Research Article
BibTex RIS Cite

DARENDE-BALABAN HAVZASINDAKİ (MALATYA, ESE ANADOLU) LİTOSTRATİGRAFİK BİRİMLER VE JİPSLİ FORMASYONLARIN YAŞI HAKKINDA YENİ BİLGİLER

Year 1970, Volume: 75 Issue: 75, 1 - 17, 01.04.1970

Abstract

İnceleme alanındaki stratigrafik istiflenme, Mesozoik, Senozoik ve Kuaterner yaşlı formasyonlardan müteşekkildir. Ayrıca, ofiyolitik kayaçlarla, pre-Lütesien ve post-Alt Miosen (Burdigalien) yaşh volkanik kayaçlar mevcuttur. Litostratigrafik birimlere ayrılan oluşuklar, zaman birimleriyle paralel olarak incelenmiş ve formasyon isimleri bölge için ilk defa teklif edilmiştir. incelenen alanda en yaşlı formasyonu teşkil eden Üst Jura-Alt Kretase yaşlı kalkerler, sahanın kuzey ve güney kısmında birer yükselim meydana getirirler. Bu iki yükselim arasında kalan çukurluğu, daha genç çökeller doldurmuştur. Bu suretle incelenen alanın kuzey ve güney kısmının yükselimlerle ve çevrenin oldukça periferik faylarla sınırlanması bir havza özelliği gösterdiğinden, bu saha, yazar tarafından «Darende-Balaban Havzası» olarak adlandırılmıştır. önceki etütlerde Oligo-Miosen veya Miosen yaşlı oldukları ileri sürülen jipsli formasyonların yaşı, çalışmalarımızla Üst Eosen (Bartonien) olarak saptanmıştır. Havzada çökelen jipsli formasyonlarda yalnız kalker ve jips çökelmiş olup, evaporitlerin normal çökelmelerinde görülen kalkerjips-tuz şeklindeki sıralanma mevcut değildir. Dolayısıyle, normal bir evaporit havzasındaki muntazam seri (cycle) oluşmamıştır. 

References

 • 1 — AKKUŞ, M.F. (1963): 1: 25 000 ölçekli Malatya K39-d4 paftasına ait petrol etüdü raporu. M.T.A. Rep. no. 4043 (unpublished), Ankara.
 • 2 (1969): Geologic and stratigraphic investigation of the Darende - Balaban basin (Malatya ESE Anatolia). Ph. D. Thesis (unpublished), Ankara.
 • 3 — AYAN, T. & BULUT, C. (1964) : General geology of the area defined by the polygone Balaban - Yazıhan - Kurşunlu - Levent (Vilayet Malatya). M.T.A. Bull. no. 62, Ankara.
 • 4 — BAYKAL, F. (1945) : Etude geologique du Taurus entre Darende et Kayseri (Anatolie). Rev. Fac. Sci. Univ. İstanbul, set. B, t. 10, no. 2.
 • 5 (1967) : Stratigrafi prensipleri. Kutulmuş Matbaası, İstanbul.
 • 6 — ERENTÖZ, C. (1966): Contribution a la stratigraphie de la Turquie. M.T.A. Bull. no. 66, Ankara.
 • 7 — GATTINGER, T.E. (1959) : Vorbericht über die Revisionsarbeiten des Jahres 1957, M. 1: 100 000 im Raume Malatya - Elazığ. M.T.A. Rep. no. 2797 (unpublished), Ankara.
 • 8 — KURTMAN, F. (1964) : 1 : 25 000 ölçekli Malatya L39a1 paftasında yapılan petrol etüdü raporu. M.T.A. Rep. no. 4038 (unpublished), Ankara.
 • 9 — STCHEPINSKY, V. (1944) : Rapport sur la geologie et les ressources minirales de la region de Malatya Nord. M.T.A. Rep. no. 1486 (unpublished), Ankara.
 • 10 — WIRTZ, D. (1955) : Bericht über die geologischen Aufnahmen im Gebiet von Malatya und der Tohmasuyu - Depression. M.T.A. Rep. no. 2364 (unpublished), Ankara.

LITHO-STRATIGRAPH1C UNITS IN THE DARENDE-BALABAN BASIN (MALATYA, ESE TURKEY) AND NEW KNOWLEDGE CONCERNING THE AGE OF GYPSIFEROUS FORMATIONS

Year 1970, Volume: 75 Issue: 75, 1 - 17, 01.04.1970

Abstract

Stratigraphic succession in the investigated area consists of Mesozoic, Cenozoic and Quaternary formations. In addition, ophiolithic rocks and pre-Lutetian and postLower Miocene (Burdigalian) volcanic rocks are present. Lithostratigraphic units are studied in a parallel way with time units, and rock units are named for the first time, according to the stratigraphic nomenclature. The oldest formations of the Upper Jurassic - Lower Cretaceous limestones in the studied area form high zones both in northern and southern parts of the area. Younger sediments are deposited in the depression between these two high zones. The bordering of the region by peripheral faults, and of the northern and southern parts of the studied area by high zones, indicate basinal characteristics. Therefore, this area has been named by the author as the «Darende-Balaban Basin». The age of the gypseous formations, which had been assumed to be Oligo-Miocene or Miocene in previous studies, has been proved by our work to be Upper Eocene (Bartonian). In the gypseous formations, which have been deposited in the basin, only limestone and gypsum were found, and no presence of the limestone-gypsum-salt type of sequence—which is seen in normal deposition of evaporites—was established. Hence, an orderly arrangement of series (cycle) in a normal evaporational basin had not been developed.

References

 • 1 — AKKUŞ, M.F. (1963): 1: 25 000 ölçekli Malatya K39-d4 paftasına ait petrol etüdü raporu. M.T.A. Rep. no. 4043 (unpublished), Ankara.
 • 2 (1969): Geologic and stratigraphic investigation of the Darende - Balaban basin (Malatya ESE Anatolia). Ph. D. Thesis (unpublished), Ankara.
 • 3 — AYAN, T. & BULUT, C. (1964) : General geology of the area defined by the polygone Balaban - Yazıhan - Kurşunlu - Levent (Vilayet Malatya). M.T.A. Bull. no. 62, Ankara.
 • 4 — BAYKAL, F. (1945) : Etude geologique du Taurus entre Darende et Kayseri (Anatolie). Rev. Fac. Sci. Univ. İstanbul, set. B, t. 10, no. 2.
 • 5 (1967) : Stratigrafi prensipleri. Kutulmuş Matbaası, İstanbul.
 • 6 — ERENTÖZ, C. (1966): Contribution a la stratigraphie de la Turquie. M.T.A. Bull. no. 66, Ankara.
 • 7 — GATTINGER, T.E. (1959) : Vorbericht über die Revisionsarbeiten des Jahres 1957, M. 1: 100 000 im Raume Malatya - Elazığ. M.T.A. Rep. no. 2797 (unpublished), Ankara.
 • 8 — KURTMAN, F. (1964) : 1 : 25 000 ölçekli Malatya L39a1 paftasında yapılan petrol etüdü raporu. M.T.A. Rep. no. 4038 (unpublished), Ankara.
 • 9 — STCHEPINSKY, V. (1944) : Rapport sur la geologie et les ressources minirales de la region de Malatya Nord. M.T.A. Rep. no. 1486 (unpublished), Ankara.
 • 10 — WIRTZ, D. (1955) : Bericht über die geologischen Aufnahmen im Gebiet von Malatya und der Tohmasuyu - Depression. M.T.A. Rep. no. 2364 (unpublished), Ankara.
There are 10 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Mehmet F. Akkuş This is me

Publication Date April 1, 1970
Published in Issue Year 1970 Volume: 75 Issue: 75

Cite

APA Akkuş, M. F. (1970). DARENDE-BALABAN HAVZASINDAKİ (MALATYA, ESE ANADOLU) LİTOSTRATİGRAFİK BİRİMLER VE JİPSLİ FORMASYONLARIN YAŞI HAKKINDA YENİ BİLGİLER. Bulletin of the Mineral Research and Exploration, 75(75), 1-17.
AMA Akkuş MF. DARENDE-BALABAN HAVZASINDAKİ (MALATYA, ESE ANADOLU) LİTOSTRATİGRAFİK BİRİMLER VE JİPSLİ FORMASYONLARIN YAŞI HAKKINDA YENİ BİLGİLER. Bull.Min.Res.Exp. April 1970;75(75):1-17.
Chicago Akkuş, Mehmet F. “DARENDE-BALABAN HAVZASINDAKİ (MALATYA, ESE ANADOLU) LİTOSTRATİGRAFİK BİRİMLER VE JİPSLİ FORMASYONLARIN YAŞI HAKKINDA YENİ BİLGİLER”. Bulletin of the Mineral Research and Exploration 75, no. 75 (April 1970): 1-17.
EndNote Akkuş MF (April 1, 1970) DARENDE-BALABAN HAVZASINDAKİ (MALATYA, ESE ANADOLU) LİTOSTRATİGRAFİK BİRİMLER VE JİPSLİ FORMASYONLARIN YAŞI HAKKINDA YENİ BİLGİLER. Bulletin of the Mineral Research and Exploration 75 75 1–17.
IEEE M. F. Akkuş, “DARENDE-BALABAN HAVZASINDAKİ (MALATYA, ESE ANADOLU) LİTOSTRATİGRAFİK BİRİMLER VE JİPSLİ FORMASYONLARIN YAŞI HAKKINDA YENİ BİLGİLER”, Bull.Min.Res.Exp., vol. 75, no. 75, pp. 1–17, 1970.
ISNAD Akkuş, Mehmet F. “DARENDE-BALABAN HAVZASINDAKİ (MALATYA, ESE ANADOLU) LİTOSTRATİGRAFİK BİRİMLER VE JİPSLİ FORMASYONLARIN YAŞI HAKKINDA YENİ BİLGİLER”. Bulletin of the Mineral Research and Exploration 75/75 (April 1970), 1-17.
JAMA Akkuş MF. DARENDE-BALABAN HAVZASINDAKİ (MALATYA, ESE ANADOLU) LİTOSTRATİGRAFİK BİRİMLER VE JİPSLİ FORMASYONLARIN YAŞI HAKKINDA YENİ BİLGİLER. Bull.Min.Res.Exp. 1970;75:1–17.
MLA Akkuş, Mehmet F. “DARENDE-BALABAN HAVZASINDAKİ (MALATYA, ESE ANADOLU) LİTOSTRATİGRAFİK BİRİMLER VE JİPSLİ FORMASYONLARIN YAŞI HAKKINDA YENİ BİLGİLER”. Bulletin of the Mineral Research and Exploration, vol. 75, no. 75, 1970, pp. 1-17.
Vancouver Akkuş MF. DARENDE-BALABAN HAVZASINDAKİ (MALATYA, ESE ANADOLU) LİTOSTRATİGRAFİK BİRİMLER VE JİPSLİ FORMASYONLARIN YAŞI HAKKINDA YENİ BİLGİLER. Bull.Min.Res.Exp. 1970;75(75):1-17.

Copyright and Licence
The Bulletin of Mineral Research and Exploration keeps the Law on Intellectual and Artistic Works No: 5846. The Bulletin of Mineral Research and Exploration publishes the articles under the terms of “Creatice Common Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC-BY-NC-ND 4.0)” licence which allows to others to download your works and share them with others as long as they credit you, but they can’t change them in any way or use them commercially.

For further details;
https://creativecommons.org/licenses/?lang=en