Bilecik Şeyh Edebali University Journal of Social Science Institute
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 2548-088X | e-ISSN 2548-088X | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/bseusbedCALL FOR PAPERS

Bilecik Şeyh Edebali University Journal of Social Science Institute has started to accept your articles and book reviews/presentations submissions for the December 2018 issue. You can send your articles and book reviews/presantations on the study of social sciences via http://dergipark.gov.tr/bseusbed until November 31, 2018. Academic studies on the study of social sciences prepared in three languages (Turkish, English and Russian), will be accepted.


Bilecik Şeyh Edebali University Journal of Social Science Institute

ISSN 2548-088X | e-ISSN 2548-088X | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/bseusbed
Cover ImageCALL FOR PAPERS

Bilecik Şeyh Edebali University Journal of Social Science Institute has started to accept your articles and book reviews/presentations submissions for the December 2018 issue. You can send your articles and book reviews/presantations on the study of social sciences via http://dergipark.gov.tr/bseusbed until November 31, 2018. Academic studies on the study of social sciences prepared in three languages (Turkish, English and Russian), will be accepted.


Volume 4 - Issue 1 - Jun 2019
 1. 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi Konularının Anlatılmasında Sözlü Tarih Methodunun Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşleri
  Pages 1 - 20
  Barış METİN, Mücahid ÖZ
 2. Cezalandırma Konusunda Faydacı Teori ve Kefaret Teorisinin Karşılaştırılması
  Pages 21 - 31
  Burcu ENİS
 3. THE RELATIONSHIP AMONG ORGANIZATIONAL COMMUNICATION, JOB SATISFACTION, INDIVIDUAL PERFORMANCE AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN DIFFERENT CULTURES
  Pages 32 - 54
  Murat ÖZPEHLİVAN
 4. 20. Yüzyıl Batı Ve İslam Düşüncesinde Sosyal Adalet Yaklaşımı
  Pages 55 - 77
  Osman Erdal ŞAHİN
 5. Suriye Coğrafyasında 1919 - 1921 Döneminde Siyasal Ve Sosyal Olaylar Ve Türkiye - Fransa İlişkileri
  Pages 78 - 112
  Mustafa Yahya METİNTAŞ
 6. Bilecik İlinde Tarımsal Üretimin Önündeki Engeller Ve Yapılması Gerekenler Üzerine İçerik Analizi
  Pages 113 - 130
  Mehmet LAÇİN
 7. Çalışanların İş Tatmini Algıları İle İş Motivasyonu Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması
  Pages 131 - 148
  Ertuğrul KÖSE
 8. Ekonomik Büyüme İle Üretim Faktörleri Arasında Ekonometrik Bir Analiz: Türkiye Örneği (1980-2016)
  Pages 149 - 166
  Jiyan KILIÇ, İlkay DİLBER
 9. İklim, Coğrafi Konum, Yer Şekilleri Ve Denizlerin Siyasi Coğrafya Üzerindeki Etkileri
  Pages 167 - 185
  Mustafa KARNIBÜYÜK
 10. Lojistik 4.0 Kavramına Genel Bir Bakış: Geçmişten Bugüne Gelişim ve Değişimi
  Pages 186 - 200
  Ümit YILMAZ, Bülent DUMAN
 11. Makedonya Cumhuriyeti'nde Barış ve Güvenlik Meseleleri
  Pages 201 - 246
  Fatih DEMİRCİOĞLU
 12. Petrol Fiyat Değişimlerinin BİST Endeks Getirileri Üzerindeki Etkisinin Analizi
  Pages 247 - 265
  Aziza SYZDYKOVA ORALBAYKIZI
 13. Asymmetric Effect Of Oil Prices On Economic Growth: Evidence From Turkey
  Pages 266 - 279
  Muhammed BENLİ, Halil ALTINTAŞ, Muhittin KAPLAN
 14. Otonom Silah Sistemlerinin Uluslararası Silah Hukuku Ve Politiği Açısından Sorunsal Meseleleri
  Pages 280 - 292
  Bülent YAZICI
 15. Proje Yönetimi Bilgi Alanları İle Özgün Bir Projenin Geliştirilmesi: E-Okuma Takvimi
  Pages 293 - 313
  ÖMER UYSAL
 16. Reklamcılık Literatüründe Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlara Yönelik Karşılaştırmalı Bir Alan Çalışması: Lisansüstü Tezler ve Makaleler Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz
  Pages 314 - 334
  Cihan BECAN
 17. Sakarya’daki Iraklı ve Suriyelilerin Göç Süreçleri, Bütünleşme ve Gelecek Beklentileri
  Pages 335 - 353
  Volkan YALÇIN
 18. Tek Maddeli Narsisizm Ölçeği’nin Kısıtları ve Eleştirileri
  Pages 354 - 370
  Emrah ÖZSOY
 19. Uzaktan Öğrenenlerin Öğrenme Biçimlerinin İncelenmesi
  Pages 371 - 384
  İlker USTA
 20. Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanım Durumlarının Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 385 - 402
  Sevde YÜCEL, Necati ÇİFTÇİ
 21. Ütopik Sosyalizmde Yönetim Anlayışı
  Pages 403 - 417
  Harun BİÇAKCI
 22. Yeni Kamu Hizmeti Düşüncesi: Değişen Kamu Hizmeti Anlayışı
  Pages 418 - 439
  Selçuk DENEK
 23. Tragic Downfall of Promising Psychologist Dick Diver
  Pages 440 - 447
  Abdullah KODAL
 24. CAD Problem in Turkish Economy: An Application with Selected Macroeconomic Variables
  Pages 448 - 461
  Hacı Ahmet KARADAŞ, Esengül SALİHOĞLU, Şerife Merve KOŞAROĞLU
 25. Aşk Artık Burada Oturmuyor - Nazlı ERAY, İkinci Baskı, Doğan Kitap, İSTANBUL, 2013, 143 sayfa. (Kitap İncelemesi)
  Pages 462 - 464
  Arzu ÖZYÖN
Hakem Rehberi

    Hakem Değerlendirme Süreci; Örnek Anlatım


Follow the Journal
Creative Commons (CC)

İlgili resim