Pamukkale University Journal of Engineering Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1300-7009 | e-ISSN 2147-5881 | Period Bimonthly | Founded: 1995 | Publisher Pamukkale University | http://pajes.pau.edu.tr


ESCI_LOGO.png image001.gif image002.gifimage003.gifimage004.gif

Welcome to the Turkish JournalPark web page of Pamukkale University Journal of Engineering Sciences.

Pamukkale University Journal of Engineering Sciences was first started to publish in 1995 under the name of “Journal of Engineering Sciences” (ISSN: 1300-7009). In 2009, name of the journal was changed as "Pamukkale University Journal of Engineering Sciences" which is still used. The journal was published 3 printed issues per year until 2013 and after 2013 this value is increased to 6 online issues per year as e-Journal (ISSN: 2147-5881). In 2014, the publication schedule was updated again to provide subject consistency and started to publish 7 issues per year.


All manuscript submission and evaluation processes are performed online at http://pajes.pau.edu.tr/eng/

**********************************************************

As of 2018 (V:24 – I:1) Pamukkale University Journal of Engineering Sciences (PAJES - Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi) has been nominated to be indexed and abstracted by Emerging Sources Citation Index, which is an indexing service provided by  Clarivate Analytics. We are pleased to inform you that we are grateful to your preference for priceless contribution to science with publishing your research in Pamukkale University Journal of Engineering Sciences (PAJES).

In order to enhance the recognition and respectability of PAJES and in order to approach larger audience, the publication of your research that is presented in English now has a greater importance.

We would like to thank you for your aimed contribution to science and to PAJES.

With our best regards

Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

ISSN 1300-7009 | e-ISSN 2147-5881 | Period Bimonthly | Founded: 1995 | Publisher Pamukkale University | http://pajes.pau.edu.tr
Cover Image


ESCI_LOGO.png image001.gif image002.gifimage003.gifimage004.gif

Welcome to the Turkish JournalPark web page of Pamukkale University Journal of Engineering Sciences.

Pamukkale University Journal of Engineering Sciences was first started to publish in 1995 under the name of “Journal of Engineering Sciences” (ISSN: 1300-7009). In 2009, name of the journal was changed as "Pamukkale University Journal of Engineering Sciences" which is still used. The journal was published 3 printed issues per year until 2013 and after 2013 this value is increased to 6 online issues per year as e-Journal (ISSN: 2147-5881). In 2014, the publication schedule was updated again to provide subject consistency and started to publish 7 issues per year.


All manuscript submission and evaluation processes are performed online at http://pajes.pau.edu.tr/eng/

**********************************************************

As of 2018 (V:24 – I:1) Pamukkale University Journal of Engineering Sciences (PAJES - Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi) has been nominated to be indexed and abstracted by Emerging Sources Citation Index, which is an indexing service provided by  Clarivate Analytics. We are pleased to inform you that we are grateful to your preference for priceless contribution to science with publishing your research in Pamukkale University Journal of Engineering Sciences (PAJES).

In order to enhance the recognition and respectability of PAJES and in order to approach larger audience, the publication of your research that is presented in English now has a greater importance.

We would like to thank you for your aimed contribution to science and to PAJES.

With our best regards

Volume 26 - Issue 5 - Oct 23, 2020
 1. Uyarlamalı genişletilmiş Kalman filtresi-tabanlı sabit anahtarlama frekanslı hız-algılayıcısız doğrudan moment kontrollü sürücü sisteminin tasarımı
  Pages 860 - 867
  Remzi İNAN , Emrah ZERDALİ
 2. Hiperspektral görüntülerin otomatik uyarlamalı ışıklılık dönüşümü ve 3D-DCT yöntemi kullanılarak sıkıştırılması
  Pages 868 - 883
  Ergün CAN , Ali Can KARACA , Oğuzhan URHAN , Mehmet Kemal GÜLLÜ
 3. Design and manufacturing of 15 DOF myoelectric controlled prosthetic hand
  Pages 884 - 892
  Beyda TAŞAR , Arif GÜLTEN , Oğuz YAKUT
 4. Üçüncü derece zaman gecikmeli sistemler için PI denetleyicilerin analitik tasarımı
  Pages 893 - 898
  Bilal ŞENOL
 5. Çekirdek yoğunluk kestirimi yönteminin rüzgâr türbini performans testinde kullanılması
  Pages 899 - 907
  Ceyhun YILDIZ , Mustafa ŞEKKELİ
 6. Sualtı doğalgaz boru hatlarındaki sızıntıların konumlandırılmasının zaman ve frekans seçici akustik kanalda incelenmesi
  Pages 908 - 915
  Yiğit MAHMUTOĞLU , Kadir TÜRK
 7. Termoelektrik jeneratörler için alçaltan-yükselten çeviricili maksimum güç noktası takibi benzetimi
  Pages 916 - 926
  Hayati MAMUR , Yusuf ÇOBAN
 8. Pasif seri sönümleme direncinin LCL filtreli bir fazlı şebeke etkileşimli evirici üzerine etkisi
  Pages 927 - 934
  Akif KARANFİL
 9. New modeling of reconfigurable microstrip antenna using hybrid structure of simulation driven and knowledge based artificial neural networks
  Pages 935 - 943
  Ashrf AOAD , Zafer AYDIN
 10. Dynamic coefficient-based cluster head election in wireless sensor networks
  Pages 944 - 952
  İ̇pek ABASIKELEŞ TURGUT
 11. XorshiftUL+: A novel hybrid random number generator for internet of things and wireless sensor network applications
  Pages 953 - 958
  Ömer AYDIN , Cem KÖSEMEN
 12. Türkiye’nin enerji talebinin tahmin edilmesi üzerine girdap arama algoritması temelli yeni bir model
  Pages 959 - 965
  Ahmet ÖZKIŞ
 13. Süreç madenciliğine genel bakış: süreç akış keşfi için alfa algoritması
  Pages 966 - 973
  Onur DOĞAN
 14. Nesne-Yönelimli eylem tahmini gelişimi için hesaplamalı model
  Pages 974 - 982
  Serkan BUĞUR , Emre UĞUR
 15. Video forgery detection method based on local difference binary
  Pages 983 - 992
  Guzin ULUTAS , Beste USTUBIOGLU , Mustafa ULUTAS , Vasif NABIYEV
 16. Yazılım projeleri için yapay sinir ağlarına dayalı web tabanlı risk yönetim sisteminin tasarımı ve gerçekleştirilmesi: WEBRISKIT
  Pages 993 - 1014
  M. Hanefi CALP , M. Ali AKCAYOL