Volume: 1 - Issue: 2

Year: 2017

Review

Review

2. Review: In Vitro Study Revealed Sugar As Anticancer Constituent

Research Article

Case Report

Case Report

5. Lateral Rectus Palsy Caused by Herpes Zoster Ophthalmicus
  • Dergimiz Uluslararası hakemli bir dergi olup TÜRKİYE ATIF DİZİNİ, TürkMedline, CrossREF, ASOS index, Google Scholar, JournalTOCs, SOBIAD ve ISIindexing dizinlerinde taranmaktadır. TR Dizin(ULAKBİM), SCOPUS, DOAJ için başvurularımızın sonuçlanması beklenmektedir.