Research Article
BibTex RIS Cite

Akışkan Yatakta Rejim Bölgesinin Isı Transferine Etkisi

Year 2017, Volume: 4 Issue: 2, 24 - 27, 21.12.2017

Abstract

Akışkan yatakta yakma teknolojisi, başta kömür
olmak üzere, biyokütle, endüstriyel ve evsel atıkları temiz - verimli bir
şekilde yakabilen, günümüzde sayısı hızla artan, başarılı santral uygulamaları
sergileyen bir enerji dönüşüm teknolojisidir. Düşük ısıl değerleri, yüksek
kükürt, kül ve nem içerikleri nedeniyle ülkemiz linyitlerine uygun bir yakma
sistemi teknolojisi gerekmektedir. Akışkan yatak teknolojisi, özellikle düşük
kaliteli kömürlerin yakılması konusunda pulverize kömür teknolojilerine göre
yüksek verim ve emisyon kontrolü sağladığı için oldukça tercih edilen bir
teknolojidir. Akışkan yataklı kazanlarda yatağın çok yoğun türbülanslı olması
ve yanma odasını doldurması nedeni ile ısıtma yüzeylerine olan ısı transferi,
diğer yakma sistemlerine kıyasla çok daha büyüktür. Bu çalışmada, bir akışkan
yatakta rejim bölgesinin ısı transferine etkisi incelenmiştir. 

References

  • [1] Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Durum Faaliyet Raporu, 2016. [2] Türkiye Elektrik Enerjisi Talep Projeksiyonu Raporu, http://www.enerji.gov.tr/, 2017. [3] Basu, P., Circulating Fluidized Bed Boilers, 2015. [4] Lettieri, P., Yates, J., Fluidized-Bed Reactors: Processes and Operating Conditions, 2016. [5] Erbaş,O. ,“Dolaşımlı Akışkan Yatakta Isı Transferi Mekanizması ve Bu Mekanizmanın Kuramsal ve Deneysel Analizi”, Doktora Tezi, Gazi Üniv. Fen Bilimleri Enst., Ankara, 2007. [6] Oka, S., Fluidized Bed Combustion,2003.

Effect of the Regime Region on Heat Transfer in Fluidized Bed

Year 2017, Volume: 4 Issue: 2, 24 - 27, 21.12.2017

Abstract

Fluidized bed combustion
technology is an energy conversion technology that can successfully burn coal,
biomass, industrial and domestic wastes in a clean and efficient way, and
exhibits successful centralized applications which are increasing in number
nowadays. Due to low thermal values, high sulfur, ash and moisture content, a
combustion system suitable for our country's lignites is required. Fluidized
bed technology is a highly preferred technology, especially since it provides
high efficiency and emission control over pulverized coal technology for the
burning of low quality coal. Heat transfer to the heating surfaces due to the
fact that the bed is very turbulent in the fluidized bed boilers and fills the
combustion chamber is much bigger than the other combustion systems. In this
study, the effect of the regime region on heat transfer in a fluidized bed was
investigated.

References

  • [1] Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Durum Faaliyet Raporu, 2016. [2] Türkiye Elektrik Enerjisi Talep Projeksiyonu Raporu, http://www.enerji.gov.tr/, 2017. [3] Basu, P., Circulating Fluidized Bed Boilers, 2015. [4] Lettieri, P., Yates, J., Fluidized-Bed Reactors: Processes and Operating Conditions, 2016. [5] Erbaş,O. ,“Dolaşımlı Akışkan Yatakta Isı Transferi Mekanizması ve Bu Mekanizmanın Kuramsal ve Deneysel Analizi”, Doktora Tezi, Gazi Üniv. Fen Bilimleri Enst., Ankara, 2007. [6] Oka, S., Fluidized Bed Combustion,2003.
There are 1 citations in total.

Details

Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Oğuzhan Erbaş

Hüseyin Topal

Merve Şentürk Acar This is me

Oğuz Arslan

Publication Date December 21, 2017
Submission Date October 30, 2017
Acceptance Date December 5, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 4 Issue: 2

Cite

APA Erbaş, O., Topal, H., Şentürk Acar, M., Arslan, O. (2017). Akışkan Yatakta Rejim Bölgesinin Isı Transferine Etkisi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 4(2), 24-27.