BibTex RIS Cite

Atık Mermer Parçalarının Yol Temel Malzemesi Olarak Değerlendirilmesi

Year 2015, Volume: 2 Issue: 2, 53 - 62, 01.07.2016

Abstract

Günümüzde, atık malzemelerin yeniden kullanımı ve geri dönüşümü konusunda yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan çalışmalarda atıklardan yeni ürünler elde etmek veya atıkların katkı maddesi olarak kullanılması amaçlanmaktadır. Atıkların yeniden kullanımı yolu ile geri dönüşümü; sınırlı olan doğal kaynakların kullanımını bir nebze azaltarak, çevrenin tahrip edilmesini önlemekte, üretimde verimliliği arttırmakta ve atık depolanması sonucu oluşacak çevresel sorunları en aza indirmektedir. Mermer bloklarının düzgün geometrik şekil alabilmesi için kesilmesi gerekmekte ve bu işlem sonunda mermer atıkları ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla çevre kirliliği meydana gelmektedir. Son yıllarda inşaatlarda mermerin kullanımı giderek artmakta ve mermere olan talebi karşılamak amacıyla, mermer işleme tesislerinin sayısının hızla arttığı gözlenmektedir. Bu çalışmada mermer ocağı sayısı çok fazla olan Bilecik İlindeki mermer atıkların yol temel/alttemel olarak değerlendirilmesi araştırılmıştır.

References

 • Görgülü, K., 1994. Bazı Mermer Ocaklarında (Isparta - Burdur - Sivas) İşletme Sistemlerinin İncelenmesi ve Öncelikli Kaya Madde/Kütle Özellikleri İle İlişkilendirilmesi Araştırmaları. C.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Y.L. Tez Sivas. 95 s.
 • Bilensoy, M., Mermer ve Toz Atıklarının Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Maden Mühendisliği A.B.D. Fen Bilimleri Enstitüsü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.
 • Uyanık, T., 2008, Doğaltaşlar, T. C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatıGeliştirme Etüd Merkezi, Ankara.
 • Çetin, A., 1997, “Endüstriyel Atıkların Asfalt Beton Kaplama Karışımında Değerlendirilmesi", Yüksek Lisans Tezi Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Eskişehir.
 • Okagbue, C., O., Onyeobi, T.U.S., 1999, " Potansiyel of marble dust to Stabilise Red Tropical Soils For Road Construction", Engineering Geology, Elsevier Science, Vol:53.
 • Drew, L.J., Langer, W.H., Sach, Janet, S., 2002,"Enviromentalism and Natral Aggregate Mining", Natural Resources Research, Elsevier Sience, Vol.11 No:11
 • Terzi, S., Karaşahin, M., 2003, "Mermer Toz Atıklarının Asfalt Betonu Karşımlarında Filler Malzemesi Olarak Kullanımı", TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Teknik Dergi, Cilt 14, S.2
 • D Rezende, R, l., and Carvalho, J. C., 2003. é The Use of Quarry Waste in Pavement Constructioné, Resources Convertion & Reycling, Elsevier Sience.
 • Gürer C. 2004, "Atık Mermer Parçalarının Bitümlü Yol Kaplamalarında Kullanılması" Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyon Kocatepe Üniversitesi
 • Yıldız, A. H., "Mermer Toz Atıklarının Yol İnşaatında Değerlendirilmesi Doktora Tezi", Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta 2008
 • Lappa, Ş., Yıldız, A., Demirbilek, Ö., 1997, "Mermercilikte Atık Sorunu, Atıkların Değerlendirilmesi ve Çevre İlişkileri, Mermercilik Semineri Raporu", Afyonkarahisar. Çelik, M. Y., 1996, Mermer Atıklarının Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi Afyonkarahisar.
 • Ural N., Karakurt C., Cömert A., "Influence of Marble Wastes on Soil Improvement and Concrete Production", Journal of Material Cycles and Waste Management, July 2014, Volume:16
 • Karayolları Teknik Şartnamesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara, (2013).
 • TS Türk Standartları 9581, 1991, Şehiriçi Yollar - Esnek Üstyapılı Alttemel ve Temel Tabakaları Yapım Kuralları

Waste Marble Partials Expensing As Way Base Material

Year 2015, Volume: 2 Issue: 2, 53 - 62, 01.07.2016

Abstract

Nowadays, about reuse of waste materials and recycling is made intense studies. Thus, it is decreased use of limited natural sources, is prevented environmental damage, and by the result of waste store environmental problems are decreased. Marbles need to cut to take regular geometric shapes and is occured marble wastes. In last years, marbles usage is increased continuously in buildings, thus marble operated factories number are increased. In this study, it was investigated evaluation as base material to the marble waste. For this reason, it was conducted freezing durability test, Los Angeles test, flakiness index test, organic material (NaOH) test, water absorbing test, Atterberg consistency limits test and methylene blue test. Consequently, marble wastes which are taken from 3 different region of Bilecik was seen proper below base material physical appearances that are determined in Highways Technical Specification.

References

 • Görgülü, K., 1994. Bazı Mermer Ocaklarında (Isparta - Burdur - Sivas) İşletme Sistemlerinin İncelenmesi ve Öncelikli Kaya Madde/Kütle Özellikleri İle İlişkilendirilmesi Araştırmaları. C.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Y.L. Tez Sivas. 95 s.
 • Bilensoy, M., Mermer ve Toz Atıklarının Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Maden Mühendisliği A.B.D. Fen Bilimleri Enstitüsü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.
 • Uyanık, T., 2008, Doğaltaşlar, T. C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatıGeliştirme Etüd Merkezi, Ankara.
 • Çetin, A., 1997, “Endüstriyel Atıkların Asfalt Beton Kaplama Karışımında Değerlendirilmesi", Yüksek Lisans Tezi Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Eskişehir.
 • Okagbue, C., O., Onyeobi, T.U.S., 1999, " Potansiyel of marble dust to Stabilise Red Tropical Soils For Road Construction", Engineering Geology, Elsevier Science, Vol:53.
 • Drew, L.J., Langer, W.H., Sach, Janet, S., 2002,"Enviromentalism and Natral Aggregate Mining", Natural Resources Research, Elsevier Sience, Vol.11 No:11
 • Terzi, S., Karaşahin, M., 2003, "Mermer Toz Atıklarının Asfalt Betonu Karşımlarında Filler Malzemesi Olarak Kullanımı", TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Teknik Dergi, Cilt 14, S.2
 • D Rezende, R, l., and Carvalho, J. C., 2003. é The Use of Quarry Waste in Pavement Constructioné, Resources Convertion & Reycling, Elsevier Sience.
 • Gürer C. 2004, "Atık Mermer Parçalarının Bitümlü Yol Kaplamalarında Kullanılması" Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyon Kocatepe Üniversitesi
 • Yıldız, A. H., "Mermer Toz Atıklarının Yol İnşaatında Değerlendirilmesi Doktora Tezi", Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta 2008
 • Lappa, Ş., Yıldız, A., Demirbilek, Ö., 1997, "Mermercilikte Atık Sorunu, Atıkların Değerlendirilmesi ve Çevre İlişkileri, Mermercilik Semineri Raporu", Afyonkarahisar. Çelik, M. Y., 1996, Mermer Atıklarının Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi Afyonkarahisar.
 • Ural N., Karakurt C., Cömert A., "Influence of Marble Wastes on Soil Improvement and Concrete Production", Journal of Material Cycles and Waste Management, July 2014, Volume:16
 • Karayolları Teknik Şartnamesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara, (2013).
 • TS Türk Standartları 9581, 1991, Şehiriçi Yollar - Esnek Üstyapılı Alttemel ve Temel Tabakaları Yapım Kuralları

Details

Other ID JA48ZS54JE
Journal Section Articles
Authors

Nazile URAL This is me

Gökhan YAKŞE This is me

Publication Date July 1, 2016
Submission Date July 1, 2016
Published in Issue Year 2015 Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA URAL, N., & YAKŞE, G. (2016). Atık Mermer Parçalarının Yol Temel Malzemesi Olarak Değerlendirilmesi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2(2), 53-62.