Year 1981, Volume 95 , Issue 95, Pages 1 - 12 1981-12-01

UZAY GÖRÜNTÜLERİNDEN TÜRKİYE ÇİZGİSELLİK HARİTASI VE MADEN ARAMALARI İÇİN HEDEF SAHALARININ SEÇİLMESİ, BÖLGESEL ÇİZGİSELLİKLERİN DEPREM VE SICAKSU KAYNAKLARI İLE İLİŞKİSİ
LINEAMENTS MAP OF TURKEY FROM LANDSAT IMAGERY AND SELECTING TARGET AREAS FOR MINERAL EXPLORATION, RELATIONSHIP OF REGIONAL LINEAMENTS TO EARTHQUAKE EPICENTERS, MINERAL WATERS AND HOT SPRINGS

İsmail HENDEN [1]


Uzay görüntülerinin aynı ışık şartlarında geniş alanları planimetrik gözleme olanağını sağlama açısından, yerbilimlerinde bölgesel değerlendirmeler yapılmasında önemli yerleri vardır. Türkiye'nin tektonik hatlarına genel bir bakış sağlamak ve maden aramalarında hedef sahalarının belirlenmesine yardımcı olmak amacıyle 1:500 000 ölçekli Türkiye'nin uzay fotoğraflarının tümü incelenerek bir çizgisellik haritası hazırlanmıştır. Bu haritada Türkiye'de metalik maden yataklarının on bölgede toplandığı izlenmiş, bunlardan özellikle iki bölgenin yeterince incelendiği sonucuna varılmıştır. Deprem odakları, madensuları, içmece ve kaplıcaların uzay görüntülerinden hazırlanan çizgiselliklerle ilişkileri araştırılmış, deprem odaklan ve kaplıcaların bölgesel kırık hatları üzerinde sıralandığı izlenmiştir. 

Landsat coverage countrywide have been interpreted and a map of lineaments has been prepared. Circular features which are the surface expressions of deep or near   intrusions have  been  carefully mapped in order to investigate their relationship (if any) to known mineralizations. From the outset it was postulated that the miner- alizations  are    located at the intersections of lineaments, especially in the vicinity of circular features.  To  test this hypo- thesis known mineralizations were placed on this map. It is noted that the metallic mineral deposits can be grouped into ten regions,  and out  of these,  two regions need to  be explored more intensively. In  some regions selected, locations of possible mineralizations were determined. Earthquake epicenters, mineral water sources and hot spring locations were placed on the  lineaments map. It is seen  that the hot springs and earthquake epicentres are located on regional fault systems.

 • Arpat, E. and Şaroğlu, F.,1975, Türkiye'deki bazı önemli genç tektonik olaylar: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 18, 1, 91-101.
 • Badgley, P.C., 1959, Structural methods for the exploration geologist: New York, Harper and Row, 280 p.
 • , 1959, Tectonic analysis as an exploration tool: Am. Inst. of Mining and Metall, and Petroleum Engineers, Tech. Rep., 59169.
 • , 1962, The analysis of structural patterns in bedrock: Am. Inst. Min. Met. Eng., S.M.E. Trans., 225, 381-389.
 • , 1965, Structural and tectonic principles: New York, Harper and Row, Publishers, 521 p.
 • Butler, B.S., 1933, Ore deposits as related to stratigraphic, structural and igneous geology in the western United States, Part I, Summary, in Ore Deposits of Western States (Lindgren V.): New York, Am. Inst. Min. Met. and Petrol Engrs., 198-240.
 • Mayo, E.B., 1958, Lineament tectonics and some ore deposits of the Southwest: presented before Soc. Mining Eng. 8,5 figs., 5p.
 • Ovalıoğlu, R., 1973, Çeşitli data ve bilgileri istatistik metotlarla değerlendirerek Türkiye'de Cu-Pb-Zn mineralizasyonu bakımından ümitli olan bölgelerin tespiti: Cumhuriyetin 50. Yılı Yerbilimleri Kongresi.
 • Schmitt, H.A., 1966, The porphyry copper deposits in their regional setting in Titley, S.R., and Hicks, C.L., eds., Geology of the porphyry cooper deposits southwestern North America: Tucson, Arizona: The University of Arizona Press, 17-33.
 • Terneaure, F.S., 1955, Metallogenetic provinces and epoches in Bateman, A.M., ed., Economic Geology, Fiftieth anni- versary volume: Urbana, Economic Geology, 38-98.
 • Wisser, E.H., 1959, Cordilleran ore districts in relation to regional structure.: Can. Inst. Min. Met., Jan. Issue. 4-11.
Primary Language en
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Author: İsmail HENDEN (Primary Author)

Dates

Publication Date : December 1, 1981

Bibtex @research article { bulletinofmre52196, journal = {Bulletin of the Mineral Research and Exploration}, issn = {0026-4563}, address = {}, publisher = {Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü}, year = {1981}, volume = {95}, pages = {1 - 12}, doi = {}, title = {LINEAMENTS MAP OF TURKEY FROM LANDSAT IMAGERY AND SELECTING TARGET AREAS FOR MINERAL EXPLORATION, RELATIONSHIP OF REGIONAL LINEAMENTS TO EARTHQUAKE EPICENTERS, MINERAL WATERS AND HOT SPRINGS}, key = {cite}, author = {Henden, İsmail} }
APA Henden, İ . (1981). LINEAMENTS MAP OF TURKEY FROM LANDSAT IMAGERY AND SELECTING TARGET AREAS FOR MINERAL EXPLORATION, RELATIONSHIP OF REGIONAL LINEAMENTS TO EARTHQUAKE EPICENTERS, MINERAL WATERS AND HOT SPRINGS . Bulletin of the Mineral Research and Exploration , 95 (95) , 1-12 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bulletinofmre/issue/3920/52196
MLA Henden, İ . "LINEAMENTS MAP OF TURKEY FROM LANDSAT IMAGERY AND SELECTING TARGET AREAS FOR MINERAL EXPLORATION, RELATIONSHIP OF REGIONAL LINEAMENTS TO EARTHQUAKE EPICENTERS, MINERAL WATERS AND HOT SPRINGS" . Bulletin of the Mineral Research and Exploration 95 (1981 ): 1-12 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bulletinofmre/issue/3920/52196>
Chicago Henden, İ . "LINEAMENTS MAP OF TURKEY FROM LANDSAT IMAGERY AND SELECTING TARGET AREAS FOR MINERAL EXPLORATION, RELATIONSHIP OF REGIONAL LINEAMENTS TO EARTHQUAKE EPICENTERS, MINERAL WATERS AND HOT SPRINGS". Bulletin of the Mineral Research and Exploration 95 (1981 ): 1-12
RIS TY - JOUR T1 - LINEAMENTS MAP OF TURKEY FROM LANDSAT IMAGERY AND SELECTING TARGET AREAS FOR MINERAL EXPLORATION, RELATIONSHIP OF REGIONAL LINEAMENTS TO EARTHQUAKE EPICENTERS, MINERAL WATERS AND HOT SPRINGS AU - İsmail Henden Y1 - 1981 PY - 1981 N1 - DO - T2 - Bulletin of the Mineral Research and Exploration JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 12 VL - 95 IS - 95 SN - 0026-4563- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Maden Tetkik ve Arama Dergisi LINEAMENTS MAP OF TURKEY FROM LANDSAT IMAGERY AND SELECTING TARGET AREAS FOR MINERAL EXPLORATION, RELATIONSHIP OF REGIONAL LINEAMENTS TO EARTHQUAKE EPICENTERS, MINERAL WATERS AND HOT SPRINGS %A İsmail Henden %T LINEAMENTS MAP OF TURKEY FROM LANDSAT IMAGERY AND SELECTING TARGET AREAS FOR MINERAL EXPLORATION, RELATIONSHIP OF REGIONAL LINEAMENTS TO EARTHQUAKE EPICENTERS, MINERAL WATERS AND HOT SPRINGS %D 1981 %J Bulletin of the Mineral Research and Exploration %P 0026-4563- %V 95 %N 95 %R %U
ISNAD Henden, İsmail . "LINEAMENTS MAP OF TURKEY FROM LANDSAT IMAGERY AND SELECTING TARGET AREAS FOR MINERAL EXPLORATION, RELATIONSHIP OF REGIONAL LINEAMENTS TO EARTHQUAKE EPICENTERS, MINERAL WATERS AND HOT SPRINGS". Bulletin of the Mineral Research and Exploration 95 / 95 (December 1981): 1-12 .
AMA Henden İ . LINEAMENTS MAP OF TURKEY FROM LANDSAT IMAGERY AND SELECTING TARGET AREAS FOR MINERAL EXPLORATION, RELATIONSHIP OF REGIONAL LINEAMENTS TO EARTHQUAKE EPICENTERS, MINERAL WATERS AND HOT SPRINGS. Bull.Min.Res.Exp.. 1981; 95(95): 1-12.
Vancouver Henden İ . LINEAMENTS MAP OF TURKEY FROM LANDSAT IMAGERY AND SELECTING TARGET AREAS FOR MINERAL EXPLORATION, RELATIONSHIP OF REGIONAL LINEAMENTS TO EARTHQUAKE EPICENTERS, MINERAL WATERS AND HOT SPRINGS. Bulletin of the Mineral Research and Exploration. 1981; 95(95): 1-12.