Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Akışkan Yatakta Rejim Bölgesinin Isı Transferine Etkisi

Year 2017, Volume 4, Issue 2, 24 - 27, 21.12.2017

Abstract

Akışkan yatakta yakma teknolojisi, başta kömür olmak üzere, biyokütle, endüstriyel ve evsel atıkları temiz - verimli bir şekilde yakabilen, günümüzde sayısı hızla artan, başarılı santral uygulamaları sergileyen bir enerji dönüşüm teknolojisidir. Düşük ısıl değerleri, yüksek kükürt, kül ve nem içerikleri nedeniyle ülkemiz linyitlerine uygun bir yakma sistemi teknolojisi gerekmektedir. Akışkan yatak teknolojisi, özellikle düşük kaliteli kömürlerin yakılması konusunda pulverize kömür teknolojilerine göre yüksek verim ve emisyon kontrolü sağladığı için oldukça tercih edilen bir teknolojidir. Akışkan yataklı kazanlarda yatağın çok yoğun türbülanslı olması ve yanma odasını doldurması nedeni ile ısıtma yüzeylerine olan ısı transferi, diğer yakma sistemlerine kıyasla çok daha büyüktür. Bu çalışmada, bir akışkan yatakta rejim bölgesinin ısı transferine etkisi incelenmiştir. 

References

  • [1] Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Durum Faaliyet Raporu, 2016. [2] Türkiye Elektrik Enerjisi Talep Projeksiyonu Raporu, http://www.enerji.gov.tr/, 2017. [3] Basu, P., Circulating Fluidized Bed Boilers, 2015. [4] Lettieri, P., Yates, J., Fluidized-Bed Reactors: Processes and Operating Conditions, 2016. [5] Erbaş,O. ,“Dolaşımlı Akışkan Yatakta Isı Transferi Mekanizması ve Bu Mekanizmanın Kuramsal ve Deneysel Analizi”, Doktora Tezi, Gazi Üniv. Fen Bilimleri Enst., Ankara, 2007. [6] Oka, S., Fluidized Bed Combustion,2003.

Effect of the Regime Region on Heat Transfer in Fluidized Bed

Year 2017, Volume 4, Issue 2, 24 - 27, 21.12.2017

Abstract

Fluidized bed combustion technology is an energy conversion technology that can successfully burn coal, biomass, industrial and domestic wastes in a clean and efficient way, and exhibits successful centralized applications which are increasing in number nowadays. Due to low thermal values, high sulfur, ash and moisture content, a combustion system suitable for our country's lignites is required. Fluidized bed technology is a highly preferred technology, especially since it provides high efficiency and emission control over pulverized coal technology for the burning of low quality coal. Heat transfer to the heating surfaces due to the fact that the bed is very turbulent in the fluidized bed boilers and fills the combustion chamber is much bigger than the other combustion systems. In this study, the effect of the regime region on heat transfer in a fluidized bed was investigated.

References

  • [1] Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Durum Faaliyet Raporu, 2016. [2] Türkiye Elektrik Enerjisi Talep Projeksiyonu Raporu, http://www.enerji.gov.tr/, 2017. [3] Basu, P., Circulating Fluidized Bed Boilers, 2015. [4] Lettieri, P., Yates, J., Fluidized-Bed Reactors: Processes and Operating Conditions, 2016. [5] Erbaş,O. ,“Dolaşımlı Akışkan Yatakta Isı Transferi Mekanizması ve Bu Mekanizmanın Kuramsal ve Deneysel Analizi”, Doktora Tezi, Gazi Üniv. Fen Bilimleri Enst., Ankara, 2007. [6] Oka, S., Fluidized Bed Combustion,2003.

Details

Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Oğuzhan Erbaş>
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
0000-0001-9424-4273
Türkiye


Hüseyin Topal>

Türkiye


Merve Şentürk Acar This is me


Oğuz Arslan>

Publication Date December 21, 2017
Application Date October 30, 2017
Acceptance Date December 5, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 4, Issue 2

Cite

APA Erbaş, O. , Topal, H. , Şentürk Acar, M. & Arslan, O. (2017). Akışkan Yatakta Rejim Bölgesinin Isı Transferine Etkisi . Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 4 (2) , 24-27 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bseufbd/issue/33170/347875