Review
PDF BibTex RIS Cite

Organik Sentezlerde ve Biyolojik Sistemlerde Mikrodalga Etki

Year 2018, Volume: 5 Issue: 1, 31 - 40, 28.06.2018

Abstract

Günümüzde
organik kimya alanında klasik ısıtma yöntemleri (su ve yağ banyoları, ısıtıcı
tablalar, ceketli ısıtıcılar vb.) yerine mikrodalga sentez sistemleri yaygın
olarak kullanılmaya başlanmıştır. Mikrodalgalar, organik reaksiyonlarda verim,
hız, seçicilik ve tekrarlanabilirlik artışı gibi önemli avantajlar
sağlamaktadır. Ayrıca reaksiyonların çözücüsüz ortamda gerçekleştirilmesine imkan
oluşturduğundan çevreye zararsız, temiz bir sentetik yol oluşturan modern bir
ısıtma yöntemidir. Mikrodalga ısıtma ile birçok sentez, reaktiflerde bozunma
olmadan dakikalarla ifade edilebilecek kadar kısa sürelerde ve oldukça yüksek
verimlerle gerçekleştirilmiştir.
Son yıllarda kimyasal
uygulamalarda ve besin hazırlama işlemlerinde oldukça yaygınlaşmış oluşu
mikrodalgaların mikroorganizmadan gelişmiş canlılara kadar biyolojik sistemler
üzerine olumlu ve olumsuz etkilerini merak konusu haline getirmektedir. Bu
çalışmada mikrodalgaların organik sentezler ve biyolojik sistemler üzerine
etkileri birlikte değerlendirilmiştir. Özellikle mikrodalga ışının dielektrik
karakterinin sebep olduğu ve bazı durumlarda belirgin reaktivite ve seçicilik
artışları sağlayan özel mikrodalga etkinin kaynağı araştırılmıştır.

References

 • KAYNAKLAR
 • [1] Taylor, M., Atri, B.S., Minhas, S., “Developments in Microwave Chemistry,“ Evalueserve., 2005.
 • [2] Lindström, P., Tierney, J., Wathey, B., Westman, J., “Microwave assisted organic synthesis- a rewiev,” Tetrahedron., vol. 57, pp. 9225-9283, 2001.
 • [3] Banik, S., Bandyopadhyay, S., Ganguly, S., “Bioeffects of microwave- a brief review,” Bioresource technology., vol. 87, pp. 155-159, 2003.
 • [4] Kuznetsov, D.V., Raev, V.A., Kuranov, K.I., Arapov, O.R., Kostikov, R.R., “Microwave Activation in Organic Synthesis,” Russian Journal of Organic Chemistry., vol. 41, pp. 1719-1749, 2005.
 • [5] Kappe, C.O., “Controlled Microwave Heating in Modern Organic Synthesis,” Angew. Chem. Int. Ed., vol. 43, pp. 6250-6284, 2004.
 • [6] Perreux, L., Loupy, A., “A Tentative Rationalization of Microwave Effect in Organic Synthesis According to the Reaction Medium and Mechanistic Considerations,“ Tetrahedron., vol. 57, pp. 9199-9223, 2001.
 • [7] The Milestonesci website. [Online]. Available: http://www.milestonesci.com, erişim tarihi: 15/12/2005.
 • [8] Varma, R.S., “Solvent-free Accelerated Organic Syntheses using Microwaves,“ Pure Appl. Chem., vol. 73, pp. 193-198, 2001.
 • [9] Kappe, C.O., “High-speed Combinatorial Synthesis Utilizing Microwave Irradiation,” Current Opinion in Chemical Biology, vol. 6(3), pp. 314-320, 2002.
 • [10] Hoz, A., Ortis, A.D., Moreno, A., Langa, F., “Cycloadditions under Microwave Irradiation Conditions: Methods and Applications,” Eur. J. Org. Chem.-Microreview., pp. 3659-3673, 2000.
 • [11] Tellez, H.M., Alquisira, J.P., Alonso, C.R., Lòpez Cortés, J.G., Toledano, C.A., “Comparative Kinetic Study and Microwaves Non-Thermal Effects on the Formation of Poly(amic acid) 4,4’ –(Hexafluoroisoprpylidene)diphthalic Anhydride (6FDA) and 4,4’ –(Hexafluoroisopropylidene)bis(p-phenyleneoxy)dianiline (BAPHF). Reaction Activated by Microwave, Ultrasound and Conventional Heating,“ Int. J. Mol. Sci., Vol. 12, pp. 6703-6721, 2011.
 • [12] Ferguson, D., “The Basics of Microwave Heating For Organic Synthesis,” R&D Magazine., vol. 42(10), pp. 69, 2000.
 • [13] Lewis, D.A. Summers, J.D., Waard, T.C., Mcgrath, J.E., “Accelerated Imidization Reactions using Microwave Radiation,” Journal of Polymer Science: Part A Polymer Chemistry., vol. 30, pp. 1647-1653, 1992.
 • [14] Eren, B., “Bazı sübstitüe benzimidazol ve bisbenzimidazol türevlerinin mikrodalga yardımıyla sentezi” Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2009, Samsun.
 • [15] Eren, B., Bekdemir, Y., “Simple, mild and higly efficient synthesis of 2-substituted benzimidazoles and bisbenzimidazoles,” Quim.Nova.,vol. 37(4), pp. 643-647, 2014.
 • [16] Eren, B., Yılmaz, Ö., Çetin, G., Darcan, C., “Microwave Assisted Synthesis and Potent Antimicrobial Activity of Some Novel 1,3-Dialkyl-2arylbenzimidazolium Salts,” Letters in Drug Design & Discovery., vol. 15, 2018. (DOI:10.2174/1570180814666170823162419)
 • [17] Lu, S.T., Lebda, N.A., Lu, S.J., Pettit, S., Michaelson, S.M., “Effects of microwave on three diffrenet strains of rats.” Radiat Res., Vol. 110, pp. 173-191, 1981.
 • [18] Lai, H., “Research on the neurological effects of nonionizing radiation at the University of Washington,” Bioelectromagnetics., vol. 13, pp. 513-526, 1992.
 • [19] Pakhomov, A.G., Akyel, Y., Pakhomova, O.N., Stuck, B.E., Murphy, M.R., Current State and implications of research on biological effects of millimeter, 2001.

Year 2018, Volume: 5 Issue: 1, 31 - 40, 28.06.2018

Abstract

References

 • KAYNAKLAR
 • [1] Taylor, M., Atri, B.S., Minhas, S., “Developments in Microwave Chemistry,“ Evalueserve., 2005.
 • [2] Lindström, P., Tierney, J., Wathey, B., Westman, J., “Microwave assisted organic synthesis- a rewiev,” Tetrahedron., vol. 57, pp. 9225-9283, 2001.
 • [3] Banik, S., Bandyopadhyay, S., Ganguly, S., “Bioeffects of microwave- a brief review,” Bioresource technology., vol. 87, pp. 155-159, 2003.
 • [4] Kuznetsov, D.V., Raev, V.A., Kuranov, K.I., Arapov, O.R., Kostikov, R.R., “Microwave Activation in Organic Synthesis,” Russian Journal of Organic Chemistry., vol. 41, pp. 1719-1749, 2005.
 • [5] Kappe, C.O., “Controlled Microwave Heating in Modern Organic Synthesis,” Angew. Chem. Int. Ed., vol. 43, pp. 6250-6284, 2004.
 • [6] Perreux, L., Loupy, A., “A Tentative Rationalization of Microwave Effect in Organic Synthesis According to the Reaction Medium and Mechanistic Considerations,“ Tetrahedron., vol. 57, pp. 9199-9223, 2001.
 • [7] The Milestonesci website. [Online]. Available: http://www.milestonesci.com, erişim tarihi: 15/12/2005.
 • [8] Varma, R.S., “Solvent-free Accelerated Organic Syntheses using Microwaves,“ Pure Appl. Chem., vol. 73, pp. 193-198, 2001.
 • [9] Kappe, C.O., “High-speed Combinatorial Synthesis Utilizing Microwave Irradiation,” Current Opinion in Chemical Biology, vol. 6(3), pp. 314-320, 2002.
 • [10] Hoz, A., Ortis, A.D., Moreno, A., Langa, F., “Cycloadditions under Microwave Irradiation Conditions: Methods and Applications,” Eur. J. Org. Chem.-Microreview., pp. 3659-3673, 2000.
 • [11] Tellez, H.M., Alquisira, J.P., Alonso, C.R., Lòpez Cortés, J.G., Toledano, C.A., “Comparative Kinetic Study and Microwaves Non-Thermal Effects on the Formation of Poly(amic acid) 4,4’ –(Hexafluoroisoprpylidene)diphthalic Anhydride (6FDA) and 4,4’ –(Hexafluoroisopropylidene)bis(p-phenyleneoxy)dianiline (BAPHF). Reaction Activated by Microwave, Ultrasound and Conventional Heating,“ Int. J. Mol. Sci., Vol. 12, pp. 6703-6721, 2011.
 • [12] Ferguson, D., “The Basics of Microwave Heating For Organic Synthesis,” R&D Magazine., vol. 42(10), pp. 69, 2000.
 • [13] Lewis, D.A. Summers, J.D., Waard, T.C., Mcgrath, J.E., “Accelerated Imidization Reactions using Microwave Radiation,” Journal of Polymer Science: Part A Polymer Chemistry., vol. 30, pp. 1647-1653, 1992.
 • [14] Eren, B., “Bazı sübstitüe benzimidazol ve bisbenzimidazol türevlerinin mikrodalga yardımıyla sentezi” Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2009, Samsun.
 • [15] Eren, B., Bekdemir, Y., “Simple, mild and higly efficient synthesis of 2-substituted benzimidazoles and bisbenzimidazoles,” Quim.Nova.,vol. 37(4), pp. 643-647, 2014.
 • [16] Eren, B., Yılmaz, Ö., Çetin, G., Darcan, C., “Microwave Assisted Synthesis and Potent Antimicrobial Activity of Some Novel 1,3-Dialkyl-2arylbenzimidazolium Salts,” Letters in Drug Design & Discovery., vol. 15, 2018. (DOI:10.2174/1570180814666170823162419)
 • [17] Lu, S.T., Lebda, N.A., Lu, S.J., Pettit, S., Michaelson, S.M., “Effects of microwave on three diffrenet strains of rats.” Radiat Res., Vol. 110, pp. 173-191, 1981.
 • [18] Lai, H., “Research on the neurological effects of nonionizing radiation at the University of Washington,” Bioelectromagnetics., vol. 13, pp. 513-526, 1992.
 • [19] Pakhomov, A.G., Akyel, Y., Pakhomova, O.N., Stuck, B.E., Murphy, M.R., Current State and implications of research on biological effects of millimeter, 2001.

Details

Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Bilge EREN
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, KİMYA BÖLÜMÜ
Türkiye


Yasemin SOLMAZ This is me

Türkiye

Publication Date June 28, 2018
Submission Date December 28, 2017
Acceptance Date March 29, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 5 Issue: 1

Cite

APA
EREN, B., & SOLMAZ, Y. (2018). Organik Sentezlerde ve Biyolojik Sistemlerde Mikrodalga Etki. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 5(1), 31-40.