Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

FARKLI ÇİMENTO TİPİNİN SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ BETONUN BASINÇ DAYANIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Year 2018, Volume 5, Issue 2, 75 - 81, 28.12.2018

Abstract

Geleneksel beton su, çimento, agrega ve belli oranlarda katkı maddeleri katılarak elde edilen kompozit bir yapı malzemesidir. Geleneksel betonların bazı durumlarda istenilen özellikleri sağlayamaması özel betonların kullanımı zorunlu kılmıştır. Bu çalışmada özel betonlardan biri olan silindirle sıkıştırtmış betonun (SSB) bazı özellikleri incelenmiştir. Silindirle sıkıştırılmış beton (SSB) sıkıştırılmasında vibrasyonlu silindirlerin kullanıldığı beton tipidir.

 

 Bu çalışmada farklı çimento tipinin SSB’nin basınç dayanımı üzerindeki etkisi incelenmiştir. CEM I 42,5 R ve CEM II B-M (V-L) 42.5 R olmak üzere iki farklı çimento tipi, farklı dozajlarda kullanılarak silindir numuneler üretilmiştir. SSB numuneler üzerinde B.HA, Vebe deneyi ve basınç dayananımı (7- 28 günlük)  deneyleri yapılmıştır. Yapılan deneyler sonucunda her iki çimento tipinde de çimento dozajının artmasıyla silindirle sıkıştırılmış beton numunelerin basınç dayanımı değerlerinin artığı ve CEM I 42,5 R tipi çimentonun basınç dayanımı değerlerinin daha iyi olduğu sonucuna varılmıştır.

 

References

  • [1]. Türel, S., “Özel betonlar, hafif beton” İMO İzmir Şubesi Bülteni - Sayı: 135, 2007.[2]. Özturan , T., “ Özel Betonlar “ Boğaziçi Üniversitesi İstanbul, 20007.[3]. Karakurt., C, Pektaş., R.M., “Uçucu Kül Ve Yüksek Fırın Cürufu Katkılı Silindirle Sıkıştırılmış Betonların Özellikleri” Bilecik şeyh Edebali üniversitesi fen bilimleri dergisi, cilt:2, sayı:2, 2015.[4]. Atiş., D.C, Uçucu kül içeren silindirle sıkıştırılmış betonların özellikleri, Turk J Engin Environ Sci 25, 503 – 515, 2001.[5].Andriolo R.F.,"The use of roller compacted concrete"Past-Press, ISSMFE,SaoPaulo, Brazil,554 p, 1998.[6]. Harrington, D., Abdo, F., Adaska, W., Hazaree, C., “Guide for Roller Compacted Concrete Pavements”, National Concrete Pavement Technology Center, Institute for Transportation, Iowa State University, 2010. [7] Öztürk, A., Yıldız, D., “Silindirle Sıkıştırılmış Beton Baraj Teknolojisi ve Türkiye’deki Uygulamaları”, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Türkiye Mühendislik Haberleri, No. 393, p. 39-46, 1998.[8] Özcan, S., Silindirle Sıkıştırılmış Betonun Farklı Yastık Karışımları ile Yapışma Verimliliği, ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2008.
  • [9].Yazıcı., Ş, Silindirle Sıkıştırmış Beton (SSB), İMO, İzmir Şubesi- ocak, sayı:138, 2008.
  • [10].Yazıcıoğlu, S., Demirel, B., Gönen, T., Özer, Ş., “Farklı tip çimentoların betonun karbonatlaşmasına etkisi”, Sdu ınternational journal of technological science, 4(3), 2014.[11]. Karaduman, N., “ Farklı Tip Çimentoların Yüksek Sıcaklıklara Direnci”, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, 2008.
  • [12]. Türkel S., Alabaş V., “İki Farklı Çimento İle Üretilen Betonların Basınç Dayanımına Değişik Buhar Kürü Uygulama Sürelerinin Etkileri”, ECAS2002 Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, 2012.
  • [13]. Güneyisi E., Özturan T., Gesoğlu M.,”Farklı Çimento Tipi Kullanımının Betonun Durabilite Özellikleri Üzerine Etkileri”, Bildiriler Kitabı 17. Teknik Kongre, TMMOB İnşaatMühendisleri Odası, İstanbul, Nisan 2004, ss.460-463, 2004.[14].TS EN 197-1, Çimento - Bölüm 1: Genel Çimentolar - Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2002.[15]. TS EN 934-2, “Beton, Harç ve Şerbet için Kimyasal Katkılar,” Türk Standardları Enstitüsü, Mart 2002. [16].ASTM C 1435, Standard Practice For Molding Roller Compacted Concrete in Cylinder Molds Using a Vibrating Hammer, Annual Book of ASTM Standards,[17].TS EN 12350-6, Beton- Taze Beton Deneyleri- Bölüm 6: Yoğunluk. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2002.[18].ASTM C 143, Standard Test Method for Slump of Hydraulic Cement Concrete. Annual Book of ASTM Standards, 3p. USA, 2000.[19].TS EN 12350-2, Beton- Taze Beton Deneyleri- Bölüm 2: Çökme (Slamp) Deneyi. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2002.[20]. TS EN 12390–3, Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri-Bölüm 3: Deney Numunelerinde Basınç Dayanımının Tayini, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2010.

Year 2018, Volume 5, Issue 2, 75 - 81, 28.12.2018

Abstract

References

  • [1]. Türel, S., “Özel betonlar, hafif beton” İMO İzmir Şubesi Bülteni - Sayı: 135, 2007.[2]. Özturan , T., “ Özel Betonlar “ Boğaziçi Üniversitesi İstanbul, 20007.[3]. Karakurt., C, Pektaş., R.M., “Uçucu Kül Ve Yüksek Fırın Cürufu Katkılı Silindirle Sıkıştırılmış Betonların Özellikleri” Bilecik şeyh Edebali üniversitesi fen bilimleri dergisi, cilt:2, sayı:2, 2015.[4]. Atiş., D.C, Uçucu kül içeren silindirle sıkıştırılmış betonların özellikleri, Turk J Engin Environ Sci 25, 503 – 515, 2001.[5].Andriolo R.F.,"The use of roller compacted concrete"Past-Press, ISSMFE,SaoPaulo, Brazil,554 p, 1998.[6]. Harrington, D., Abdo, F., Adaska, W., Hazaree, C., “Guide for Roller Compacted Concrete Pavements”, National Concrete Pavement Technology Center, Institute for Transportation, Iowa State University, 2010. [7] Öztürk, A., Yıldız, D., “Silindirle Sıkıştırılmış Beton Baraj Teknolojisi ve Türkiye’deki Uygulamaları”, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Türkiye Mühendislik Haberleri, No. 393, p. 39-46, 1998.[8] Özcan, S., Silindirle Sıkıştırılmış Betonun Farklı Yastık Karışımları ile Yapışma Verimliliği, ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2008.
  • [9].Yazıcı., Ş, Silindirle Sıkıştırmış Beton (SSB), İMO, İzmir Şubesi- ocak, sayı:138, 2008.
  • [10].Yazıcıoğlu, S., Demirel, B., Gönen, T., Özer, Ş., “Farklı tip çimentoların betonun karbonatlaşmasına etkisi”, Sdu ınternational journal of technological science, 4(3), 2014.[11]. Karaduman, N., “ Farklı Tip Çimentoların Yüksek Sıcaklıklara Direnci”, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, 2008.
  • [12]. Türkel S., Alabaş V., “İki Farklı Çimento İle Üretilen Betonların Basınç Dayanımına Değişik Buhar Kürü Uygulama Sürelerinin Etkileri”, ECAS2002 Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, 2012.
  • [13]. Güneyisi E., Özturan T., Gesoğlu M.,”Farklı Çimento Tipi Kullanımının Betonun Durabilite Özellikleri Üzerine Etkileri”, Bildiriler Kitabı 17. Teknik Kongre, TMMOB İnşaatMühendisleri Odası, İstanbul, Nisan 2004, ss.460-463, 2004.[14].TS EN 197-1, Çimento - Bölüm 1: Genel Çimentolar - Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2002.[15]. TS EN 934-2, “Beton, Harç ve Şerbet için Kimyasal Katkılar,” Türk Standardları Enstitüsü, Mart 2002. [16].ASTM C 1435, Standard Practice For Molding Roller Compacted Concrete in Cylinder Molds Using a Vibrating Hammer, Annual Book of ASTM Standards,[17].TS EN 12350-6, Beton- Taze Beton Deneyleri- Bölüm 6: Yoğunluk. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2002.[18].ASTM C 143, Standard Test Method for Slump of Hydraulic Cement Concrete. Annual Book of ASTM Standards, 3p. USA, 2000.[19].TS EN 12350-2, Beton- Taze Beton Deneyleri- Bölüm 2: Çökme (Slamp) Deneyi. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2002.[20]. TS EN 12390–3, Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri-Bölüm 3: Deney Numunelerinde Basınç Dayanımının Tayini, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2010.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Hasan POLAT> (Primary Author)
Bingöl Üniversitesi, Bingöl, Türkiye
Türkiye

Publication Date December 28, 2018
Application Date April 5, 2018
Acceptance Date October 4, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 5, Issue 2

Cite

APA Polat, H. (2018). FARKLI ÇİMENTO TİPİNİN SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ BETONUN BASINÇ DAYANIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI . Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 5 (2) , 75-81 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bseufbd/issue/41708/412965