Book Review
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Dil Sanatlarının Temelleri

Year 2021, Volume 5, Issue 2, 53 - 55, 31.12.2021

Abstract

Bu çalışma "Language Arts Essentials" adlı çalışmaya ait "Dil Sanatlarının Temelleri" adıyla Türkçeye çevrilen versiyonunun tanıtım ve değerlendirmelerini içermektedir.

Language Arts Essentials

Year 2021, Volume 5, Issue 2, 53 - 55, 31.12.2021

Abstract

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Ezgi İNAL (Primary Author)
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1573-9401
Türkiye

Publication Date December 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 5, Issue 2

Cite

APA İnal, E. (2021). Dil Sanatlarının Temelleri . Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , 5 (2) , 53-55 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bujer/issue/67895/992424

Bartın University Journal of Educational Research

2017