BibTex RIS Cite

Ankrajlarda Epoksi Kullanımı

Year 2015, Volume: 2 Issue: 1, 69 - 74, 01.06.2016

Abstract

Epoksi reçineler, inşaat alanında yaygın kullanılan polimer kaynaklı bir malzemedir. Onarım sırasında uygun çatlakların doldurulmasında, sonradan betonun içine eklenecek çelik donatıların yerleştirilmesinde kullanılır. Betonarme içine saplanan donatılar için çekme mukavemetleri oldukça yüksektir. Son yıllarda olan depremlerden sonra onarım ve güçlendirme konusu önem kazanmıştır. Yapıların onarım ve güçlendirme çalışmaları meydana gelebilecek depremlerde yapı güvenliğinin arttırılması ve donatı korozyonu, sehim, yangın hasarları ve yapısal kusurlar gibi problemlerin elimine edilmesine yöneliktir. Mevcut yapıların onarım ve güçlendirilmesinde; yüksek yapışma dayanımları, düşük maliyetleri, kolay ve hızlı uygulanabilir olmaları sebebiyle kimyasal ankrajlar sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada onarım ve güçlendirme işlerinde sıklıkla kullanılan epoksi malzemesi ile ilgili literatür çalışması yapılmıştır. Epoksinin kimyasal, fiziksel ve mekanik özellikleri ele alınmış, uygulama alanları incelenmiş, kimyasal ankrajlardaki performansları değerlendirilmiştir. Epoksinin yapı güçlendirme işlerinde kullanımı açıklanmış ve güçlendirme örnekleri verilerek dikkat edilmesi gereken kurallara değinilmiştir.

References

 • TUDAP, 2005 Türkiye Ulusal Deprem Araştırmaları Programı, 2005-201.
 • Kaplan, H., Yılmaz, S., Çetinkaya, N., Nohutcu, H.., Atımtay, E. ve Sarışın, A., Mevcut Betonarme Yapıların Dış Perde Duvar Uygulaması ile Güçlendirilmesi: Deneysel Çalışma, Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu, 7-8 Aralık Pamukkale, Denizli, 361-367, 2006.
 • DBYYHY, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, Bayındırlık ve İskanBakanlığı, Ankara, 2007.
 • Çalışkan, Ö., Mevcut Betonarme Binaların Dış Perde Duvar ile Güçlendirilmesinde Ankraj Uygulamalarının Deneysel Olarak Araştırılması, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktara Tezi, 135 s., 2010.
 • ACI 318 2005, Building Code Requirements for Reinforced Concrete, American Concrete Institute, Detroit, USA.
 • Özkul H., Mutlu M. ve Sağlam A.R., Beton Ankrajlar, Sika Teknik Bülten Sayı 2001/4
 • Gürbüz T., Seyhan A., İlki A., Kumbasar N., Güçlendirme Çalışmalarında Kullanılan Kimyasal Ankrajların Eksenel Çekme Etkisi Altında Davranışları, Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, Sayfa: 649-660, 2007.
 • Swamy, R, N., Jones R. and Bloxham J. W., Structural Behavior of Reinforced Concrete Beams Strengthened by Epoxy Bonded Steel Plates, Structural Engineer London, Part A, 65A, 2, 59-8, 1987.
 • Scales G.M., Epoxies With Concrete, American Concrete Institute, Publication SP-21, Detroit, Michigan, 1966.
 • Kaya F., Ana Hatları ile Yapıştırıcılar, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2004.
 • Binici H., Temiz, H., Zengin, H., Görür, E.B., Kaplan, H., Yılmaz, S., Epoksi ve Epoksinin Yapı Güçlendirmesinde Kullanımı, Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu, Sayfa: 147-153, 2006.
 • Gürbüz T., Yapıların Güçlendirilmesinde Kullanılan Kimyasal Ankrajların Eksenel Çekme Etkisi Altındaki Davranışlarının İncelenmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2007.
 • Bayülke N., Depremlerde Hasar Gören Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yayın No:15, İzmir, 2001.
 • http://www.dogateknik.com.tr/teknik-belgeler/onarim-ve-guclendirme-uygulama-ornekleri.pdf
 • Yılmaz S., Kaplan H., Epoksi Ankraj Uygulamalarında Dikkat Edilmesi Gerekli Konular, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Yayın Organı, Sayı:60, Sayfa:46-48, 2009.

Utilization of Epoxy Resin in Anchors

Year 2015, Volume: 2 Issue: 1, 69 - 74, 01.06.2016

Abstract

Epoxy resins are widely used in the construction field is a construction material sourced polymer. Filling of cracks during repair, used for the placement of steel reinforcement will be added later into the concrete. This material after the earthquake in recent years has gained importance in the repair and reinforcement work. Repair and reinforcement of structures, increasing the security structures in earthquake may occur and reinforcement corrosion, deflection is intended to eliminate problems such as fire damage and structural defects. Repair and strengthening of existing structures; high adhesion strength, low cost, easy and quick due to their chemical anchors are often used. In this study, repair and strengthening work in the technical literature related to commonly used epoxy material is made. Epoxy chemical, physical and mechanical properties discussed, examined applications, performance in chemical anchors are evaluated. The use of epoxy structure strengthening works is referred to rules that must be disclosed and attention.

References

 • TUDAP, 2005 Türkiye Ulusal Deprem Araştırmaları Programı, 2005-201.
 • Kaplan, H., Yılmaz, S., Çetinkaya, N., Nohutcu, H.., Atımtay, E. ve Sarışın, A., Mevcut Betonarme Yapıların Dış Perde Duvar Uygulaması ile Güçlendirilmesi: Deneysel Çalışma, Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu, 7-8 Aralık Pamukkale, Denizli, 361-367, 2006.
 • DBYYHY, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, Bayındırlık ve İskanBakanlığı, Ankara, 2007.
 • Çalışkan, Ö., Mevcut Betonarme Binaların Dış Perde Duvar ile Güçlendirilmesinde Ankraj Uygulamalarının Deneysel Olarak Araştırılması, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktara Tezi, 135 s., 2010.
 • ACI 318 2005, Building Code Requirements for Reinforced Concrete, American Concrete Institute, Detroit, USA.
 • Özkul H., Mutlu M. ve Sağlam A.R., Beton Ankrajlar, Sika Teknik Bülten Sayı 2001/4
 • Gürbüz T., Seyhan A., İlki A., Kumbasar N., Güçlendirme Çalışmalarında Kullanılan Kimyasal Ankrajların Eksenel Çekme Etkisi Altında Davranışları, Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, Sayfa: 649-660, 2007.
 • Swamy, R, N., Jones R. and Bloxham J. W., Structural Behavior of Reinforced Concrete Beams Strengthened by Epoxy Bonded Steel Plates, Structural Engineer London, Part A, 65A, 2, 59-8, 1987.
 • Scales G.M., Epoxies With Concrete, American Concrete Institute, Publication SP-21, Detroit, Michigan, 1966.
 • Kaya F., Ana Hatları ile Yapıştırıcılar, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2004.
 • Binici H., Temiz, H., Zengin, H., Görür, E.B., Kaplan, H., Yılmaz, S., Epoksi ve Epoksinin Yapı Güçlendirmesinde Kullanımı, Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu, Sayfa: 147-153, 2006.
 • Gürbüz T., Yapıların Güçlendirilmesinde Kullanılan Kimyasal Ankrajların Eksenel Çekme Etkisi Altındaki Davranışlarının İncelenmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2007.
 • Bayülke N., Depremlerde Hasar Gören Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yayın No:15, İzmir, 2001.
 • http://www.dogateknik.com.tr/teknik-belgeler/onarim-ve-guclendirme-uygulama-ornekleri.pdf
 • Yılmaz S., Kaplan H., Epoksi Ankraj Uygulamalarında Dikkat Edilmesi Gerekli Konular, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Yayın Organı, Sayı:60, Sayfa:46-48, 2009.

Details

Other ID JA49AP68TJ
Journal Section Articles
Authors

Özlem ÇALIŞKAN DEĞİRMENCİ This is me

İdris AYDOĞAN This is me

Murat ARAS This is me

Ali Erdem ÇERÇEVİK This is me

Publication Date June 1, 2016
Submission Date July 1, 2016
Published in Issue Year 2015 Volume: 2 Issue: 1

Cite

APA ÇALIŞKAN DEĞİRMENCİ, Ö., AYDOĞAN, İ., ARAS, M., ÇERÇEVİK, A. E. (2016). Ankrajlarda Epoksi Kullanımı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2(1), 69-74.