Year 2020, Volume 7 , Issue 2, Pages 1206 - 1216 2020-12-30

DÜZELTME - Bir Konut İçin Isıtma Konseptinin Termodinamik Analizi
ERRATUM - Thermodynamic Analysis of the Heating Concept for a Residence

Adem AVŞAR [1] , Oğuz ARSLAN [2]


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisinin 2020 yılı, 7. Cilt, 1. Sayısında yayınlanan “Bir Konut İçin Isıtma Konseptinin Termodinamik Analizi” başlıklı makalede yapılan düzeltme ve açıklamalar aşağıda sunulmuştur.
a. 82. Sayfada Giriş bölümünün ilk paragrafında yer alan “Makale değerlendirme ve kabul süreci hakkında ayrıntılı bilgiye dergi web sitesi üzerinden ulaşılabilir.” şeklinde dergi şablonunda mevcut olan metnin makale üzerinde kaldığı fark edilmiş ve ilgili ifadenin silinmesi uygun görülmüştür.
b. Makaledeki Şekil numaraların birbirini takip edecek şekilde güncellenmesi uygun görülmüşür.
c. 87. Sayfada birinci paragraftan sonra “Farklı yakıt türleri kullanılması durumunda gerçekleşen ekserji kayıpları Şekil 6-7’de verilmektedir.” ifadesinin eklenmesi yazarlar tarafından uygun görülmüştür.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisinin 2020 yılı, 7. Cilt, 1. Sayısında yayınlanan “Bir Konut İçin Isıtma Konseptinin Termodinamik Analizi” başlıklı makalede yapılan düzeltme ve açıklamalar aşağıda sunulmuştur.
a. 82. Sayfada Giriş bölümünün ilk paragrafında yer alan “Makale değerlendirme ve kabul süreci hakkında ayrıntılı bilgiye dergi web sitesi üzerinden ulaşılabilir.” şeklinde dergi şablonunda mevcut olan metnin makale üzerinde kaldığı fark edilmiş ve ilgili ifadenin silinmesi uygun görülmüştür.
b. Makaledeki Şekil numaraların birbirini takip edecek şekilde güncellenmesi uygun görülmüşür.
c. 87. Sayfada birinci paragraftan sonra “Farklı yakıt türleri kullanılması durumunda gerçekleşen ekserji kayıpları Şekil 6-7’de verilmektedir.” ifadesinin eklenmesi yazarlar tarafından uygun görülmüştür.
  • Schmidt, D. (2004). Design of low exergy buildings-method and a pre-design tool. The International Journal of Low Energy and Sustainable Buildings, 3(2004), 1-47.
  • Shukuya, M. (2009). Exergy concept and its application to the built environment. Building and Environment, 44(7), 1545-1550.
  • Balta, M. T., Kalinci, Y., & Hepbasli, A. (2008). Evaluating a low exergy heating system from the power plant through the heat pump to the building envelope. Energy and Buildings, 40(10), 1799-1804.
  • Han, T., Zheng, Y., & Gong, G. (2017). Exergy analysis of building thermal load and related energy flows in buildings. Indoor and Built Environment, 26(9), 1257-1273.
  • TSE (Türk Standartları Enstitüsü), 2013. TS 825:Binalarda Isı Yalıtım Kuralları.
  • Arslan, O., Ozgur, M. A., Yildizay, H. D., & Kose, R. (2009). Fuel effects on optimum insulation thickness: an exergitic approach. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 32(2), 128- 147.
  • Hepbasli, A. (2008). A key review on exergetic analysis and assessment of renewable energy resources for a sustainable future. Renewable and sustainable energy reviews, 12(3), 593-661.
  • Yücer, C. T. (2016). Ekserji Analizi Yöntemi Kullanilarak Bina Isıtma Sistemlerinin İncelenmesi. Mühendis ve Makina, 57(681), 59-64.
  • Termodinamik.info. Doğalgaz Yakıtlı Kazanlar. https://www.termodinamik.info/dogal-gaz-yakitli-kazanlar
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-8465-4081
Author: Adem AVŞAR (Primary Author)
Institution: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8233-831X
Author: Oğuz ARSLAN
Institution: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : March 19, 2020
Acceptance Date : April 6, 2020
Publication Date : December 30, 2020

APA Avşar, A , Arslan, O . (2020). DÜZELTME - Bir Konut İçin Isıtma Konseptinin Termodinamik Analizi . Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 7 (2) , 1206-1216 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bseufbd/issue/56632/843227