BibTex RIS Cite

Betonarme Binalarda Kentsel Dönüşüm Uygulamaları: Eskişehir

Year 2015, Volume: 2 Issue: 2, 9 - 16, 01.07.2016

Abstract

Bu çalışma Eskişehir’de bireysel başvuru yolu ile kentsel dönüşümü yapılan 112 betonarme binaya ait verilerin incelenmesi ile yapılan istatistiksel analiz sonuçlarını içermektedir. Bu binalara ait beton dayanımı, yapım yılı, yaşı, kat adedi, karot numune sayısı, donatı tipi ve donatı korozyonun varlığı çizilen grafikler ile değerlendirilmiştir. Türkiye’de betonarme yapılar yaklaşık 100 yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu çalışma ile Eskişehir’in yakın geçmişine ait betonarme bina stokunun irdelenmesine olanak sağlanmıştır. Yeni betonarme binalarda da yeterli kontrol ve hassasiyet gösterilmemesi durumunda risk oluşabilmekte dönüşüme ihtiyaç duyulabilmektedir.

References

 • Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun, Numarası: 6306, Kabul Tarihi : 16/5/2012, Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/5/2012 Sayı : 28309 Yayımlandığı Tertip : 5 Cilt : 52.
 • Belli G., Boyacıoğlu E., Bir kentsel dönüşüm örneği: Ankara „14 Mayıs Evleri‟, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 22, No 4, 717-726, 2007.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “Riskli Binaların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar”, EK-2 (2013).
 • Kiraz A.G., A‟ dan Z‟ ye Kentsel Dönüşüm, Beta Yayınları, s. 176, 2014.
 • Canbaz M., Yılmaz İ., Şengel H.S., Kayalı E.M., “Kentsel dönüşüm kapsamında Eskişehir yığma ve karma yapı stoğu”, Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, 16-17 Nisan 2015, Eskişehir.
 • Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (2007).
 • Canbaz M., Albayrak U., Assessment of Corrosion and Mechanical Properties of Rebar Used in a 50 Years- Old Reinforced Concrete Industrial Building, Engineering Optimization IV, Taylor&Francis Group, London, ISBN 978-1-138-02725-1, p. 809-814.

Urban Transformation Applications of Reinforced Concrete Building: Eskişehir

Year 2015, Volume: 2 Issue: 2, 9 - 16, 01.07.2016

Abstract

This study include that statistical analysis of 112 reinforced concrete building within urban transformation in Eskisehir. Strength, age, number of floors, number of core samples, type of steel bar, corrosion of this building were evaluated with graphics. Reinforced concrete structures in Turkey has a history of about 100 years. It was important that sufficient control and precision were not shown during the construction. Risks could occur and an urban transformation might be needed on the new reinforced concrete buildings. In this study, comparing exist situation and current conditions, and discussing examine method of urban transformation was aimed that possible to investigated the recent history of Eskisehir reinforced concrete building stock.

References

 • Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun, Numarası: 6306, Kabul Tarihi : 16/5/2012, Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/5/2012 Sayı : 28309 Yayımlandığı Tertip : 5 Cilt : 52.
 • Belli G., Boyacıoğlu E., Bir kentsel dönüşüm örneği: Ankara „14 Mayıs Evleri‟, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 22, No 4, 717-726, 2007.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “Riskli Binaların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar”, EK-2 (2013).
 • Kiraz A.G., A‟ dan Z‟ ye Kentsel Dönüşüm, Beta Yayınları, s. 176, 2014.
 • Canbaz M., Yılmaz İ., Şengel H.S., Kayalı E.M., “Kentsel dönüşüm kapsamında Eskişehir yığma ve karma yapı stoğu”, Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, 16-17 Nisan 2015, Eskişehir.
 • Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (2007).
 • Canbaz M., Albayrak U., Assessment of Corrosion and Mechanical Properties of Rebar Used in a 50 Years- Old Reinforced Concrete Industrial Building, Engineering Optimization IV, Taylor&Francis Group, London, ISBN 978-1-138-02725-1, p. 809-814.

Details

Other ID JA48ZJ84VF
Journal Section Articles
Authors

Mehmet CANBAZ This is me

Selim ŞENGEL This is me

Publication Date July 1, 2016
Submission Date July 1, 2016
Published in Issue Year 2015 Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA CANBAZ, M., & ŞENGEL, S. (2016). Betonarme Binalarda Kentsel Dönüşüm Uygulamaları: Eskişehir. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2(2), 9-16.