Year 2018, Volume 2 , Issue 3, Pages 196 - 204 2018-12-21

Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Enfeksiyon Kontrolü Konusundaki Farkındalıkları ve Tutumlarının Değerlendirilmesi
The Evaluation of The Awareness and Attitude of Dental Students on The Infection Control

Ahmet ALTINDİŞ [1] , Alper CUMHUR [2] , Elmas Pınar KAHRAMAN [3] , Merve KÖSEOĞLU [4]


Amaçlar: Kan ve vücut sıvıları ile bulaşan hastalıklar, hastalar ve sağlık çalışanları açısından ciddi bir risk oluşturmaktadır. Bu çalışmada, diş hekimliği öğrencilerinin enfeksiyon kontrolü, konusundaki bilgi ve duyarlılıklarının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, gerekli yasal ve etik izinler sonrasında, Türkiye’nin farklı illerinde okumakta olan toplam 468 diş hekimliği öğrencisinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilere enfeksiyon kontrolü konusunda çoktan seçmeli 27 soruluk bir web anket uygulanmıştır. Veriler, tanımlayıcı istatistiksel metodlar ve Ki-kare testi kullanılarak analiz edildi. Anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya katılan diş hekimliği öğrencilerinden %64.5’i kız, %35.5’i erkek olup, %71.4’ü hepatit B aşısını eksiksiz yaptırdığını, %85.1’i aşı sonrası serolojik testleri yaptırmadıklarını, %53.4’ü enfekte kan ve vücut sıvılarıyla temas yaşadığını, dental tedaviler esnasında %97’sinin eldiven, %86.5’inin maske, %29.5’inin gözlük kullandığını, %82.7’sinin tedavi öncesi anamnez aldığını, %44.9’ unun enfekte bireyleri gönüllü olarak tedavi edebileceklerini bildirmişlerdir.

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları, diş hekimliği öğrencilerinin enfeksiyon kontrolü konusundaki bilinç düzeylerinin artırılması ve davranış değiştirici eğitimlerin planlanması gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Objective: Diseases transmitting by blood and body fl uids are serious risks for patients and health workers. The aim of this study was to investigate the awareness and attitudes of dental students about infection control.

Material and Method: This study was conducted with the participation of 468 dental students living in Turkey. An online questionnaire consists of 27 questions was applied to dental students after ethical permissions. Data were analyzed using descriptive statistical methods and Chi-square test. Signifi cance was evaluated at p <0.05 level.

Findings and Results: 64.5% of dental students participating in the study were females, 35.5% were males, 71.4% had hepatitis B vaccines, 85.1% had no serological tests after vaccination. Furthermore, 53.4% of them had contact with infected blood and body fl uids during dental treatments in recent year, 97% have reported that they used gloves, 86.5% have used masks, 29.5% have used goggles. In addition, 82.7% of them have received anamnesis before treatment, 44.9% have reported that they could voluntarily treat patients who had HIV, Hepatit B virus and Hepatit C virus.

Conclusion: The results of this study reveal that dentistry students need to increase their awareness about infection control and trainings should be planned to change attitudes.

 • 1. Akpınar YZ, Uzun İH, Yılmaz B, Tatar N. Protetik tedavilerde çapraz enfeksiyon kontrolü. J Dent Fac Atatürk Uni 2013;7:142-9(Turkish).
 • 2. Akova M. Sağlık Personeline Kan Yoluyla Bulaşan İnfeksiyon Hastalıkları ve Korunmak İçin Alınacak Önlemler. Hastane İnfeksiyonları Dergisi 1997;1:83-90(Turkish).
 • 3. Merchant V. Herpesvirus and other micro-organisms of concern in dentistry. Dent Clin North Am 1991;35:283-98.
 • 4. Verrusio AC, Neidle EA, Nash KD, et al. The dentist and infectious diseases: a national survey of attitudes and behavior. J Am Dent Assoc 1989;118:553-62.
 • 5. Özkurt Z, Tomruk CO, Gürsoy H, Dölekoğlu S, Kazazoğlu E. Diş hekimliği pratiğinde çapraz enfeksiyon kontrolü: Hasta tutum ve duyarlılığının incelenmesi. Cumhuriyet Dent J 2011;14:106-12(Turkish).
 • 6. Milward MR, Cooper P. Competency assessment for infection control in the undergraduate dental curriculum. Eur J Dent Educ 2007;11:148–54.
 • 7. Ataç AS, Özbek M, Erbudak HÖ, Arslan U. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi klinik öğrencilerinin infeksiyon kontrolü konusundaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi. Hacettepe Dis Hek Fak Derg 2008;32:10-7(Turkish).
 • 8. Gunbatan M, Tolonay B, Ozcakir Tomruk C, Capar GD. Awareness, knowledge and attitudes of dental students in Yeditepe University Faculty of Dentistry towards individuals with HIV/AIDS. Yeditepe J Dent 2016;12:29-39.
 • 9. Akbulut N, Oztas B, Kursun S, Colok G. Knowledge, attitude and behaviour regarding hepatitis B and infection control in dental clinical students. Clin Dent Res 2011;35:21-27.
 • 10. Yilmaz MZ, Torun AC, Şentürk F, Muğlalı M, Özkan N. Diş hekimliğinde enfeksiyona maruz kalma ve korunma yöntemlerinin mesleki deneyim ve kliniklere göre dağılımının değerlendirilmesi. Abant Med J 2015;4(1):33-40(Turkish).
 • 11. Rahman B, Abraham SB, Alsalami AM, Alkhaja FE, Najem SI. Attitudes and practices of infection control among senior dental students at college of dentistry, university of Sharjah in the United Arab Emirates. Eur J Dent 2013;7:15-9.
 • 12. da Silva Sacchetto MSL, Barros SSLV, de Alencar Araripe T, et al. Hepatitis B: knowledge, vaccine situation and seroconversion of dentistry students of a public university. Hepat Mon 2013;13(10):136-70.
 • 13. Singh A, Purohit BM, Bhambal A, et al. Knowledge, attitudes, and practice regarding infection control measures among dental students in Central India. J Dent Educ 2011;75(3):421-7.
 • 14. Brailo V, Pelivan I, Škaričić J, et al. Treating patients with HIV and Hepatitis B and C infections: Croatian dental students’ knowledge, attitudes, and risk perceptions. J Dent Educ 2011;75(8):1115-26.
 • 15. Halboub ES, Al-Maweri SA, Al-Jamaei AA, Tarakji B, Al-Soneidar WA. Knowledge, attitudes, and practice of infection control among dental students at Sana’a University, Yemen. J Int Oral Health 2015;7:15-9.
 • 16. Al-Maweri SA, Tarakji B, Shugaa-Addin B, et al. Infection control: Knowledge and compliance among Saudi undergraduate dental students. GMS Hyg Infect Control 2015;10:1-8.
 • 17. Al-Essa NA, AlMutairi MA. To what extent do dental students comply with infection control practices? Saudi J Dent Res 2017;8:67-72.
 • 18. Bulut E, Bas B, Soykan S. Serbest Diş Hekimliği Muayenehanelerinde Sterilizasyon, Dezenfeksiyon ve İnfeksiyon Kontrolünün Değerlendirilmesi. OMÜ Diş Hek Fak Derg 2013;14(2):21-25(Turkish).
 • 19. Balcheva M, Panov VE, Madjova Ch BG. Occupational infectious risk in dentistry-awareness and protection. J of IMAB 2015;21(4):995-9.
 • 20. de Amorim-Finzi MB, Cury MV, Costa CR, Dos Santos AC, de Melo GB. Rate of compliance with hand hygiene by dental healthcare personnel (DHCP) within a dentistry healthcare first aid facility. Eur J Dent 2010;4:233–7.
 • 21. Freire D, Pordeus IA, Paixão H. Observing the behavior of senior dental students in relation to infection control practices. J Dent Educ 2000;64:352–6.
 • 22. McCarthy GM, Britton JE. A survey of final-year dental, medical and nursing students: Occupational injuries and infection control. J Can Dent Assoc 2000;66:561-5.
 • 23. Azodo CC, Ehigiator O, Oboro HO, et al. Nigerian dental students’ willingness to treat HIV-positive patients. J Dent Educ 2010;74(4):446-52.
 • 24. Hersey JC, Martin LS. Use of infection control guidelines by workers in healthcare facilities to prevent occupational transmission of HBV and HIV: Results from a national survey. Infect Control Hosp Epidemiol 1994;15:243–52.
 • 25. de Souza RA, Namen FM, Galan J J, Vieira C, Sedano HO. Infection control measures among senior dental students in Rio de Janeiro state, Brazil. J Public Health Dent 2006;66:282–4.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Article
Authors

Author: Ahmet ALTINDİŞ
Country: Turkey


Author: Alper CUMHUR
Institution: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Author: Elmas Pınar KAHRAMAN
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0001-9110-9586
Author: Merve KÖSEOĞLU
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date : December 21, 2018

Bibtex @research article { bshr491998, journal = {Journal of Biotechnology and Strategic Health Research}, issn = {}, eissn = {2587-1641}, address = {}, publisher = {Deneysel, Biyoteknolojik, Klinik ve Stratejik Sağlık Araştırmaları Derneği}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {196 - 204}, doi = {}, title = {Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Enfeksiyon Kontrolü Konusundaki Farkındalıkları ve Tutumlarının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {ALTINDİŞ, Ahmet and CUMHUR, Alper and KAHRAMAN, Elmas Pınar and KÖSEOĞLU, Merve} }
APA ALTINDİŞ, A , CUMHUR, A , KAHRAMAN, E , KÖSEOĞLU, M . (2018). Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Enfeksiyon Kontrolü Konusundaki Farkındalıkları ve Tutumlarının Değerlendirilmesi. Journal of Biotechnology and Strategic Health Research , 2 (3) , 196-204 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bshr/issue/41403/491998
MLA ALTINDİŞ, A , CUMHUR, A , KAHRAMAN, E , KÖSEOĞLU, M . "Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Enfeksiyon Kontrolü Konusundaki Farkındalıkları ve Tutumlarının Değerlendirilmesi". Journal of Biotechnology and Strategic Health Research 2 (2018 ): 196-204 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bshr/issue/41403/491998>
Chicago ALTINDİŞ, A , CUMHUR, A , KAHRAMAN, E , KÖSEOĞLU, M . "Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Enfeksiyon Kontrolü Konusundaki Farkındalıkları ve Tutumlarının Değerlendirilmesi". Journal of Biotechnology and Strategic Health Research 2 (2018 ): 196-204
RIS TY - JOUR T1 - Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Enfeksiyon Kontrolü Konusundaki Farkındalıkları ve Tutumlarının Değerlendirilmesi AU - Ahmet ALTINDİŞ , Alper CUMHUR , Elmas Pınar KAHRAMAN , Merve KÖSEOĞLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Journal of Biotechnology and Strategic Health Research JF - Journal JO - JOR SP - 196 EP - 204 VL - 2 IS - 3 SN - -2587-1641 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Biotechnology and Strategic Health Research Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Enfeksiyon Kontrolü Konusundaki Farkındalıkları ve Tutumlarının Değerlendirilmesi %A Ahmet ALTINDİŞ , Alper CUMHUR , Elmas Pınar KAHRAMAN , Merve KÖSEOĞLU %T Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Enfeksiyon Kontrolü Konusundaki Farkındalıkları ve Tutumlarının Değerlendirilmesi %D 2018 %J Journal of Biotechnology and Strategic Health Research %P -2587-1641 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD ALTINDİŞ, Ahmet , CUMHUR, Alper , KAHRAMAN, Elmas Pınar , KÖSEOĞLU, Merve . "Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Enfeksiyon Kontrolü Konusundaki Farkındalıkları ve Tutumlarının Değerlendirilmesi". Journal of Biotechnology and Strategic Health Research 2 / 3 (December 2018): 196-204 .
AMA ALTINDİŞ A , CUMHUR A , KAHRAMAN E , KÖSEOĞLU M . Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Enfeksiyon Kontrolü Konusundaki Farkındalıkları ve Tutumlarının Değerlendirilmesi. J Biotechinol & Strategic Health Res. 2018; 2(3): 196-204.
Vancouver ALTINDİŞ A , CUMHUR A , KAHRAMAN E , KÖSEOĞLU M . Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Enfeksiyon Kontrolü Konusundaki Farkındalıkları ve Tutumlarının Değerlendirilmesi. Journal of Biotechnology and Strategic Health Research. 2018; 2(3): 204-196.