Amaç

Değerli Yazarlar ve Kullanıcılarımız,

ULAKBİM TR Dizin 2020 kriterlerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna bağlı olarak, Şubat 2020 itibariyle katılımcılarla etkileşimi gerektiren çalışmaların değerlendirme sürecine alınabilmesi için çalışmaya ait etik kurul onay belgesinin dergi sistemine yüklenmesi ve etik kurul onay belgesine ilişkin bilgilere makale metninde yer verilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi (BUJER) (ISSN 2618-5768) Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide eğitim, öğretim ve öğrenme temelinde her türlü bilimsel çalışma yayımlanmaktadır. Bu kapsamda dergide okul öncesinden yetişkin eğitimine kadar formal, informal ve algın eğitime vurgu yapan özgün, alana katkı sağlayıcı; nitel, nicel ve karma araştırmalara yer verilmektedir.Kapsam

Dergide okul öncesinden yetişkin eğitimine kadar formal, informal ve algın eğitime vurgu yapan özgün, alana katkı sağlayıcı; nitel, nicel ve karma araştırmalara yer verilmektedir.

Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi (BUJER) 2017 yılında yayım hayatına başlamıştır. Dergide yılda iki sayı (Haziran ve Aralık) olmak üzere İngilizce veya Türkçe yazılmış bilimsel çalışmalar yayımlanmaktadır. Çalışmanın yayımlanma sürecinin hiçbir aşamasında yazar(lar)dan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.