e-ISSN: 2587-1641
Founded: 2017
Publisher: Deneysel, Biyoteknolojik, Klinik ve Stratejik Sağlık Araştırmaları Derneği
Cover Image
       


Concent coverage

biomedical research, clinical medicine, experimental studies, healthcare management, patient safety, health policy, population health, bioinformatics, Microbiogenom, proteomics, obesity, food safety, environment and human health, health economics, quality of health, rapid diagnosis, point of care tests...

2022 - Volume: 6 Issue: 3

  • Dergimiz Uluslararası hakemli bir dergi olup TÜRKİYE ATIF DİZİNİ, TürkMedline, CrossREF, ASOS index, Google Scholar, JournalTOCs, Eurasian Scientific Journal Index(ESJI), SOBIAD ve ISIindexing dizinlerinde taranmaktadır. TR Dizin(ULAKBİM), SCOPUS, DOAJ için başvurularımızın sonuçlanması beklenmektedir.