Year 2017, Volume 4 , Issue 1, Pages 1 - 8 2017-06-28

Vitrifiye Seramik Beyaz Opak Sırlarda Zirkonyum Silikat Miktarının Azaltılması
Reducing of Zirconium Silicate Quantity in Opaque White Sanitary Ware Glaze

Ahmet Emrah KAPLAN [1] , Gülfem BİNAL [2]


Vitrifiye seramik beyaz opak sırlarında opasite sağlayıcı olarak yaygın ve pahalı bir hammadde olan zirkonyum silikat (ZrSiO4 ) kırınım indisinin yüksek olması sayesinde sırın opaklığını artırarak daha beyaz görünmesini sağlamaktadır. Yüksek kırınım indisinin sağladığı örtücülük genelde koyu bej renkteki yarı porselen vitrifiye bünye rengini kamufle edebilmek için gereklidir. Vitrifiye seramik opak sırlarının maliyetini arttıran en baskın unsur zirkonyum silikattır. Opak sır reçetelerinde zirkonyum silikat oranını düĢürmek üzerine seramik pek çok çalıĢmalar vardır. Bu çalıĢmada R2O-RO-(ZrO2 )-B2O3 -Al2O3 -SiO2 kristal sır sistemine kalsine kaolin eklenerek yüksek reçete maliyetini düĢürmek amaçlanmıĢtır. Sonuç olarak endüstriyel anlamda herhangi bir kullanım engeli veya teknik özellik kaybı olmaksızın kayda değer oranda zirkon kullanım tasarrufu sağlanmıştır. 

 As expensive and common material the zircon (ZrSiO4 ) contributes opacity to sanitaryware white opaque glazes and promotes whiteness of glaze surface by its high optical refractive index. The high optical refractive index of zirconium silicate is necessary to obtain acceptible white camouflage influence to cover the dark beige color of the soft porcelain sanitaryware body. As known, as an opacifier the zircon has highest cost level in sanitaryware glaze recipes. There are many studies on decrease of usage percentage of zirconium silicate in opaque glaze recipes. The calsined caolin adapted alternative glaze recipes have been tried to obtain acceptible opaque sanitary glaze avoid high recipe cost in this study. Alternative recipe combinations have been tried to provide lower cost sanitary opaque glaze of R2ORO-(ZrO2 )-B2O3-Al2O3-SiO2 glass and ceramic systems. As a result, the notable zircon usage reduction has been achieved without any technical spesification lost or obstacle in industrial bases.

  • Domenico Fortuna, „Sanitaryware‟, Faenza Editrice, 2000 Italy.
  • Tezi, Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Seramik Mühendisliği Anabilim Dalı, Eskişehir, 2009.
  • Eppler, R. A. , “Glazes for high-fire bodies”, Ceram. Engineering Science. Proc. 2000.
  • Synders, E. The Developments of Zircon as a Superor Opacifier, Tshwane University of Technology, Department of Chemical and Metallurgical Engineering, January 2007.
  • Pekkan K. , Karasu, B. ve Önal, H. Ş. , “Zirkonsuz Opak Firit ve Firit Bazlı Hızlı Tek Pişirim Duvar Karosu Sırı Üretimi ve Karakterizasyonu”, IV. Uluslararası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Semineri SERES 2007 Bildiriler Kitabı, 2007.
  • Karasu, B., Dölekçekiç, E., Taşpınar, B., Cömert, M., Özdemir, H., Zirkonla Opaklaştırılmış Yer Karolarında Zirkon Kullanımını Azaltıcı Önlemler, Tübitak Seramik Araştırma Merkezi (SAM), P/1999-7, 1999.
  • Karasu, B., Pekkan, K., “R2O-RO-(ZrO2)-B2O3-Al2O3-SiO2 Cam Seramik Sistemlerinden Hızlı Pişirim Duvar Karosu Opak Sırı Olarak Faydalanılması”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, 2009.
  • Berns, R.S., Billmeyer and Saltzman's principles of color technology, J. Wiley/New York, 2000.
  • Özcan, A., “Kağıt Yüzey Pürüzlülüğünün L* a * b * değerleri üzerine etkisinin belirlenmesi” , İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.7, sayı. 14, pp.53-61, İstanbul, 2008.
  • Eppler, R. A. , “Glazes for high-fire bodies”, Ceram. Engineering Science. Proc. 2000.
Journal Section Articles
Authors

Author: Ahmet Emrah KAPLAN

Author: Gülfem BİNAL

Dates

Application Date : November 20, 2017
Acceptance Date : October 25, 2020
Publication Date : June 28, 2017

APA Kaplan, A , Bi̇nal, G . (2017). Vitrifiye Seramik Beyaz Opak Sırlarda Zirkonyum Silikat Miktarının Azaltılması . Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 4 (1) , 1-8 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bseufbd/issue/32048/356333