e-ISSN: 2618-5768
Başlangıç: 2017
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Bartın Üniversitesi
Kapak Resmi
       

***Dergimiz 2022 yılı sayıları için aday makale alımına başlamıştır. İlginiz için teşekkür ederiz.***

Değerli Yazarlar ve Kullanıcılarımız,

Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi (BUJER) (e-ISSN 2618-5768), Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü adına yayınlanmakta olan eğitimde kuram ve uygulama alanlarına yönelik, eğitim alanına katkıda bulunan araştırma makalelerini, denemeleri/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan hakemli, ücretsiz, elektronik ve uluslararası bir dergidir. BUJER, yılda iki kez (Aralık ve Haziran) yayınlanır. Derginin okuyucu kitlesi akademisyenler, lisansüstü öğrencileri, eğitim yöneticileri, okul yöneticileri, aile birlikleri, eğitim fakültesi çalışanları, okul çalışanları ve eğitimle ilgilenen tüm bireylerden oluşan geniş bir kitledir.


Dergide okul öncesi eğitimden yetişkin eğitimine kadar uzanan geniş bir yelpazede her eğitim düzeyinde yer alan farklı uzmanlık alanları ile ilgili (özel eğitim, mesleki eğitim, eğitim programları, eğitim yönetimi, politikası ve planlanması, eğitimde araştırma yöntemleri, dil eğitimi, matematik eğitimi, fen eğitimi, din eğitimi, müzik eğitimi, yaşam boyu öğrenme vb.) özgün çalışmalar yayınlanır.


Dergide nitel, nicel ve/veya karma desen olarak tasarlanmış araştırma makaleleri, kuramsal/kavramsal çalışmalar, yayınlanan çalışmalarla ilgili eleştiri yazıları, kitap eleştirileri, derleme ve çeviri makalelerine yer verilmektedir.


2021 - Cilt: 5 Sayı: 2

Kitap İncelemesi

2. Dil Sanatlarının Temelleri

Dizinleme

ASOS Index

Türk Eğitim İndeksi (tei)

Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi

2017