Year 2020, Volume 7 , Issue 1, Pages 80 - 90 2020-06-28

Thermodynamic Analysis of the Heating Concept for a Residence
Bir Konut için Isıtma Konseptinin Termodinamik Analizi

Adem AVŞAR [1] , Oğuz ARSLAN [2]


In this study, the thermal performance of a residence was evaluated in terms of energy and exergy. In this context, heat losses and gains were calculated for a sample residence taking the rules of TS 825 (thermal insulation rules in buildings) into account. Energy and exergy analysis were conducted for different parameters on the control volume (sample residence). In this regard, the maximum heat requirement during the heating period was calculated as approximately 5500 kWh in January for indoor temperature of 24°C and the highest exergy efficiency was calculated as 3%.

Bu çalışmada, örnek bir konut için ısıtma davranışı enerjitik ve ekserjitik açısından değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, TS 825 (Binalarda ısı yalıtım kuralları) açısından bir örnek konut için ısı kayıpları ve kazanımları hesaplanmıştır. Bu bağlamda, ele alınan kontrol hacmi (örnek konut) için farklı parametreler dikkate alınarak enerji ve ekserji analizleri gerçekleştirilmiştir. Buna göre, en çok ısı gereksinimi ocak ayında iç ortam sıcaklığının 24°C kabul edilmesi durumunda 5500 kWh olarak, ekserji verimi ise %3 olarak hesaplanmıştır.
  • Schmidt, D. (2004). Design of low exergy buildings-method and a pre-design tool. The International Journal of Low Energy and Sustainable Buildings, 3(2004), 1-47.
  • Shukuya, M. (2009). Exergy concept and its application to the built environment. Building and Environment, 44(7), 1545-1550.
  • Balta, M. T., Kalinci, Y., & Hepbasli, A. (2008). Evaluating a low exergy heating system from the power plant through the heat pump to the building envelope. Energy and Buildings, 40(10), 1799-1804.
  • Han, T., Zheng, Y., & Gong, G. (2017). Exergy analysis of building thermal load and related energy flows in buildings. Indoor and Built Environment, 26(9), 1257-1273.
  • TSE (Türk Standartları Enstitüsü), 2013. TS 825:Binalarda Isı Yalıtım Kuralları.
  • Arslan, O., Ozgur, M. A., Yildizay, H. D., & Kose, R. (2009). Fuel effects on optimum insulation thickness: an exergitic approach. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 32(2), 128-147.
  • Hepbasli, A. (2008). A key review on exergetic analysis and assessment of renewable energy resources for a sustainable future. Renewable and sustainable energy reviews, 12(3), 593-661.
  • Yücer, C. T. (2016). Ekserji Analizi Yöntemi Kullanilarak Bina Isıtma Sistemlerinin İncelenmesi. Mühendis ve Makina, 57(681), 59-64.
  • Termodinamik.info. Doğalgaz Yakıtlı Kazanlar. https://www.termodinamik.info/dogal-gaz-yakitli-kazanlar
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-8465-4081
Author: Adem AVŞAR (Primary Author)
Institution: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI (DİSİPLİNLERARASI)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8233-831X
Author: Oğuz ARSLAN
Institution: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Dates

Application Date : March 19, 2020
Acceptance Date : April 6, 2020
Publication Date : June 28, 2020

APA Avşar, A , Arslan, O . (2020). Bir Konut için Isıtma Konseptinin Termodinamik Analizi . Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 7 (1) , 80-90 . DOI: 10.35193/bseufbd.706281