Research Article
PDF BibTex RIS Cite

İşaret Parmağı Hareketini Taklit Eden Eksik Tahrikli Dış İskelet Geliştirilmesi

Year 2018, Volume: 5 Issue: 1, 24 - 30, 28.06.2018

Abstract

İnsanın günlük faaliyetlerde
en çok kullandığı uzvu el ve parmaklarıdır. Bu çalışmada, çeşitli nedenlere bağlı
olarak el parmaklarının hareketinde kayıp oluşan hastaların rehabilitasyonu
için eksik tahrikli bir parmak eksoskeletonu (dış iskeleti) tasarlanarak
prototipi üretilmiş, üretilen dış iskelet farklı kullanıcıların parmağına
bağlanarak denenmiş, geliştirilen dış iskelet ile gerçekleştirilen parmak haraketi
doğal parmak hareketi ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. İşaret parmağı
için geliştirilen dış iskelet 3 mafsala sahip olup tek mini servo motorla
tahrik edilmektedir. Dış iskelet, 2 erkek ve 2 kadın kullanıcı işaret
parmaklarında, 3 farklı tahrik kablosu açı değerinde (20°, 27.5°, 35°) çalıştırılarak
parmak eklemlerinde oluşan açılar kamera kayıtları kullanılarak ölçülmüştür.
Elde edilen değerler kullanıcılara ait doğal parmak fleksiyon hareketiyle
karşılaştırılmıştır.

References

 • [1] Kuran B., El Rehabilitasyonu. Oğuz H.Tıbbi Rehabilitasyon. İstanbul: Nobel Tıp Kitapları, 1995, s. 575-595.
 • [2] Schutt AH., Bengston KA. Hand Rehabilitation. In: De Lisa JA, Gans BM (eds). Rehabilitation Medicine Principles and Practise. Philadelphia: Lippincott-Raven; 2011, s. 1717-32
 • [3] Tong, K. Y, Ho, S. K., Pang, P. M. K., Hu, X. L., Tam, W. K., Fung, K. L., Wei, X. J., Chen, P. N. ve Chen, M., An intention driven hand functions task training robotic system, Proc. of the Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 2010, s. 3406-3409.
 • [4] Mulas, M., Folgheraiter, M. ve Gini, G., An EMG- controlled exoskeleton for hand rehabilitation, Proc. of the 9th International Conference on Rehabilitation Robotics, 2005, s. 371-374.
 • [5] Makaran, J. E., Dittmer, D. K., Buchal, R. O. ve MacArthur, D. E., The SMART Wrist-Hand Orthosis (WHO) for Quadriplegic Patients, Journal of Prosthetics and Orthotics, 5, No. 3, 1993, s. 73-76.
 • [6] Moromugi, S., Koujina, Y, Ariki, S., Okamoto, A., Tanaka, T., Feng, M. Q. ve Ishimatsu, T., Muscle stiffness sensor to control an assistance device for the disabled, Artificial Life and Robotics, 8, No. 1, 2004, s.42-45.
 • [7] M.Canlıdinç, 2016, "Doğal Parmak Hareketini Gerçekleştirebilecek Eksoskeleton Geliştirilmesi", Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Fen Blilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği A.B.D.
 • [8] E.Cakit, B.Durgun, O.Cetik, O.Yoldas, A Survey of Hand Anthropometry and Biomechanical Measurements of Dentistry Students in Turkey, Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, No.24, 2014, s. 739-753.
 • [9] Grant Boileau JC. Anatomi Atlası, (1977), Çeviri: Kuran O., İstanbul: Güven Kitabevi, s. 77¬89.

Year 2018, Volume: 5 Issue: 1, 24 - 30, 28.06.2018

Abstract

References

 • [1] Kuran B., El Rehabilitasyonu. Oğuz H.Tıbbi Rehabilitasyon. İstanbul: Nobel Tıp Kitapları, 1995, s. 575-595.
 • [2] Schutt AH., Bengston KA. Hand Rehabilitation. In: De Lisa JA, Gans BM (eds). Rehabilitation Medicine Principles and Practise. Philadelphia: Lippincott-Raven; 2011, s. 1717-32
 • [3] Tong, K. Y, Ho, S. K., Pang, P. M. K., Hu, X. L., Tam, W. K., Fung, K. L., Wei, X. J., Chen, P. N. ve Chen, M., An intention driven hand functions task training robotic system, Proc. of the Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 2010, s. 3406-3409.
 • [4] Mulas, M., Folgheraiter, M. ve Gini, G., An EMG- controlled exoskeleton for hand rehabilitation, Proc. of the 9th International Conference on Rehabilitation Robotics, 2005, s. 371-374.
 • [5] Makaran, J. E., Dittmer, D. K., Buchal, R. O. ve MacArthur, D. E., The SMART Wrist-Hand Orthosis (WHO) for Quadriplegic Patients, Journal of Prosthetics and Orthotics, 5, No. 3, 1993, s. 73-76.
 • [6] Moromugi, S., Koujina, Y, Ariki, S., Okamoto, A., Tanaka, T., Feng, M. Q. ve Ishimatsu, T., Muscle stiffness sensor to control an assistance device for the disabled, Artificial Life and Robotics, 8, No. 1, 2004, s.42-45.
 • [7] M.Canlıdinç, 2016, "Doğal Parmak Hareketini Gerçekleştirebilecek Eksoskeleton Geliştirilmesi", Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Fen Blilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği A.B.D.
 • [8] E.Cakit, B.Durgun, O.Cetik, O.Yoldas, A Survey of Hand Anthropometry and Biomechanical Measurements of Dentistry Students in Turkey, Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, No.24, 2014, s. 739-753.
 • [9] Grant Boileau JC. Anatomi Atlası, (1977), Çeviri: Kuran O., İstanbul: Güven Kitabevi, s. 77¬89.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Melih CANLIDİNÇ
Dumlupınar Üniversitesi
Türkiye


Mustafa GÜLEŞEN
Dumlupınar Üniversitesi
Türkiye


Fatih Mehmet BOTSALI
Selçuk Üniversitesi
Türkiye

Publication Date June 28, 2018
Submission Date March 2, 2018
Acceptance Date May 24, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 5 Issue: 1

Cite

APA
CANLIDİNÇ, M., GÜLEŞEN, M., & BOTSALI, F. M. (2018). İşaret Parmağı Hareketini Taklit Eden Eksik Tahrikli Dış İskelet Geliştirilmesi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 5(1), 24-30.