Journal of the Institute of Science and Technology
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2146-0574 | e-ISSN 2536-4618 | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher Igdir University |


Journal of The Institute of Science and Technology (JIST)

Publishing Policies


1. JIST is International Peer Reviewed Journal and published four times a year. Our journal does not charge any fees. All of the articles are accessible by open access and can be downloaded in full text.
2. The articles that can be sent to the journal are Horticulture, Computer engineering, Plant protection, Biology, Biosystem engineering, Environment engineering, Electrical-electronic engineering, Industrial engineering, Physics, Food engineering, Civil engineering, Chemistry, Mechanical engineering, Mathematics, Molecular biology and genetic, Forestry engineering, Landscape architecture, Fisheries, Agricultural economy, Field crops, soil science and plant nutrition and animal science.
3. All the manuscripts submitted to our journal are peer reviewed by two professional referees, Editor in Chief, and Editorial Board.
4. JIST intends to publish original research papers, technical notes, and reviews (20% of total papers) written in Turkish and English languages.
5. Manuscripts and communications are accepted on the understanding that these have not been published nor are being considered for publication elsewhere.
6. All the authors should submit their manuscript with transfer form of copyright for potential publication. The transfer form of Copyright should be signed by all authors.
7. All the authors will be responsible contextually for contents of their manuscripts.
8. Only two manuscripts of each author as first author can be published in same issue of JIST.
9. Manuscripts should be prepared in accordance with scientific ethic rules. When required, ethical committee reports with the related documents should be submitted to JIST.
10. Please contact for any question to fbed@igdir.edu.tr

Journal of the Institute of Science and Technology

ISSN 2146-0574 | e-ISSN 2536-4618 | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher Igdir University |
Cover Image


Journal of The Institute of Science and Technology (JIST)

Publishing Policies


1. JIST is International Peer Reviewed Journal and published four times a year. Our journal does not charge any fees. All of the articles are accessible by open access and can be downloaded in full text.
2. The articles that can be sent to the journal are Horticulture, Computer engineering, Plant protection, Biology, Biosystem engineering, Environment engineering, Electrical-electronic engineering, Industrial engineering, Physics, Food engineering, Civil engineering, Chemistry, Mechanical engineering, Mathematics, Molecular biology and genetic, Forestry engineering, Landscape architecture, Fisheries, Agricultural economy, Field crops, soil science and plant nutrition and animal science.
3. All the manuscripts submitted to our journal are peer reviewed by two professional referees, Editor in Chief, and Editorial Board.
4. JIST intends to publish original research papers, technical notes, and reviews (20% of total papers) written in Turkish and English languages.
5. Manuscripts and communications are accepted on the understanding that these have not been published nor are being considered for publication elsewhere.
6. All the authors should submit their manuscript with transfer form of copyright for potential publication. The transfer form of Copyright should be signed by all authors.
7. All the authors will be responsible contextually for contents of their manuscripts.
8. Only two manuscripts of each author as first author can be published in same issue of JIST.
9. Manuscripts should be prepared in accordance with scientific ethic rules. When required, ethical committee reports with the related documents should be submitted to JIST.
10. Please contact for any question to fbed@igdir.edu.tr

Volume 10 - Issue 4 - Dec 15, 2020
 1. Bazı Badem Çeşitlerinin Adaptasyon Performansları Üzerine Yürütülen Çalışmaların Karşılaştırılması
  Pages 2283 - 2293
  Hasan DENİZHAN, Ali İKİNCİ, İzzet AÇAR, Fırat KARAAT
 2. Effect of Deficit Irrigation and Rootstocks on Fruit Weight During Post-Harvest Controlled Storage of Watermelon
  Pages 2294 - 2300
  Musa SEYMEN, Duran YAVUZ, Ertan Sait KURTAR, Önder TÜRKMEN, Sinan SÜHERİ, Nurcan YAVUZ
 3. Granny Smith Elma Çeşidinin Depolama Performansı Üzerine Farklı 1-MCP Dozlarının Etkisi
  Pages 2301 - 2314
  Derya ERBAŞ, Mehmet Ali KOYUNCU
 4. Fasulyede (Phaseolus vulgaris L.) Farklı Tuz ve Putresin Uygulamalarının Çimlenme ve Fide Gelişimi Üzerine Etkileri
  Pages 2315 - 2327
  Beyhan KİBAR, Bilgehan ŞAHİN, Ousseini KIEMDE
 5. Optik Karakter Tanımada Hata Yayılım Algoritmalarının Performans Kıyaslaması
  Pages 2328 - 2340
  Ahmet ÇELİK
 6. Malatya İli Elma (Malus domestica Bark. (Rosaceae)) Ağaçlarında Zararlı Böcek ve Akar Türleri ile Doğal Düşmanlarının Belirlenmesi
  Pages 2341 - 2352
  Mehmet KAPLAN
 7. Akdeniz Meyvesineği (Ceratitis capitata Wiedemann) (Diptera: Tephritidae)’nin Tanımı, Dağılımı, Biyolojisi, Zararı ve Mücadele Yöntemleri
  Pages 2353 - 2365
  Burcu BİRCAN, A. Sami KOCA, Gülay KAÇAR
 8. Molecular Characterization of the Coat Protein Genome of Alfalfa Mosaic Virus (AMV) Isolates from Alfalfa in Van Province
  Pages 2366 - 2377
  Mustafa USTA, Abdullah GÜLLER
 9. New host records for Zeuxia cinerea Meigen, 1826 (Diptera: Tachinidae) from Turkey
  Pages 2378 - 2382
  Neslihan GÜLTEKİN, Celalettin GÖZÜAÇIK, Kenan KARA, Turgut ATAY
 10. Adaption of COBRA Method for The Investigation of Nutrition-Based DNA Methylation Mechanism in Escherichia coli
  Pages 2383 - 2393
  Taha Yasin KOÇ, Medine GÜLLÜCE, Burak ALAYLAR, Mehmet KARADAYI
 11. Acute Toxicity (LC50) Of Cyhalofop Butyl on Gambusia Holbrooki
  Pages 2394 - 2399
  Utku GÜNER
 12. New Locality Record of the Red-Bellied Lizard, Darevskia parvula (Lantz & Cyrén, 1913) s.l., from eastern Anatolia, Turkey
  Pages 2400 - 2405
  Kamil CANDAN, Serkan GÜL, Yusuf KUMLUTAŞ, Elif YILDIRIM, Çetin ILGAZ
 13. Su ile hazırlanan zeytin yaprağı özütünün ratlarda streptozotosin kaynaklı oksidatif stres ve lipit peroksidasyonu üzerine etkileri
  Pages 2406 - 2415
  Fatma GÜR, Ahmet Gökhan AĞGÜL, Mine GÜLABOĞLU
 14. Occurrence of Ligula sp. plerocercoids in Ladigesocypris irideus (Ladiges, 1960) from South-Western Turkey: new host and new locality records
  Pages 2416 - 2423
  Somayeh DOOSTİ, Fevzi YILMAZ
 15. Karyotype Analysis of Paronychia anatolica subsp. anatolica (Caryophyllaceae, Paronychioideae)
  Pages 2424 - 2430
  Halil Erhan EROĞLU, Ümit BUDAK
 16. Water Quality in Marmara Sea
  Pages 2431 - 2437
  Esin BOZKURT KOPUZ, Gökberk KARA
 17. İki Ayaklı Yürüme Hareketinin Merkezi Örüntü Üreteci (CPG) İle Gerçekleştirilmesi
  Pages 2438 - 2450
  Cafer BAL, Gökçe YILDIRIM
 18. Performance Analysis of SMDO Method with Benchmark Functions with Matlab Toolbox
  Pages 2451 - 2460
  Mehmet AKPAMUKÇU, Abdullah ATEŞ, Barış Baykant ALAGÖZ
 19. Electric Drive Vehicle Model and Simulation with MATLAB
  Pages 2461 - 2473
  Burak URAZEL, Kemal KESKİN
 20. Destek Vektör Makineleri Kullanarak Uyku Seslerinin Çoklu Sınıflandırılması
  Pages 2474 - 2485
  Erkin KILIÇ, Aykut ERDAMAR
 21. Genetik Algoritmalar Kullanılarak Transformatörde Kademe Ayarı ile Enerji Verimliliği İyileştirme
  Pages 2486 - 2495
  Enes Talha GÜMÜŞ, Cüneyt SARIGÜZEL, Mustafa TURAN, Mehmet Ali YALÇIN
 22. Fotovoltaik Güneş Paneli Sistemlerinde Maksimum Güç Noktası İzleyicisinin Verime Etkisi
  Pages 2496 - 2507
  Ufuk BADAK, Ali Bekir YILDIZ
 23. Evaluation of Logistics 4.0 Potentials Based On Transportation Safety and Security for a Logistics Company
  Pages 2508 - 2519
  Elifcan GÖÇMEN
 24. Stokastik Parametre Değerlerine Sahip Hiyerarşik Çinli Postacı Problemi ve Bir Uygulama
  Pages 2520 - 2531
  Özlem ÇOMAKLI SÖKMEN, Mustafa YILMAZ
 25. The effects of annealing temperature on optical properties of 2, 6-bis (3- (carbazol-9-yl) phenyl) pyridine films’
  Pages 2532 - 2540
  Asim MANTARCI
 26. Metamaterial based Flexible Coplanar Antenna Design and Simulation for Human Body Applications
  Pages 2541 - 2550
  Gamze TETİK, Erkan TETİK
 27. PVA-Bloedite [Na2X(SO4)2 (X= Ni, Mg)] Jel Elektrolitlerin Kapasitör Uygulamaları
  Pages 2551 - 2558
  Serkan DEMİREL
 28. Dağıtılmış Alt Bragg Dielektrik Yansıtıcılı Işık Yayan Diyot
  Pages 2559 - 2564
  Fahrettin SARCAN
 29. Geleneksel Kapak Ekmeği Üretimi
  Pages 2565 - 2574
  Nuran ERDEM, Mustafa KARAKAYA
 30. Determination of Antimicrobial and Antioxidant Activity of Some Spices Widely Consumed in Turkey
  Pages 2574 - 2582
  Şenol KÖSE
 31. Piyasada Osmancık Çeşit Adıyla Satılan Pirinçlerin Kalite Özelliklerinin Orijinal Osmancık Çeşidi ile Karşılaştırılması
  Pages 2583 - 2594
  Mehmet Metin YAZMAN, Mehmet KÖTEN, Ayhan ATLI
 32. Farklı Yaban Mersini Türlerinden Geleneksel Yöntemle Üretilen Sirkenin Bazı Kalite Özellikleri
  Pages 2595 - 2603
  Oktay TOMAR, Gökhan AKARCA, Ömer İSTEK
 33. Portakal Kabuğunun Farklı Yöntemlerle Kurutulması ve Bazı Teknolojik Özelliklerinin İncelenmesi
  Pages 2604 - 2617
  Gülce Bedis KAYNARCA, Buket AŞKIN
 34. Influence of Some Dairy Powders on the Qualitative Parameters of Bread
  Pages 2618 - 2625
  Mustafa Kürşat DEMİR, Nilgün ERTAŞ, Durmuş SERT
 35. Sivas İlinde Üretilen Peskütan Yoğurdunun Mikrobiyolojik Kalitesinin Değerlendirilmesi
  Pages 2626 - 2638
  Emine DİNÇER
 36. Kavut Ununun Besinsel Bileşimi ve Antioksidan Kapasitesinin Belirlenmesi
  Pages 2639 - 2648
  Yağmur ERİM KÖSE
 37. Hünnap Meyvesinden Üretilen Marmelatların Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 2649 - 2658
  Benay KAPLAN, Zühal OKCU
 38. Ardıl Baraj Yıkılmasının Mansapta Bulunan Elastik Yapı Üzerindeki Etkisinin Yapı-Sıvı Etkileşim Yöntemi ile İncelenmesi
  Pages 2659 - 2667
  A. Ersin DİNÇER, Abdullah DEMİR
 39. CCTV Kamera Verileri Kullanılarak Atıksu Sistemlerinde Meydana Gelen Arızaların ve Etkili Faktörlerin İncelenmesi
  Pages 2668 - 2678
  Cansu ORHAN, Mahmut FIRAT
 40. Kısmen Elastik Zemin Üzerindeki Kiriş Titreşiminin Yarı Analitik ve Nümerik Yöntemler ile İncelenmesi
  Pages 2679 - 2691
  Hakan ERDOĞAN, Safa Bozkurt COŞKUN
 41. Çelik Yapılarda Kullanılan Birleşim Elemanlarının Yangın Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi
  Pages 2692 - 2703
  Casim YAZICI, Abdulhadi KOŞATEPE
 42. Vp Hızıyla Elde Edilen Birim Hacim Ağırlık Değerinin Katsayı Atanarak Belirlenmesi
  Pages 2704 - 2713
  Beste KOÇAK, Sepanta NAİMİ
 43. Yeni Tip Sülfonlanmış Poliimid Membranlı Yakıt Hücreleri ve Uygulamaları
  Pages 2714 - 2729
  Aslıhan Aycan TANRIVERDİ, Ümit YILDIKO, İsmail ÇAKMAK
 44. Manyetik Fe3O4 Nanopartiküllerinin Siyanurik Klorür Yoluyla Poli (ԑ-Kaprolakton)’ a Bağlanması, Termal ve Manyetik Özelliklerinin İncelenmesi
  Pages 2730 - 2739
  Mustafa Ersin PEKDEMİR, Mehmet COŞKUN
 45. Nitric Oxide Molecule as A Potential Target of Alternative Strategies for the Diagnosis of Subclinical Mastitis in Cows
  Pages 2740 - 2746
  Canan GÜLMEZ, Onur ATAKİSİ
 46. Facile One-pot Synthesis of A Novel Propargyl-Azulene Hybrid Derivative: Cycloaddition Reaction and Some Spectroscopic Properties
  Pages 2747 - 2758
  Musa ERDOĞAN
 47. SAE 4140 Çeliğin Tornalanmasında Kesme Parametrelerinin Ses Seviyesi ve Yüzey Pürüzlüğüne Etkileri: Parametrelerin Optimizasyonu
  Pages 2759 - 2769
  Sirer ALBAYRAK, Faruk YEŞİLDAL, Cemalettin YILDIRIM
 48. The Effect of Mechanical Vibration on Casting Properties of Grain Refined A356 Alloy
  Pages 2770 - 2782
  Abdulhadi KOŞATEPE, Ahmet KABİL
 49. Malatya İli Trafik Kaynaklı Hava Kirleticilerinin Emisyon Envanteri
  Pages 2783 - 2790
  Rasim BEHCET, Ahmet YAKIN
 50. AISI 310 Kalite Östenitik Paslanmaz Sac Malzemenin Lazerle Kesilmesinde Kesme Parametrelerinin Kesim Kalitesine Etkisinin İncelenmesi
  Pages 2791 - 2799
  İ̇brahim CEBECİ, Barış ÖZLÜ, Halil DEMİR
 51. Eriyik Yığma Modellemesi ile Üretimde Takviyesiz ve Takviyeli PLA Kullanımının Mekanik Özelliklere Etkisinin Araştırılması
  Pages 2800 - 2808
  Mahir UZUN, Yusuf Eren ERDOĞDU
 52. Kontrollü EGR Soğutma Sistem Tasarımının NOx ve BSFC Üzerine Etkisinin Uyarlamalı Sinirsel Bulanık Çıkarım Sistemi (ANFIS) İle Modellenmesi ve Optimizasyonu
  Pages 2809 - 2821
  Halil İbrahim AKOLAŞ, Ali Rıza KALELİ
 53. Kahramanmaraş İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli
  Pages 2822 - 2830
  Ömer AY, Ahmet KAYA
 54. Hibrit Kompozit Yapılarda Nanokil İlavesinin Darbe Davranışına Etkisi
  Pages 2831 - 2839
  Ümran ESENDEMİR, Recep ŞİMŞEK, Mehmet Fahri SARAÇ
 55. Investigation of the Effect of Cutting Parameters on the Surface Roughness Value in the Machining of AISI 4140 Steel with Taquchi Method
  Pages 2840 - 2849
  Oğur İYNEN, Abidin ŞAHİNOĞLU, Mustafa ÖZDEMİR, Volkan YILMAZ
 56. Giyilebilir Hareket Sensörü Kullanılarak Dinamik Model ile Üst Uzuv Eklemleri Üzerine Etkiyen Kuvvetlerin ve Torkların Belirlenmesi
  Pages 2850 - 2859
  Mıthat YANIKOREN, Sezcan YILMAZ, Bilal USANMAZ, Selim TEZGEL, Mehmet YAZAR, Ömer GÜNDOĞDU
 57. A Study over the Hyperbolic and Logarithmic Monomolecular, Logistic and Gompertz Growth Models
  Pages 2860 - 2871
  Mehmet KORKMAZ
 58. Infinitesimal Paraholomorphically Projective Transformation On Cotangent Bundle With Riemannian Extension
  Pages 2872 - 2880
  Lokman BİLEN
 59. On the Financial Situation Analysis with KNN and Naive Bayes Classification Algorithms
  Pages 2881 - 2888
  Oğuzcan ULUDAĞ, Arif GÜRSOY
 60. Some Fixed Point Theorems in Partial Fuzzy Metric Spaces
  Pages 2889 - 2900
  Başak ALDEMİR, Elif GÜNER, Ebru AYDOĞDU, Halis AYGÜN
 61. A Solution Approach for a Class of Parametric Linear Programming Problems
  Pages 2901 - 2906
  Mustafa SİVRİ, İnci ALBAYRAK, Kadriye ŞİMŞEK ALAN, Gizem TEMELCAN
 62. (1/G')-Expansion Method for Exact Solutions of (3+1)-Dimensional Jimbo-Miwa Equation
  Pages 2907 - 2914
  Asıf YOKUŞ, Hülya DURUR
 63. Pendimethalin ve Salisilik Asit Uygulamalarının Carthamus tinctorius L. cv. “Remzibey” Yağ Asidi Desatüraz Genlerinin Anlatımı Üzerine Etkisi
  Pages 2915 - 2925
  Ekrem AKBULUT
 64. The Effect of Valproic Acid on DNA Damage and Apoptosis After Pentylenetetrazole-induced Epileptic Seizure Generated in the Hippocampus and Cortex in Rats
  Pages 2924 - 2931
  Mahmut EKİCİ, Ahmet Şevki TAŞKIRAN
 65. Arpada Tuz Stresine Karşı Zingeronun Koruyucu Etkisi
  Pages 2932 - 2942
  Hüseyin BULUT
 66. Investigation of Anti-proliferative and Anti-migratory Properties of Recombinant J2-C2 Against Tumor Cells
  Pages 2943 - 2951
  Mustafa SONGUR, Sema BİLGİN, Seçil ERDEN TAYHAN, İsa GÖKÇE
 67. Expression Patterns of Oxidative Stress-Related Genes of Cucurbita pepo and Relation to Cellular H2O2 under Short-Term Heavy Metal Stress
  Pages 2952 - 2961
  Musa KAR
 68. Kastamonu Aktarlarında Satılan Bazı Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Kullanım Alanları
  Pages 2962 - 2974
  Seydi Ahmet KAVAKLI, Şahin Gürkan YAYLACI, Emin UGURLU
 69. Resilience Planning and Urbanization Experience of Bayburt
  Pages 2975 - 2987
  Defne DURSUN, Doğan DURSUN, Cansu GÜLLER
 70. Arpa Üretim İşleme ve Pazarlama Yapısının Değerlendirilmesi
  Pages 2988 - 2998
  Rahmi TAŞCI, Zeki BAYRAMOĞLU
 71. Türkiye’nin Biyoekonomi Politikalarının Tarımsal Açıdan Değerlendirilmesi
  Pages 2999 - 3009
  Hasan ARISOY, Yücel AVCI
 72. Vegetable Production Data and Its Economic Importance in Iğdır Province
  Pages 3010 - 3019
  Köksal KARADAŞ
 73. Üreticilerin Tarımsal Üretim Amaçlarının Bulanık Eşli Karşılaştırma Yöntemi ile Analizi
  Pages 3020 - 3030
  Emine İKİKAT TÜMER, Avni BİRİNCİ
 74. Tarım İşletmelerinde Sektörel İsteksizlik-Gelir İlişkisi: Yozgat İli Tarım İşletmeleri Örneği
  Pages 3031 - 3041
  Nizamettin ERBAŞ
 75. Kışlık Yulaf (Avena sativa L.) Islah Materyalinde Biyolojik Verim ve Bazı Fizyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 3042 - 3051
  Ali Cevat SÖNMEZ
 76. Pamukta Bazı Agronomik Uygulamaların Verim ve Lif Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri
  Pages 3052 - 3063
  Emine KARADEMİR, Çetin KARADEMİR, Remzi EKİNCİ
 77. Silaj Kalite Değerlerine Göre Sentetik Mısır Kaynak Materyalleri Geliştirme
  Pages 3064 - 3075
  Rahime CENGİZ, Ahmet DUMAN, Bülent CENGİZ, Niyazi AKARKEN, Mehmet Cavit SEZER
 78. Hindiba ile Ak Üçgül veya Domuz Ayrığı Karışımlarının Silaj Kalitesinin Belirlenmesi
  Pages 3076 - 3083
  Mehmet CAN, Zeki ACAR, İ̇lknur AYAN, Erdem GÜLÜMSER, Hanife MUT
 79. İkinci Ürün Tatlı Sorgum [Sorghum bicolor (L.) Moench] ’un Şanlıurfa Koşullarında Bazı Tarımsal ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 3084 - 3094
  Cemile ADIYAMAN, Erdal ERBİL, Ayşegül ÇELİK, Halil HATİPOĞLU, Mine AKSOY, Mustafa ACAR, Mahmut DOK
 80. Kinoada Yüksek Tohum Üretimi İçin Uygun Ekim Zamanı ve Çeşitlerin Belirlenmesi
  Pages 3095 - 3108
  Süleyman TEMEL, Alemşah TUFUR
 81. Tuz Stresine Maruz Bırakılan Kanola (Brassica napus L.)’da Priming Uygulamalarının (Salisilik Asit ve Askorbik Asit) Çimlenme Üzerine Etkisi
  Pages 3109 - 3121
  Münüre TANUR, Mustafa YORGANCILAR
Indexes and Platforms
Preparation for Submitting Articles