Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
e-ISSN 2618-5768 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Bartın Üniversitesi |


Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi (BUJER) (ISSN …) Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide eğitim, öğretim ve öğrenme temelinde her türlü bilimsel çalışma yayımlanmaktadır. Bu kapsamda dergide okul öncesinden yetişkin eğitimine kadar formal, informal ve algın eğitime vurgu yapan özgün, alana katkı sağlayıcı; nitel, nicel ve karma araştırmalara yer verilmektedir.

 

Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi (BUJER) 2017 yılında yayım hayatına başlamıştır. Dergide yılda iki sayı (Haziran ve Aralık) olmak üzere İngilizce veya Türkçe yazılmış bilimsel çalışmalar yayımlanmaktadır. Çalışmanın yayımlanma sürecinin hiçbir aşamasında yazar(lar)dan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi yayım hayatına başlamıştır, bilimsel makalele başvurularınızı http://dergipark.gov.tr/bujer adresinden gerçekleştirebilirsiniz.

Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2618-5768 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Bartın Üniversitesi |
Kapak Resmi


Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi (BUJER) (ISSN …) Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide eğitim, öğretim ve öğrenme temelinde her türlü bilimsel çalışma yayımlanmaktadır. Bu kapsamda dergide okul öncesinden yetişkin eğitimine kadar formal, informal ve algın eğitime vurgu yapan özgün, alana katkı sağlayıcı; nitel, nicel ve karma araştırmalara yer verilmektedir.

 

Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi (BUJER) 2017 yılında yayım hayatına başlamıştır. Dergide yılda iki sayı (Haziran ve Aralık) olmak üzere İngilizce veya Türkçe yazılmış bilimsel çalışmalar yayımlanmaktadır. Çalışmanın yayımlanma sürecinin hiçbir aşamasında yazar(lar)dan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi yayım hayatına başlamıştır, bilimsel makalele başvurularınızı http://dergipark.gov.tr/bujer adresinden gerçekleştirebilirsiniz.