Journal of Biotechnology and Strategic Health Research
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2587-1641 | Period Tri-annual | Founded: 2017 | Publisher Deneysel, Biyoteknolojik, Klinik ve Stratejik Sağlık Araştırmaları Derneği |Concent coverage

biomedical research, clinical medicine, experimental studies, healthcare management, patient safety, health policy, population health, bioinformatics, Microbiogenom, proteomics, obesity, food safety, environment and human health, health economics, quality of health, rapid diagnosis, point of care tests...

Journal of Biotechnology and Strategic Health Research

e-ISSN 2587-1641 | Period Tri-annual | Founded: 2017 | Publisher Deneysel, Biyoteknolojik, Klinik ve Stratejik Sağlık Araştırmaları Derneği |
Cover ImageConcent coverage

biomedical research, clinical medicine, experimental studies, healthcare management, patient safety, health policy, population health, bioinformatics, Microbiogenom, proteomics, obesity, food safety, environment and human health, health economics, quality of health, rapid diagnosis, point of care tests...

Volume 4 - Issue 3 - Dec 31, 2020
 1. Kurkumin ve Gastrointestinal Sistem Hastalıkları
  Pages 194 - 205
  Esra Tansu SARIYER, Burcu Merve AKSU
 2. COVID-19 Karaciğer Tutulumu ve Altta Yatan Karaciğer Hastalığı Olanlarda Hastalık Seyrinin İrdelenmesi:Derleme
  Pages 206 - 211
  Işıl ALIRAVCI, Sevil ALKAN ÇEVİKER
 3. Probiyotiklerin Kolon Mikrobiyotasına Etkileri: Güncel Çalışmalar
  Pages 212 - 224
  Çağlar GÖKIRMAKLI, Zeynep SEYDİM
 4. Klinik Uygulamalarda Süreç Yönetimi
  Pages 225 - 231
  Osman HAYRAN
 5. Hasta Kan Yönetimi; Neden, Nereden Ve Nasıl Başlamalıyız?
  Pages 232 - 239
  Merve PİLAVCI ADIGÜL, Eyüp ERDOĞAN, Selma ALTINDİŞ, Ayça TAŞ TUNA
 6. COVID-19 Aşıları; Pandemide Sona Doğru?
  Pages 240 - 249
  Elmas Pınar KAHRAMAN, Mustafa ALTINDİŞ
 7. Aile Hekimlerinin Maternal Kronik Hepatit B Enfeksiyonu Yönetimi Hakkındaki Farkındalık Durumu
  Pages 250 - 256
  Handan ALAY
 8. Akut Gastroenteritli Hastalarda İnsan Bokavirüsün Moleküler Yöntem ile Araştırılması
  Pages 256 - 261
  Fadime KAHYAOĞLU, Sevin KIRDAR
 9. Çocuk Yaş Grubunda COVID 19 Enfeksiyonunun Görülme Sıklığı ve Toraks Bilgisayarlı Tomografi Bulguları
  Pages 262 - 265
  Alper KARACAN, Zehra KURT, Mehmet Halil ÖZTÜRK, Yasemin GÜNDÜZ, Ömer Faruk ATEŞ
 10. Aktif Ortodontik Tedavi Gören Hastalarda COVID-19 Salgını Süresinde Braketin Dişten Ayrılması ve Oral Hijyen Durumu
  Pages 266 - 271
  Refika TOPAL
 11. İki Farklı Hidrojen Peroksit Gaz Plazma Sterilizatörünün Lümenli Tıbbi Cihazlardaki Performanslarının Değerlendirilmesi
  Pages 272 - 276
  Altay ATALAY, Meral ALTAKHAN, Pınar SAĞIROĞLU
 12. İnfluenza Tanısında Kullanlılan Hızlı Tanı Kitlerinin RT-PCR yöntemi ile Karşılaştırılması
  Pages 277 - 282
  Ayşe Başak ALTAŞ, Yasemin COSGUN, Fatma BAYRAKDAR, Gülay KORUKLUOĞLU, Selçuk KILIÇ
 13. Yoğun Bakım Hastalarında Gelişen Sağlık Hizmeti İle İlişkili Acinetobacter Baumanii Bakteriyemilerinin Retrospektif Değerlendirilmesi
  Pages 283 - 291
  Emel YILDIZ, Murat TOKUR, Emel YILDIZ, Özlem ARIK, Sevil ALKAN ÇEVİKER
 14. Maksiller Sinüs Augmentasyonunun Preoperatif Radyolojik İncelemesinde Panoramik Radyografi ile Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
  Pages 292 - 297
  Ebru SAĞLAM, Nesrin SARUHAN
 15. Effect of Polyetheretherketone and Indirect Composite Resin Thickness On Stress Distribution in Maxillary Premolar Teeth Restored with Endocrown: A 3D Finite Element Analysis
  Pages 298 - 305
  Merve KÖSEOĞLU, Fatma FURUNCUOĞLU
 16. Evaluation of Information Levels of Dentistry Students About Covid-19 Pandemic
  Pages 306 - 313
  Kamile Nur TOZAR, Emi̇ne TATAR ŞATIROĞLU, Mesut TOZAR
 17. Adıyaman İlinde İzole Edilen Mycobacterium Tuberculosis Kompleksi Suşlarının Ilaç Direnci Profilleri Ve Genotip Dağılımlarının Belirlenmesi
  Pages 314 - 319
  Gülnur TARHAN, Gülfer YAKICI, Begüm KAYAR, Sadık AKGÜN, Fatih KÖKSAL
 18. Epidemiological and Biochemical Evaluation of Patients Under Monitoring with A Diagnosis of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever
  Pages 320 - 327
  Emine PARLAK, Fatma KESMEZ CAN, Handan ALAY, Mehmet PARLAK, Zülal ÖZKURT, Zahide KOŞAN
 19. Tüberküloz Peritonit Tanısı ile Takip Edilen Olguların Değerlendirilmesi
  Pages 328 - 332
  Şeyhmus KAVAK, Şafak KAYA, Nilgün SÖĞÜTÇÜ, Vahhac ALP, Dinçer YILDIRIM
 20. COVID-19 Hastasında Tosilizumab Kullanımı Sonrası Gelişen Karaciğer Toksisitesi
  Pages 333 - 337
  Erkut ETÇİOĞLU, Deniz ÇEKİÇ, Kubilay İŞSEVER, Ahmed Cihad GENÇ, Abdülkadir AYDIN, Selcuk YAYLACI
 21. Does Measles Vaccination Have Any Impact on Morbidity and Mortality of COVID-19?
  Pages 338 - 340
  Mustafa Törehan ASLAN, İ̇lke ÖZER ASLAN, Öner ÖZDEMİR

İlgili resim