Year 1988, Volume 108 , Issue 108, Pages 23 - 34 1988-01-01

Post-Eocene tectonics of the Central Taurus Mountains

Ergün AKAY [1] , Şükrü UYSAL [2]In post-Eocene time, the Central Taurus mountains have been subjected to four episodes of compression in probably Upper Eocene — Lower Oligocene, Langhian, Upper Tortonian, and Upper Pliocene to recent times. In the Upper Eocene — Lower Oligocene compressional period, Ecemiş, and Beyşehir conjugate faults which have both vertical and lateral components have been formed after an N - S compression. In the Langhian compression period, the Lycian nappes were emplaced from the NW to SE and this tectonic movement has also effected the Antalya and the Adana Miocene basins. In the Upper Tortonian compression period, firstly a WSW-ENE compression has resulted in the formation of Aksu thrust, Kırkkavak oblique reverse fault, Köprüçay syncline, Beşkonak anticline, Radyoring anticline, Taşağıl syncline and Kargı reverse faults. In this period a later phase of N — S compression has formed Çakallar folds, Gökçeler normal fault, the smooth anticline in Mut Karaman and the syncline in Ulukışla. In the latest compressional period from Upper Pliocene to recent, first on E — W compression which can be recognized by some mesoscopic faults has been developed and later a N — S compression resulted in the formation of the active faults on Ecemiş and Gökçeler faults, and the Antalya bay graben. 

 • Akay, E., 1981 a, Beyşehir yakın dolayının temel jeoloji özellikleri : MTA Rep., 7002, 101 (unpublished), Ankara.
 • Akay, E., 1981 6, Beyşehir yöresinde (Orta Toroslar) olası Alt Kimmeriyen dağoluşumu izleri : Türkiye Jeol. Kur. Bull., 24 , 25 - 29.
 • and Uysal, Ş., 1985,Orta Toroslann batısındaki (Antalya) Neojen çökellerinin stratigrafisi, sedimentolojisi ve yapısal jeolojisi : MTA Rep., 7799, 277 (unpublished), Ankara.
 • : Uysal, Ş.; Poisson, A. ; Cravatte, J. and Müller, C., 1985, Antalya Neojen havzasının stratigrafisi : Türkiye Jeol. Kur.Bull., 28, 105-119.
 • Akbulut, A., 1977 Etude geologique d'une parti du Taurus- occidental au Sud d'Eğridir (Turquie) : These de 3 eme cycle Universite Paris - Sud., Orsay.
 • Arpat, E. and Şaroğlu, F., 1975, Türkiye'de bazı önemli genç, tektonik olaylar : Türkiye Jeol. Kur. Bull., 18,91 - 101.
 • Blumenthal, M., 1947, Geologie der taurusketten in hinterland Von Seydişehir und Beyşehir : MTA Publ., Ser. D,2,108, Ankara.
 • , 1952, Toroslarda Yüksek Aladağ silsilesinin cografyası, stratigrafisi ve tektoniği hakkında yeni etütler : MTA Publ., Ser. D,6,136, Ankara.
 • : 1955, Yüksek Bolkardağ'ın kuzey kenarı bölgelerinin ve batı uzantılarının jeolojisi : MTA Publ., Ser. D,7,153, Ankara.
 • Canadian Superiour Oil Ltd., 1973, Land Seismic programme Manavgat : TPAO Rep., 1190.
 • Demirtaşlı, E., 1983, Mersin'in Gülnar ilçesinde Akkuyu mevkiinde kurulacak olan nükleer santral yeri ile ilgili yerel jeolojik araştırma raporu : Türkiye Elektrik Kurumu Rep., MTA Genel Müdürlüğü Jeoloji Dairesi Rep.; 149 (unpublished), Ankara.
 • ,1984, Stratigraphy and tectonics of the area between Silifke and Anamur, Central Taurus Mountains : Tekeli, O. and Göncüoğlu, M.C. ed., Geology of the Taurus Belt : Proceedings Int. Sym., 26 - 29 Sept., 101 - 118, Ankara, Turkey.
 • Demirtaşlı, E.; Turhan, N.; Bilgin, A.Z. and Selim, M., 1984, Geology of the Bolkar Mountains: Tekeli,O. and Göncüoğlu, M.C., ed., Geology of the Taurus Belt Proceedings Int. Sym., 26 - 29 Sept., 125 - 142, Ankara, Turkey.
 • Dumont, J.F. and Kerey, E., 1975, Kırkkavak fayı : Batı Toroslar ile Köprüçay baseni sınırında kuzey güney doğrultu atımlı fay : Türkiye Jeol. Kur. Bull., 18, 59 -62. ;Uysal, Ş. and Poisson, A., 1980, Batı Toros platformu : MTA Rep., 823 (unpublished), Ankara. Dupoux, B., 1983, Etude comparee de la te'ctonique Neogene des bassins du sud de Chypre et du bassin d'Antalya (Turquie) : Docteur 3 ecycle, Univ. Paris - Sud, 120 (unpublished), Orsay.
 • Evans, G.; Morgan, P.; Evans, W.E.; Evans, T.R and Woodside, J.M., 1978, Faulting and halokinetics in the northeastern Mediterranean between Cyprus and Turkey : Geology, 6, 392-396.
 • Gedik, A.; Birgili, Ş.; Yılmaz, H. and Yoldaş, R.,1979, Mut-Ermenek-Silifke yöresinin jeolojisi ve petrol olanaklan : Türkiye Jeol. Kur. Bull., 22, 7-26.
 • Göncüoğlu, C., 1981, Niğde Masifi'nin jeolojisi : İç Anadolu'nun jeolojisi simpozyumu: Türkiye Jeol. Kur. Publ.,16 - 23.
 • Gutnic, M.; Monod, O.; Poisson, A. and Dumont, J.F., 1979, Geologie des Taurides Occidentales (Turquie) : Memoires de La Societe Geologique de France, 137, 112.
 • Gürbüz, K.; Gökçen, S.L. and Gökçen, N., 1985, Some stratigraphical remarks on the upper Neogene sequence of the northern Adana basin-Southern Turkey : In the Abstracts of VIII th congress of the regional committe'on Mediterranean Neogene stratigraphy, Symposium on European Late Cenozoic Mineral Resources, 15-22 Sept., 238 240, Budapest, Hungaria.
 • Koçyiğit, A., 1983, Hoyran gölü (Isparta büklümü) dolayının tektoniği : Türkiye Jeol Kur. Bull. 26, 1-10. McKenzie,D.P., 1972, Active tectonics of the Mediterranean region : Royal Astronomical Society Geophysical Journal, 30, 109-185.
 • Metz, K., 1956, Aladağ ve Karanfil dağının yapısı ve bunlann Kilikya Torosu tesmiye edilen batı kenarı hakkında malumat husulü icin yapılan jeolojik etüt : MTA Bull., 48, 63-76.
 • Monod, O., 1977, Rechercher geologiques dans le Taurus Occidental du sud de Beyşehir (Turquie): These, 1'universite de Paris sud "Centre d'Orsay", Docteur es Sciences, 442, (unpublished), Orsay.
 • MTA General Directorate, 1963, 1:500,000 scale Geological Map of Turkey (Konya sheet).
 • Oktay, F.Y., 1982, Ulukışla ve çevresinin stratigrafisi ve jeolojik evrimi : Türkiye Jeol. Kur. Bull., 25, 1-23.
 • Özgül, N., 1976, Toroslar'da bazı temel jeoloji özellikleri: Türkiye Jeol. Kur. Bull., 19, 65-78
 • , 1984, Geology of the central Taurides : Tekeli, O. and Göncüoğlu, M.C., ed., Geology of the Taurus Belt : Proceedings Int. Sym., 26 - 29 Sept., 143 - 158, Ankara, Turkey.
 • Özhan, G., 1983, Kıyıötesi jeofizik verilerinin ışığında Antalya körfezinin jeolojik yorumu : Jeoloji Mühendisleri Odası Kurultayı Bull.,4, 47-50-
 • Poisson, A., 1977, Recherches geologiques dans Les Taurides occidentals (Turquie; : These d'Etat, Univ. Paris Sud,795 (unpublished), Orsay. —
 • ; Akay, E. ; Dumont, J.F. and Uysal, Ş., 1984, The Isparta angle (western Taurids-Turkey): a Mesozoik paleorift: Tekeli, O. and Göncüoğlu M.C ed., Geology of the Taurus Belt : Proceedings Int. Sym., 26-29 Sept., 11-26, Ankara, Turkey.
 • Şaroğlu, F.; Boray, A.; Özer, S. and Kuşçu, İ., 1983, Orta Toroslar - Orta Anadolu'nun güneyinin neotektoniği ile ilgili görüşler : Jeomorfoloji Bull., 11, 35-44.
 • Şengör, A.M.C., 1980, Turkiye neotektoniğinin esasları : Türkiye Jeol. Kur. Publ., 40.
 • Tekeli, O.; Aksay, A.; Ürgün, M.B. and Işık, A., 1984, Geology of the Aladağ Mountains: Tekeli, O. and Göncüoğlu, M.C. ed. , Geology of the Taurus Belt : Proceedings Int. Sym., 26-29 Sept., 143-158, Ankara, Turkey.
 • Yalçın, M.N. and Görür, N., 1984, Sedimentological evolution of the Adana basin : Tekeli, O. and Göncüoğlu, M.C. ed. , Geology of the Taurus Belt : Proceedings Int. Sym., 26-29 Sept., 125- 142, Ankara, Turkey.
 • Yetiş, C., 1984, New observations on the age of the Ecemiş. Fault : Tekeli, O. and Göncüoğlu, M.C., ed. , Geology of the Taurus Belt : Proceedings Int. Sym., 26-29 Sept., 159-164,Ankara, Turkey.
Primary Language en
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Author: Ergün AKAY (Primary Author)

Author: Şükrü UYSAL

Dates

Publication Date : January 1, 1988

Bibtex @research article { bulletinofmre52255, journal = {Bulletin of the Mineral Research and Exploration}, issn = {0026-4563}, address = {}, publisher = {Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü}, year = {1988}, volume = {108}, pages = {23 - 34}, doi = {}, title = {Post-Eocene tectonics of the Central Taurus Mountains}, key = {cite}, author = {AKAY, Ergün and UYSAL, Şükrü} }
APA AKAY, E , UYSAL, Ş . (1988). Post-Eocene tectonics of the Central Taurus Mountains. Bulletin of the Mineral Research and Exploration , 108 (108) , 23-34 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bulletinofmre/issue/3927/52255
MLA AKAY, E , UYSAL, Ş . "Post-Eocene tectonics of the Central Taurus Mountains". Bulletin of the Mineral Research and Exploration 108 (1988 ): 23-34 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bulletinofmre/issue/3927/52255>
Chicago AKAY, E , UYSAL, Ş . "Post-Eocene tectonics of the Central Taurus Mountains". Bulletin of the Mineral Research and Exploration 108 (1988 ): 23-34
RIS TY - JOUR T1 - Post-Eocene tectonics of the Central Taurus Mountains AU - Ergün AKAY , Şükrü UYSAL Y1 - 1988 PY - 1988 N1 - DO - T2 - Bulletin of the Mineral Research and Exploration JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 34 VL - 108 IS - 108 SN - 0026-4563- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Maden Tetkik ve Arama Dergisi Post-Eocene tectonics of the Central Taurus Mountains %A Ergün AKAY , Şükrü UYSAL %T Post-Eocene tectonics of the Central Taurus Mountains %D 1988 %J Bulletin of the Mineral Research and Exploration %P 0026-4563- %V 108 %N 108 %R %U
ISNAD AKAY, Ergün , UYSAL, Şükrü . "Post-Eocene tectonics of the Central Taurus Mountains". Bulletin of the Mineral Research and Exploration 108 / 108 (January 1988): 23-34 .
AMA AKAY E , UYSAL Ş . Post-Eocene tectonics of the Central Taurus Mountains. Bull.Min.Res.Exp.. 1988; 108(108): 23-34.
Vancouver AKAY E , UYSAL Ş . Post-Eocene tectonics of the Central Taurus Mountains. Bulletin of the Mineral Research and Exploration. 1988; 108(108): 34-23.