Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Atık Tavuk Tüyünün Zemin İyileştirmesinde Değerlendirilmesi

Year 2018, Volume 5, Issue 2, 89 - 96, 28.12.2018

Abstract

Bu çalışmanın amacı, siltli zeminlerde tavuk kesim tesislerinde ortaya çıkan atık tavuk tüyünün katkı malzemesi olarak kullanılıp kullanılamayacağının araştırılmasıdır. Zayıf temel zeminlerinde karşılaşılan yetersiz taşıma gücü ve yüksek deformasyon sorunları temel zeminini iyileştirme konusunda yeni yöntemlerin geliştirilmesini ve uygulamasını gerekli kılmaktadır. Mekanik iyileştirmenin yeterli olmadığı veya kullanılamadığı durumlarda kimyasal iyileştirme veya atıkların kullanılması bir alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, silte %1 ve %3 oranlarında toz atık tavuk tüyü, kesilmiş atık tavuk tüyü ve tam atık tavuk tüyü olacak şekilde tavuk tüyleri eklenerek karışımlar hazırlanmış ve standart kompaksiyon deneyi ile hazırlanan numuneler üzerinde serbest basınç deneyi uygulanmıştır. Çalışma sonucunda, atık tavuk tüyünün pahalı liflere alternatif potansiyel malzeme olabileceği fakat daha farklı boyutta, farklı oranlarda ve farklı katkı malzemeleriyle deney sayısının arttırılmasının gerekli olduğu görülmüştür.

References

 • Türkiye İstatistik Kurumu website, Haber Bülteni - Kümes Hayvancılığı Üretimi, [Online]. Available: http://www.tuik.gov.tr/basinOdasi/haberler/2016_40_20160330.pdf., 2016.
 • Sarı Ö.F., Özdemir, S., Tavuk Kesimhane Atıklarının Yönetimi ve Alternatif Değerlendirme Yöntemleri, Sakarya Ticaret Borsası website, [Online]. Available: https://www.stb.org.tr/Dosyalar/Arastirmalar/tavuk-kesimhane-atiklarinin-yonetimi.pdf., 2018.
 • Bartels, T., “Variations in the morphology, distribution, and arrangement of feathers in domesticated birds”, Journal of Experimental Zoology Part B: Molecular and Developmental Evolution, vol. 298(1), pp. 91-108, 2003.
 • Ananda Rao, V., Satapathy, A. ve Mishra, S. C., “Polymer Composites Reinforced with Short Fibers Obtained from Poultry Feathers”, Proceedings of International and INCCOM-6 Conference Future Trends in Composite Materials and Processing, Indian Institute of Technology, Kanpur, 2007.
 • Uzun, M., Sancak, E., Patel, I., Usta, I., Akalin, M. ve Yuksek, M., “Mechanical Behaviour of Chicken Quills and Chicken Feather Fibres Reinforced Polymeric Composites”, Archives of Materials Science and Engineering, vol. 52(2): pp. 82-86, 2011.
 • Zhan M. ve Wool R.P., “Thermal Expansivity of Chicken Feather Fiber Reinforced Epoxy Composites”, Journal of Applied Polymer Science, vol. 128(2), pp. 997-1003, 2013.
 • Flores-Hernández, C. G, Colín-Cruz, A., Velasco-Santos, C., Castaño, V. M., Rivera-Armenta J. L., Almendarez-Camarillo, A., García-Casillas, P. E. ve Martínez-Hernández, A. L., “All green composites from fully renewable biopolymers: Chitosan-starch reinforced with keratin from feathers” , Polymers, vol. 6(3), pp. 686-705, 2014.
 • Jimenez-Cervantes Amieva, E., Velasco-Santos, C., Martinez-Hernandez, A. L., Rivera-Armenta, J. L., Mendoza-Martinez, A. M. ve Castano, V. M., “Composites from Chicken Feathers Quill and Recycled Polypropylene”, Journal of Composite Materials, vol. 49(3), pp. 275–283, 2014.
 • Acda, M. N., “Waste chicken feather as reinforcement in cement-bonded composites”, Philippine Journal of Science, vol. 139(2), pp. 161-166, 2010.
 • Subramani, T., Krishnan, S., Ganesan, S. K. ve Nagarajan, G., “Investigation of mechanical properties in polyester and phenylester composites reinforced with chicken feather fiber”, International Journal of Engineering Research and Applications, 1(4), 93-104, 2014.
 • Uzun, M., Sancak, E., Patel, I., Usta, I., Akalın, M. ve Yuksek, M., “Mechanical behaviour of chicken quills and chicken feather fibres reinforced polymeric composites”, Archives of Materials Science and Engineering, vol. 52(2), pp. 82-86, 2011.
 • Amieva, E. J-C., Velasco-Santos, C., Martinez-Hernandez, A. L., Rivera-Armenta, J. L., Mendoza-Martinez, A. M. ve Castan, V. M., “Composites from chicken feathers quill and recycled polypropylene”, Journal of Composite Materials, vol. 49(3), pp. 275–283, 2015.
 • Montes-Zarazua E., Colin-Cruz A., Perez-Rea M. D., de Icaza M., Velasco-Santos C., Martinez-Hernandez A. L., “Effect of Keratin Structures from Chicken Feathers on Expansive Soil Remediation”, Advances in Materials Science and Engineering, vol. 2015, Article ID 907567, 10 pages, 2015.
 • Acda, M. N. “Waste Chicken Feather as Reinforcement in Cement-Bonded Composites”, Philippine Journal of Science, vol. 139, pp. 161-166, 2010.
 • Tseng, F.C.J, Verbeek, C.J.R. “Biofibre production from chicken feather”, Proc. SCENZI Chemical Annual Conference 2011, New Zealand, 2011.
 • Schmidt, W. F., “Innovative feather utilization strategies”, Proc. National Poultry Waste Management Symposium, Auburn University Printing Services, pp. 276-282, 1998.
 • ASTM D 698, “Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort”, Annual book of ASTM Standards, vol. 15.09, West Conshohocken PA, 2012.
 • ASTM D 2166, “Standard Test Method for Unconfined Compressive Strength of Cohesive Soil”, Annual book of ASTM Standards, vol. 4.08, West Conshohocken PA, 2016.
 • Dweib, M. A., Bullions, T. A., Loss, A. C. ve Wool, R. P., “Recycled Newspaper and Chicken Feathers as Reinforcement Fiber in Bio-Composite Materials”, Proc. Annual Technical Conference - ANTEC, pp. 1478-1482, 2004.
 • Van Impe, W. E., “Soil improvement techniques and their evaluation”, Balkema, Rotterdam, Nertherlands, 1989.
 • Işık, F., Akbulut R. K., Zaimoğlu, A. Ş. ve Arasan, S., “Kil Zeminlerin İyileştirmesinde Atık Doğal Liflerin Kullanabilirliği”, 6. Geoteknik Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi, Adana, 2015.
 • AOAC, “Official Methods of Analysis of The Association of Offıcial Analytical Chemists”, 17th Ed., Editor; William Horwitz, 2002.

Year 2018, Volume 5, Issue 2, 89 - 96, 28.12.2018

Abstract

References

 • Türkiye İstatistik Kurumu website, Haber Bülteni - Kümes Hayvancılığı Üretimi, [Online]. Available: http://www.tuik.gov.tr/basinOdasi/haberler/2016_40_20160330.pdf., 2016.
 • Sarı Ö.F., Özdemir, S., Tavuk Kesimhane Atıklarının Yönetimi ve Alternatif Değerlendirme Yöntemleri, Sakarya Ticaret Borsası website, [Online]. Available: https://www.stb.org.tr/Dosyalar/Arastirmalar/tavuk-kesimhane-atiklarinin-yonetimi.pdf., 2018.
 • Bartels, T., “Variations in the morphology, distribution, and arrangement of feathers in domesticated birds”, Journal of Experimental Zoology Part B: Molecular and Developmental Evolution, vol. 298(1), pp. 91-108, 2003.
 • Ananda Rao, V., Satapathy, A. ve Mishra, S. C., “Polymer Composites Reinforced with Short Fibers Obtained from Poultry Feathers”, Proceedings of International and INCCOM-6 Conference Future Trends in Composite Materials and Processing, Indian Institute of Technology, Kanpur, 2007.
 • Uzun, M., Sancak, E., Patel, I., Usta, I., Akalin, M. ve Yuksek, M., “Mechanical Behaviour of Chicken Quills and Chicken Feather Fibres Reinforced Polymeric Composites”, Archives of Materials Science and Engineering, vol. 52(2): pp. 82-86, 2011.
 • Zhan M. ve Wool R.P., “Thermal Expansivity of Chicken Feather Fiber Reinforced Epoxy Composites”, Journal of Applied Polymer Science, vol. 128(2), pp. 997-1003, 2013.
 • Flores-Hernández, C. G, Colín-Cruz, A., Velasco-Santos, C., Castaño, V. M., Rivera-Armenta J. L., Almendarez-Camarillo, A., García-Casillas, P. E. ve Martínez-Hernández, A. L., “All green composites from fully renewable biopolymers: Chitosan-starch reinforced with keratin from feathers” , Polymers, vol. 6(3), pp. 686-705, 2014.
 • Jimenez-Cervantes Amieva, E., Velasco-Santos, C., Martinez-Hernandez, A. L., Rivera-Armenta, J. L., Mendoza-Martinez, A. M. ve Castano, V. M., “Composites from Chicken Feathers Quill and Recycled Polypropylene”, Journal of Composite Materials, vol. 49(3), pp. 275–283, 2014.
 • Acda, M. N., “Waste chicken feather as reinforcement in cement-bonded composites”, Philippine Journal of Science, vol. 139(2), pp. 161-166, 2010.
 • Subramani, T., Krishnan, S., Ganesan, S. K. ve Nagarajan, G., “Investigation of mechanical properties in polyester and phenylester composites reinforced with chicken feather fiber”, International Journal of Engineering Research and Applications, 1(4), 93-104, 2014.
 • Uzun, M., Sancak, E., Patel, I., Usta, I., Akalın, M. ve Yuksek, M., “Mechanical behaviour of chicken quills and chicken feather fibres reinforced polymeric composites”, Archives of Materials Science and Engineering, vol. 52(2), pp. 82-86, 2011.
 • Amieva, E. J-C., Velasco-Santos, C., Martinez-Hernandez, A. L., Rivera-Armenta, J. L., Mendoza-Martinez, A. M. ve Castan, V. M., “Composites from chicken feathers quill and recycled polypropylene”, Journal of Composite Materials, vol. 49(3), pp. 275–283, 2015.
 • Montes-Zarazua E., Colin-Cruz A., Perez-Rea M. D., de Icaza M., Velasco-Santos C., Martinez-Hernandez A. L., “Effect of Keratin Structures from Chicken Feathers on Expansive Soil Remediation”, Advances in Materials Science and Engineering, vol. 2015, Article ID 907567, 10 pages, 2015.
 • Acda, M. N. “Waste Chicken Feather as Reinforcement in Cement-Bonded Composites”, Philippine Journal of Science, vol. 139, pp. 161-166, 2010.
 • Tseng, F.C.J, Verbeek, C.J.R. “Biofibre production from chicken feather”, Proc. SCENZI Chemical Annual Conference 2011, New Zealand, 2011.
 • Schmidt, W. F., “Innovative feather utilization strategies”, Proc. National Poultry Waste Management Symposium, Auburn University Printing Services, pp. 276-282, 1998.
 • ASTM D 698, “Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort”, Annual book of ASTM Standards, vol. 15.09, West Conshohocken PA, 2012.
 • ASTM D 2166, “Standard Test Method for Unconfined Compressive Strength of Cohesive Soil”, Annual book of ASTM Standards, vol. 4.08, West Conshohocken PA, 2016.
 • Dweib, M. A., Bullions, T. A., Loss, A. C. ve Wool, R. P., “Recycled Newspaper and Chicken Feathers as Reinforcement Fiber in Bio-Composite Materials”, Proc. Annual Technical Conference - ANTEC, pp. 1478-1482, 2004.
 • Van Impe, W. E., “Soil improvement techniques and their evaluation”, Balkema, Rotterdam, Nertherlands, 1989.
 • Işık, F., Akbulut R. K., Zaimoğlu, A. Ş. ve Arasan, S., “Kil Zeminlerin İyileştirmesinde Atık Doğal Liflerin Kullanabilirliği”, 6. Geoteknik Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi, Adana, 2015.
 • AOAC, “Official Methods of Analysis of The Association of Offıcial Analytical Chemists”, 17th Ed., Editor; William Horwitz, 2002.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Burak GÖRGÜN> (Primary Author)
BILECIK SEYH EDEBALI UNIVERSITY
0000-0002-7681-863X


Ertaş BOZKURT This is me

Türkiye


Duygu KURU>


Alev AKPINAR BORAZAN>

0000-0002-3815-2101


Nazile URAL>

Publication Date December 28, 2018
Application Date November 29, 2018
Acceptance Date December 14, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 5, Issue 2

Cite

APA Görgün, B. , Bozkurt, E. , Kuru, D. , Akpınar Borazan, A. & Ural, N. (2018). Atık Tavuk Tüyünün Zemin İyileştirmesinde Değerlendirilmesi . Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 5 (2) , 89-96 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bseufbd/issue/41708/489742