Year 2017, Volume 4 , Issue 1, Pages 21 - 29 2017-06-28

Raspberry Pi Kullanılarak bir Akıllı Ev Uygulaması Geliştirilmesi
Development of a Smart Home Application using Raspberry Pi

Uğur YÜZGEÇ [1] , Ömer ABA [2]


Bu çalışmada Raspberry Pi mikrodenetleyici tabanlı bir akıllı ev uygulaması gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında 64 Bit BCM2837 Chip, 1.2 GHz ARM Cortex A53 dört çekirdekli işlemci özelliklerine sahip Raspberry Pi 3 mikrodenetleyici ile ultrasonik, hareket algılayıcı, sıcaklık/nem, titreşim modülü, servo motoru, buzzer (ses modülü), kamera, ateş algılayıcı, DC motor, LDR, RGB led, tuş takımı, su tespit, RFID kit sensörleri kullanılmıştır. Uygulama kısmında çeşitli senaryo durumları için yapılan çalışmanın başarımı incelenmiştir.

In this study, Raspberry Pi microcontroller-based a smart home application was realized. For this purpose, Raspberry Pi3 including 64 Bit BCM2837 chip, 1.2 GHz ARM Cortex-A53 quad-core processor, ultrasonic sensor, motion sensor, temperature/humidity sensor, vibration module, servo motor, buzzer (sound module), camera, fire detector, DC motor, LDR, RGB leds, keypad, water detection sensor, RFID sensor kit were used. In the application, the performance of the study is examined for various scenario situations. 

  • Yiqin L., Fang F., and Wei L., "Home Networking and Control Based on UPnP: An Implementation,", WCSE 2009, pp. 385 - 389.
  • Jiang, L., Liu, D. Y., & Yang, B., "Smart home research" In Machine Learning and Cybernetics, 2004, Proceedings of 2004 International Conference on IEEE, vol. 2, pp. 659-663.
  • Topaç S., "Gata Eğitim Hastanesinde Rutin incelemeye Tabi Tutulan Yaşlı Bireylerde Ev Kaza Sıklığı, Kaza Özellikleri ile Nedenleri ve Bunun Yaşadıkları Konut Özellikleri ile ilişkisi", Hemşirelik Programı Yüksek Lisans Tezi, 2002, Ankara.
  • Demiris, G., Rantz, M. J., Aud, M. A., Marek, K. D., Tyrer, H. W., Skubic, M., & Hussam, A. A., "Older adults' attitudes towards and perceptions of ‘smart home’technologies: a pilot study", Medical informatics and the Internet in medicine, vol. 29(2), pp. 87-94,2004.
  • Aile, T. C., & Bakanlığı-TÜİK, S. P. Özürlülerin Sorun ve Beklentileri Araştırması, 2010.
  • Gareth M., "The Raspberry Pi single-board computer will revolutionise computer science teaching", Engineering & Technology 7.3 (2012): 26-26. stems with Different Network Technologies.
  • Jain, S., Vaibhav, A., & Goyal, L., "Raspberry Pi based interactive home automation system through E-mail", In Optimization, Reliabilty, and Information Technology (ICROIT), 2014 International Conference on IEEE, pp. 277-280.
  • http://www.themakersworkbench.com/tutorial/triggering-servo-using-hc-sr04-distance-sensor-and-arduino (18 Mayıs 2016)
  • http://www.instructables.com/id/Attendance-system-using-Raspberry-Pi-and-NFC-Tag-r/step2/Wiring-it-together/ (30 Ocak 2017)
Journal Section Articles
Authors

Author: Uğur YÜZGEÇ

Author: Ömer ABA

Dates

Application Date : November 20, 2017
Acceptance Date : October 20, 2020
Publication Date : June 28, 2017

APA Yüzgeç, U , Aba, Ö . (2017). Raspberry Pi Kullanılarak bir Akıllı Ev Uygulaması Geliştirilmesi . Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 4 (1) , 21-29 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bseufbd/issue/32048/356338