Year 2017, Volume 6 , Issue 2, Pages 516 - 528 2017-06-30

Conceptual Approach towards the Definition of Ionization Energy
İyonlaşma Enerjisi Tanımına Kavramsal Yaklaşım

AYŞE YALÇIN-ÇELİK [1] , ZİYA KILIÇ [2]


Chemistry is a concept-based discipline with numerous abstract concepts. These concepts should be defined appropriately for their content and chemistry education should also be taken into consideration in definitions. Scientific correctness of the concepts is not sufficient.  This study analyzes the concept of ionization energy in terms of the targets of chemistry education and evaluates the definitions in textbooks in terms of reflecting scientific opinion and comprehensibility. It is important to indicate the location of the atom from which the electron will be ejected and the electron to be ejected from this atom while defining ionization energy. However, it was observed that the expressions of “a gaseous atom” or “a neutral gaseous atom” were frequently used for the location of the atom and the expressions of “the valence shell electron” or “the loosest-bound electron” were frequently used for the location of electron in the textbooks printed in English or Turkish. These definitions in textbooks do not comply with the definition of the IUPAC.

Kimya kavramsal ağırlıklı ve soyut kavramları çok olan bir bilim dalıdır. Bu kavramların tanımı kavramların içeriğine uygun olarak yapılmalı ve tanımlarda kimya öğretimi de dikkate alınmalıdır. Kavramların sadece bilimsel olarak doğru olması yeterli değildir.  Bu araştırmada, “iyonlaşma enerjisi” kavramı kimya öğretiminin amaçları açısından kavramsal olarak incelenmiş ve ders kitaplarında yer alan tanımlar bilimsel görüşü yansıtması ve anlaşılırlığı açısından değerlendirilmiştir. İyonlaşma enerjisini tanımlarken elektronu kopartılacak olan atomun ve bu atomdan kopartılacak olan elektronun konumun belirtilmesi önemlidir. Ancak basım dili İngilizce ve Türkçe olan ders kitaplarında iyonlaşma enerjisi tanımlanırken atomun konumu için “gaz halindeki bir atom” veya “gaz halindeki nötral bir atom”; elektronun konumu içinde “en dış kabuktaki elektron” veya “en gevşek bağlı elektron” ifadelerinin sıklıkla tercih edildiği belirlenmiştir. Ders kitaplarındaki bu tanımların IUPAC’ın tanımı ile uyumsuz olduğu görülmektedir.

 • Barke, H. D., Hazari, A. ce Yitbarek, S. (2009). Misconceptions in chemistry: Addressing perceptions in chemistry education. Berlin: Springer.
 • Barker, V. (2000). Beyond appearances: Students’ misconceptions about basic chemical ideas. A reportprepared for the Royal Society of Chemistry. London: Royal Society of Chemistry. [http://www.chemsoc.org/networks/learnnet/miscon.htm]).
 • Ben-Zvi, R., Eylon, B. S., ve Silberstein, J. (1986). Is an atom of copper malleable? Journal of Chemical Education. 63(1), 64.
 • Bogdan, R., ve Biklen, S. K. (1997). Qualitative research for education. Boston: Allyn & Bacon.
 • Bretz, S.L. ve McClary, L. (2015), Students’ understandings of acid strength: How meaningful is reliability when measuring alternative conceptions? Journal of Chemical Education. 92(2), 212-219.
 • Coll, R. K., ve Treagust, D. F. (2003). Investigation of secondary school, undergraduate, and graduate learners' mental models of ionic bonding. Journal of Research in Science Teaching, 40(5), 464-486.
 • Gabel, D.L. ve Samuel, K.V. (1987). Understanding the particulate nature of matter. Journal of Chemical Education. 64(8), 695-697.
 • Genç, Ş. (2008). Sosya-kültürel oluşturmacılık temelinde tasarlanan öğretimin ortaöğretim öğrencilerinin periyodik özellikleri öğrenmeleri üzerine etkisinin belirlenmesi. (yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Griffiths, A. K., Thomey, K., Cooke, B., ve Normore, G. (1988). Remediation of student-specific misconceptions relating to three science concepts. Journal of Research in Science Teaching 25: 709–719.
 • IUPAC. Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the "Gold Book"). Compiled by A. D. McNaughtand A. Wilkinson. Blackwell Scientific Publications, Oxford (1997). XML on-line corrected version: http://goldbook.iupac.org (2006-) createdby M. Nic, J. Jirat, B. Kosata; up dates compiled by A. Jenkins. ISBN 0-9678550-9-8. doi:10.1351/goldbook
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara: Nobel yayın dağıtım Tic. Ltd. Şti.
 • Nakhleh, M., (1992). Why some students don’t learn chemistry: Chemical misconceptions, Journal of Chemical Education, 69(3), 191-196).
 • National Research Council. (1996). National science education standards. National Academies Press.
 • Nussbaum, J. (1981). Towards a diagnosis by science teachers of pupils’ misconceptions: An exercise with student teachers. International Journal of Science Education 3: 159–169.
 • Pauling, L. (1970). General Chemistry. 3. Edition. San Francisco: W.H. Freeman and Company.
 • Schmidt, H.-J. (1997). Students’ misconceptions - looking for a pattern. Science Education. 81: 123–135.
 • Skoog, D. A., Holler, F. J., ve Crouch, S. R. (2007). Principles of instrumental analysis. Thomson Brooks/Cole.
 • Taber, K. S. (1998). The sharing-out of nuclear attraction: Or I can’t think about physics in chemistry. International Journal of Science Education. 20, 1001-1014.
 • Taber, K. S., (2002). Alternative conceptions in chemistry: Prevention, diagnosis and cure. London: The Royal Society of Chemistry.
 • Taber, K.S. (2003). Understanding ionisation energy: Physical, chemical and alternative conceptions, Chemistry Education: Research and Practice. 4(2), 149-169).
 • Talim Terbiye Kurulu [TTK] (2005). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (4. ve 5. Sınıflar) Öğretim Programı. https://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72.
 • Tan, K. C. D., ve Taber, K. S. (2009). Ionization energy: Implications of pre-service teachers’ conceptions. Journal of Chemical Education, 86(5), 623.
 • Tan, K. C. D., Taber, K. S., Goh, N. K., ve Chia, L. S. (2005). The ionisation energy diagnostic instrument: a two – tier multiple-choice instrument to determine high school students’ understanding of ionisation energy. Chemistry Education Research and Practice. 6(4), 180-197.
 • Tan, K. C. D.,Taber, K. S., Liu, X., Coll, R. K., Lorenzo, M., Li, J., ... veChia, L. S. (2008). Students’conceptions of ionisation energy: A cross cultural study. International Journal of Science Education. 30(2), 263-283.
 • Tezcan, H. ve Kıpık, M. (2005). Lise 1. sınıf öğrencilerine periyodik tablo öğretiminde yeni bir yaklaşım. Milli Eğitim Dergisi, 33(166), 257-276.
 • Treagust, D. F. (1988). Development and use of diagnostic tests to evaluate students’ misconceptions in science. International Journal of ScienceEducation. 10: 159–169.
 • Tsaparlis, G. ve H. Sevian (2013). Introduction: Concepts of matter- complex to teach and difficult to learn . G. Tsaparlisand H. Sevian (eds.), Concepts of matter in science education, innovations in science education and technology 19, DOI 10.1007/978-94-007-5914-5_1
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Subjects Social
Published Date Haziran 2017
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: AYŞE YALÇIN-ÇELİK
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: ZİYA KILIÇ
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2017

Bibtex @research article { buefad298576, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {}, publisher = {Bartin University}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {516 - 528}, doi = {10.14686/buefad.298576}, title = {Conceptual Approach towards the Definition of Ionization Energy}, key = {cite}, author = {YALÇIN-ÇELİK, AYŞE and KILIÇ, ZİYA} }
APA YALÇIN-ÇELİK, A , KILIÇ, Z . (2017). Conceptual Approach towards the Definition of Ionization Energy. Bartın University Journal of Faculty of Education , 6 (2) , 516-528 . DOI: 10.14686/buefad.298576
MLA YALÇIN-ÇELİK, A , KILIÇ, Z . "Conceptual Approach towards the Definition of Ionization Energy". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017 ): 516-528 <https://dergipark.org.tr/en/pub/buefad/issue/28302/298576>
Chicago YALÇIN-ÇELİK, A , KILIÇ, Z . "Conceptual Approach towards the Definition of Ionization Energy". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017 ): 516-528
RIS TY - JOUR T1 - Conceptual Approach towards the Definition of Ionization Energy AU - AYŞE YALÇIN-ÇELİK , ZİYA KILIÇ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14686/buefad.298576 DO - 10.14686/buefad.298576 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 516 EP - 528 VL - 6 IS - 2 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.298576 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.298576 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Conceptual Approach towards the Definition of Ionization Energy %A AYŞE YALÇIN-ÇELİK , ZİYA KILIÇ %T Conceptual Approach towards the Definition of Ionization Energy %D 2017 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 6 %N 2 %R doi: 10.14686/buefad.298576 %U 10.14686/buefad.298576
ISNAD YALÇIN-ÇELİK, AYŞE , KILIÇ, ZİYA . "Conceptual Approach towards the Definition of Ionization Energy". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 / 2 (June 2017): 516-528 . https://doi.org/10.14686/buefad.298576
AMA YALÇIN-ÇELİK A , KILIÇ Z . Conceptual Approach towards the Definition of Ionization Energy. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 6(2): 516-528.
Vancouver YALÇIN-ÇELİK A , KILIÇ Z . Conceptual Approach towards the Definition of Ionization Energy. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2017; 6(2): 528-516.