Pamukkale University Journal of Engineering Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1300-7009 | e-ISSN 2147-5881 | Period Bimonthly | Founded: 1995 | Publisher Pamukkale University | http://pajes.pau.edu.tr


ESCI_LOGO.png image001.gif image002.gifimage003.gifimage004.gif

Welcome to the Turkish JournalPark web page of Pamukkale University Journal of Engineering Sciences.

Pamukkale University Journal of Engineering Sciences was first started to publish in 1995 under the name of “Journal of Engineering Sciences” (ISSN: 1300-7009). In 2009, name of the journal was changed as "Pamukkale University Journal of Engineering Sciences" which is still used. The journal was published 3 printed issues per year until 2013 and after 2013 this value is increased to 6 online issues per year as e-Journal (ISSN: 2147-5881). In 2014, the publication schedule was updated again to provide subject consistency and started to publish 7 issues per year.


All manuscript submission and evaluation processes are performed online at http://pajes.pau.edu.tr/eng/

**********************************************************

As of 2018 (V:24 – I:1) Pamukkale University Journal of Engineering Sciences (PAJES - Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi) has been nominated to be indexed and abstracted by Emerging Sources Citation Index, which is an indexing service provided by  Clarivate Analytics. We are pleased to inform you that we are grateful to your preference for priceless contribution to science with publishing your research in Pamukkale University Journal of Engineering Sciences (PAJES).

In order to enhance the recognition and respectability of PAJES and in order to approach larger audience, the publication of your research that is presented in English now has a greater importance.

We would like to thank you for your aimed contribution to science and to PAJES.

With our best regards

Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

ISSN 1300-7009 | e-ISSN 2147-5881 | Period Bimonthly | Founded: 1995 | Publisher Pamukkale University | http://pajes.pau.edu.tr
Cover Image


ESCI_LOGO.png image001.gif image002.gifimage003.gifimage004.gif

Welcome to the Turkish JournalPark web page of Pamukkale University Journal of Engineering Sciences.

Pamukkale University Journal of Engineering Sciences was first started to publish in 1995 under the name of “Journal of Engineering Sciences” (ISSN: 1300-7009). In 2009, name of the journal was changed as "Pamukkale University Journal of Engineering Sciences" which is still used. The journal was published 3 printed issues per year until 2013 and after 2013 this value is increased to 6 online issues per year as e-Journal (ISSN: 2147-5881). In 2014, the publication schedule was updated again to provide subject consistency and started to publish 7 issues per year.


All manuscript submission and evaluation processes are performed online at http://pajes.pau.edu.tr/eng/

**********************************************************

As of 2018 (V:24 – I:1) Pamukkale University Journal of Engineering Sciences (PAJES - Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi) has been nominated to be indexed and abstracted by Emerging Sources Citation Index, which is an indexing service provided by  Clarivate Analytics. We are pleased to inform you that we are grateful to your preference for priceless contribution to science with publishing your research in Pamukkale University Journal of Engineering Sciences (PAJES).

In order to enhance the recognition and respectability of PAJES and in order to approach larger audience, the publication of your research that is presented in English now has a greater importance.

We would like to thank you for your aimed contribution to science and to PAJES.

With our best regards

Volume 26 - Issue 1 - Feb 20, 2020
 1. Karma mesnetli kirişin serbest titreşim analizi
  Pages 1 - 8
  Yaşar PALA , Semih BEYÇİMEN
 2. Numerical investigation of aerodynamic characteristics of generic pickup trucks
  Pages 21 - 29
  Volkan ATATUG , Seyfettin BAYRAKTAR
 3. Tek-katlı kompozit dalgalı yayların tasarımı, modellenmesi ve yapısal analizi
  Pages 37 - 44
  Bertan BEYLERGİL
 4. Açık hücreli metal köpüklerde hücre sayısının ve anizotropinin enerji absorbe etme verimliliği üzerine etkisi
  Pages 45 - 50
  Ali Can KAYA
 5. Investigation of protective surface film behavior of fluorine containing cover gas parameters on molten magnesium alloy
  Pages 51 - 53
  Ali Serdar VANLI , Anıl AKDOĞAN , Meltem ERYILDIZ
 6. Helikopter pali aşınma kalkanındaki katı partikül erozyon davranışının incelenmesi
  Pages 68 - 74
  Hasan GEDİKLİ , İsmail ÖZEN
 7. AA7075 alaşımının işlenebilirliğine suni yaşlandırmanın etkisinin analizi ve kesme parametrelerinin optimizasyonu
  Pages 75 - 81
  Mahir AKGÜN , Hakan YURTKURAN , Hasan Basri ULAS
 8. Gazaltı metal ark kaynak (GMAK) yöntemiyle birleştirilen AA5754 ve AA6013 alüminyum alaşımlarının mikro yapı ve mekanik özellikleri
  Pages 82 - 87
  Emine MERCAN , Yusuf AYAN , Nizamettin KAHRAMAN
 9. Değişik şekilde tasarlanan ısıtılmış yüzeylerin hava jeti çarpmalı soğutulmasının araştırılması
  Pages 88 - 98
  Koray KARABULUT , Doğan Engin ALNAK
 10. Influences of out-of-plane fiber waviness on the curved beam strength of glass fiber composite laminates
  Pages 99 - 105
  Kenan ÇINAR
 11. Adana iklim koşullarında Organik Rankine Çevrimi ile bütünleşik düzlem-plakalı ve vakum tüplü kolektörlerin ısıl verimlerinin karşılaştırılması
  Pages 106 - 112
  Ayhan ATIZ , Mehmet KARAKILÇIK
 12. Jeotermal enerji destekli çok fonksiyonlu enerji üretim sisteminin termodinamik analizi
  Pages 113 - 121
  Yunus Emre YÜKSEL , Murat ÖZTÜRK
 13. Endüstriyel çay atıklarından üretilen biyokömürün yakıt pillerinde uygulanması-yenilikçi bir yaklaşım
  Pages 122 - 126
  Gökçen AKGÜL , Zehra TURAN
 14. İstanbul’da bir fotovoltaik sistemin tekno-ekonomik ve çevresel analizi
  Pages 127 - 132
  Egemen SULUKAN
 15. Monte Carlo based stochastic approach for the first order nonlinear ODE systems
  Pages 133 - 139
  Hande USLU , Murat SARI
 16. Akış tipi çizelgeme problemlerinin hibrit ateşböceği ve parçacık sürü optimizasyonu algoritmasıyla çözümünde başlangıç popülasyonlarının etkileri
  Pages 140 - 149
  Serkan KAYA , İzzettin Hakan KARAÇİZMELİ , İbrahim Berkan AYDİLEK , Mehmet Emin TENEKECİ , Abdülkadir GÜMÜŞÇÜ
 17. Design and analysis of bi-objective flexible job shop scheduling problem: A case study in construction equipment manufacturing industry
  Pages 150 - 156
  Hamdi Giray REŞAT
 18. Combined facility location and distribution network design problem: Progressive models and a case study
  Pages 157 - 173
  İbrahim KÜÇÜKKOÇ , Mustafa ACAR
 19. An empirical look at the variation associated with bootstrap estimates of location parameters
  Pages 174 - 183
  Levent ERİŞKİN
 20. Malzeme güvenilirlik analizinde Weibull alt yüzdeliklerinin alt güven sınırının küçük örneklemlerle tahmini
  Pages 184 - 194
  Meryem YALÇINKAYA , Burak BİRGÖREN
 21. GI/M/3/K kuyruk sisteminin Yarı-Markov süreciyle analizi
  Pages 195 - 202
  Hanifi Okan İŞGÜDER
 22. Mazeret/Telafi sınavı çizelgeleme problemi için bir hedef programlama modeli
  Pages 203 - 210
  Tuğba SARAÇ , Feriştah ÖZÇELİK , Hatice ERDOĞAN
 23. Ar-Ge proje seçim problemine yeni bir yaklaşım ve çözüm önerisi: UTA yöntemi
  Pages 211 - 226
  Ela BİNİCİ , Erdem AKSAKAL
 24. Warehouse Location selection for an electricity distribution company by KEMIRA-M method
  Pages 227 - 240
  Öznil KIŞ , Gülin Feryal CAN , Pelin TOKTAŞ
 25. DEMATEL ve ELECTRE yöntemi ile tedarik zincirinde bayi performans değerlendirmesi
  Pages 241 - 253
  Nihat KABADAYI , Sündüz DAĞ
 26. Şehir içi toplu taşıma şoförlerinin toplam iş yüklerinin fiziksel ve zihinsel iş yükü ölçütlerine göre yeni bir yaklaşımla karşılaştırılması
  Pages 254 - 267
  Tuba ADAR , Elif KILIÇ DELİCE
 27. Analysis of post-graduate theses in Industrial Engineering area of Turkish Universities
  Pages 268 - 278
  Cihan ÇETİNKAYA , Ayşenur USLU , Eren ÖZCEYLAN , Kaan Mert HAYIRSÖZ
 28. Raylı taşıtlarda dinamik hareketler ve titreşim azaltma yöntemlerinin incelenmesi
  Pages 9 - 20
  Meral BAYRAKTAR , Muammer TAHTALI
 29. Natural fiber thermoplastic composites in terms of new production technologies: A review
  Pages 30 - 36
  Anıl AKDOĞAN , Ali Serdar VANLI
 30. Ortopedik implantlarda kullanılan biyomalzemeler
  Pages 54 - 67
  Ali Tekin GÜNER , Cemal MERAN