Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

MUHAMMAD İSMAİL EL-ÛDVÎ ES-SİNDÎ’NİN (1897-1970) ESERLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Year 2016, Volume 3, Issue 5, 7 - 22, 01.06.2016

Abstract

Muhammad İsmail el-Ûdvî es-Sindî (1897-1970) Güney Asya'nın son dönem âlimlerindendir. İslami ilimlerin neredeyse her alanında kendisini yetiştirmiş olan el-Ûdvî, ömrünün son günlerine kadar eli kalem tutan âlimlerden olmuştur. İlim âlemine farklı alan, hacim ve dillerde olmak üzere on sekiz eser sunmuştur. Bu makaledeki amacımız, el-Ûdvî'nin eserlerini Türkiye ilahiyat düşünce dünyasına tanıtarak bunların yayımlanmasına vesile olmaktır. Eserlerinin tanıtımında eser isimlerini önce orijinal adıyla, ardından da asıl dil ile Türkçe arasında anlam bozukluğuna neden olmayacak şekilde ve orijinal anlamına da sadık kalarak, anlaşılır şekilde tercüme etmeye çalıştık. Böylece eserdeki dili bilmeyen okuyucunun eser ismiyle zihinsel bağ kurmasını amaçladık. Gerektiğinde söz konusu eserin metodunu anlamak üzere örnekler verdik.

References

  • AHMAD, Mukhtiar, The Doctrine Of I’jâz al-Qur’ân: Al-Ûdvî’s Theory and Contribution as Found in the First Chapter of His Nûr al-Îqân bi I’jâz al-Qur’ân, Basılmamış Doktora Tezi, Edinburg Üniversitesi, Edinburg 2012.

Year 2016, Volume 3, Issue 5, 7 - 22, 01.06.2016

Abstract

References

  • AHMAD, Mukhtiar, The Doctrine Of I’jâz al-Qur’ân: Al-Ûdvî’s Theory and Contribution as Found in the First Chapter of His Nûr al-Îqân bi I’jâz al-Qur’ân, Basılmamış Doktora Tezi, Edinburg Üniversitesi, Edinburg 2012.

Details

Subjects Social, Religion
Journal Section Article
Authors

Saifullah BHUTTO This is me

Publication Date June 1, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 3, Issue 5

Cite

ISNAD Bhutto, Saifullah . "MUHAMMAD İSMAİL EL-ÛDVÎ ES-SİNDÎ’NİN (1897-1970) ESERLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ". Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 3 / 5 (June 2016): 7-22 .
Dergimiz ulusal indekslerde dizinlenmektedir.