Review
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Vaccine and Social Protection

Year 2020, Volume 4, Issue , 37 - 44, 30.04.2020
https://doi.org/10.34084/bshr.714424

Abstract

Infectious diseases are a public health problem affecting all humanity. During periods of intense,it deeply affects societies socially, economically and culturally. First of all, while seeking effective treatment methods of the disease, preventive health services and prophylaxis studies continue. A preventive vaccinefor SARS-CoV-2 (COVID-19) infection and an effective drug to cure has not yet been found. Another service that should be considered in epidemics is preventive health services. Inorder to end the pandemic of COVID-19, whose transmission routes are unknown, it is also important to spread protection and effective implementation of protection.

References

 • 1-Çobanoğlu N. Bireysel, Profesyonel, Toplumsal, Bilimsel ve Siyasal Etiği Yeniden Sorgulatan COVID-19 Pandemisi. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 2 (Supplement 1), 36-42.
 • 2- Çobanoğlu, N. Ölümcül Olabilen Bulaşıcı Hastalıklarla İlgili Tıbbi Araştırmalarda Etik, Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık, Ed. Orhan Yılmaz, TÜBİTAK, Ulakbim, Ankara, 2009, s.29-38.
 • 3-Scheiner B. COVID-19’u kim üretti? Aşısı ne zaman bulunacak?.. Prof. Dr. Sait Yılmaz 25 Mart 2020 Giriş. Policy.
 • 4-Liu C, Zhou Q, Li Y, Garner LV, Watkins SP, Carter L J, et al. Research and development on therapeutic agents and vaccines for COVID-19 and related human coronavirus diseases. ACS Cent. Sci 2020: 6, 315−31.
 • 5- Peeri NC, Shrestha N, Rahman MS, Zaki R, Tan Z, Bibi S, et al. The SARS, MERS and novel coronavirus (COVID-19) epidemics, the newest and biggest global health threats: what lessons have we learned? Int J Epidemiol. 2020 Feb 22. pii: dyaa033. doi: 10.1093/ije/dyaa033. [Epub ahead of print]
 • 6-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/public-health-recommendations.html
 • 7- Dalton C, Corbett S, Katelaris A. Pre-emptive low cost social distancing and enhanced hygiene implemented before local covid-19 transmission could decrease the number and severity of cases. SSRN2020;3549276. doi:10.2139/ssrn.3549276.
 • 8- Chan KH, Peiris JS, Lam SY, Poon LL, Yuen KY, Seto WH. The Effects of Temperature and Relative Humidity on the Viability of the SARS Coronavirus. Adv Virol. 2011;2011:734690. doi: 10.1155/2011/734690. Epub 2011 Oct 1.

Aşı ve Toplumsal Korunma

Year 2020, Volume 4, Issue , 37 - 44, 30.04.2020
https://doi.org/10.34084/bshr.714424

Abstract

Bulaşıcı hastalıklar tüm insanlığı etkileyen bir halk sağlığı sorunudur. Yoğun yaşandığı dönemlerde, toplumları sosyal, ekonomik ve kültürel olarak derinden etkilemektedir. Öncelikle hastalığın etkin tedavi yolları aranırken hastalığa karşı koruyucu sağlık hizmetleri ve profilaksi çalışmaları da devam etmektedir.SARS-CoV-2 (COVİD-19) enfeksiyonu için önleyici bir aşı ve kesin tedavi edecek etkin bir ilaç henüz bulunamamıştır. Salgınlarda bir diğer göz önünde bulundurulması gereken hizmet koruyucu sağlık hizmetleridir.Bulaş yolları net bilinmeyen COVID-19 pandemisinin bitmesi için korunmanın yaygınlaştırılması ve korunmanın etkili uygulanmasının da önemi büyüktür.

References

 • 1-Çobanoğlu N. Bireysel, Profesyonel, Toplumsal, Bilimsel ve Siyasal Etiği Yeniden Sorgulatan COVID-19 Pandemisi. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 2 (Supplement 1), 36-42.
 • 2- Çobanoğlu, N. Ölümcül Olabilen Bulaşıcı Hastalıklarla İlgili Tıbbi Araştırmalarda Etik, Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık, Ed. Orhan Yılmaz, TÜBİTAK, Ulakbim, Ankara, 2009, s.29-38.
 • 3-Scheiner B. COVID-19’u kim üretti? Aşısı ne zaman bulunacak?.. Prof. Dr. Sait Yılmaz 25 Mart 2020 Giriş. Policy.
 • 4-Liu C, Zhou Q, Li Y, Garner LV, Watkins SP, Carter L J, et al. Research and development on therapeutic agents and vaccines for COVID-19 and related human coronavirus diseases. ACS Cent. Sci 2020: 6, 315−31.
 • 5- Peeri NC, Shrestha N, Rahman MS, Zaki R, Tan Z, Bibi S, et al. The SARS, MERS and novel coronavirus (COVID-19) epidemics, the newest and biggest global health threats: what lessons have we learned? Int J Epidemiol. 2020 Feb 22. pii: dyaa033. doi: 10.1093/ije/dyaa033. [Epub ahead of print]
 • 6-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/public-health-recommendations.html
 • 7- Dalton C, Corbett S, Katelaris A. Pre-emptive low cost social distancing and enhanced hygiene implemented before local covid-19 transmission could decrease the number and severity of cases. SSRN2020;3549276. doi:10.2139/ssrn.3549276.
 • 8- Chan KH, Peiris JS, Lam SY, Poon LL, Yuen KY, Seto WH. The Effects of Temperature and Relative Humidity on the Viability of the SARS Coronavirus. Adv Virol. 2011;2011:734690. doi: 10.1155/2011/734690. Epub 2011 Oct 1.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Medicine, Infectious Diseases
Journal Section Review
Authors

Emine Kübra DİNDAR DEMİRAY
BİTLİS DEVLET HASTANESİ
0000-0001-6459-7182
Türkiye


Sevil ALKAN ÇEVİKER (Primary Author)
Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çanakkale
0000-0003-1944-2477
Türkiye

Supporting Institution bulunmamaktadır
Project Number bulunmamaktadır
Publication Date April 30, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 4, Issue

Cite

AMA Dindar Demiray E. K. , Alkan Çeviker S. Aşı ve Toplumsal Korunma. Biotech&Strategic Health Res. 2020; 4: 37-44.
 • Dergimiz Uluslararası hakemli bir dergi olup TÜRKİYE ATIF DİZİNİ, TürkMedline, CrossREF, ASOS index, Google Scholar, JournalTOCs, SOBIAD dizinlerinde taranmaktadır. TR Dizin, SCOPUS, DOAJ için başvurularımız yapılmış olup sonuçlanması beklenmektedir.