Year 2020, Volume 7 , Issue 2, Pages 1061 - 1074 2020-12-30

Aralıklı Tip-2 Bulanık Mantık Denetleyici Tabanlı Yükselten Tip DA-DA Çevirici Yapısının Denetimi ve Deneysel Analizi
Control and Experimental Analysis of DC-DC Boost Converter Based on Interval Type-2 Fuzzy Logic Controller

Hakan AÇIKGÖZ [1] , Ö. Fatih KEÇECİOĞLU [2]


Bu çalışmada, yükselten tip DA-DA çeviricinin çıkış geriliminin denetimi için Aralıklı Tip-2 Bulanık Mantık Denetleyici (AT2BMD) yapısı önerilmiştir. Bu denetleyici yapısı ile yük değişimine karşı DA-DA çeviricinin dinamik cevabının iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla ilk olarak yükselten tip DA-DA çevirici yapısı deneysel olarak geliştirilmiştir. Daha sonra önerilen denetleyici yapısının performansının ve güvenilirliğinin incelenmesi için birbirinden farklı iki deneysel çalışma durumu oluşturulmuştur. AT2BMD ile Tip-1 BMD (T1BMD) bu çalışma durumları altında karşılaştırılmıştır. Bu denetleyici yapılarının deneysel çalışmalara uygulanabilmesi için dSPACE DS1104 denetleyici kartı kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre önerilen denetleyici yapısının her iki deneysel çalışmada da T1BMD’den daha tatmin edici dinamik cevaplar sağladığı açıkça gözlenmiştir.

In this study, Interval Type-2 Fuzzy Logic Controller (IT2FLC) structure is proposed for the control of the output voltage of DC-DC boost converter. With this controller structure, it is aimed to improve the response of DC-DC boost converter structure against load changes. First, DC-DC boost converter structure has been experimentally developed for this purpose. Then two different experimental operating conditions are prepared to investigate the performance and reliability of the proposed controller. IT2FLC and Type-1 FLC (T1FLC) are compared under these conditions. dSPACE DS1104 controller card is used to apply these controller structures to experimental studies. According to the obtained results, it is clearly observed that the proposed controller structure is provided more satisfactory dynamic response than T1FLC in both experimental studies.

 • Rashid, M.H. (2011). Power electronics handbook, Butterworth-Heinemann.
 • Bahtiyar, B., Çetin, M., Beyhan, S., İplikçi, S. (2018). An efficient sliding mode observer based model predictive control experimental implementation on a DC-DC power converter. Transactions of the Institute of Measurement and Control, 40(8), 2488-2497.
 • Mamur, H., Ahiska, R. (2015). Application of DC-DC boost converter with maximum power point tracking for low power thermoelectric generators. Energy Conversion and Management, 97, 265-272.
 • Atacak, I., Bay, Ö. F. (2012). A Type-2 Fuzzy Logic Controller Design for Buck and Boost DC–DC converters, Journal of Intelligent Manufacturing, 23, 1023-1034.
 • Yatak, M.Ö., Bay, Ö.F. (2014). A Practical Application of the Interval Type-2 Fuzzy Controller for a Photovoltaic Sourced DC-DC Boost Converter, Journal of Intelligent & FuzzySystems, 26, 3021-3035.
 • Keçecioğlu, Ö. F. (2019). Robust control of high gain DC-DC converter usingType 2 fuzzyneural network controllerfor MPPT. Journal of Intelligent Fuzzy Systems, 37(1), 941-951.
 • Duranay, Z. B., Güldemir, H., Tuncer, S. (2018). Fuzzy Sliding Mode Control of DC-DC Boost Converter. Engineering, Technology and Applied Science Research, 8(3), 3054-3059.
 • Kececioglu O. F., Gani, A., Kılıç, E. (2019). Robust Control of Boost Converter Using Interval Type-2 TSK Fuzzy Logic Controller. 2nd Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, 1-5.
 • Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. Information Control, 8(3), 338-353.
 • Kumbasar, T. (2016). Aralık değerli tip-2 bulanık PID kontrolörler ve bir çevrimiçi öz-ayarlama mekanizması. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 22(8), 643-649.
 • Acikgoz, H. (2018). Speed Control of DC Motor Using Interval Type-2 Fuzzy Logic Controller. International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering, 6(3), 197-202.
 • Gani, A., Kececioglu, O. F., Acikgöz, H., Sekkeli, M. (2015). Uyarlamalı Bulanık PI Denetim Esaslı Dinamik Senkron Kompanzatör ile Reaktif Güç Kompanzasyonu Benzetim Çalışması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 18(2), 72-76.
 • Çöteli, R., Dandıl, B., Ata, F. (2011). Fuzzy PI Current Controlled D-STATCOM. Gazi University Journal of Science, 24(1), 91–99.
 • Zadeh, L. A.(1975).The Concept of a Linguistic Variable and its Application to Approximate Reasoning-1. Information Sciences, 8(3), 199-249.
 • Acikgoz, H., Kececioglu, O. F., Karadol, I., Gani, A., Sekkeli, M. (2017). Adaptive Control of Solid State Transformer Using Type 2 Fuzzy Neural System. Studies in Informatics and Control, 26(2), 171-181.
 • Castillo, O., Melin, P., Sepu, R., Rodrı, A. (2007). Experimental study of intelligent controllers under uncertainty using type-1 and type-2 fuzzy logic. Information Sciences, 177, 2023-2048.
 • Mendel, J.M., John, R.I.B. (2002). Type-2 Fuzzy Sets Made Simple. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 10, 117-127.
 • Hagras, H. (2004). A hierarchical Type-2 FuzzyLogic Control Architecture for Autonomous Mobile robots. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 12, 524-539.
 • Wu, H., Mendel, J.M. (2002). Uncertainty Bounds and Their Use in the Design of Interval Type-2 Fuzzy Logic Systems. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 10(5), 622- 639.
 • Wu, D., Tan, W. W. (2006).A Simplified Type-2 Fuzzy Logic Controller for Real-Time Control. ISA Transactions, 45(4), 503-516.
 • Bennaoui, A., Saadi, S. (2017). Type-2 fuzzy logic PID controller and different uncertainties design for boost DC-DC converters. Electrical Engineering, 99(1), 203-211.
 • Seo, S., Choi, H.H. (2019). Digital Implementation of Fractional Order PID-Type Controller for Boost DC-DC Converter. IEEE Access, 7, 142652-142662.
 • Elmas, C., Deperlioglu, O., Sayan, H. (2009). Adaptive fuzzylogic controller for DC–DC converters. Expert Systems with Applications, 36(2):1540-1548.
 • Yazici, I., Kürsat, E. (2016). Fast and robust voltage control of DC-DC boost converter by using fast terminal sliding mode controller. IET Power Electronics, 9(1), 120–125.
 • Kim, S., Lee, K. (2015). Robust Feedback-Linearizing Output Voltage Regulator for DC/DC Boost Converter. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 62(11), 7127-7135.
 • Karamanakos, P., Geyer, T., Manias, S. (2014). Direct Voltage Control of DC-DC Boost Converters Using Enumeration-Based Model Predictive Control. IEEE Transactions on Power Electronics, 29(2), 968–978.
 • Oucheriah, S., Guo, L. (2013). PWM-Based Adaptive Sliding-Mode Control for Boost DC- DC Converters. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 60(8), 3291-3294.
 • Wai, R., Shih, L. (2012). Adaptive Fuzzy-Neural-Network Design for Voltage Tracking Control of a DC-DC Boost Converter. IEEE Transactions on Power Electronics, 27(4), 2104-2115.
 • Cheng, K., Hsu, C., Lin, C., Lee, T., Li, C. (2007). Fuzzy-Neural Sliding-Mode Control for DC-DC Converters Using Asymmetric Gaussian Membership Functions. IEEE Transactions on Power Electronics, 54(3), 1528-1536.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6432-7243
Author: Hakan AÇIKGÖZ (Primary Author)
Institution: GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7004-4947
Author: Ö. Fatih KEÇECİOĞLU
Institution: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Application Date : May 11, 2020
Acceptance Date : June 23, 2020
Publication Date : December 30, 2020

APA Açıkgöz, H , Keçecioğlu, Ö . (2020). Aralıklı Tip-2 Bulanık Mantık Denetleyici Tabanlı Yükselten Tip DA-DA Çevirici Yapısının Denetimi ve Deneysel Analizi . Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 7 (2) , 1061-1074 . DOI: 10.35193/bseufbd.735757