Year 2020, Volume 5 , Issue 1, Pages 1 - 14 2020-06-30

Kafkas Türklerinin Kazakistan’a Zorla Göç Ettirilmesi
Forced Relocation of Caucasian Turks to Kazakhstan

Şara İBRAŞEVA [1] , Süleyman ÖZMEN [2]


Bu makalede, hem Rus İmparatorluğu hem de Sovyet iktidarından zulümden kurtulan Ahıska Türklerin trajik kaderi hakkında bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca, 1944’te Kazakistan’a zorla göç ettirilmiş Ahıska Türklerine karşı Sovyet sonrası Gürcistan’ın ulusal sorununun çözümünü engellediğine dair düşüncelerde bulunmaktadır. Her insanın kaderinde tarihi önemli bir yer tutar. Türk kökenli etnik grupların bir parçası olan Türk halkının payı, pek çok hak edilmemiş acılardan etkilenmiştir. Sovyet döneminde, “ulusal yapı” olarak adlandırılan resmi siyaset, Ahıskalı Müslümanlar hakkında bir karışıklık meydana getirdi. Belirli dönemlerde Sovyet hükümeti onları Gürcülere bağladı. Ancak çoğu durumda Onlar “Türkler” veya Azerbaycanlılar olarak görülüyordu. 1944 yılında Gürcistan İçişleri Bakanlığı’nın yeniden yerleştirilmesine ilişkin özel belgelerde, çoğunlukla Kafkas/Ahıska Türkleri, “Azerbaycanlılar” olarak küçük bir etnik grup olan “Türkler” olarak kaydedildi.
In this article, you can get information about the tragic fate of Meskhetian Turks, which survived the persecution, both from the Russian Empire and Soviet power. Also, give evidence of obstructing the solution of the national issue by post-Soviet Georgia against the forcibly displaced Turks in 1944 to Kazakhstan. In the fate of each people, its history occupies an important place. The share of the Turkish people, which is part of the ethnic groups of Turkish origin, has suffered a lot of undeserved trials. In the Soviet era, official politics, the so-called “national structure”, was a mess about the Meskhetian Muslims: the government at certain periods attributed them to Georgians, but in most cases - they were viewed as “Turks” or Azerbaijanis. In 1944, in special documents on the resettlement of the Ministry of Internal Affairs of Georgia, mainly the Meskhetian Turks were recorded as “Turks”, a small ethnic group - as “Azerbaijanis”.
 • Asylbek, Malik-Aidar., ve Kudaibergenova, Aijamal, (2005), “Socio-Demographic Population of Kazakhstann Situation (1939-1959)”, Almaty.
 • Arzumanlı, Vagif., ve Mustafa, Nazim., (1988), “Tarihin Kara Sahifeleri” (Depotasiya, Soykırım, Gaçgınlık), Bakü.
 • Baymakhanov, Murat., (2003), “From Mass Political Repression to the Rehabilitation of the Innocent: Evolution of the Law // Scientific works” “Adilet”, Almaty.
 • Bugay, Nikolai, (1989), “On the Question of Deportation of Peoples in the 30-40’s // History of the Soviet Union”, Almaty.
 • Kozybayev, Manash, (1992), “Aktandaktar Akikaty”, Almaty.
 • Kurashvili, Bladimir, (1989), “The Political Doctrine of Stalin // History of the Soviet Union”, Moscow.
 • Panesh, Ermolov, (1991), “Meskhetian Turks // Questions of History”, Almaty.
 • Mezmalis, Andrejs, (1998), “People Deported to Kazakhstan”, Almaty.
 • Mjskow, Jacop, (1993), “Collection of Legislative and Normative Acts on Repression and Rehabilitation of Victims Political Repression”, Almaty.
 • Nacili, Asif, (1992), “Geribem Bu Vetende-Ahiska Turklerinin Etnik Medeniyyeti”, Bakü.
 • Nazarbayev, Nursultan, (1998), “Gasirlar Togsynda”, Almaty.
 • Osipov, Alexander, (1993), “The main directions in the self-knowledge and culture of Akhaltsikhe (Meskhetian) Turks”, Moscow.
 • Tatimov, Makash, (1993), “Khazak Alemi”, Almaty.
 • Eleukhanova Svetlana, (1998), “Poles in Kazakhstan // The People Deported to Kazakhstan: Time and of Destiny”, Almaty.
 • Zemskov, Viktor, (1990), “Special settlers (according to documents of the NKVD and the Ministry of Internal Affairs of the USSR) // Sociological study”, Almaty, № 11. P.19.
 • TGA of the RK. Ф.1137; Op. 1, d 48; Op. (3) 6. - L.19.
 • Relocation of Lithuanians, Latvians, Estonians to the East // Joseph Stalin-Lawrence Beria ... “They must be deported ...”: Documents, facts, comments / Entry, article, comp. and an afterword by N.F. Bugating, Moskow, 1992, s. 201.
 • Link Forums: How it was. Elista, 1993, Proceedings of the series “The People and Culture”. No. XII / / Deportation of peoples in the Soviet Union (1930-1950’s). Moscow, 1992. Part 1.
 • Dzhanaev U.H. The question of the deportation of the peoples in the 30’s and 40’s // http://www.vainahkrg.kz/e/2889324-u-h-dzhanaev-k-voprosu-o-deportatsii-narodov (Erişim tarihi: 9.11.2019)
 • State Archive of the Russian Federation. F.R.-9401. Op. 2. D. 64. L. 165.
Primary Language en
Subjects International Relations
Journal Section Articles
Authors

Author: Şara İBRAŞEVA
Institution: Al-Farabi Kazakh National University
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4102-5733
Author: Süleyman ÖZMEN (Primary Author)
Institution: İstanbul Rumeli Üniversitesi
Country: Turkey


Supporting Institution İstanbul Rumeli Üniversitesi Küresel Politikalar Araştırma ve Uygulama Merkezi (RUPAM)
Dates

Application Date : December 4, 2019
Acceptance Date : January 8, 2020
Publication Date : June 30, 2020

APA İbraşeva, Ş , Özmen, S . (2020). Forced Relocation of Caucasian Turks to Kazakhstan . Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (1) , 1-14 . DOI: 10.33905/bseusbed.655340