Research Article
BibTex RIS Cite

Social Cohesion Efforts in Türkiye and Syrians under the Temporary Protection

Year 2023, Volume: 8 Issue: 2, 44 - 54, 30.11.2023
https://doi.org/10.33905/bseusbed.1283353

Abstract

With the deepening of the crisis in Syria and the people who took refuge in Turkey becoming permanent, Turkey started "cohesion" studies regarding Syrians under temporary protection and made the necessary arrangements to put this on a legal basis. Syrians have obtained many vital rights with a temporary status granted to them by the Turkish state. However, it is seen that more permanent arrangements are now needed. This study seeks to answer the question of whether it is possible to ensure social cohesion through the temporary protection regulation. Undoubtedly, many actors have an impact here, from decision-makers to all segments of the society. However, the most important issue is the discourses of policy makers and their political approaches to this issue, because it is the leader's rhetoric that most affects the acceptance rate of the society. Unfortunately, in the recent period, a change in discourse and policy towards Syrians is observed in almost every segment of society. As a result of these changes, in this study, it has been determined that it is relatively difficult to ensure the social cohesion of such a large group in the short term.

References

 • Adıgüzel, Y. (2018). Göç Sosyolojisi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Ağcadağ Çelik, İ. (2021). Suriyelilerin Sınır Kentlerdeki Toplumsal Kabul ve Uyum Sürecine İlişkin Bir Araştırma. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi Cilt 17, Sayı 37, 4784- 4823.
 • Akıncı, B., Nergiz, A., & Gedik, E. (2015, Temmuz-Aralık). Uyum Süreci Üzerine Bir Değerlendirme: Göç ve Toplumsal Kabul. Göç Araştırmaları Dergisi, s. 58-83.
 • BBC. (2022a). "Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize sığınan Suriyelileri asla kovmayacağız". [Erişim:06.03.2023, https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-61381855]
 • BBC. (2022b). "Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Devletler arasında hiçbir zaman siyasi diyalog veya diplomasi kesip atılamaz". [Erişim:06.03.2023, https://www.bbc.com/turkce/articles/c72kgl416w2o]
 • Bolgün Cemre, U. G. (2020). Birlikte Yaşamak Mümkün Mü?: Okur Yorumlarında "Suriyeli Sığınmacı" Söyleminin İnşası. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (1), 250-269.
 • Çakırer Özservet, Y. (2015). Modern Göçebeler Olarak Göçmenler, Mekân ve Şehre Uyum. Sosyoloji Divanı Yıl 3, Sayı 6, 41-54.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. (2020). Yabancıların Çalışma İzinleri. [Erişim:06.03.2023, https://www.csgb.gov.tr/media/87487/yabanciizin2020.pdf]
 • Erdoğan, M. M. (2018). Türkiye'deki Suriyeliler Toplumsal Kabul ve Uyum. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Erdoğan, M. M. (2021). Suriyeliler Barometresi 2020: Suriyelilerle Uyum İçinde Yaşamın Çerçevesi. Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık.
 • Fielden, A. (2008). Local integration: an under-reported solution to protracted refugee situations . Switzerland: The UN Refugee Agency.
 • Güler, H. (2020). Göç ve entegrasyon: Türkiye’de ‘‘uyum’’ ama nasıl? KAÜİİBFD Cilt 11, Ek Sayı 1, 245-268.
 • Haberler.com. (2022)"Suriyeli gençten "Sizi ülkenize göndereceğiz" diyen Ümit Özdağ'a tek kelimelik yanıt: İnşallah". [Erişim:06.03.2023, https://www.haberler.com/politika/zafer-partisi-genel-baskani-umit-ozdag-in-sizi-14832965-haberi/]
 • Habertürk. (2021) "CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: İktidarımızda Suriyeli misafirlerimizle helalleşip iki yılda memleketlerine uğurlayacağız". [Erişim:06.03.2023, https://www.haberturk.com/chp-lideri-kemal-kilicdaroglu-iktidarimizda-suriyeli-misafirlerimizle-helallesip-iki-yilda-memleketlerine-ugu-3136371]
 • Kaya, A. (2014). Türkiye'de Göç ve Uyum Tartışmaları:Geçmişe Dönük Bir Bakış. İdealkent Sayı 14, 11-28.
 • Özçürümez Saime, İ. A. (2020). Zorunlu Göç Deneyimi ve Toplumsal Bütünleşme Kavramlar, Modeller ve Uygulamalar ile Türkiye. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Saygın Sezel, H. D. (2018). Göç, Kültürleşme ve Uyum. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 10(3), 312-333.
 • Sözcü. (2022) "Kılıçdaroğlu’ndan Suriyelilerin gönderilmesiyle ilgili açıklama: Tüm adımlar hazır". [Erişim:06.03.2023, https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/kilicdaroglundan-suriyelilerin-gonderilmesiyle-ilgili-aciklama-tum-adimlar-hazir-7242832/]
 • T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD). (2013). Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar, 2013 Saha Araştırması Sonucu.
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı. (2013) Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu. [Erişim:06.03.2023, https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6458.pdf]
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı. (2014) Geçici Koruma Yönetmeliği. [Erişim:06.03.2023, https://www.goc.gov.tr/kurumlar/goc.gov.tr/evraklar/mevzuat/Gecici-Koruma.pdf]
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı. (2023) Geçici Koruma. [Erişim:06.03.2023, https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638]
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı. (t.y.a). Uyum Hakkında. [Erişim:06.03.2023, https://www.goc.gov.tr/uyum-hakkinda]
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı. (t.y.b). Geçici Koruma Yönetmeliğinin Getirdiği Yenilikler. [Erişim:06.03.2023, https://www.goc.gov.tr/kurumlar/goc.gov.tr/gk_yon_getirdigi_yenilikler.pdf]
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı. (t.y.c). Geçici Korumamız Altındaki Suriyeliler. [Erişim:06.03.2023, https://www.goc.gov.tr/gecici-korumamiz-altindaki-suriyeliler]
 • Topçu, E. (2020). Göç Bağlamında Toplumsal Uyum Göstergeleri. Aksaray İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Cilt 12, Sayı 1, 23-34.
 • Uluslararası Göç Örgütü (IOM). (t.y.). Göç Terimleri Sözlüğü. Uluslararası Göç Örgütü.

Türkiye’de Toplumsal Uyum Çabaları ve Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler

Year 2023, Volume: 8 Issue: 2, 44 - 54, 30.11.2023
https://doi.org/10.33905/bseusbed.1283353

Abstract

Suriye’deki krizin derinleşmesi ve Türkiye’ye sığınan insanların kalıcı olmaya başlamasıyla, Türkiye geçici koruma altındaki Suriyelilerle ilgili “uyum” çalışmalarına başlamış ve bunu yasal bir zemine de oturtmak için gerekli düzenlemeleri yapmıştır. Suriyeliler, Türk devleti tarafından kendilerine sağlanan geçici bir statü ile hayati öneme sahip birçok hak elde etmiştir. Ancak artık daha kalıcı düzenlemelere gerek duyulduğu görülmektedir. Bu çalışmada, toplumsal uyumun geçici koruma yönetmeliği ile sağlanmasının mümkün olup olmadığı sorusuna cevap aranmıştır. Şüphesiz ki, burada karar alıcılardan toplumun her bir kesimine kadar birçok aktörün etkisi bulunmaktadır. Ancak asıl önemli olan konu, politika yapıcıların açıklamaları ve siyasi olarak bu konuya yaklaşımlarıdır, çünkü toplumun kabul oranını en çok etkileyen şey liderlerin söylemleri olmaktadır. Ne yazık ki son dönemde hemen her kesimde Suriyelilere yönelik bir söylem ve politika değişimi görülmektedir. Bu değişimlerin bir sonucu olarak bu çalışmada, böylesine büyük bir kitlenin özellikle kısa vadede toplumsal uyumunu sağlamanın görece zor olduğu belirlenmiştir.

References

 • Adıgüzel, Y. (2018). Göç Sosyolojisi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Ağcadağ Çelik, İ. (2021). Suriyelilerin Sınır Kentlerdeki Toplumsal Kabul ve Uyum Sürecine İlişkin Bir Araştırma. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi Cilt 17, Sayı 37, 4784- 4823.
 • Akıncı, B., Nergiz, A., & Gedik, E. (2015, Temmuz-Aralık). Uyum Süreci Üzerine Bir Değerlendirme: Göç ve Toplumsal Kabul. Göç Araştırmaları Dergisi, s. 58-83.
 • BBC. (2022a). "Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize sığınan Suriyelileri asla kovmayacağız". [Erişim:06.03.2023, https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-61381855]
 • BBC. (2022b). "Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Devletler arasında hiçbir zaman siyasi diyalog veya diplomasi kesip atılamaz". [Erişim:06.03.2023, https://www.bbc.com/turkce/articles/c72kgl416w2o]
 • Bolgün Cemre, U. G. (2020). Birlikte Yaşamak Mümkün Mü?: Okur Yorumlarında "Suriyeli Sığınmacı" Söyleminin İnşası. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (1), 250-269.
 • Çakırer Özservet, Y. (2015). Modern Göçebeler Olarak Göçmenler, Mekân ve Şehre Uyum. Sosyoloji Divanı Yıl 3, Sayı 6, 41-54.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. (2020). Yabancıların Çalışma İzinleri. [Erişim:06.03.2023, https://www.csgb.gov.tr/media/87487/yabanciizin2020.pdf]
 • Erdoğan, M. M. (2018). Türkiye'deki Suriyeliler Toplumsal Kabul ve Uyum. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Erdoğan, M. M. (2021). Suriyeliler Barometresi 2020: Suriyelilerle Uyum İçinde Yaşamın Çerçevesi. Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık.
 • Fielden, A. (2008). Local integration: an under-reported solution to protracted refugee situations . Switzerland: The UN Refugee Agency.
 • Güler, H. (2020). Göç ve entegrasyon: Türkiye’de ‘‘uyum’’ ama nasıl? KAÜİİBFD Cilt 11, Ek Sayı 1, 245-268.
 • Haberler.com. (2022)"Suriyeli gençten "Sizi ülkenize göndereceğiz" diyen Ümit Özdağ'a tek kelimelik yanıt: İnşallah". [Erişim:06.03.2023, https://www.haberler.com/politika/zafer-partisi-genel-baskani-umit-ozdag-in-sizi-14832965-haberi/]
 • Habertürk. (2021) "CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: İktidarımızda Suriyeli misafirlerimizle helalleşip iki yılda memleketlerine uğurlayacağız". [Erişim:06.03.2023, https://www.haberturk.com/chp-lideri-kemal-kilicdaroglu-iktidarimizda-suriyeli-misafirlerimizle-helallesip-iki-yilda-memleketlerine-ugu-3136371]
 • Kaya, A. (2014). Türkiye'de Göç ve Uyum Tartışmaları:Geçmişe Dönük Bir Bakış. İdealkent Sayı 14, 11-28.
 • Özçürümez Saime, İ. A. (2020). Zorunlu Göç Deneyimi ve Toplumsal Bütünleşme Kavramlar, Modeller ve Uygulamalar ile Türkiye. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Saygın Sezel, H. D. (2018). Göç, Kültürleşme ve Uyum. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 10(3), 312-333.
 • Sözcü. (2022) "Kılıçdaroğlu’ndan Suriyelilerin gönderilmesiyle ilgili açıklama: Tüm adımlar hazır". [Erişim:06.03.2023, https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/kilicdaroglundan-suriyelilerin-gonderilmesiyle-ilgili-aciklama-tum-adimlar-hazir-7242832/]
 • T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD). (2013). Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar, 2013 Saha Araştırması Sonucu.
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı. (2013) Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu. [Erişim:06.03.2023, https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6458.pdf]
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı. (2014) Geçici Koruma Yönetmeliği. [Erişim:06.03.2023, https://www.goc.gov.tr/kurumlar/goc.gov.tr/evraklar/mevzuat/Gecici-Koruma.pdf]
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı. (2023) Geçici Koruma. [Erişim:06.03.2023, https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638]
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı. (t.y.a). Uyum Hakkında. [Erişim:06.03.2023, https://www.goc.gov.tr/uyum-hakkinda]
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı. (t.y.b). Geçici Koruma Yönetmeliğinin Getirdiği Yenilikler. [Erişim:06.03.2023, https://www.goc.gov.tr/kurumlar/goc.gov.tr/gk_yon_getirdigi_yenilikler.pdf]
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı. (t.y.c). Geçici Korumamız Altındaki Suriyeliler. [Erişim:06.03.2023, https://www.goc.gov.tr/gecici-korumamiz-altindaki-suriyeliler]
 • Topçu, E. (2020). Göç Bağlamında Toplumsal Uyum Göstergeleri. Aksaray İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Cilt 12, Sayı 1, 23-34.
 • Uluslararası Göç Örgütü (IOM). (t.y.). Göç Terimleri Sözlüğü. Uluslararası Göç Örgütü.

Details

Primary Language Turkish
Subjects International Relations
Journal Section Articles
Authors

Hilal ZORBA BAYRAKTAR 0000-0003-4401-2532

Publication Date November 30, 2023
Submission Date April 14, 2023
Acceptance Date May 30, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 8 Issue: 2

Cite

APA ZORBA BAYRAKTAR, H. (2023). Türkiye’de Toplumsal Uyum Çabaları ve Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 44-54. https://doi.org/10.33905/bseusbed.1283353