Year 2021, Volume 8 , Issue 1, Pages 167 - 172 2021-06-30

Reaktif ve Reaktif olmayan Seyreltici ilavesinin Epoksinin Mekanik Özelliklerine Etkisi
Effect of Reactive and Non-Reactive Diluent on Mechanical Properties of Epoxy Resin

Ömür ARAS [1] , Yunus KAYA [2]


Endüstride termoset plastikler arasında sıklıkla tercih edilen epoksi reçineler yüksek viskoziteye sahip, mekanik performansları oldukça iyi olan malzemelerdendir. Epoksi reçinelerinin en büyük dezavantajı, yüksek viskoziteleri sebebiyle tek başlarına uygulamada zorluklar ile karşılaşılmasıdır. Bu nedenle, viskozitelerini düşürmek amacıyla çeşitli diluentler eklenerek uygulamaları yapılmaktadır. Bu çalışma kapsamında birçok alanda kullanılan epoksi reçinenin, belirli ölçülerde reaktif ve reaktif olmayan seyreltici ilavesiyle mekanik özelliğindeki değişmeler gözlendi. Çalışmada reaktif diluent olarak diglisidil eter, non-reaktif diluent olarak ise benzil alkol kullanıldı. Kürleme ajanı olarak ise etilen diamin ve dietilen triamin kullanıldı. Sertleştirilmiş epoksi reçinenin elektromekanik test cihazında mekanik dayanımınları ölçülerek optimum modifikasyonu belirlenmeye çalışıldı. Elde edilen sonuçlar, epoksi reçinesinin mekanik performansını önemli ölçüde etkilemeyen optimum bileşimin % 7.5 DE ve % 10 EDA içeren bileşim olduğunu, bu numunenin gerilme mukavemetinin 53.27 N/mm2 olarak ölçüldüğünü gösterdi.

Epoxy resins, which are frequently preferred among thermoset plastics in the industry, are materials with high viscosity, and good mechanical performance. The biggest disadvantage of epoxy resins is that they encounter difficulties in application alone due to their high viscosity. For this reason, various diluents are added to reduce their viscosity and applications are conducted. In this study, the mechanical properties of the epoxy resin, which is used in many fields, were observed with the addition of certain sizes of reactive and non-reactive diluents. Diglycidyl ether was used as the reactive diluents, and benzyl alcohol was used as the non-reactive diluent. In addition, ethylene diamine and diethylene triamine were used as curing agents. It was tried to determine the optimum modification of the hardened epoxy resin by measuring the mechanical strengths in the electromechanical test device. The results indicated the optimum composition that does not dramatically affect the mechanical performance of the epoxy resin is the composition containing 7.5% DE and 10% EDA, its tensile strength measured as 53.27 N/mm2.

  • Lee, Ch., Neville, K. (1973). Spravochnoye rukovodstvo po epoksidnym smolam (Handbook of Epoxy Resins). Izd. Energiya.
  • Andreyevskaya, G.D. (1966). Vysokoprochnye orientirovannye stekloplastiki (HighStrength Oriented Glass-Fibre Reinforced Plastics). Izd. Lauka.
  • Qian, J.W., Miao, Y.M., Zhang, L., Chen, H.L. (2002). Influence of viscosity slope coefficient of CA and its blends in dilute solutions on permeation flux of their films for MeOH/MTBE mixture, J. Membr. Sci. 203 (1–2), 167–173.
  • Shaw, S.J. (1993). Additives and modifiers for epoxy resins, in Chemistry and Technology of Epoxy Resins, in: B. Ellis (Ed.), Springer Science + Business Media, Dordrecht, 117–143.
  • Ozeren Ozgul, E., Ozkul M.H. (2018). Effects of epoxy, hardener, and diluent types on the workability of epoxy mixtures, Construction and Building Materials, 158, 369–377.
  • Blakhman, Ye.M., Skrylova, L.V., Pozamantir, A.G., Rosentuler, Sh.M. (1965). Epoksidnye smoly na osnove mnogoatomnykh spirtov iikh primeneniye (Epoxy Resins Prepared from Polyhydric Alcohols and their Application). LDNTP.
  • Kessenikh, R.M., Korshunova, L.A., Petrov, A.V. (1972). Vysokomol. soyed. AI4, 416 (Translated in Polymer Sci. U.S.S.R. 14, 2, 466).
  • Matejka, L., Dusek, K., Dobas I. (1985). Curing of Epoxy Resins with Amines. Polymer Bulletin, 14, 309-315.
  • Maiorana, A., Yue, L., Manas-Zloczower, I., Gross, R. (2016). Structure–property relationships of a bio-based reactive diluent in a bio-based epoxy resin, J. Appl. Polym. Sci. 43635, 1-8.
  • Urbaczewski-Espuche, E., Galy, J., Gerard, J., Pascault, J., Sautereau, H. (1991). Influence of chain flexibility and crosslink density on mechanical properties of epoxy/amine networks. Polym Eng Sci, 31(22), 1572–1580.
Primary Language en
Subjects Basic Sciences
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4577-028X
Author: Ömür ARAS
Institution: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7228-2340
Author: Yunus KAYA (Primary Author)
Institution: BURSA TECHNICAL UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Application Date : January 7, 2021
Acceptance Date : February 1, 2021
Publication Date : June 30, 2021

APA Aras, Ö , Kaya, Y . (2021). Effect of Reactive and Non-Reactive Diluent on Mechanical Properties of Epoxy Resin . Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 8 (1) , 167-172 . DOI: 10.35193/bseufbd.855955