Research Article
BibTex RIS Cite

METALLOGENIC ZONES IN THE EASTERN BLACK SEA - MINOR CAUCASUS REGIONS AND DISTINGUISHING FEATURES OF THEIR METALLOGENY

Year 1971, Volume: 77 Issue: 77, 10 - 21, 01.06.1971

Abstract

Recognition of spatial zoning in the distribution of endogenic deposits, that
originated during the Kimmerian - Alpine period of geosynclinal development within
certain metallic belts, and relationships of these belts to tectonic zones in the
Minor Caucasus area has been gradually accepted during the last three decades.
The first ideas about tectonic and related metallogenic zoning belong to A.N.
Pafengol'ts and I.G.Magak'yan, who during 1943-44 established the nucleus of recent
metallogenic zoning in this area. The latter is one of the best known explorers of
Minor Caucasus metallogeny and his zoning is well accepted (Magak'yan, 1960,
1962, 1963). Some of the most important results, i.e. in the Minor Caucasus metallogeny,
may be pointed out as follows: proof of the tectono-magmatic evolution
and its identification, in metallogenic sense, namely «B» -type of geosynclinal
development and its features (Smirriov, 1962, 1963, 1968), characteristics of metallogeny
and its zoning in the entire area (Tvalchrelidze, 1966), metallogeny of the
Adjaro-Trialete zone (Nadiradze et al., 1962), and similar.

References

 • AZiZBEKOV, N. A. et al. (1965) : Metallogeny of volcanogenic formations of Minör Caucasus. In the book «Problems of metallogeny», Nedra- Press, Moskow (in Russian )
 • BERNARD, J. (1971) : Isogenetic Pb + Zn mineral association of Turkey (in print).
 • BUSER, S. (1970) : Geologie der umgebung des Kupferbergworks Murgul. M.T.A. Rep. (unvcröffentlich) , Ankara.
 • GÜMÜŞ, A. (1970) : Türkiye metalojenisi. 1:2500000 ölçekli Türkiye Metalojenik Haritasının îzahı. M.T.A. YaymL, no. 144, Ankara.
 • KETİN, İ. (1969) : Kuzey Anadolu fayı hakkında. M.T.A. Derg., no. 72, Ankara.
 • KRAUS, E. (1958) : Doğu Anadolu orojenleri ve bunların şariyaj mesafeleri. M.T.A. Derg., no. 51, Ankara.
 • MAGAK'YAN, I. G. (1960) : Structural-metallogenic zones of Minör Caucasus, In the book «Regularities in distribution of the mineral raw materials», vol. 3, Ac. Sci. U. S. S. R., Moskovv (in Russian).
 • et al. (1962) : The condition of origin and distribution of the copper-molybdenum porphyry ores in Armenia. Ditto, vol. 5, Ac. Sci. U.S.S.R., Moskovv (in Russian).
 • (1963) : On the primary zoning in the distribution of different ore formations on the territory of the Armenian S.S.R. Czech. Ac. Sci., Prague.
 • MAUCHER, A. et al. (1962) : Geologisch-Lagerstattenkundlische Untersuchungen in Ostpontischen Gebirge. Bayerische Akademie der Wissenschaften, Neue Folge, Heft 109, München.
 • NADIRADZE, V. P. et al. (1962) : The condition of origin and regularities in distribution of endogenic deposits in SE Georgia. In the book «Regularities in distribution of the mineral raw materials», vol. 5, Ac. Sci. U.S.S.R., Moscow (in Russian).
 • OVALIOĞLU, R. (1969) : Türkiye bakır-çinko-kurşun madenleri ve bunların arama-değerlendirme problemleri. M.T.A. Rap. (yayınlamamış), Ankara.
 • POLLAK, A. (1961): Karadeniz sahilinde, Giresun vilâyeti dahilinde Lahanos cevher yatakları. M.T.A. Derg., no. 56, Ankara.
 • SMİRNOV, V. I. (1962) : Metallogeny of geosynclines. In the book «Regularities in distribution of the mineral ravv materials», vol. 5, Ac. Sci. U.S.S.R., Moscovv (in Russian).
 • (1963) : Order of endogenous ore zoning. Czech. Ac. Sci., Prague.
 • (1968) : Pyritic ore deposits. In the book «Genesis of endogenic ore deposits», Nedra-Press, Moscovv (in Russian).
 • TVALCHRELIDZE, G. A. (1966) : An attempt of classification of endogenic deposits in folded regions (on metallogenic base). Nedra-Press, Moscovv (in Russian).

DOĞU KARADENİZ-KÜÇÜK KAFKASYA BÖLGESİNDEKİ METALOJENİK ZONLAR VE BUNLARIN METALOJENİK ÖZELLİKLERİ

Year 1971, Volume: 77 Issue: 77, 10 - 21, 01.06.1971

Abstract

Jeosenklinal gelişmenin Kimmerien-Alpin süresinde, birtakım metalik kuşaklar
içinde meydana gelen endojenik yatakların dağılımındaki zonlaşmanın ve
bu kuşaklarla Küçük Kafkasya sahasındaki tektonik zonlar arasındaki ilginin varlığı
son 30 yıl içinde tedricî bir şekilde kabul edilmiştir. Tektonik ile tektonikle ilgili
metalojenik zonlaşmalar hakkındaki ilk fikirler A.N. Pafengol'ts ve I.G. Magakyan
tarafından ileri sürülmüştür ve bu şahıslar 1943-44 yıllarında, söz konusu sahadaki
metalojenik zonlaşmanın nüvesini tespit etmişlerdir. Magakyan, Küçük Kafkasya'-
nın metalojenisi konusuna daha aşina bir araştırıcıdır ve kendisine ait zonlaşma
metodu geniş çapta kabul edilmiştir (Magakyan, 1960, 1962, 1963). Küçük Kafkasya'nın
metalojenisi ile ilgili en önemli sonuçlardan bazıları şunlardır: tektonomagmatik
evrimin ispatlanması ve bunun metalojenik anlamda tanımlanması, «B»
tipi jeosenklinal gelişimi ve bunun özellikleri (Smirnov, 1962, 1963, 1968); metalojenezin
karakteristikleri ve sahada gösterdiği zonlaşma (Tvalchrelidze, 1966); Adjaro-Trialete
zonundaki metalojeni (Nadiradze et al., 1962) ve benzerleri. 

References

 • AZiZBEKOV, N. A. et al. (1965) : Metallogeny of volcanogenic formations of Minör Caucasus. In the book «Problems of metallogeny», Nedra- Press, Moskow (in Russian )
 • BERNARD, J. (1971) : Isogenetic Pb + Zn mineral association of Turkey (in print).
 • BUSER, S. (1970) : Geologie der umgebung des Kupferbergworks Murgul. M.T.A. Rep. (unvcröffentlich) , Ankara.
 • GÜMÜŞ, A. (1970) : Türkiye metalojenisi. 1:2500000 ölçekli Türkiye Metalojenik Haritasının îzahı. M.T.A. YaymL, no. 144, Ankara.
 • KETİN, İ. (1969) : Kuzey Anadolu fayı hakkında. M.T.A. Derg., no. 72, Ankara.
 • KRAUS, E. (1958) : Doğu Anadolu orojenleri ve bunların şariyaj mesafeleri. M.T.A. Derg., no. 51, Ankara.
 • MAGAK'YAN, I. G. (1960) : Structural-metallogenic zones of Minör Caucasus, In the book «Regularities in distribution of the mineral raw materials», vol. 3, Ac. Sci. U. S. S. R., Moskovv (in Russian).
 • et al. (1962) : The condition of origin and distribution of the copper-molybdenum porphyry ores in Armenia. Ditto, vol. 5, Ac. Sci. U.S.S.R., Moskovv (in Russian).
 • (1963) : On the primary zoning in the distribution of different ore formations on the territory of the Armenian S.S.R. Czech. Ac. Sci., Prague.
 • MAUCHER, A. et al. (1962) : Geologisch-Lagerstattenkundlische Untersuchungen in Ostpontischen Gebirge. Bayerische Akademie der Wissenschaften, Neue Folge, Heft 109, München.
 • NADIRADZE, V. P. et al. (1962) : The condition of origin and regularities in distribution of endogenic deposits in SE Georgia. In the book «Regularities in distribution of the mineral raw materials», vol. 5, Ac. Sci. U.S.S.R., Moscow (in Russian).
 • OVALIOĞLU, R. (1969) : Türkiye bakır-çinko-kurşun madenleri ve bunların arama-değerlendirme problemleri. M.T.A. Rap. (yayınlamamış), Ankara.
 • POLLAK, A. (1961): Karadeniz sahilinde, Giresun vilâyeti dahilinde Lahanos cevher yatakları. M.T.A. Derg., no. 56, Ankara.
 • SMİRNOV, V. I. (1962) : Metallogeny of geosynclines. In the book «Regularities in distribution of the mineral ravv materials», vol. 5, Ac. Sci. U.S.S.R., Moscovv (in Russian).
 • (1963) : Order of endogenous ore zoning. Czech. Ac. Sci., Prague.
 • (1968) : Pyritic ore deposits. In the book «Genesis of endogenic ore deposits», Nedra-Press, Moscovv (in Russian).
 • TVALCHRELIDZE, G. A. (1966) : An attempt of classification of endogenic deposits in folded regions (on metallogenic base). Nedra-Press, Moscovv (in Russian).
There are 17 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Svetislav Pejatovıg This is me

Publication Date June 1, 1971
Published in Issue Year 1971 Volume: 77 Issue: 77

Cite

APA Pejatovıg, S. (1971). DOĞU KARADENİZ-KÜÇÜK KAFKASYA BÖLGESİNDEKİ METALOJENİK ZONLAR VE BUNLARIN METALOJENİK ÖZELLİKLERİ. Bulletin of the Mineral Research and Exploration, 77(77), 10-21.
AMA Pejatovıg S. DOĞU KARADENİZ-KÜÇÜK KAFKASYA BÖLGESİNDEKİ METALOJENİK ZONLAR VE BUNLARIN METALOJENİK ÖZELLİKLERİ. Bull.Min.Res.Exp. June 1971;77(77):10-21.
Chicago Pejatovıg, Svetislav. “DOĞU KARADENİZ-KÜÇÜK KAFKASYA BÖLGESİNDEKİ METALOJENİK ZONLAR VE BUNLARIN METALOJENİK ÖZELLİKLERİ”. Bulletin of the Mineral Research and Exploration 77, no. 77 (June 1971): 10-21.
EndNote Pejatovıg S (June 1, 1971) DOĞU KARADENİZ-KÜÇÜK KAFKASYA BÖLGESİNDEKİ METALOJENİK ZONLAR VE BUNLARIN METALOJENİK ÖZELLİKLERİ. Bulletin of the Mineral Research and Exploration 77 77 10–21.
IEEE S. Pejatovıg, “DOĞU KARADENİZ-KÜÇÜK KAFKASYA BÖLGESİNDEKİ METALOJENİK ZONLAR VE BUNLARIN METALOJENİK ÖZELLİKLERİ”, Bull.Min.Res.Exp., vol. 77, no. 77, pp. 10–21, 1971.
ISNAD Pejatovıg, Svetislav. “DOĞU KARADENİZ-KÜÇÜK KAFKASYA BÖLGESİNDEKİ METALOJENİK ZONLAR VE BUNLARIN METALOJENİK ÖZELLİKLERİ”. Bulletin of the Mineral Research and Exploration 77/77 (June 1971), 10-21.
JAMA Pejatovıg S. DOĞU KARADENİZ-KÜÇÜK KAFKASYA BÖLGESİNDEKİ METALOJENİK ZONLAR VE BUNLARIN METALOJENİK ÖZELLİKLERİ. Bull.Min.Res.Exp. 1971;77:10–21.
MLA Pejatovıg, Svetislav. “DOĞU KARADENİZ-KÜÇÜK KAFKASYA BÖLGESİNDEKİ METALOJENİK ZONLAR VE BUNLARIN METALOJENİK ÖZELLİKLERİ”. Bulletin of the Mineral Research and Exploration, vol. 77, no. 77, 1971, pp. 10-21.
Vancouver Pejatovıg S. DOĞU KARADENİZ-KÜÇÜK KAFKASYA BÖLGESİNDEKİ METALOJENİK ZONLAR VE BUNLARIN METALOJENİK ÖZELLİKLERİ. Bull.Min.Res.Exp. 1971;77(77):10-21.

Copyright and Licence
The Bulletin of Mineral Research and Exploration keeps the Law on Intellectual and Artistic Works No: 5846. The Bulletin of Mineral Research and Exploration publishes the articles under the terms of “Creatice Common Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC-BY-NC-ND 4.0)” licence which allows to others to download your works and share them with others as long as they credit you, but they can’t change them in any way or use them commercially.

For further details;
https://creativecommons.org/licenses/?lang=en