e-ISSN: 2618-5768
Başlangıç: 2017
Yayıncı: Bartın Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Değerli Yazarlar ve Kullanıcılarımız,

Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi (BUJER) (e-ISSN 2618-5768), Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü adına yayınlanmakta olan eğitimde kuram ve uygulama alanlarına yönelik, eğitim alanına katkıda bulunan araştırma makalelerini, denemeleri/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan hakemli, ücretsiz, elektronik ve uluslararası bir dergidir. BUJER, yılda iki kez (Aralık ve Haziran) yayınlanır. Derginin okuyucu kitlesi akademisyenler, lisansüstü öğrencileri, eğitim yöneticileri, okul yöneticileri, aile birlikleri, eğitim fakültesi çalışanları, okul çalışanları ve eğitimle ilgilenen tüm bireylerden oluşan geniş bir kitledir.


Dergide okul öncesi eğitimden yetişkin eğitimine kadar uzanan geniş bir yelpazede her eğitim düzeyinde yer alan farklı uzmanlık alanları ile ilgili (özel eğitim, mesleki eğitim, eğitim programları, eğitim yönetimi, politikası ve planlanması, eğitimde araştırma yöntemleri, dil eğitimi, matematik eğitimi, fen eğitimi, din eğitimi, müzik eğitimi, yaşam boyu öğrenme vb.) özgün çalışmalar yayınlanır.


Dergide nitel, nicel ve/veya karma desen olarak tasarlanmış araştırma makaleleri, kuramsal/kavramsal çalışmalar, yayınlanan çalışmalarla ilgili eleştiri yazıları, kitap eleştirileri, derleme ve çeviri makalelerine yer verilmektedir.


2023 - Cilt: 7 Sayı: 1

DUYURULAR

*Dergimiz 2023 yılı sayıları için aday makale alımına başlamıştır. Etik kurul izni gerektiren makaleler için etik kurul izin belgesinin makale ile birlikte dergi sistemine yüklenmesi gerekmektedir. İlginiz için teşekkür ederiz.

DOSYA İNDİR

İNDEKSLER

Asos Index

Türk Eğitim İndeksi (tei)

Eurasian Scientific Journal Index

Directory of Research Journals Indexing

Index of Academic Documents [IAD]

Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi

2017