Year 2019, Volume 4 , Issue 1, Pages 371 - 384 2019-06-30

Investigation Of Learning Styles Of Distance Learners
Uzaktan Öğrenenlerin Öğrenme Biçimlerinin İncelenmesi

İlker USTA [1]


The aim of this study is to determine the learning styles of the students who are studying in the non-thesis master's programs in terms of their working conditions, working sector and the time variables they devote to their courses. This research is a descriptive study in the screening model. Percentage and frequency were used in data analysis. VARK learning forms inventory was used to determine learning styles. The sample of the study consists of six online programs which are connected to the social sciences institute of a university. The students were reached through an electronic questionnaire via Internet. 122 students participated to study.  The majority of the students who are participated to study are working.  58 of the working students work in the public sector and 45 in the private sector.  The majority of the students spend 1-2 hours per day on their lessons. The most preferred learning styles among students is “kinesthetic” style.  Students also preferred multimod learning styles. VARK (Visual, Audiovisual, Literacy, Kinesthetic) is the most preferred multimod style among students.  

Keywords: Distance learners, learning styles, VARK learning style, online program 

Bu araştırmanın amacı çevrimiçi tezsiz yüksek lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin öğrenme biçimlerini çalışma durumları, çalışılan sektör ve günde derslerine ayırdıkları süre değişkenleri açısından incelemektir. Bu araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Verilerin analizinde yüzde ve frekans kullanılmıştır. Öğrenme biçimlerini belirlemek üzere VARK öğrenme biçimleri envanteri kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini bir üniversitenin sosyal bilimler enstitüsüne bağlı çevrimiçi yürütülen altı program oluşturmaktadır. Öğrencilere elektronik ortamda oluşturulan anket aracılığıyla ulaşılmıştır. Araştırmaya 122 öğrenci katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin çoğunluğu çalışmaktadır. Çalışan öğrencilerin ise 58’i kamu’da 45’i de özel sektörde çalışmaktadır. Öğrencilerin çoğunluğu derslerine günde 1-2 saat arası zaman ayırmaktadırlar. Araştırmaya katılan öğrencilerin en çok tercih ettikleri öğrenme biçimi kinestetik öğrenme biçimidir. Öğrenciler çoklu öğrenme biçimleri tercihinde de bulunmuşlardır. Çoklu öğrenme biçimleri içerisinde en çok tercih edilen öğrenme biçimi tüm alanları kapsayan VARK (Görsel, İşitsel, Okuma-yazma, Kinestetik) belirlenmiştir.   

Uzaktan öğrenen, öğrenme biçimleri, VARK öğrenme stili, çevrimiçi program
 • Argut, S. K., Mustafaoğlu, R., Kuş, G., & Özdinçler, A. R. (2017). Determination of learning style preferences in students at the faculty of health sciences. Clınıcal And Experimental Health Scıences, 7(4), 146-151.
 • Bahadori, M., Sadeghifar, J., Tofighi, S., Mamikhani, J. A ve Nejati, M. (2011). Learning styles of the health services management students: A study of first-year students from the medical science universities of Iran, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5 (9): 122-127.
 • Baykan, Z. ve Nacar, M. (2007). Learning styles of first-year medical students attending Erciyes University in Kayseri, Turkey. Advances in physiology education; 31: 158-60.
 • Bozkurt, O. ve Orak, Z. (2016). Türkiye'de akademik başarı değişkeni alanında yapılan öğrenme stilleriyle ilgili çalışmaların incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (35). http://dergipark.gov.tr/mkusbed/issue/24546/259986 [Erişim Tarihi: 08.02.2019]
 • Düzgün, S. (2018). Türkçeye çevrilmiş vark öğrenme stilleri envanterinin doğrulayıcı faktör analizi modeli ile doğrulanması: öğretmenler örneği. Electronic Turkish Studies, 13(11).
 • Fleming, N. D. ve Baume, D. (2006). Learning styles again: VARKing up the right tree!. Educational Developments, SEDA Ltd, 7 (4): 4-7.
 • Fleming, N. D. (1995) “I'm different; not dumb. Modes of presentation (VARK) in the tertiary classroom in Zelmer,A.”, (ed.) Research and Development in Higher Education, Proceedings of the 1995 Annual Conference of the Higher Education and Research Development Society of Australasia (HERDSA),HERDSA, c. 18, ss. 308 – 313.
 • Fleming, N. D. ve Mills, C. (1992). Not another inventory, rather a catalyst for reflection. To Improve the Academy, 11: 137-155.
 • Grasha, A. F. (1996). Teaching with style: a practical guide to enhancing learning by understanding teaching and learning styles. Pittsburgh: Alliance Publishers, pp.154–158.
 • Gregorc, A. F. (1979). Learning/ teaching styles: their nature and effects. In student learning styles: diagnosing and prescribing program. Reston. VA: National Association of Secondary School Principals, U.S.A.
 • Hunt, D. E. (Eds.). (1979). Learning style and student needs: an introduction to conceptual level. Reston, VA: National Association of Secondary School Principals.
 • Idrizi, E., Filiposka, S. and Trajkovik, V. (2018). VARK Learning Styles and Online Education: Case Study. ETAI 2018 At: Struga, R.Macedonia
 • Işıldar, P , Aktaş, E , Kurgun, O . (2016). Turizm öğrencilerinin vark öğrenme modeline göre öğrenme stillerinin belirlenmesi: lisans ve ön lisans karşılaştırması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (1), 91-113. Doı: 10.16953/Deusbed.38293
 • Karasar, Niyazi. (2013). Bilimsel araştırma yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Keefe, J. W. (1979). Learning style: an overview. In national association of secondary school principals (ed.), Student learning styles: Diagnosing and prescribing programs, 1-17.
 • Kinshuk, Liu, T., & Graf, S. (2009). Coping with mismatched courses: students’ behaviour and performance in courses mismatched to their learning styles. Education Technology Research and Development, 57, 739-752.
 • Knowles, M. S., Holton, E. F. & Swanson, R. A. (2005). The adult learner 6th edition. Burlington, MA: Elsevier.
 • Kocaarslan Pirondini, B. & Gürşen Otacıoğlu, S. (2018). “Profesyonel müzik eğitimi alan lisans öğrencilerinin bilinçli farkındalık düzeyleri ve öğrenme stilleri arasındaki ilişki”, International Social Sciences Studies Journal, 4(24): 5231-5244
 • Kolb, D.A. (1984), Experiental learning: experiences as the source of learning and development, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, INC.
 • Leite, W. L., Svinicki, M. ve Shi, Y. (2010). Attempted validation of the scores of the VARK: Learning styles inventory with multitrait-multimethod confirmatory factor analysis models. Educational and psychological measurement, 70: 323-339.
 • Muğan, C. Ş ve Akman, N. H. (2004). “Muhasebe Eğitiminde Öğretim Ve Öğrenim Yöntemleri ile Ders Başarısı Arasındaki ilişki: Pilot Çalışma”. <http://www.isletme.istanbul.edu.tr/surekli_yayinlar/tmes2004/tmes_2004.pdf [Erişim Tarihi: 15.01.2008].
 • Saeed, N., Yang, Y. & Sinnappan, S. (2009). Emerging web technologies in higher education: a case of ıncorporating blogs, podcasts and social bookmarks in a web programming course based on students' learning styles and technology preferences. Educational Technology & Society, 12(4), 98-109.
 • Silver, H., Strong, R. ve Perini, M. (1997) “Integrating learning styles and multiple ıntelligences”, Educational Leadership, c. 55, s. 1, ss. 22–27.
 • Slater, J. A., Lujan, H. L, and DiCarlo, S. (2007). Does gender influence learning style preferences of first year medical students? Advances in physiology education, 31(4), 336-342.
 • Strauss, A. & Corbin, J. (2014). Basics of qualitative research techniques. Sage Publications, New York.
 • Topçu, A. (2008). ‘Intentional repetition’ and learning style: Increasing efficient and cohesive interaction in asynchronous online discussions. British Journal of Educational Technology, 39(5), 901-919.
 • Ülgen, G. (1995). Eğitim psikolojisi-birey ve öğrenme. Ankara.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3549-1511
Author: İlker USTA (Primary Author)
Institution: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2019

Bibtex @research article { bseusbed551031, journal = {Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2548-088X}, eissn = {2548-088X}, address = {}, publisher = {Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {371 - 384}, doi = {10.33905/bseusbed.551031}, title = {Uzaktan Öğrenenlerin Öğrenme Biçimlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {USTA, İlker} }
APA USTA, İ . (2019). Uzaktan Öğrenenlerin Öğrenme Biçimlerinin İncelenmesi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 4 (1) , 371-384 . DOI: 10.33905/bseusbed.551031
MLA USTA, İ . "Uzaktan Öğrenenlerin Öğrenme Biçimlerinin İncelenmesi". Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2019 ): 371-384 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bseusbed/issue/44016/551031>
Chicago USTA, İ . "Uzaktan Öğrenenlerin Öğrenme Biçimlerinin İncelenmesi". Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2019 ): 371-384
RIS TY - JOUR T1 - Uzaktan Öğrenenlerin Öğrenme Biçimlerinin İncelenmesi AU - İlker USTA Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33905/bseusbed.551031 DO - 10.33905/bseusbed.551031 T2 - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 371 EP - 384 VL - 4 IS - 1 SN - 2548-088X-2548-088X M3 - doi: 10.33905/bseusbed.551031 UR - https://doi.org/10.33905/bseusbed.551031 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Uzaktan Öğrenenlerin Öğrenme Biçimlerinin İncelenmesi %A İlker USTA %T Uzaktan Öğrenenlerin Öğrenme Biçimlerinin İncelenmesi %D 2019 %J Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2548-088X-2548-088X %V 4 %N 1 %R doi: 10.33905/bseusbed.551031 %U 10.33905/bseusbed.551031
ISNAD USTA, İlker . "Uzaktan Öğrenenlerin Öğrenme Biçimlerinin İncelenmesi". Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 / 1 (June 2019): 371-384 . https://doi.org/10.33905/bseusbed.551031
AMA USTA İ . Uzaktan Öğrenenlerin Öğrenme Biçimlerinin İncelenmesi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 4(1): 371-384.
Vancouver USTA İ . Uzaktan Öğrenenlerin Öğrenme Biçimlerinin İncelenmesi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 4(1): 384-371.