Year 2017, Volume 4 , Issue 1, Pages 36 - 42 2017-06-28

Binalarda Isı Yalıtımının Önemi ve Isı Yalıtım Malzemesi Kalınlığının Yalıtıma Etkisi
Importance of Thermal Insulation in Buildings and Effect of Thermal Insulation Material Thickness on Insulation

Veli BEKTAŞ [1] , Ali Erdem ÇERÇEVİK [2] , Süheyla YEREL KANDEMİR [3]


Enerji kaynaklarının sınırlı olduğu yeryüzünde enerji tüketimi hızla artmaktadır. Enerji ihtiyacını karşılamak pek çok ülke için ciddi bir sorun haline gelmiş ve enerjide dışa bağımlılık gittikçe artmıştır. Ülkemizde, enerji tüketiminin önemli bir kısmını konutlar oluşturmaktadır. Binaların ısı yalıtım malzemesiyle kaplanmasıyla,enerji tasarrufu sağlanmakta ve bina içi ısıl konfor oluşmaktadır. Isı yalıtımı sayesinde her türlü nem ya da küf gibi olumsuz durumların olmadığı sağlıklı ve konforlu binalar oluşturulabilmektedir.Isı yalıtım malzemesi seçerken,ısı iletkenlik katsayısı ve yangına tepki sınıfı gibi bazı özellikler önemli rol oynamaktadır. Yalıtım malzemesi kalınlığının da uygun değerlerde seçilmesi istenilen verime ulaşmak için önemlidir. Bu çalışmada ısı yalıtımının önemi ve yalıtım kalınlığının ısı yalıtımı üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir.

Energy consumption is rapidly increasing on earth where energy resources are limited. Meeting the need for energy has become a serious problem for many countries, and energy dependency has increased steadily. In our country, a significant part of the energy consumption is made up of houses. By covering the buildings with thermal insulation material, energy saving is provided and thermal comfort is generated inside the building. Thanks to its thermal insulation, healthy and comfortable buildings can be formed where there are no negative conditions such as moisture or mold. Some features, such as thermal conductivity coefficient and fire response class, play an important role when choosing heat insulation material. It is important to select the thickness of the insulation material at appropriate values to achieve the desired dissolution. In this study, the importance of heat insulation and the effect of insulation thickness on heat insulation was evaluated.

 • İZODER, Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları DerneğiWeb Sitesi. [Online]. http://www.izoder.org.tr/sayfa/31/genel-bilgi-almak-istiyorum ,2017
 • Aylık Enerji İstatistikleri Raporu-4, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Nisan 2016.
 • Yılmazoğlu, M. Z. , “Binalarda Isı Yalıtımının Örnek İki Binada Karşılaştırılması ve Ekonomik Analizleri”, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Dergisi, Sayfa:48-56,Ocak-Şubat 2011.
 • Şenkal Sezer, F. , “Türkiye’de Isı Yalıtımının Gelişimi ve Konutlarda Uygulanan Dış Duvar Isı Yalıtım Sistemleri”, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt:10, Sayı:2, Sayfa:79-85, 2005.
 • Isı Yalıtım Uygulama Kılavuzu, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara, 2015.
 • BEP TR Web Sitesi. [Online]. http://www.bep.gov.tr/BEPTRWEB/SSSDetay.aspx , 2017
 • Yaman, Ö. , Şengül, Ö. , Selçuk, H. , Çalıkuş, O. , Kara, İ. , Erdem, Ş. , Özgür, D. , “Binalarda Isı Yalıtımı ve Isı Yalıtım Malzemeleri” , Türkiye Mühendislik Haberleri (TMH), Sayı 487, Sayfa 62-75, 2015
 • Bayraktar, D. , Bayraktar, E. A. , “Mevcut Binalarda Isı Yalıtım Uygulamalarının Değerlendirilmesi”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(1): 59-66 (2016)
 • Koçu, N. , Dereli, M. ,Dış Duvarlarda Isı Yalıtımı İle Enerji Tasarrufu Sağlanması Ve Detaylarda Karşılaşılan Sorunlar (Konya Kentinden Öneriler), 5. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, İZMİR, 2010.
 • GNYAPI Web Sitesi. [Online]. https://www.gnyapi.com.tr/termal-kamera-cekimi ,2017
 • AEB Yapı Web Sitesi. [Online]. http://www.aebyapi.com/tr/-isi-yalitiminin-faydalari.aspx ,2017
 • Koçlar Oral, G., Manioğlu, G. , Bina Cephelerinde Enerji Etkinliği ve Isı Yalıtımı,Beşinci Ulusal Çatı ve Cephe Sempozyumu, 15-16 Nisan Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Tınaztepe yerleşkesi Buca, İzmir, 2010.
 • [Online]. http://picbear.com/tag/terimleri
 • [Online]. http://www.ensuperkim.com/urun/isoblok-gaz-beton-yapistirici/20
 • [Online]. http://www.ankaraisiyalitimfirmalari.com/?pnum=18&pt=XPS+Is%C4%B1+yal%C4%B1t%C4%B1m+levhalar%C4%B1
 • [Online]. http://boyaservis.com/hizmet.php?seo_link=tasyunu-sandvic-panel-uygulamalari
 • GNYAPI Web Sitesi. [Online]. https://www.gnyapi.com.tr/isi-yalitim-malzemeleri ,2017
 • Karadayı, T. , Yüksek, İ. , “Yapılarda Isı Yalıtım Malzemeleri Seçimi Üzerine Bir Araştırma”, Tesisat Dergisi, Sayı 242, Şubat 2016.
 • İZOMERK Web Sitesi. [Online]. http://www.izomerkyalitim.com/pages.php?id=114 , 2017
 • CelluBOR Web Sitesi. [Online]. http://www.cellubor.com.tr/tr/belgeler/1-3.pdf,2017
 • Kulaksızoğlu, Z. , Isı Yalıtım Sektör Araştırması, İstanbul Ticaret Odası, 2006.
 • Bina ve Tesisatta Isı Yalıtımı, İZODER, 2013.
 • GNYAPI Web Sitesi. [Online]. https://www.gnyapi.com.tr/enerji-kimlik-belgesi ,2017
 • EKB PROJE, Enerji Kimlik Belgesi Web Sitesi. [Online]. http://www.ekbproje.com/haber/enerji-kimlik- belgesi-nedir-ve-onemi.html ,2017
 • Özkan, D. B. , Onan, C. , Erdem, S. , “Effect of Insulation Material Thickness on Thermal Insulation”, Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Sayfa:190-196, 2009.
 • TS 825, Binalarda Isı Yalıtım Kuralları, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2008.
 • Çomaklı, K. , Yüksel, B. , “Optimum Insulation Thickness of External Walls for Energy Saving”, Applied Thermal Engineering, Cilt:23, Sayfa:473-479, 2003.
 • Dombaycı, Ö. A. , Gölcü, M., Pancar, Y. , “Optimization of Insulation Thickness for External Walls Using Different Energy-Sources”, Applied Energy, Cilt:83, Sayfa:921-928, 2006.
 • Bolattürk, A. , “Determination of Optimum Insulation Thickness for Building Walls with Respect to Various Fuels and Climate Zone in Turkey”, Applied Thermal Engineering, Cilt:26, Sayfa:1301-1309, 2006.
Journal Section Articles
Authors

Author: Veli BEKTAŞ

Author: Ali Erdem ÇERÇEVİK

Author: Süheyla YEREL KANDEMİR

Dates

Application Date : November 20, 2017
Acceptance Date : October 21, 2020
Publication Date : June 28, 2017

APA Bektaş, V , Çerçevi̇k, A , Yerel Kandemi̇r, S . (2017). Binalarda Isı Yalıtımının Önemi ve Isı Yalıtım Malzemesi Kalınlığının Yalıtıma Etkisi . Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 4 (1) , 36-42 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bseufbd/issue/32048/356348