Journal Contacts

Technical Contact

Selma Altındiş
altindis@sakarya.edu.tr

Editor

Mustafa Altındiş
maltindis@gmail.com

Co-Editor

Dr. Tugba Ayhancı
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
tugba.ayhanci@hotmail.com

SAU Tıp Fak Tıbbi Mikrobiyoloji AD


  • Dergimiz Uluslararası hakemli bir dergi olup TÜRKİYE ATIF DİZİNİ, TürkMedline, CrossREF, ASOS index, Google Scholar, JournalTOCs, SOBIAD ve ISIindexing dizinlerinde taranmaktadır. TR Dizin(ULAKBİM), SCOPUS, DOAJ için başvurularımızın sonuçlanması beklenmektedir.