Year 2020, Volume 5 , Issue 1, Pages 178 - 193 2020-06-30

Sosyal VR Ve Tüketicilerin Güvenirlik Algısı: Facebook Horizon
Social VR And Reliability Perception Of Consumers: Facebook Horizon

Bahar GÜRDİN [1]


Yediden yetmişe yüz yüze sosyal iletişimden kopularak internet dünyasına kapanan bireyler, yavaş yavaş daha da ileri giderek sanal gerçeklik (Virtual Reality-VR) dünyasına yönelmektedirler. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sosyal hayatta kendini önce film ardından oyun sektöründe gösteren VR, kullanıcıların kendilerini tamamıyla hayal ettikleri ortamlara, şekillere vs. taşımalarına önayak olmuştur. Sanal gerçekliğin teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte hayatlarımızı esir alacağı ve sosyalliğin tamamıyla sanal dünyaya aktarılacağını öngören Ernest Cline bunu 2011’de yayınladığı “Ready Player One” adlı bilim kurgu kitabında dile getirmiş ve kitap 2018’de film halini alarak Steven Spielberg yönetiminde gösterime girmiştir. Facebook kurucusu Mark Zuckerberg de filmden esinlenerek bir sosyal sanal gerçeklik uygulaması olan Facebook Horizon oluşturmuş ve deneme sürümünü 2020 başında piyasaya sürmüştür. 03.03.2020-13.03.2020 tarihleri arasında, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kuyucak Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirilen çalışmaya 55 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmada, gönüllü katılımcıların Facebook Horizon sanal gerçeklik uygulaması hakkındaki görüşleri, bu doğrultuda diğer sosyal VR uygulamaları hakkındaki görüşleri ve bu uygulamalara ne derece güvenebileceklerine dair veriler yarı yapılandırılmış mülakat formu vasıtasıyla elde edilmiştir. Elde edilen verilerin betimsel analizi gerçekleştirilmiş ve yorumlanmıştır.

Individuals young and old alike who have been dedicated to the internet world, by breaking away from face to face social communication, gradually go further and turn to the world of virtual reality (VR). With the development of technology, VR, which shows itself first in the movie and then in the game industry in the social life, has led the users to move themselves to the environments, shapes, etc. they have fully dreamed of. Anticipating that virtual reality will take our lives as a captive with the rapid development of technology and that sociality will be transferred to the virtual world completely, Ernest Cline expressed it in his science fiction book “Ready Player One” published in 2011 and, it was released as a movie in 2018 under the direction of Steven Spielberg. Facebook founder Mark Zuckerberg also created Facebook Horizon, a social virtual reality application inspired by the film, and released the trial version in early 2020. 55 students voluntarily participated in the study carried out in Aydın Adnan Menderes University Kuyucak Vocational School between 03.03.2020-13.03.2020. In the study, the opinions of the volunteer participants about the Facebook Horizon virtual reality application, their opinions about other social VR applications and how they can trust these applications were obtained through the semi-structured interview form. Descriptive analysis of the data obtained was performed and interpreted.

 • Akaslan, Dursun, Ernst, Fred Barış, Sarıışık, Gencay ve Erdoğan,Saffet (2018) “Sanal Gerçeklik Uygulamaları İçin Araştırma ve Eğitim Olanakları”, Turkish Studies C:13, S:21, ss.1-20.
 • Altunışık, Remzi ve diğerleri (2007) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri/SPSS Uygulamalı, 5. Baskı, Sakarya Yayıncılık, Sakarya.
 • Aslan, Recep (2017) “Uluslararası Rekabette Yeni İmkânlar Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik ve Hologram”, Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi, S:49, ss. 21-26
 • Bayraktar, Erkan ve Kaleli, Fatih (2007) “Sanal Gerçeklik ve Uygulama Alanları” Akademik Bilişim, 31 Ocak-2 Şubat, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, ss. 1-6.
 • Ferhat, Savaş (2016) “Dijital Dünyanın Gerçekliği, Gerçek Dünyanın Sanallığı: Bir Dijital Medya Ürünü Olarak Sanal Gerçeklik”, TRT Akademi, C:1, S:2, ss. 724-746.
 • Kayapa, Nihal ve Tong, Togan (2011). “Sanal Gerçeklik Ortamında Algı”, Sigma, 3(Özel Sayı), ss.348-354.
 • Koçyiğit, Sinan, Tuğluk, Mehmet Nur ve Kök, Mehmet (2007) “Çocuğun Gelişim Sürecinde Eğitsel Bir Etkinlik Olarak Oyun”, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi;, S:16, ss. 324-342.
 • Öngen, Orkun (2017) “Sosyal Medya Kullanıcılarının Gerçeklik Yanılgısı”, e-Journal of New Media / Yeni Medya Elektronik Dergi, C:1, S:1, ss. 1-14.
 • Tural, Hüseyin (2005) “İlköğretim Matematik Öğretiminde Oyun ve Etkinliklerle Öğretimin Erişi ve Tutuma Etkisi”, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Programı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • https://www.bbc.com/news/technology-49851798 (Erişim Tarihi: 11.01.2020)
 • https://www.businessinsider.com/mark-zuckerberg-facebook-oculus-vr-bet-taking-longer-than-expected-2019-10 (Erişim Tarihi: 11.01.2020)
 • https://www.cnet.com/news/i-tried-facebooks-vision-for-the-social-future-of-vr-full-of-question-marks/ (Erişim Tarihi: 11.01.2020)
 • https://www.digitaltrends.com/computing/facebook-horizon-is-second-life-all-over-again/ (Erişim Tarihi: 11.01.2020)
 • https://www.engadget.com/2019/09/25/oculus-social-vr-world-facebook-horizon/ (Erişim Tarihi: 13.01.2020)
 • https://gizmodo.com/facebooks-horizon-is-a-new-vr-social-network-inspired-b-1838456603 (Erişim Tarihi: 13.01.2020)
 • https://www.oculus.com/facebookhorizon/?locale=tr_TR (Erişim Tarihi: 18.01.2020)
 • https://siliconcanals.com/news/facebook-horizon-social-vr-world/ (Erişim Tarihi: 21.01.2020)
 • https://techcrunch.com/2019/09/25/facebook-horizon/ (Erişim Tarihi: 11.01.2020)
 • https://www.iksv.org/tr/iksv-galalari/iksv-galalari-baslat-ready-player-one (Erişim Tarihi: 26.02.2020)
 • https://www.youtube.com/watch?v=ybhYJ87U2Gs&list=PLuSmyPRhE5Sg5ff1-7NJplC4mHBRnnD4d&index=4&t=0s (Erişim Tarihi: 03.03.2020 – 13.03.2020)
 • https://www.youtube.com/watch?v=Is8eXZco46Q (Erişim Tarihi: 03.03.2020 – 13.03.2020)
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5557-3223
Author: Bahar GÜRDİN (Primary Author)
Institution: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : April 30, 2020
Acceptance Date : May 28, 2020
Publication Date : June 30, 2020

APA Gürdi̇n, B . (2020). Sosyal VR Ve Tüketicilerin Güvenirlik Algısı: Facebook Horizon . Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (1) , 178-193 . DOI: 10.33905/bseusbed.729716