economy, agricultural mechanization, agricultural structures and irrigation, field crops, soil science and plant nutrition and animal science.

3.        Our journal can be published research article, review, short communication and technical note.

4.        All the manuscripts submitted to our journal are peer reviewed by two professional referees, Editor in Chief, and Editorial Board.

5.        JIST intends to publish original research papers, short notes, technical notes, and reviews (20% of total papers) written in Turkish and English languages. Also, JIST gladly accepts manuscript submissions from other countries.

6.        Manuscripts and communications are accepted on the understanding that these have not been published nor are being considered for publication elsewhere.

7.        All the authors should submit their manuscript with transfer form of copyright for potential publication. The transfer form of Copyright should be signed by all authors.

8.        All the authors will be responsible contextually for contents of their manuscripts.

9.        Only two manuscripts of each author as first author can be published in same issue of JIST.

10.    Manuscripts should be prepared in accordance with scientific ethic rules. When required, ethical committee reports with the related documents should be submitted to JIST.

11.    Please contact for any question to fbed@igdir.edu.tr

Volume 9 - Issue 3 - Sep 2019
 1. Detection of Viruses on Edible Seed Squash (Cucurbita pepo L.) in Yozgat Province, Turkey
  Pages 1212 - 1219
  Serkan YEŞİL
 2. Yonca Hortumlu Böceği, Hypera postica (Gyllenhal, 1813) (Coleoptera: Curculionidae)’nın Bazı Biyolojik Özellikleri
  Pages 1220 - 1225
  Celalettin GÖZÜAÇIK, Abdullah İREÇ
 3. Origanum syriacum L. ve Origanum majorana L.’dan Elde Edilen Hidrosollerin Bazı Yabancı Ot Tohumlarına Biyoherbisidal Potansiyellerinin Belirlenmesi
  Pages 1226 - 1233
  İlhan Üremiş, Figen Efil
 4. Defne (Laurus nobilis L.) ve Zahter (Thymbra spicata L.) Uçucu Yağlarının Farklı Konsantrasyonlarda Rhyzopertha dominica (Coleoptera: Bostrichidae) ve Oryzaephilus surinamensis (Coleoptera: Silvanidae) Üzerine Fumigant Etkilerinin Araştırılması
  Pages 1234 - 1242
  Mehmet Ali KIRPIK, PINAR AKSU KILIÇLE, Yağmur YILDIZ ASKER
 5. Türkiye Sürüngen Faunasının Endemizm Durumu
  Pages 1243 - 1252
  ÇETİN ILGAZ
 6. Kutanöz Leishmaniasisin Gelecek Projeksiyonunu Ekolojik Niş Modelleme Kullanarak Belirleme: Diyarbakır İli Örneği
  Pages 1253 - 1261
  Ozan Artun, Hakan Kavur
 7. In Vivo Hepato-Nephroprotective Role of Nigella sativa Seed Extract Against Lead Nitrate [Pb(NO3)2] Induced Toxicity in Albino Mice
  Pages 1262 - 1270
  KÜRŞAD YAPAR, KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU, EMİNE YALÇIN, ALİ ACAR, BARAN SEVEN
 8. Hünnap (Ziziphus jujuba Mill.) Meyvesi: Geçmişten Günümüze Tıbbi Önemi
  Pages 1271 - 1281
  Yasemin KEMEÇ HÜRKAN
 9. In Vitro Antioxidant Property of Convolvulus aucheri and Its NO Inhibitory Potential in LPS-activated NSCLC Cells
  Pages 1282 - 1288
  Cennet Özay
 10. Ayvalık (Balıkesir/Turkey) Dune Plant Diversity, Threatening Factors and Solution Proposals
  Pages 1289 - 1298
  Fatih SATIL, Gülendam TÜMEN, Selami Selvi
 11. Türkiye Florasındaki C2 Karesi İçin Yeni Kare Kayıtları
  Pages 1299 - 1304
  KENAN AKBAŞ, HEDİYE AKTAŞ AYTEPE, ÖMER VAROL
 12. Krom’un Deinococcus radiodurans ve Rekombinantlarına Etkisi
  Pages 1305 - 1315
  Elif Özbey, Dilek Asma
 13. Investigation of Antioxidant and In Vitro Wound Healing Activity of Fulvic Acid
  Pages 1316 - 1326
  Özlem Sultan Aslantürk, Tülay Aşkın Çelik, Yusuf Mert Sönmez
 14. Iğdır İli Kayısı Yetiştiriciliğinde Enerji Kullanımı
  Pages 1327 - 1333
  Sefa Altıkat, Şeyda Temiz
 15. The Response of CO2 Flux to Soil Warming, Manure Application and Soil Salinity
  Pages 1334 - 1342
  Sefa ALTIKAT, Hasan Kaan Kucukerdem, Aysun ALTIKAT
 16. Bor Çözeltilerinden Kimyasal Çöktürmeyle Bor Giderimi
  Pages 1343 - 1350
  Veysel Selimoğlu, Recep Boncukcuoğlu
 17. Reliable Mircohotplate Design for High temperature Gas Sensing and IR Source
  Pages 1351 - 1358
  Hasan Göktaş
 18. Investigation of the Voltage Dependent Surface States and Their Relaxation Time of the Al/CdZnO/p-Si (MIS) Structure Via Admittance Method
  Pages 1359 - 1366
  Esra Erbilen Tanrıkulu
 19. Catalyst-Free Synthesis of Thiosemicarbazone and Rhodanine derivatives and Their Schottky Diode Applications
  Pages 1367 - 1376
  Sinan Bayındır, Mehmet Akif Şahinkaya, İkram ORAK
 20. Gold/palladium (Au/Pd) Bimetallic Thin Film Deposition by Radio Frequency Magnetron Sputtering Technique
  Pages 1377 - 1384
  Volkan Şenay
 21. Yb/p-Si Schottky Diyotlarının Elektriksel Karakteristiklerinin İncelenmesi
  Pages 1385 - 1394
  Havva Elif LAPA, Ali KÖKCE, Ahmet Faruk ÖZDEMİR
 22. Artvin İlinde Yetişen Bazı Tarım Ürünlerinde Radyoaktivite Seviyelerinin Belirlenmesi
  Pages 1395 - 1406
  Yaşar Kobya, Cafer Mert Yeşilkanat
 23. Hasat Sonrası İşlemlerin Palaz Fındık Çeşidinin Kimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi
  Pages 1407 - 1416
  ALİ TURAN, ALİ İSLAM
 24. Farklı Donatı Oranlarına Sahip Düzenli Kare Boşluklu Betonarme Kirişlerin Eğilme Davranışları
  Pages 1417 - 1430
  İlker KALKAN, Ebru KAHRAMAN, Boğaçhan BAŞARAN
 25. (1E,1'E)-N,N'-(hekzan-1,6-diil)bis(1-(tiyofen-2-il)metanimin) ve (1E,1'E)-N,N'-(oktan-1,8-diil)bis(1-(tiyofen-2-il)metanimin) Schiff Baz Ligantlarının Deneysel ve Teorik Karakterizasyonu
  Pages 1431 - 1442
  Gühergül Uluçam, Büşra Yentürk
 26. Morin'in Karbonik Anhidraz, Asetilkolinesteraz ve 𝛼-glikozidaz Enzimleri Üzerindeki İnhibisyon Etkileri
  Pages 1443 - 1451
  Cüneyt Çağlayan
 27. Lipoksigenaz Enziminin Sığır Karaciğerinden Kısmi Saflaştırılması, Karakterizasyonu, Salisilik Asitin ve Bazı Flavonların Enzim Üzerine Etkileri
  Pages 1452 - 1459
  ARZU ÖZTÜRK KESEBİR, DERYANUR KILIÇ, ÖMER KÜFREVİOĞLU
 28. Effect of Antioxidants as Preservatives in the Outer and Inner Shells of Watermelon (Citrullus Lanatus)
  Pages 1460 - 1466
  Mesut Işık
 29. Hypericum Triquetrifolium Turra Bitkisinden Gümüş Nanopartiküllerin Sentezi, Karekterizasyonu ve Antimikrobial Etkinliğinin İncelenmesi
  Pages 1467 - 1475
  Adil Umaz, Adil KOÇ, Mehmet Fırat BARAN, Cumali KESKİN, Mehmet Nuri ATALAR
 30. Synthesis and Characterization of Methacrylamide Based Hydrogels
  Pages 1476 - 1485
  Semiha KUNDAKCI
 31. Investigation of Dissolution Kinetics of Tincal Mineral in Ammonium Acetate Solution in High Solid / Liquid Ratios
  Pages 1486 - 1491
  Mehmet salih Nas, Adnan YILDIZ
 32. Trace Element Analysis in Some Plants Species by Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry (ICP-OES)
  Pages 1492 - 1502
  İsmail Yener
 33. The Synthesis of Thiosemicarbazone-Based Aza-Ylides as Inhibitors of Rat Erythrocyte Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase Enzyme
  Pages 1503 - 1512
  Yusuf Temel, SİNAN BAYINDIR
 34. Fotodinamik Terapi İçin OktadodesiloksiSilicon(IV) Ftalosiyanin Bileşiğinin Sentezi ve Fotofizikokimyasal Özellikleri
  Pages 1513 - 1519
  Ömer Güngör, Hatice Uluşan, Zafer Yazıcıgil
 35. Determination of Antioxidant Capacity of 2,6-Quinolinediol
  Pages 1520 - 1527
  Fevzi Topal
 36. Antihipertansif İlaç Atenolole Seçici Potansiyometrik Mikrosensör
  Pages 1528 - 1538
  Murat YOLCU, Nihal YARDIM ÇELİK
 37. Evaluation of Color and COD Removal by Fenton and Photo-Fenton Processes from Industrial Paper Wastewater
  Pages 1539 - 1550
  Şefika Kaya, Yeliz Aşçı
 38. Investigation of the Production and Mechanical Properties of Silicon Carbide-Reinforced Composites
  Pages 1551 - 1558
  Ahmet Yönetken
 39. Türkiye’de Kentleşmenin Enerji Tüketimi ve Karbon Salınımı Üzerine Etkisi
  Pages 1559 - 1566
  Gökhan Kahraman
 40. Van İli Trafik Kaynaklı Hava Kirleticilerinin Emisyon Envanteri
  Pages 1567 - 1573
  AHMET YAKIN, RASİM BEHÇET
 41. CFRP/Al İstifli Delmede Matkap Uç Açısının İtme Kuvveti (Fz) ve Takım Aşınması Üzerine Etkilerinin Araştırılması
  Pages 1574 - 1583
  ERMAN AYDIN
 42. Stereolitrografi ile 3B Basılabilir Nanokil Takviyeli Polimer Yapıların Mekanik Karakterizasyonu
  Pages 1584 - 1593
  Mehmet Fahri Saraç, Merve Mert, İremnur Bülbül, İsmail Aktitiz, Berrin Saygı Yalçın, Remzı Varol
 43. The Regularized Trace of Two Terms Differential Operator in the Space H1 = L2 (0,𝝅;𝑯).
  Pages 1594 - 1605
  Özlem Bakşi
 44. Absolute Summability Factors Related to the Summability Method |N ̅,p_n,θ|(μ)
  Pages 1606 - 1611
  Fadime GÖKÇE
 45. Reflections with Respect to Line and Hyperplane from Quaternionic Point of View
  Pages 1612 - 1621
  MELEK ERDOĞDU
 46. İteratif Yaklaşım Altında Bir Fonksiyonel-İntegral Denklem Sınıfının Çözümünün İncelenmesi
  Pages 1622 - 1632
  Yunus Atalan
 47. New Exact Solutions of Fractional Fitzhugh-Nagumo Equation
  Pages 1633 - 1645
  Orkun Tasbozan, Ali Kurt
 48. The Properties of the Altered Pell and Pell Lucas Sequences
  Pages 1646 - 1656
  Fikri KÖKEN
 49. Studies of Anticancer Activity of Beta-carotene, Alpha-tocopherol and Ascorbic acid in SH-SY5Y Neuroblastoma Cells
  Pages 1657 - 1665
  Ekrem DARENDELİOĞLU
 50. The Evaluation of Antimicrobial and Antibiofilm Activity of Bioactive Compounds Obtained from Aspergillus Sclerotiorum
  Pages 1666 - 1673
  Ayşe Üstün, Ayşenur Yazıcı, Nurcan Albayrak İskender, Serkan Örtücü
 51. Yerli Alfa-Amilaz Enzimi Üretimi İçin Yerli Fungus İzolasyonu, Makroskobik, Mikroskobik Tanımlaması, DNA Dizi Analizi ve Biyoinformatik Değerlendirmeler
  Pages 1674 - 1682
  Arzu Ünal, Semra Malkoç, İjlal Ocak, Safiye Elif Korcan
 52. Radikula ve Yerinde Kök Kesimi Uygulamalarının Siirt-Pervari Orijinli Ceviz Fidanlarında (Juglas regia) Bazı Fidan Kalite Özelliklerine Etkisi
  Pages 1683 - 1691
  Fatih Tonguç, Mehmet Aydın
 53. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencilerinin DıĢ Mekan Rekreasyon Eğilimleri: Akdeniz Üniversitesi Örneği
  Pages 1692 - 1703
  Sibel MANSUROĞLU, Veysel DAĞ
 54. Kalitatif Olarak Buzul Göllerin Fitoplanktonunun Araştırılması (Tortum, Erzurum)
  Pages 1704 - 1709
  Özden FAKIOĞLU, Harun ARSLAN, Mine KÖKTÜRK
 55. Mısır Üretiminde Girdi İsrafında Etkili Olan Faktörler: Kahramanmaraş İli Örneği
  Pages 1710 - 1718
  Emine İKİKAT TÜMER, Yeşim AYTOP, Özlem KUŞÇU
 56. Fındık Üreticilerinin Tarım Sigortasına Olan Yaklaşımları ve Geleceğe Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Düzce İli Örneği
  Pages 1719 - 1728
  Harun Kabaoğlu, Avni Birinci
 57. Farklı Sodyum Adsorbsiyon Oranı Değerlerine Sahip Sulama Sularının Bazı Toprak Özelliklerine Etkisi
  Pages 1729 - 1736
  Kadir Ersin TEMİZEL, Sedat TOK
 58. The Effects of Salicylic Acid on The Growth and Some Physiological Properties of Bread Wheat Varieties Under Drought Stress
  Pages 1737 - 1746
  YUSUF ÖZTÜRKCİ, DİĞDEM ARPALI
 59. Iğdır Sulu Koşullarında Bazı Yağlık Ayçiçeği Genotiplerinin Adaptasyon Kabiliyetlerinin Belirlenmesi
  Pages 1747 - 1753
  Fırat SEFAOĞLU
 60. Pamukta Humik Asidin Farklı Uygulama Yöntemlerinin Toprağın Besin Maddesi İçeriğine Etkisi
  Pages 1754 - 1762
  Mehmet TARHAN, Emine Karademir
 61. Türkiye’de Tohumculuk Sektörünün Mevcut Durumu, Sorunlar ve Öneriler
  Pages 1763 - 1775
  Baran Aras
 62. Çayır ve Meralarda Yetişen Bazı Baklagil ve Buğdaygil Yem Bitkilerinin Besleme Değerlerinin Belirlenmesi
  Pages 1776 - 1784
  Mustafa TAN, Sedat SEVEROĞLU, Abdullah YAZICI
 63. Farklı Dozlarda Uygulanan Azot ve Fosforlu Gübrelemenin Kinoa’nın Ot Verimi ve Kalitesine Etkisi
  Pages 1785 - 1796
  Süleyman TEMEL, Neslişah ŞURGUN
 64. Farklı Toprak Yönetiminin Toprağın Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkisi
  Pages 1797 - 1807
  Zülküf Gündüz, Kenan Barik
 65. Zavot İneklerde Laktasyon Eğrisi Özelliklerine Bazı Çevresel Faktörlerin Etkisi
  Pages 1808 - 1817
  Sadrettin Yüksel
Indexes and Platforms