Pamukkale University Journal of Engineering Sciences
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1300-7009 | e-ISSN 2147-5881 | Period Bimonthly | Founded: 1995 | Publisher Pamukkale University | http://pajes.pau.edu.tr


ESCI_LOGO.png image001.gif image002.gifimage003.gifimage004.gif

Welcome to the Turkish JournalPark web page of Pamukkale University Journal of Engineering Sciences.

Pamukkale University Journal of Engineering Sciences was first started to publish in 1995 under the name of “Journal of Engineering Sciences” (ISSN: 1300-7009). In 2009, name of the journal was changed as "Pamukkale University Journal of Engineering Sciences" which is still used. The journal was published 3 printed issues per year until 2013 and after 2013 this value is increased to 6 online issues per year as e-Journal (ISSN: 2147-5881). In 2014, the publication schedule was updated again to provide subject consistency and started to publish 7 issues per year.


All manuscript submission and evaluation processes are performed online at http://pajes.pau.edu.tr/eng/

**********************************************************

As of 2018 (V:24 – I:1) Pamukkale University Journal of Engineering Sciences (PAJES - Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi) has been nominated to be indexed and abstracted by Emerging Sources Citation Index, which is an indexing service provided by  Clarivate Analytics. We are pleased to inform you that we are grateful to your preference for priceless contribution to science with publishing your research in Pamukkale University Journal of Engineering Sciences (PAJES).

In order to enhance the recognition and respectability of PAJES and in order to approach larger audience, the publication of your research that is presented in English now has a greater importance.

We would like to thank you for your aimed contribution to science and to PAJES.

With our best regards

Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

ISSN 1300-7009 | e-ISSN 2147-5881 | Period Bimonthly | Founded: 1995 | Publisher Pamukkale University | http://pajes.pau.edu.tr
Cover Image


ESCI_LOGO.png image001.gif image002.gifimage003.gifimage004.gif

Welcome to the Turkish JournalPark web page of Pamukkale University Journal of Engineering Sciences.

Pamukkale University Journal of Engineering Sciences was first started to publish in 1995 under the name of “Journal of Engineering Sciences” (ISSN: 1300-7009). In 2009, name of the journal was changed as "Pamukkale University Journal of Engineering Sciences" which is still used. The journal was published 3 printed issues per year until 2013 and after 2013 this value is increased to 6 online issues per year as e-Journal (ISSN: 2147-5881). In 2014, the publication schedule was updated again to provide subject consistency and started to publish 7 issues per year.


All manuscript submission and evaluation processes are performed online at http://pajes.pau.edu.tr/eng/

**********************************************************

As of 2018 (V:24 – I:1) Pamukkale University Journal of Engineering Sciences (PAJES - Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi) has been nominated to be indexed and abstracted by Emerging Sources Citation Index, which is an indexing service provided by  Clarivate Analytics. We are pleased to inform you that we are grateful to your preference for priceless contribution to science with publishing your research in Pamukkale University Journal of Engineering Sciences (PAJES).

In order to enhance the recognition and respectability of PAJES and in order to approach larger audience, the publication of your research that is presented in English now has a greater importance.

We would like to thank you for your aimed contribution to science and to PAJES.

With our best regards

Volume 25 - Issue 4 - Aug 2019
 1. Taguchi yöntemi ve hesaplamalı akışkanlar dinamiği kullanılarak tasarlanan levhalı ısı değiştiricilerin performanslarının karşılaştırılması
  Pages 373 - 386
  Murat Ünverdi, Hasan Küçük
 2. Nemli nesnelerin zorlanmış taşınım ile hava jeti çarpmalı kurutulmasının incelenmesi
  Pages 387 - 395
  Koray Karabulut, Doğan Engin Alnak
 3. Atık hayvansal yağ kökenli biyomotorin yakıtların ortak-hat direkt püskürtmeli bir diesel motorda kullanımının incelenmesi: Performans ve yanma karakteristikleri
  Pages 396 - 402
  Hüseyin Şanlı
 4. Ankastre ev tipi fırınlarda fırın kapağının enerji tüketimi ve enerji seviyesine etkisinin deneysel olarak incelenmesi
  Pages 403 - 409
  Özge Altun, Şule Yıldız, Tuba Anık
 5. Parabolik güneş kolektörlü organik rankine çevriminin enerji ve ekserji analizi
  Pages 410 - 416
  Serpil Çelik, Ahmet Kabul
 6. Dinamik test metodu ile bir güneş kollektörünün ısıl performansının belirlenmesi
  Pages 417 - 422
  Ahmet Yılancı, Öner Atalay, Günnur Koçar, Ahmet Eryaşar
 7. Public attitudes toward nuclear power plants in Turkey
  Pages 423 - 429
  Hasan Oğul, Mehmet Onur Karaağaç
 8. Development and implementation of a methodology for reverse engineering design of Francis turbine runners
  Pages 430 - 439
  Kutay Çelebioğlu, Alper Kaplan
 9. Ultrasonik titreşimin tel çekme işlemine etkisi
  Pages 440 - 443
  Onur Duman, Mustafa Kemal Külekçi
 10. Polipropilen malzemeden üretilmiş plastik parçada federlerin deformasyon üzerindeki etkilerinin araştırılması
  Pages 444 - 453
  Abdülmecit Güldaş, Mehmet Altuğ, Farnoud Khakzad
 11. Young’s modulus estimation techniques for the randomly oriented natural fiber reinforced composites: Finite element analysis and analytical models
  Pages 454 - 461
  Mehmet Safa Bodur, Mustafa Bakkal
 12. Public transportation graph: A graph theoretical model of public transportation network for efficient trip planning
  Pages 468 - 472
  Faruk Serin, Süleyman Mete
 13. Team planning under an electricity failure for a GSM operator
  Pages 473 - 480
  Fadime Üney Yüksektepe, Kübra Çakır, Nur Yılmaz, Meltem Bayrak
 14. An interval programming based approach for fully uncertain resource-constrained project scheduling problem considering project manager’s attitude toward risk
  Pages 481 - 497
  Kemal Subulan
 15. Hidroelektrik santralların en kritik elektriksel ekipman gruplarının bakım stratejilerinin optimizasyonu için matematiksel bir model önerisi
  Pages 498 - 506
  Evrencan Özcan, Tuğba Danışan, Tamer Eren
 16. Nikel kaplama prosesinde verimli olarak kullanılan nikel oranının yanıt yüzey yöntemi ile eniyilenmesi
  Pages 507 - 512
  Aslan Deniz Karaoğlan, Ayşe Meriç
 17. Et taşıma sürecinde karşılaşılan kas iskelet sistemi rahatsızlığı risklerinin incelenmesi
  Pages 513 - 518
  Pınar Deryaoğlu, Hilal Atıcı Ulusu, Tülin Gündüz
 18. State of the art review of the application of strain energy density in design against fatigue of welded joints
  Pages 462 - 467
  Özler Karakaş, Nail Tüzün