Journal of the Institute of Science and Technology
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2146-0574 | e-ISSN 2536-4618 | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher Igdir University |


Journal of The Institute of Science and Technology (JIST)

Publishing Policies


1. JIST is International Peer Reviewed Journal and published four times a year. Our journal does not charge any fees. All of the articles are accessible by open access and can be downloaded in full text.
2. The articles that can be sent to the journal are Horticulture, Computer engineering, Plant protection, Biology, Biosystem engineering, Environment engineering, Electrical-electronic engineering, Industrial engineering, Physics, Food engineering, Civil engineering, Chemistry, Mechanical engineering, Mathematics, Molecular biology and genetic, Forestry engineering, Landscape architecture, Fisheries, Agricultural economy, Field crops, soil science and plant nutrition and animal science.
3. All the manuscripts submitted to our journal are peer reviewed by two professional referees, Editor in Chief, and Editorial Board.
4. JIST intends to publish original research papers, technical notes, and reviews (20% of total papers) written in Turkish and English languages.
5. Manuscripts and communications are accepted on the understanding that these have not been published nor are being considered for publication elsewhere.
6. All the authors should submit their manuscript with transfer form of copyright for potential publication. The transfer form of Copyright should be signed by all authors.
7. All the authors will be responsible contextually for contents of their manuscripts.
8. Only two manuscripts of each author as first author can be published in same issue of JIST.
9. Manuscripts should be prepared in accordance with scientific ethic rules. When required, ethical committee reports with the related documents should be submitted to JIST.
10. Please contact for any question to fbed@igdir.edu.tr

Journal of the Institute of Science and Technology

ISSN 2146-0574 | e-ISSN 2536-4618 | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher Igdir University |
Cover Image


Journal of The Institute of Science and Technology (JIST)

Publishing Policies


1. JIST is International Peer Reviewed Journal and published four times a year. Our journal does not charge any fees. All of the articles are accessible by open access and can be downloaded in full text.
2. The articles that can be sent to the journal are Horticulture, Computer engineering, Plant protection, Biology, Biosystem engineering, Environment engineering, Electrical-electronic engineering, Industrial engineering, Physics, Food engineering, Civil engineering, Chemistry, Mechanical engineering, Mathematics, Molecular biology and genetic, Forestry engineering, Landscape architecture, Fisheries, Agricultural economy, Field crops, soil science and plant nutrition and animal science.
3. All the manuscripts submitted to our journal are peer reviewed by two professional referees, Editor in Chief, and Editorial Board.
4. JIST intends to publish original research papers, technical notes, and reviews (20% of total papers) written in Turkish and English languages.
5. Manuscripts and communications are accepted on the understanding that these have not been published nor are being considered for publication elsewhere.
6. All the authors should submit their manuscript with transfer form of copyright for potential publication. The transfer form of Copyright should be signed by all authors.
7. All the authors will be responsible contextually for contents of their manuscripts.
8. Only two manuscripts of each author as first author can be published in same issue of JIST.
9. Manuscripts should be prepared in accordance with scientific ethic rules. When required, ethical committee reports with the related documents should be submitted to JIST.
10. Please contact for any question to fbed@igdir.edu.tr

Volume 10 - Issue 3 - Sep 1, 2020
 1. Tuz Stresi ve Geri Kazanım Sürecinde Biberin (Capsicum annuum L.) Bitki Gelişimi ve İyon Alımındaki Değişimler
  Pages 1476 - 1485
  Hacı Yusuf KADAN , Özlem ÜZAL
 2. Seed Vigour Evaluation of Rocket (Eruca sativa Mill.) Seed Lots
  Pages 1486 - 1493
  Eren ÖZDEN , Nurcan MEMİŞ , Zeynep GÖKDAŞ , Elif ÇATIKKAŞ , İbrahim DEMİR
 3. Diyarbakır İli Odonata Faunası
  Pages 1494 - 1506
  Derya DEMİR AYDIN , Halil BOLU
 4. Farklı Bakteri Uygulamalarının Domates (Solanum lycopersicum L.) Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri
  Pages 1507 - 1517
  Badel UYSAL ŞAHİN , Mesude Figen DÖNMEZ
 5. Fasulye Tohum Böceği Acanthoscelides obtectus Say (Coleoptera: Chrysomelidae)’un Önemi, Biyolojisi, Zararı ve Mücadelesi
  Pages 1518 - 1527
  Kübra ŞEN , A. Sami KOCA , Gülay KAÇAR
 6. Removal Modeling of Encapsulated L.minor by Alginate Microspheres
  Pages 1528 - 1538
  Esra UCUNCU TUNCA , Hasan TÜRE
 7. Tahtalı, Davuldere ve Çayırköy Göletlerinin (Kocaeli) Algleri ve Su Kaliteleri Üzerine Bir Çalışma
  Pages 1539 - 1550
  Arzu YÜCE MORKOYUNLU, Murat AKTAŞ
 8. Türkiye Akar Faunasının Yeni Bir Üyesi: Molothrognathus bahariensis Ueckermann ve Khanjani (Acari: Caligonellidae)
  Pages 1551 - 1558
  Salih DOĞAN , Sibel DOĞAN
 9. Measurement of Heavy Metals/Metalloids Levels with Using Dytiscidae (Coleoptera) Species, Collected from Six Different Cities of Turkey
  Pages 1559 - 1565
  Zeynep AYDOĞAN , Ümit İNCEKARA , Ali GÜROL , Mustafa DARILMAZ
 10. Farklı Dozlarda Ekzojen Gonadotropin Uygulamasının Serotonin ve Melatonin Düzeylerine Etkisi
  Pages 1566 - 1575
  İsmail SARI , Erkan GÜMÜŞ , Esma ÖZMEN , Inayet GUNTURK , Serpil ERŞAN , Gönül Şeyda SEYDEL
 11. Yamanlar ve Manisa (Spil) Dağlarındaki Prunus cocomilia var. puberula ile Prunus cocomilia var. cocomilia Taksonlarının Ekoloji ve Morfolojilerinin İncelenmesi
  Pages 1576 - 1589
  Funda SEMENDEROĞLU , Adnan SEMENDEOĞLU , Ahmet Serdar AYTAÇ
 12. Bilecik Florasına Katkılar
  Pages 1590 - 1596
  Derviş ÖZTÜRK , Atila OCAK
 13. Zeytin Karasuyunun İleri Oksidasyon Prosesleri İle Arıtımının İncelenmesi
  Pages 1597 - 1606
  Fatma EKMEKYAPAR TORUN , İbrahim CENGİZ , Sinan KUL
 14. İlkokul Çevresinde Gürültü Kirliliğinin Belirlenmesi: Bursa İli Örneği
  Pages 1607 - 1615
  Melike YALILI KILIÇ , Sümeyye ADALI
 15. Şehir Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunun Belirlenmesi: Kocaeli İli Örneği
  Pages 1616 - 1627
  Çağla ATMACA , Orhan SEVİMOĞLU
 16. LabVIEW ve Mikro-denetleyici Tabanlı Sıcaklık Kontrol Sistemi Tasarımı
  Pages 1628 - 1639
  Said Mahmut ÇINAR , Murat FİDAN , Mustafa Yusuf DEMİRCİ , İsmail YABANOVA
 17. Kapalı Otopark Aydınlatmasında Floresan ve LED Lambanın Enerji Verimliliği Açısından Karşılaştırılması
  Pages 1640 - 1648
  Behçet KOCAMAN
 18. T Kaotik Sisteminin Geri Besleme ile Kontrolü
  Pages 1649 - 1658
  Selcuk EMİROGLU , Yılmaz UYAROĞLU
 19. High Harmonic Generation in Ar and N2 Gas Mixture Using Ultrashort High Power Laser System
  Pages 1659 - 1665
  Muhammed SAYRAÇ
 20. Electric Field Effect on Excited State Binding Energy and Self-Polarization of a Hydrogenic Impurity in a Spherical Quantum Dot
  Pages 1666 - 1673
  Ali İhsan MEŞE
 21. Two Dimensional Modeling of Au/n-GaN Schottky Device
  Pages 1674 - 1682
  Bengül METİN , Neşe KAVASOĞLU , A. Sevtap KAVASOĞLU
 22. Spin 1 Spinor Construction with Clifford Algera and Dirac Spin 1/2 Spinors
  Pages 1683 - 1691
  Murat AN
 23. Bazı Tahıl ve Tahıl Benzeri Unların Yenilebilir Film ve Kaplama Potansiyellerinin Belirlenmesi
  Pages 1692 - 1701
  Ali Mücahit Mücahit KARAHAN , Raciye MERAL , Osman KILINÇÇEKER
 24. Kuru Kumlarda Dane Çapı Dağılımının İçsel Sürtünme Açısına Etkisinin Kesme Kutusu Deneyleri ile Belirlenmesi
  Pages 1702 - 1713
  Eyyüb KARAKAN , Zelal EBREN
 25. Geri Dönüştürülmüş Beton Agregasının Düşük Plastisiteli Bir Kilin Mekanik Özelliklerine Etkisi
  Pages 1714 - 1719
  Gamze BİLGEN
 26. 26 Eylül 2019 Silivri Açıkları (Marmara Denizi) Depreminin Kuvvetli Yer Hareketi Verilerinin Değerlendirilmesi
  Pages 1720 - 1736
  A. Can ZÜLFİKAR , Senem TEKİN , Seyhan OKUYAN AKCAN , Methiye GÜNDOĞDU GÖK
 27. Discharge coefficient equation to calculate the leakage from pipe networks
  Pages 1737 - 1746
  Ömer EKMEKCİOĞLU , Eyyup Ensar BAŞAKIN , Mehmet ÖZGER
 28. An Application of Polydopamine-dip Coating as a Gentle Surface Modification Process for Cryogel Disks
  Pages 1747 - 1758
  Gözde ÖZBEK , Orhan GEZİCİ , Mevlüt BAYRAKCI
 29. Synthesis and Characterization of Poly(Ԑ-caprolactone-b-Styrene) Block Copolymer by Ring-Opening Polymerization and Reversible Addition-Fragmentation Chain Transfer Polymerization
  Pages 1759 - 1766
  Bedrettin SAVAŞ , Temel ÖZTÜRK
 30. Synthesis and Spectroscopic Properties of Optical Probe Based on Schiff Base with Biological Application
  Pages 1767 - 1778
  Mevlüt BAYRAKCI , Bahar YILMAZ
 31. Kanserli ve Sağlıklı Larenks Dokularında ICP-MS Yöntemi ile Eser Elementler Analizi
  Pages 1779 - 1785
  Ömer Faruk KOÇAK , Mevlüt ALBAYRAK , Fatma Betül ÖZGERİŞ
 32. Lophanthus turcicus’un Antioksidan Özellikleri, C Vitamini, İz element ve Mineral Düzeylerinin Belirlenmesi
  Pages 1786 - 1798
  Ahmet BAKIR , Suat EKİN , Mehmet FIRAT
 33. Spectroscopic Comparison of 4-Isopropyl-N, N-Bis (4-Azidophenyl) Aniline molecule (IPAPA): DFT and MEP Analysis
  Pages 1799 - 1810
  Ertuğrul ÇİFTCİ , Ahmet Çağrı ATA , Ümit YILDIKO , İsmail ÇAKMAK
 34. The Evaluation of Inhibition Effects of Antibiotics on the Sheep Stomach Carbonic Anhydrase I and II Isozymes
  Pages 1811 - 1819
  Namık KILINÇ , Şükrü BEYDEMİR
 35. Vortex-assisted ionic liquid-based dispersive liquid-liquid micro-extraction and spectrofluorometric determination of Rhodamine B in anti-freeze, lipstick, liquid soap, matches and red pencil core
  Pages 1820 - 1832
  Abdullah Taner BİŞGİN
 36. İnsan Serum Paraoksonaz-1 (hPON1) Üzerine Bendamustin İnhibisyon Etkisi
  Pages 1833 - 1838
  Hakan SÖYÜT , Yakup ULUTAŞ , Ekrem KÖKSAL
 37. Sübstitüe Fenetilaminlerin Bazı Simetrik ve Asimetrik Üre Türevlerinin Sentezi
  Pages 1839 - 1847
  Bünyamin ÖZGERİŞ
 38. The Determination of Inhibition Effect of Extracts of Thymbra sintenisii Bornm. et Aznav. Subsp on Angiotensin Converting Enzyme
  Pages 1848 - 1856
  Tuğba GÜR , Fatih KARAHAN , Zehra BAŞ , Vedat TÜRKOĞLU
 39. Antioxidant Potential and Tyrosinase Inhibitory Properties of Quebecol as Natural Phenolic Compound
  Pages 1857 - 1864
  Parham TASLIMI
 40. Preparation of Metal Complexes of 4,5-Dichlorphthalic Acid as Nanoscale and Electronic Properties
  Pages 1865 - 1875
  Mehmet Salih KESKİN , Ümit YILDIKO , Derya GÜNGÖRDÜ SOLĞUN , Mehmet Salih AĞIRTAŞ
 41. Amfiprotik ve Dipolar Aprotik Çözücülerde 3-(4-Aril) Propiyonik Asit Türevlerinin Asitlik Kuvvetleri
  Pages 1876 - 1885
  Zafer OCAK
 42. Adsorption of Aniline from Aqueous System by Highly Fluorinated Polymers of Intrinsic Microporosity (PIM-2)
  Pages 1886 - 1898
  Bekir SATILMIŞ
 43. Panel Konumu ve Açısının Fotovoltaik Panel Karakteristiği Üzerine Etkisi
  Pages 1899 - 1908
  Kadir GELİŞ , Eda Feyza AKYÜREK , Mehmet YOLADI
 44. Optimization of the Effect of Cutting Parameters on the Cutting Force in the Gradual Turning Process by Taguchi Method
  Pages 1909 - 1918
  Oğur İYNEN , Abidin ŞAHİNOĞLU , Mustafa ÖZDEMİR , Volkan YILMAZ
 45. The Effect of Fill Rate on Mechanical Properties of PLA Printed Samples
  Pages 1919 - 1927
  Arslan KAPTAN , Fuat KARTAL
 46. İHA Kanatlarında Kullanılan Cam ve Karbon Elyaf Takviyeli Kompozitlerin Yapısal Performanslarının Sayısal Simülasyonlar ile İncelenmesi
  Pages 1928 - 1942
  Ahmet Mesut ÖZTÜRK , Ömer GÜNDOĞDU
 47. Helisel İç Borulu Isı Değiştiricilerde Isı Transferi ve Basınç Düşümü Analizinin Deneysel Olarak İncelenmesi
  Pages 1943 - 1955
  Tarkan KOCA , Aykut ZEDELİ
 48. Analysis of The Dynamics of The Classical Epidemic Model with Beta Distributed Random Components
  Pages 1956 - 1965
  Tülay KESEMEN , Mehmet MERDAN , Zafer BEKİRYAZICI
 49. Salkowski Eğrisinin Birim Darboux Vektörünün Sabban Çatısından Elde Edilen Smarandache Eğrileri
  Pages 1966 - 1974
  Melek UZUN , Süleyman ŞENYURT
 50. Ortak Bertrand-B İsogeodezik Eğriye Sahip Yüzey Aileleri
  Pages 1975 - 1983
  K. Hilal AYVACI , Gülnur ŞAFFAK ATALAY
 51. M-Estimations of Shape and Scale Parameters by Order Statistics in Least Informative Distributions on q-deformed logarithm
  Pages 1984 - 1996
  Mehmet Niyazi ÇANKAYA
 52. 3-Boyutlu Minkowski Uzayında Bishop Çatısına Göre Sabit Eğrilikli Null Olmayan Regle Yüzeyler
  Pages 1997 - 2008
  Cansu TEKİN , İsmail AYDEMİR
 53. Analysis of the Solutions of the Equation Modeled in the Field of Nonlinear Sciences
  Pages 2009 - 2020
  Tolga AKTÜRK , Mahşure Kübranur DİKİCİ
 54. Antiproliferative and Antimicrobial Effects of Tris(2-hydroxyethyl)ammonium-Based Protic Ionic Liquids with Some Fatty Acids
  Pages 2021 - 2027
  Hüseyin AKBAŞ , Aslı YILDIRIM , Şeyma MENEVŞE , Nazan GÖKŞEN
 55. Seed Morphology of Some Selected Species of Fabaceae, Polygonaceae, Primulaceae, Violaceae, Rosaceae and Phyllanthaceae
  Pages 2028 - 2036
  Seyran PALABAŞ UZUN , Alper UZUN , Eda ALICI
 56. Arazi Sanatı Sanal Uygulaması ile Farkındalık Yaratma: Burdur Gölü Örneği
  Pages 2037 - 2046
  Hatice YILDIRIM , Hüseyin Samet AŞIKKUTLU , Latif Gürkan KAYA
 57. 21. Yüzyılda Çin’in Sürdürülebilirlik Paradigması: Ekolojik Medeniyet
  Pages 2047 - 2061
  Ayser İLHAN , Tendü Hilal GÖKTUĞ
 58. İstanbul Çırpıcı Kent Parkı’nın Engelli Kullanımı Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 2062 - 2075
  Özüm TÜRCAN İMREN , Tuğba KİPER
 59. Kültürel Peyzaj Planlaması Kapsamında Tarihi Çevrelere Yönelik Kentsel Tasarım Önerileri: Tarihi İspir Kalesi ve İspir Evleri
  Pages 2076 - 2089
  Zeynep KARABUDAK ERTEM , Hilal TURGUT
 60. Ağır Metal Varlığında Vimba vimba Bireylerindeki Genotoksik Hasarın Tespiti
  Pages 2090 - 2100
  Seda KONTAŞ , Derya BOSTANCI
 61. Erzurum İlinde Eğitim Durumlarının ve Gelir Düzeylerinin Su Ürünleri Tüketimine Etkisi
  Pages 2101 - 2113
  Gökhan ARSLAN , Ümit AVCIOĞLU
 62. Students’ Milk Consumption Patterns at Erzincan Binali Yildirim University
  Pages 2114 - 2125
  Hediye KUMBASAROĞLU , Tuğba EREM KAYA
 63. Sebze Tohumu Dış Ticaret Rekabet Düzeyinin Porter’ın Elmas Modeliyle Analizi: Antalya İli Örneği
  Pages 2126 - 2135
  Abdülkadir FİLİZ , Cengiz SAYIN
 64. Farklı Karışım Oranları ve Biçim Dönemlerinin Yem Bezelyesi ile Arpa Karışımlarının Ot Verim Performansına Etkileri
  Pages 2136 - 2142
  Seyithan SEYDOŞOĞLU
 65. Bazı Yağlık Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Çeşitlerinin Önemli Kalite Özelliklerinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma
  Pages 2143 - 2152
  Ali Rahmi KAYA , Tamer ERYİĞİT
 66. Mısırda Bazı Özelliklerin Genetik Analizi
  Pages 2153 - 2167
  Şekip ERDAL , Rahime CENGİZ , Ahmet ÖZTÜRK , Mehmet PAMUKÇU , Bülent CENGİZ , Cüneyt DİNÇER , Marvin Paul SCOTT
 67. Humik Asitin Baklada (Vicia faba L.) Tuz (NaCl) Stresinin Azaltılması Üzerine Etkisi
  Pages 2168 - 2179
  Murat TUNÇTÜRK , Rüveyde TUNÇTÜRK , Erol ORAL , İshak BARAN
 68. Farklı Depolama Ortamı ve Sıcaklıkların Kinoa (Chenopodium qinoa Willd.) Tohumlarında Çimlenme ve Sürme Oranı Üzerine Etkisi
  Pages 2180 - 2190
  Hakan GEREN , Yaşar Tuncer KAVUT
 69. Bazı Yemlik Pancar (Beta vulgaris var. rapacea) Çeşitlerinin Yumru Verimi ve Kalite Özellikleri
  Pages 2191 - 2198
  Ayşe Merve ÖZDEMİR , Kağan KÖKTEN
 70. Dallı Darı (Panicum virgatum)’nın Kurşun, Kadmiyum, Krom Toleransı ve Akümülasyon Potansiyelinin Belirlenmesi
  Pages 2199 - 2206
  İdris ALACABEY , Şeyda ZORER ÇELEBİ
 71. Farklı Dozlarda Fosfor ve Zeolit Uygulamasının Yoncanın Kuru Madde Verimi ve Bazı Özelliklerine Etkileri
  Pages 2207 - 2215
  Kambiz KHARAZMİ , Mustafa TAN
 72. Serin iklim yeşil alan bitkilerinin Samsun koşullarında uyum, kalite ve devamlılık özellikleri
  Pages 2216 - 2226
  Sedat ARSLAN , İ̇lknur AYAN , Zeki ACAR
 73. Ekim Zamanları ve Bor Uygulamalarının Çörekotu (Nigella sativa L.) Bitkisinin Agronomik ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri
  Pages 2227 - 2234
  Erman BEYZİ , Şafak KARER
 74. Bazı Anason (Pimpinella anisum L.) ve Tatlı Rezene (Foeniculum vulgare Mill. var. dulce) Populasyonlarının Uçucu Yağ Bileşenlerinin Belirlenmesi
  Pages 2235 - 2241
  Hülya DOĞAN
 75. Combined Iodine, Iron and Zinc Biofortification of Tomato Fruit
  Pages 2242 - 2251
  Özge ŞAHİN
 76. Doğu Anadolu Bölgesi İllerine ait Hayvan Varlıklarının Basit Uyum Analizi ile İncelenmesi
  Pages 2252 - 2259
  Yıldırım DEMİR
 77. The Effects of Common Vetch Grain (Vicia Satıva) on Some Blood, Rumen Parameters and Rumen Protozoa in Lambs
  Pages 2260 - 2269
  Cemal BUDAĞ , Evrim TAŞ
Indexes and Platforms
Preparation for Submitting Articles