Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Toplum ve Bilim Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2602-3938 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Bayburt University |


Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi, yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergi olup sosyal bilimler alanında makaleler yayımlamaktadır.  Dergide yayımlanan makalelerin dil, bilim, yasal ve etik sorumluluğu yazara aittir. Makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Toplum ve Bilim Dergisi

ISSN 2602-3938 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Bayburt University |
Cover Image


Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi, yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergi olup sosyal bilimler alanında makaleler yayımlamaktadır.  Dergide yayımlanan makalelerin dil, bilim, yasal ve etik sorumluluğu yazara aittir. Makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz.