PDF BibTex RIS Cite

Mineral Katkılı Kendiliğinden Yerleşen Betonların Porozite ve Basınç Dayanımlarına Yüksek Sıcaklığın Etkisi

Year 2014, Volume: 1 Issue: 1, 39 - 44, 01.07.2016

Abstract

Bu çalışmada, mineral katkılı kendiliğinden yerleşen betonların fiziksel ve mekanik özelliklerine yüksek sıcaklığın etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, birireferans numunesi olmak üzere mermer tozu ve yüksek fırın cürufu%10, %20 ve %30 oranlarında ince agrega ile ağırlıkça ikame edilerek 7 farklı beton serisi üretilmiştir. Üretilen beton numuneleri 365 günlük kür süresinin sonunda 1 saat süreyle 400˚C ve 800˚C’de yüksek sıcaklık etkisine maruz bırakılmıştır. Yüksek sıcaklık etkisi sonrası numuneler üzerinde fiziksel ve mekanik deneyler yapılarak beton özelliklerindeki değişim incelenmiştir. Elde edilen sonuçlardan mineral katkılı kendiliğinden yerleşen betonların yoğun yapısı ve boşluk oranın düşük olması nedeniyle yüksek sıcaklık altındaki dayanım kayıp oranları ve gözeneklilik artış oranları normal dayanımlı betonlara göre daha yüksek olmuştur.

References

 • [1] Topçu,İ.B.,Bilir, T., Baylavlı, H., “Kendiliğinden Yerleşen Betonun Özellikleri”, Eskişehir Osmangazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dergisi, C.XXI, s.1, 2008.
 • [2] Baradan, B., Yazıcı, B., “Betonarme Yapılarda Durabilite ve TS EN 206-1 Standardının Getirdiği Yenilikler” Türkiye Mühendislik Haberleri, Sayı 4/ 426, 2003.
 • [3] Şahmaran, M., Li V.C., “Durability Properties of Micro-Cracked ECC Containing High Volumes Fly Ash”,Cement and Concrete Research, vol. 39,pp. 1033-1043,2009.
 • [4] Scherefler, B.A.,Gawin, D., Khoury, G.A., Majorana, C.E., “Physical, Mathematical & Numerical Modeling”, International Centre for Mechanical Sciences, Course on Effect of Heat on Concrete, Udine/Italy, 2003.
 • [5] Terzi, S., Karaşahin M., “Mermer Toz Atıklarının Asfalt Betonu Karışımında Filler Malzemesi Olarak Kullanımı”, İMO Teknik Dergi, vol. 193, pp. 2903-2922,2003.
 • [6] Topçu,İ.B.,CanbazM., “Alkali Aktive EdilmişYüksek Fırın Cüruflu Harçlarda Donma Çözülme”, Eskişehir Osmangazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dergisi, vol.XXI, S.2, 2008.
 • [7] Erdoğan, T.Y., “Öğütülmüş Granüle Yüksek Fırın Cürufu ve Kullanımı”,TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bildiriler Kitabı, Endüstriyel Atıkların İnşaat Sektöründe Kullanılması Sempozyumu, 1995, s.1-13,
 • [8] Tang, W.C.. Lo, T.Y., “Mechanical and Fracture Properties Normal and High-Strength Concretes with Fly Ash after Exposure to High Temperatures”, Magazine of Concrete Research, No.61, pp. 323-330, 2009.
 • [9] Mendes, A., Sanjayan, J., Collins F., “Phase Transformations and Mechanical Strength of OPC/Slag Pastes Submitted to High Temperatures”, Materials and Structures, No. 41, pp. 345-350, 2008.
 • [10] TS EN 197-1, Çimento - Bölüm 1: Genel Çimentolar - Bileşim, özellikler ve uygunluk kriterleri, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara,2002.
 • [11] Türkmen, İ., “Influence of different curing conditions on the physical and mechanical properties of concretes with admixtures of silica fume and blast furnace slag”, Materials Letters , vol. 57, pp.4560-4569, 2003.
 • [12] TS EN 12390–3, Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri-Bölüm 3: Deney Numunelerinde Basınç Dayanımının Tayini, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2010.
 • [13] Kim, G.Y.,Kım, Y.S., Lee, T.G., “Mechanical Properties of High-Strength Concrete Subjected to Elevated Temperature by Stressed Test” Transections of Nonferrous Metals Society of China, No. 19, pp.128-133, 2009.
 • [14] Demirel, B., Gönen, T., “Yüksek Sıcaklığın Karbon Lif TakviyeliHafifBetonda Basınç Dayanımı ve Poroziteye Etkisi”, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.14, 2, s. 223-228, 2008.

Effect of High Temperature on Porosity and Compressive Strength of Mineral Additive Used Self-Compacting Concretes

Year 2014, Volume: 1 Issue: 1, 39 - 44, 01.07.2016

Abstract

In this study, it is investigated that the effect of high temperature on physical and mechanical properties of mineral additive used self-compacting concretes. For this purpose self-compacting concrete specimens were produced with marble dust and ground granulated blast furnace slag at 10%, 20% and 30% replacement ratios by weight against fine aggregate. At the end of the 365 days curing process the concrete specimens were subjected to high temperature effect at 400˚C and 800˚C for 1 hour. After high temperature effect the physical and mechanical tests were carried out in order to determine the variation of the concrete properties. In a series of all concrete, previous and post-high temperature of porosity-pressure values are compared and so the loss of strength and porosity values was recorded. As a result, mineral reinforced concrete that is high density and the low of the rate of porosity dense structure and in that the percentage loss of strength under high temperature and increased porosity rates are higher than normal strength concrete. According to test results the strength loss and porosity increase ratios were higher than traditional concrete due to the dense and reduced pore structure of the concrete.

References

 • [1] Topçu,İ.B.,Bilir, T., Baylavlı, H., “Kendiliğinden Yerleşen Betonun Özellikleri”, Eskişehir Osmangazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dergisi, C.XXI, s.1, 2008.
 • [2] Baradan, B., Yazıcı, B., “Betonarme Yapılarda Durabilite ve TS EN 206-1 Standardının Getirdiği Yenilikler” Türkiye Mühendislik Haberleri, Sayı 4/ 426, 2003.
 • [3] Şahmaran, M., Li V.C., “Durability Properties of Micro-Cracked ECC Containing High Volumes Fly Ash”,Cement and Concrete Research, vol. 39,pp. 1033-1043,2009.
 • [4] Scherefler, B.A.,Gawin, D., Khoury, G.A., Majorana, C.E., “Physical, Mathematical & Numerical Modeling”, International Centre for Mechanical Sciences, Course on Effect of Heat on Concrete, Udine/Italy, 2003.
 • [5] Terzi, S., Karaşahin M., “Mermer Toz Atıklarının Asfalt Betonu Karışımında Filler Malzemesi Olarak Kullanımı”, İMO Teknik Dergi, vol. 193, pp. 2903-2922,2003.
 • [6] Topçu,İ.B.,CanbazM., “Alkali Aktive EdilmişYüksek Fırın Cüruflu Harçlarda Donma Çözülme”, Eskişehir Osmangazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dergisi, vol.XXI, S.2, 2008.
 • [7] Erdoğan, T.Y., “Öğütülmüş Granüle Yüksek Fırın Cürufu ve Kullanımı”,TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bildiriler Kitabı, Endüstriyel Atıkların İnşaat Sektöründe Kullanılması Sempozyumu, 1995, s.1-13,
 • [8] Tang, W.C.. Lo, T.Y., “Mechanical and Fracture Properties Normal and High-Strength Concretes with Fly Ash after Exposure to High Temperatures”, Magazine of Concrete Research, No.61, pp. 323-330, 2009.
 • [9] Mendes, A., Sanjayan, J., Collins F., “Phase Transformations and Mechanical Strength of OPC/Slag Pastes Submitted to High Temperatures”, Materials and Structures, No. 41, pp. 345-350, 2008.
 • [10] TS EN 197-1, Çimento - Bölüm 1: Genel Çimentolar - Bileşim, özellikler ve uygunluk kriterleri, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara,2002.
 • [11] Türkmen, İ., “Influence of different curing conditions on the physical and mechanical properties of concretes with admixtures of silica fume and blast furnace slag”, Materials Letters , vol. 57, pp.4560-4569, 2003.
 • [12] TS EN 12390–3, Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri-Bölüm 3: Deney Numunelerinde Basınç Dayanımının Tayini, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2010.
 • [13] Kim, G.Y.,Kım, Y.S., Lee, T.G., “Mechanical Properties of High-Strength Concrete Subjected to Elevated Temperature by Stressed Test” Transections of Nonferrous Metals Society of China, No. 19, pp.128-133, 2009.
 • [14] Demirel, B., Gönen, T., “Yüksek Sıcaklığın Karbon Lif TakviyeliHafifBetonda Basınç Dayanımı ve Poroziteye Etkisi”, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.14, 2, s. 223-228, 2008.

Details

Other ID JA49BG74NZ
Journal Section Articles
Authors

Turgut KAYA This is me
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,İnşaat Mühendisliği Bölümü, Gülümbe, Bilecik, Türkiye


Cenk KARAKURT This is me
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,İnşaat Mühendisliği Bölümü, Gülümbe, Bilecik, Türkiye


Mahmut DUMANGÖZ This is me
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,İnşaat Mühendisliği Bölümü, Gülümbe, Bilecik, Türkiye

Publication Date July 1, 2016
Submission Date July 1, 2016
Published in Issue Year 2014 Volume: 1 Issue: 1

Cite

APA
KAYA, T., KARAKURT, C., & DUMANGÖZ, M. (2016). Mineral Katkılı Kendiliğinden Yerleşen Betonların Porozite ve Basınç Dayanımlarına Yüksek Sıcaklığın Etkisi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1(1), 39-44.