Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Year 2016, Volume: 3 Issue: 6, 79 - 97, 30.12.2015

Abstract

In this article, together with the importance of the concept of Sunnah

in the religion of Islam, the prayer of the Prophet Muhammad will be

emphasized in terms of the worship of the worship and the religious prayer

will be examined and the worship will be determined. Although the method

followed by the method is similar to the methods used to make judgments in

the classical jurisprudence, the main purpose here is to show the void that

the concept of circumcision filled the point of understanding the Qur'an,

rather than showing the madness of worship.

References

 • ALTUNTAŞ, Halil -Muzaffer Şahin, Kur’an-ı Kerim Meali, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2. Baskı, Ankara 2006.
 • KARAMAN, Fikret -İsmail Karagöz-İbrahim Paçacı-Mehmet Canbulat-Ahmet Gelişgen-İbrahim Ural, Dini Kavramlar Sözcüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2006.
 • KARAMAN, Hayrettin-Mustafa Çağrıcı-İbrahim Kafi Dönmez-Sadrettin Gümüş, Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2007.
 • http://www.al-eman.com/index.htm, (07.12.2016).
 • http://ktp.isam.org.tr/makaleilh/ (07.12.2016).
 • http://al-hakawati.net/arabic/civilizations/80.pdf (12.12.2016).

NAMAZ İBADETİNİN İCRASINDA SÜNNETİN YERİ

Year 2016, Volume: 3 Issue: 6, 79 - 97, 30.12.2015

Abstract

Bu makalede Sünnet kavramının İslam dinindeki önemi,
Peygamber Efendimizin dinin direğidir buyurdukları namaz ibadeti ve bu ibadetin
icrası üzerinden tespitler yapılarak incelenecektir.  Makalede izlenen yöntem her ne kadar klasik
fıkıhta hüküm çıkarmak için kullanılan yöntemlere benzese de, buradaki asıl
gaye ibadetin delillerini göstermekten ziyade, sünnet kavramının Kur’an’ın anlaşılması noktasında doldurduğu boşluğu göstermek
olacaktır.

References

 • ALTUNTAŞ, Halil -Muzaffer Şahin, Kur’an-ı Kerim Meali, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2. Baskı, Ankara 2006.
 • KARAMAN, Fikret -İsmail Karagöz-İbrahim Paçacı-Mehmet Canbulat-Ahmet Gelişgen-İbrahim Ural, Dini Kavramlar Sözcüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2006.
 • KARAMAN, Hayrettin-Mustafa Çağrıcı-İbrahim Kafi Dönmez-Sadrettin Gümüş, Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2007.
 • http://www.al-eman.com/index.htm, (07.12.2016).
 • http://ktp.isam.org.tr/makaleilh/ (07.12.2016).
 • http://al-hakawati.net/arabic/civilizations/80.pdf (12.12.2016).

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religion
Journal Section Article
Authors

Ferdi Sönmez This is me
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date December 30, 2015
Submission Date December 30, 2016
Acceptance Date December 30, 2016
Published in Issue Year 2016 Volume: 3 Issue: 6

Cite

ISNAD Sönmez, Ferdi . "NAMAZ İBADETİNİN İCRASINDA SÜNNETİN YERİ". Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 3 / 6 (December 2015): 79-97 .

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/